Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Produkty i usługi ograniczone prawem

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Jeśli chcesz dołączyć do programu Opinie konsumenckie Google, nie możesz na swojej stronie sprzedawać, wyświetlać ani reklamować żadnych wymienionych niżej produktów i usług podlegających ograniczeniom. Możemy zawiesić uprawnienia do udziału w programie Opinie konsumenckie Google każdej witryny, na której reklamowane są którekolwiek z niżej wymienionych produktów lub usług.

Jeśli któryś reklamodawca sprzedaje, wyświetla lub reklamuje jakiekolwiek z wymienionych niżej produktów lub usług, poinformuj o tym Google za pomocą formularza do zgłaszania naruszenia zasad programu Opinie konsumenckie Google.

Aborcja

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala uczestnikom na wyświetlanie treści związanych z aborcją, które zawierają brutalny język lub drastyczne obrazy. Promowanie środków poronnych i suplementów w ramach programu Opinie konsumenckie Google w niektórych krajach podlega ograniczeniom, zgodnie z zasadami dotyczącymi opieki zdrowotnej i leków.

Alkohol

Google ogranicza promocję i sprzedaż napojów alkoholowych, w tym piw, win i wódek. Ograniczenia różnią się w zależności od lokalizacji, na którą kierowane są reklamy, jednak w każdym z przypadków, w których dopuszczamy promocję alkoholu, spełnione muszą być następujące warunki:

 • Reklama musi być zgodna z prawem i standardami branżowymi obowiązującymi w kraju, na który jest kierowana.
 • Reklamy nie mogą być skierowane do osób zbyt młodych na legalne spożywanie alkoholu.
 • Reklamy nie mogą sugerować, że picie alkoholu podnosi sprawność intelektualną, fizyczną lub seksualną ani że poprawia pozycję towarzyską albo zawodową.
 • Reklamy nie mogą sugerować, że picie alkoholu daje korzyści zdrowotne lub terapeutyczne.
 • Reklamy nie mogą przedstawiać nadmiernego picia w pozytywnym świetle, promować spożywania alkoholu w dużych ilościach ani pokazywać zawodów w piciu alkoholu.
 • Reklamy nie mogą pokazywać spożywania alkoholu podczas prowadzenia pojazdu, obsługi maszyn lub wykonywania czynności, które wymagają czujności lub sprawności.
 • Reklamy nie mogą przedstawiać przemocy lub poniżającego zachowania.

Produkty reklamowane w ten sam sposób, co napoje alkoholowe, podlegają naszym zasadom dotyczącym alkoholu. Dotyczy to np. piwa, wina i drinków o niskiej zawartości alkoholu oraz ich bezalkoholowych odpowiedników.

Usługi erotyczne

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala uczestnikom na wyświetlanie treści związanych z pornografią i nagością, zawierających obsceniczny język lub promujących usługi towarzyskie.

Program Opinie konsumenckie Google zezwala na promowanie treści dla dorosłych, które dotyczą urządzeń i innych produktów mających na celu poprawę życia erotycznego, oraz na reklamowanie bielizny erotycznej. Promocja taka jest dozwolona jedynie w tych krajach, które nie znajdują się na liście ograniczeń związanych z krajami. Listę tę można znaleźć w zasadach dotyczących treści erotycznych w Google Advertising. Aby produkty te zostały zaakceptowane, do ich promowania nie wolno używać treści o charakterze pornograficznym ani nagości.

Akty seksualne z osobami nieletnimi lub pod przymusem

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, pornografią z udziałem osób nieletnich, aktami seksualnymi dokonywanymi nielegalnie lub pod przymusem. Takie treści są przez nas zabronione, nawet jeśli witryna jest zgodna z lokalnymi regulacjami w zakresie tego typu reklam.

Kasyna i hazard

Program Opinie konsumenckie Google ogranicza promowanie produktów związanych z hazardem, takich jak:

 • produkty promocyjne związane z hazardem, takie jak kupony hazardowe, kody promocyjne itp.;
 • loterie hazardowe, takie jak loterie niepaństwowe, albo partnerzy lub brokerzy loterii państwowych;
 • fizyczne karty zdrapki loterii.

Google zezwala jednak na promowanie fizycznego sprzętu związanego z hazardem, takiego jak:

 • akcesoria związane z hazardem, np. żetony do pokera;
 • materialne wyposażenie związane z hazardem, takie jak książki pokerowe / płyty DVD / gry wideo na konsole;

Zagrożone gatunki

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie produktów pozyskiwanych z zagrożonych gatunków zwierząt, w tym kości słoniowej pochodzącej od jakiegokolwiek zwierzęcia, produktów pozyskiwanych z rekinów, tygrysów, wielorybów oraz koralowców Acropora cervicornis i Acropora palmata.

Fałszywe dokumenty

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie fałszywych dokumentów, w tym fałszywych dowodów tożsamości, dokumentów urzędowych, dyplomów i zaświadczeń lekarskich.

Sztuczne ognie

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie fajerwerków ani urządzeń pirotechnicznych.

Opieka zdrowotna i leki

Program Opinie konsumenckie Google ogranicza promowanie produktów związanych z opieką zdrowotną. Wymagania związane z promowaniem takich produktów zależą od kraju docelowego.

W programie Opinie konsumenckie Google zabronione jest promowanie witryn, jeśli ich głównym celem jest sprzedawanie produktów, których producent twierdzi lub sugeruje, że są one równie skuteczne jak sterydy anaboliczne, leki odchudzające, leki na zaburzenia erekcji, produkty na receptę lub substancje kontrolowane, niezależnie od twierdzeń o ich legalności.

W programie Opinie konsumenckie Google zabronione może być również promowanie suplementów diety, leków lub innych produktów, które były albo są przedmiotem dochodzeń lub ostrzeżeń rządowych lub urzędowych.

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala też na promowanie produktów, których nazwa jest lub może być łudząco podobna do nazwy sterydów anabolicznych, leków odchudzających, produktów wydawanych na receptę, substancji kontrolowanych lub innych produktów niedozwolonych zgodnie z tymi zasadami, niezależnie od twierdzeń o ich legalności.

Recepty weterynaryjne

Program Opinie konsumenckie Google zezwala na promowanie leków weterynaryjnych w Stanach Zjednoczonych, jednak sprzedawcy, którzy promują leki dla zwierząt, muszą mieć certyfikat programu Vet-VIPPs.

Sprzęt medyczny

Program Opinie konsumenckie Google zezwala na promowanie sprzętu medycznego tylko w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy to sprzętu medycznego dostępnego bez recepty, zarejestrowanego w urzędzie United States Food and Drug Administration i wprowadzonego do urzędowej bazy danych.

Domowe testy na HIV

Program Opinie konsumenckie Google zezwala na promowanie domowych testów na HIV tylko w Stanach Zjednoczonych. Google zezwala na promowanie tylko niektórych domowych testów na HIV, zatwierdzonych przez FDA.

Potajemne testy na ojcostwo

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie testów na ojcostwo przeznaczonych do wykonywania w tajemnicy.

Czym różnią się te zasady w poszczególnych krajach?

Francja

We Francji program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie testów na ojcostwo ani sprzętu do wykonywania takich testów. Zakaz obejmuje zarówno testy wykonywane w klinikach, jak i domowe zestawy do samodzielnego ustalania ojcostwa.

Szczątki ludzkie i części ciała

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie części ciała ani szczątków ludzkich w żadnej formie. Obejmuje to m.in. organy, kości i jakiekolwiek płyny ustrojowe. Dopuszczalna jest jednak sprzedaż włosów na peruki.

Nielegalne narkotyki

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie narkotyków, legalnych lub syntetycznych dopalaczy, ziołowych narkotyków, psychoaktywnych związków i substancji chemicznych, akcesoriów związanych z narkotykami lub środków do fałszowania wyników testów narkotykowych. Nasze zasady dotyczące narkotyków obejmują produkty, które są nielegalne, ale także takie, które w niektórych krajach mogą być legalne.

Nielegalne przejmowanie kont

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na umieszczanie treści ani witryn promujących łamanie zabezpieczeń komputerowych przez udostępnianie instrukcji lub wyposażenia do nielegalnego uzyskiwania dostępu do oprogramowania, serwerów, telefonów komórkowych lub witryn.

Nielegalne produkty

Program opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie nielegalnych produktów ani produktów umożliwiających działania niezgodne z prawem.

Wszystkie promowane produkty muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie zgodności Google może zastosować zachowawczą interpretację przepisów i dodatkowe ograniczenia. Nie zezwalamy na promowanie produktów, których legalność jest wątpliwa.

Żywe zwierzęta

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie żywych zwierząt.

Pozyskiwanie funduszy

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na pozyskiwanie funduszy (darowizny), jeśli nie są one zwolnione od podatku.

Przedmioty skradzione i urządzenia do otwierania zamków

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie przedmiotów skradzionych ani urządzeń do otwierania zamków. Dotyczy to także produktów, których numer seryjny został zmieniony lub usunięty.

Sankcje handlowe

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie treści, które naruszają obowiązujące rządowe sankcje handlowe.

Urządzenia utrudniające wykrycie wykroczeń drogowych

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie produktów przeznaczonych do utrudniania wykrywania wykroczeń drogowych. Mimo że w większości krajów stosowanie wykrywaczy radarów jest dozwolone, to jednak stosowanie urządzeń zakłócających pracę radarów drogowych i innych urządzeń ułatwiających omijanie obowiązujących przepisów jest zabronione.

Czym różnią się te zasady w poszczególnych krajach?

Francja, Niemcy

W tych krajach program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie antyradarów, a także na promowanie oprogramowania i baz danych do określania lokalizacji radarów.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie urządzeń zakłócających sygnał GPS.

Wyroby tytoniowe

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie większości produktów tytoniowych lub mających związek z tytoniem, takich jak papierosy, cygara, fajki, bibułki do skrętów, papierosy elektroniczne i wkłady do nich.

Broń

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie broni ani urządzeń przeznaczonych do powodowania poważnych obrażeń. Promowanie broni obejmuje broń palną, części lub akcesoria do broni palnej, amunicję, bomby, noże, gwiazdki do rzucania i kastety.

Czym różnią się te zasady w poszczególnych krajach?

Wielka Brytania

 

W Wielkiej Brytanii program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie broni obezwładniającej ani gazu pieprzowego.

 

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie replik broni palnej, jeżeli na stronie docelowej nie ma informacji o obowiązku trwałego pokolorowania czubka lufy takiej broni (0,5 cm) na kolor jaskrawopomarańczowy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne