Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Λάβετε περισσότερα κλικ, χρησιμοποιώντας τις Ευκαιρίες

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για την κεφαλίδα άρθρου του κλασικού Merchant Center.

Αυξήστε την επισκεψιμότητα στις διαφημίσεις και τις δωρεάν καταχωρίσεις σας μέσα από τις Ευκαιρίες. Πρόκειται για μια ενότητα του Merchant Center που σας βοηθά να βελτιώσετε την απόδοσή σας με προτάσεις για βελτιστοποίηση της ροής και της καμπάνιας. Στις Ευκαιρίες εμφανίζονται κάρτες με προσαρμοσμένες προτάσεις, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα προϊόντων σας στο Merchant Center και τις καμπάνιες στο Google Ads.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς λειτουργούν οι Ευκαιρίες και πώς να τις χρησιμοποιήσετε.

Τρόπος λειτουργίας των Ευκαιριών

Στις Ευκαιρίες χρησιμοποιείται το ιστορικό απόδοσης του λογαριασμού σας, οι ρυθμίσεις της καμπάνιας σας και οι τάσεις στο Google, προκειμένου να δημιουργηθούν αυτόματα προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την απόδοσή σας. Οι Ευκαιρίες διαφέρουν από τα Διαγνωστικά στοιχεία. Ενώ τα Διαγνωστικά στοιχεία εμφανίζουν προσφορές προϊόντων που έχουν λάβει ειδοποιήσεις ή απορρίψεις, η ενότητα Ευκαιρίες εμφανίζει προϊόντα που είναι πιθανό να αποφέρουν σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας, αν προβείτε σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Με τις Ευκαιρίες μπορείτε να δείτε σε ποια προϊόντα πρέπει κατά προτεραιότητα να κάνετε αλλαγές, ώστε να εμφανίζεται η διαφήμιση ή η δωρεάν καταχώρισή σας σε περισσότερα άτομα, ή πώς να γίνουν αποδοτικότερες οι δαπάνες σας στις καμπάνιες. Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε μια κάρτα στην οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσατε να λάβετε 500 κλικ επιπλέον, αν προσθέτατε μια εικόνα που λείπει.

Σε κάθε κάρτα παρέχονται μετρήσεις εκτιμώμενου αντίκτυπου και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της ευκαιρίας. Σε κάθε κάρτα ευκαιρίας, θα δείτε τα εξής:

 • Εκτιμώμενη αύξηση των εβδομαδιαίων κλικ:Δείχνει τον αριθμό των επιπλέον εβδομαδιαίων κλικ που θα μπορούσαν να λάβουν τα προϊόντα που επηρεάζονται από την ευκαιρία.
Οι εβδομαδιαίες εκτιμήσεις προβλεπόμενων κλικ υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την προηγούμενη απόδοση των προϊόντων που επηρεάζονται, καθώς και παρόμοιων προϊόντων που είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμα στo Google. Ένα προϊόν μπορεί να θεωρηθεί παρόμοιο, αν έχει αντίστοιχο GTIN, αν έχει κάποιον τίτλο συναφούς προϊόντος, παρόμοια κατηγορία προϊόντος Google ή άλλα παρόμοια δεδομένα ταυτοποίησης.
 • Ανάλογα με τον τύπο της ευκαιρίας, θα δείτε ένα από τα εξής:
  • Αριθμός προϊόντων που επηρεάζονται: Αυτός είναι ο αριθμός των προϊόντων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την ευκαιρία ή που επηρεάζονται από το πρόβλημα που εμφανίζεται. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να διορθώσετε όσα θέλετε, ωστόσο τα εκτιμώμενα κλικ και το κόστος βασίζονται στα αποτελέσματα διόρθωσης όλων των προϊόντων που επηρεάζονται.
  • Εκτιμώμενος αντίκτυπος κόστους: Αυτός είναι ο αντίκτυπος που θα έχει στο κόστος η εφαρμογή της ευκαιρίας που υπάρχει στην κάρτα. Το κόστος μπορεί να κυμαίνεται στο επίπεδο αυτού του ποσού.

Έχετε υπόψη ότι οι μετρήσεις με τον πραγματικό αντίκτυπο ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις. Αυτό οφείλεται σε αλλαγές που πραγματοποιούνται στις ρυθμίσεις, τους προϋπολογισμούς ή τις προσφορές των καμπανιών Google Ads ή μπορεί να οφείλεται στην αγορά, στη δημοπρασία ή στην εποχικότητα.

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή ευκαιρίας στην κάρτα, θα βλέπετε τα εξής:

 • Μια λίστα με τα προϊόντα ή τις καμπάνιες που επηρεάζονται. Για ορισμένες ευκαιρίες, θα βλέπετε μια λίστα με τα πρώτα 50 προϊόντα που επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αύξησης των εβδομαδιαίων κλικ ανά προϊόν, αφού αποκαταστήσετε το ζήτημα. Για άλλες ευκαιρίες, θα βλέπετε μια λίστα με τις καμπάνιες που επηρεάζονται.
 • Ημερομηνία που δημιουργήθηκε η ευκαιρία: Μπορείτε να δείτε πριν πόσο καιρό ενημερώθηκε η ευκαιρία, με λεπτομέρεια σε επίπεδο ώρας.

Οι κάρτες που βλέπετε ενημερώνονται πολλές φορές την ημέρα. Αν δεν βλέπετε κάρτες, ίσως να μην υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να εμφανιστεί μια ευκαιρία εκείνη τη στιγμή ή μπορεί να μην υπάρχει σημαντική πιθανότητα διόρθωσης των δεδομένων προϊόντων σε σύγκριση με τη συνολική επισκεψιμότητά σας. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες, ελέγξτε ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ευκαιρίες δεν είναι διαθέσιμες για λογαριασμούς πολλών πελατών

Οι ευκαιρίες δεν υπολογίζονται συγκεντρωτικά για λογαριασμούς πολλών πελατών (MCA). Ωστόσο, μπορείτε απλώς να πλοηγηθείτε στους πιο σχετικούς δευτερεύοντες λογαριασμούς σας για να ελέγξετε αν υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες.

Διαθέσιμες κάρτες

Ευκαιρίες δεδομένων προϊόντος

Οι κάρτες δεδομένων προϊόντος παρέχουν insight σχετικά με δεδομένα προϊόντων που λείπουν ή είναι εσφαλμένα και τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους στην εβδομαδιαία απόδοση των κλικ. Με την αποκατάσταση αυτών των ζητημάτων, τα δεδομένα σας γίνονται ακριβέστερα, γεγονός που βοηθά την Google να προβάλλει το προϊόν σας συχνότερα. Μπορεί να δείτε ευκαιρίες όπως οι παρακάτω:

 • Λείπει το GTIN ή το ISBN: Προσθέστε ένα GTIN ή ένα ISBN, για να ταυτοποιείται ευκολότερα το προϊόν σας και για να παραμένουν τα προϊόντα σας εγκεκριμένα.
 • Αναντιστοιχία τιμής: Αντιστοιχίστε τις τιμές στα δεδομένα προϊόντος με τις τιμές στη σελίδα προορισμού, προκειμένου να παραμένουν εγκεκριμένα τα προϊόντα σας.
 • Λείπει το φύλο: Προσθέστε πληροφορίες σχετικά με το φύλο, προκειμένου να εμφανίζεται το προϊόν σας στο κατάλληλο κοινό.
 • Λείπει η ηλικιακή ομάδα: Προσθέστε πληροφορίες σχετικά με την ηλικιακή ομάδα, για να μας βοηθήσετε να στοχεύουμε καλύτερα τα προϊόντα σας.

Προτάσεις προϋπολογισμού καμπάνιας

Ενδέχεται, επίσης, να δείτε προτάσεις που εμφανίζονται στη σελίδα Προτάσεις του λογαριασμού σας στο Google Ads, οι οποίες σχετίζονται με πιθανούς περιορισμούς προϋπολογισμού στις καμπάνιες διαφημίσεων Αγορών.

Έχετε υπόψη ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ του Google Ads και του Merchant Center, επομένως η πρόταση μπορεί να μην ενημερωθεί αμέσως. Ωστόσο, μπορείτε να δείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που ενημερώθηκε η πρόταση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Προτάσεις στο Google Ads

Βρείτε τη σελίδα Ευκαιρίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Merchant Center.
 2. Επιλέξτε Ανάπτυξη από το μενού πλοήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ευκαιρίες.
 3. Θα δείτε όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες για τον λογαριασμό σας στην ενότητα "Αρχική σελίδα".

Στην αρχική σελίδα "Ευκαιρίες", θα δείτε τις πρώτες 8 ευκαιρίες που είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες για τον λογαριασμό σας. Αν θέλετε να δείτε επιπλέον ευκαιρίες, κάντε κλικ στο κουμπί "Προβολή περισσότερων", στο κάτω μέρος της σελίδας.

Χρήση ευκαιριών

Εφαρμογή ευκαιρίας

Για ευκαιρίες ποιότητας δεδομένων:

 1. Στην κάρτα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ευκαιρίας. Στην κάρτα θα εμφανιστούν τα πρώτα 15 στοιχεία, ενώ μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Λήψη ως CSV, για να δείτε μια λίστα με τα πρώτα 1.000 στοιχεία που επηρεάζονται.
 2. Ενημερώστε τα δεδομένα προϊόντος, όπως απαιτείται.

Για ευκαιρίες καμπάνιας:

 1. Στην κάρτα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ευκαιρίας. Στον πίνακα, βρείτε την επηρεαζόμενη καμπάνια που θέλετε να προσαρμόσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή στο Google Ads.
 2. Κάντε τις προσαρμογές στον λογαριασμό σας στο Google Ads.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στις καμπάνιες που επηρεάζονται, δεν θα εμφανίζονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως το κόστος και το όνομα της καμπάνιας.

Αρχειοθέτηση μιας ευκαιρίας

Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα τα προϊόντα και τους στόχους σας. Αν μια κάρτα δεν σας φαίνεται συναφής ή κατάλληλη για τους στόχους σας, μπορείτε να τη μεταφέρετε στο αρχείο. Επιλέξτε Ανάπτυξη από το μενού πλοήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ευκαιρίες και ορίστε την επιλογή που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
 • Μετακίνηση στο αρχείο μου: Η συγκεκριμένη κάρτα θα μετακινηθεί στην ενότητα Αρχείο της σελίδας Ευκαιρίες. Μπορείτε πάντα να την μετακινήσετε πίσω στην αρχική σελίδα, όταν είστε έτοιμοι να την εφαρμόσετε.
 • Μετακίνηση στο αρχείο μου μέχρι ο αντίκτυπος να φτάσει σε υψηλότερο αριθμό κλικ: Θα σας ενδιαφέρει αυτή η κάρτα όταν θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η κάρτα θα επανεμφανιστεί όταν ο δυνητικός αντίκτυπος θα έχει φτάσει περίπου στον διπλάσιο αριθμό κλικ από αυτόν που εμφανίζεται στην κάρτα τη στιγμή που την μετακινείτε στο αρχείο.
 • Αναφορά σφάλματος: Ενημερώστε μας αν αυτή η κάρτα είναι χρήσιμη για εσάς ή όχι και γιατί.

Στην καρτέλα Αρχείο μπορείτε να δείτε τον λόγο που επιλέξατε όταν μετακινήσατε την κάρτα από την αρχική σας σελίδα. Αν αλλάξετε γνώμη, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση στην αρχική σελίδα.

Όλοι οι χρήστες ενός λογαριασμού του Κέντρου εμπόρων μπορούν να βλέπουν τις ίδιες ευκαιρίες, αλλά η αρχειοθέτηση είναι εξατομικευμένη στον δικό σας λογαριασμό χρήστη. Συνεπώς, μπορείτε να αρχειοθετείτε ευκαιρίες χωρίς να τις καταργείτε από τις αρχικές σελίδες των άλλων χρηστών.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού