Omezené produkty a služby

Aby se váš web mohl účastnit programu Zákaznické recenze Google, nesmí prodávat, zobrazovat ani propagovat žádné omezené produkty a služby uvedené níže. Webům propagujícím jakýkoli z uvedených produktů či služeb může být způsobilost k zapojení do programu Zákaznické recenze Google pozastavena.

Pokud byste chtěli Google upozornit na inzerenta, který v rámci programu Zákaznické recenze Google prodává, zobrazuje či propaguje nějaký z produktů či služeb uvedených níže, vyplňte formulář Nahlášení porušení zásad programu Zákaznické recenze Google.

Interrupce

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje svým účastníkům zobrazovat obsah týkající se umělého přerušení těhotenství, který používá hrubý jazyk nebo drsná vyobrazení. Na základě zásad o zdravotní péči a léčivech program Zákaznické recenze Google zakazuje v některých zemích také propagaci léků a doplňků sloužících k vyvolání přerušení těhotenství.

Alkohol

Google omezuje propagaci a prodej alkoholických nápojů včetně piva, vína a lihovin. Omezení se liší podle lokality, na kterou reklama cílí. Ve všech případech, kdy je propagace alkoholu povolena, je však nutné splnit následující podmínky:

 • Jednat v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a oborovými normami platnými v každé ze zemí, na kterou cílíte.
 • Necílit na osoby, jež nedosahují věkové hranice pro legální konzumaci alkohol.
 • Nenaznačovat, že pití alkoholu může zlepšit sexuální, intelektuální nebo sportovní výkon nebo společenské či profesní postavení.
 • Nenaznačovat, že pití alkoholu má ozdravné nebo léčebné účinky.
 • Nevyobrazovat nadměrné pití alkoholu v pozitivním světle ani nepředstavovat nestřídmé pití či závody v pití.
 • Nezobrazovat konzumaci alkoholu ve spojení s obsluhou strojů nebo řízením vozidel jakéhokoli druhu či s prováděním úkonů vyžadujících bdělost nebo obratnost.
 • Nezobrazovat násilné a ponižující chování.

Upozorňujeme, že naše zásady týkající se alkoholu upravují rovněž reklamy na výrobky, jejichž prodej se řídí stejnými pravidly jako prodej alkoholických nápojů, a to bez ohledu na obsah alkoholu. Jde například o nealkoholická nebo nízkoalkoholická piva a vína nebo nealkoholické koktejly či nízkoalkoholické koktejly.

Sexuální služby

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje svým účastníkům zobrazovat obsah spojený s pornografií, nahotou, explicitními sexuálními výrazy a eskortními službami.

Povoluje obsah pro dospělé spojený s látkami na zvýšení sexuální potence, sexuálními pomůckami nebo erotickým spodním prádlem. Toto platí pouze v zemích, na které se nevztahují konkrétní regionální omezení zásad ohledně obsahu jen pro dospělé inzerce Google. Tento obsah je přijatelný pouze tehdy, pokud je propagován bez použití pornografického obsahu či nahoty.

Sex s nezletilými nebo sex s prvkem nedobrovolnosti

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí, pornografii zaměřenou na nezletilé, sex s prvkem nedobrovolnosti a nezákonné sexuální praktiky. Společnost Google tento obsah nepovoluje ani v případě, že příslušný web splňuje vládní nařízení týkající se tohoto druhu inzerce.

Kasina a hazardní hry

Program Zákaznické recenze Google omezuje propagaci produktů souvisejících s hazardními hrami včetně následujících produktů:

 • Propagační produkty související s hazardními hrami, například kupony pro hazardní hry, bonusové kódy atd.,
 • loterie související s hazardními hrami, například loterie jiné než národní či státní nebo partnerské či agregační webové stránky zaměřené na národní či státní loterii,
 • fyzické stírací losy.

Program Zákaznické recenze Google však povoluje propagaci fyzického vybavení souvisejícího s hazardními hrami, včetně následujícího:

 • příslušenství k hazardním hrám, např. žetony na poker,
 • fyzické produkty související s hazardními hrami, např. knihy o pokeru, DVD, konzolové videohry.

Ohrožené živočišné druhy

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci produktů získaných z ohrožených druhů živočichů včetně slonoviny získané z jakéhokoli zvířete, produktů ze žraloků, tygrů, velryb či delfínů a korálů druhu větevník parožnatý a větevník dlanitý.

Padělané dokumenty

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci padělaných dokumentů včetně falešných průkazů totožnosti, vládních dokumentů, diplomů a lékařských dokumentů.

Ohňostroje a pyrotechnika

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci ohňostrojů a pyrotechniky.

Zdravotní péče a léčiva

Program Zákaznické recenze Google omezuje propagaci produktů souvisejících se zdravotní péčí. V jednotlivých zemích, na které cílíte, jsou naše požadavky na propagaci produktů spojených se zdravotní péčí různé.

V programu Zákaznické recenze Google jsou zakázány weby, jejichž hlavním účelem je prodej produktů, u kterých se tvrdí či naznačuje, že jsou stejně účinné jako anabolické steroidy, léky na hubnutí, léky na poruchy erekce, léky na předpis či regulované látky, a to bez ohledu na prohlášení o jejich legálnosti.

Program Zákaznické recenze Google také nemusí povolit propagaci výživových doplňků, léků či dalších produktů, na které se vztahují státní nebo regulační opatření či varování.

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje ani propagaci produktů, jejichž názvy jsou či mohou být zaměnitelně podobné anabolickým steroidům, lékům na hubnutí, lékům na předpis, regulovaným látkám či jiným produktům, které tyto zásady zakazují, a to bez ohledu na prohlášení o jejich legálnosti.

Veterinární přípravky na předpis

Program Zákaznické recenze Google povoluje propagaci veterinárních léčiv v USA. Prodejci, kteří taková léčiva propagují, však musí být akreditováni v programu Vet-VIPPS.

Zdravotnické prostředky

Program Zákaznické recenze Google povoluje propagaci zdravotnických prostředků pouze ve Spojených státech. Tyto prostředky musejí být volně prodejné (nikoli na předpis), zaregistrovány na úřadu United States Food and Drug Administration a zaevidovány v jeho databázi.

Domácí testy na HIV

Program Zákaznické recenze Google povoluje propagaci domácích testů na HIV pouze v USA. Google povoluje pouze určité domácí testy HIV schválené Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv.

Tajné testy otcovství

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci testů otcovství, které jsou inzerovány jako tajné.

Jak se tyto zásady liší v různých zemích?

Francie

Ve Francii program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci služeb ani zařízení na testování otcovství. Toto omezení se týká služeb klinického testování otcovství i souprav pro domácí testování otcovství.

Lidské ostatky a části těla

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci částí lidských těl nebo lidských ostatků v žádné formě, kostí ani žádných tělesných tekutin. Výjimkou jsou vlasy na paruky, jejichž propagace povolena je.

Nelegální drogy

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci nelegálních drog, legálních či syntetických omamných látek, rostlinných drog, chemikálií a sloučenin s psychoaktivními účinky, přístrojů k užívání drog a pomůcek pro oklamání drogových testů. Naše zásady týkající se drog se vztahují na nelegální produkty i na určité produkty, které mohou být v některých zemích legální.

Počítačová kriminalita

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje obsah a webové stránky, které propagují hacking formou pokynů či vybavení k získání nezákonného přístupu či neoprávněnému zásahu do softwaru, serverů, mobilních telefonů či webů.

Nelegální produkty

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci nezákonných produktů nebo produktů napomáhajících k nezákonné činnosti.

Všechny propagované produkty musí jednoznačně vyhovovat platným zákonům a předpisům. V případě pochybností o tomto souladu se společnost Google může z opatrnosti přiklonit ke konzervativní interpretaci a uplatnit další omezení. Inzerce produktů, jejichž legálnost je diskutabilní, není v našem zájmu.

Živá zvířata

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci živých zvířat.

Žádosti o finanční příspěvky

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje žádosti o finanční příspěvky (dary), pokud nejsou osvobozeny od daně.

Ukradený majetek a zařízení na otevírání zámků

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci ukradeného majetku a zařízení na otevírání zámků. Patří sem také produkty s odstraněným či upraveným sériovým číslem.

Obchodní sankce

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci obsahu, který by porušoval platné obchodní sankce stanovené vládami konkrétních zemí.

Antiradary a dopravní zařízení

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci produktů, jejichž účelem je bránit prosazování dopravních zákonů. Ačkoli detektory radarů jsou ve většině zemí povoleny, antiradary a jiné produkty sloužící k obcházení zákonů povoleny nejsou.

Jak se tyto zásady liší v různých zemích?

Francie, Německo

V těchto zemích Zákaznické recenze Google nepovolují propagaci antiradarů, softwaru, který vyhledává pozici radarů, a databází, které uvádějí umístění radarů.

USA

V USA Zákaznické recenze Google nepovolují propagaci rušiček GPS.

Tabákové výrobky

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci většiny tabáků či tabákových výrobků včetně cigaret, doutníků, dýmek, balicích papírků, elektronických cigaret a náplní.

Zbraně

Program Zákaznické recenze Google nepovoluje propagaci zbraní a předmětů, jejichž účelem je způsobit vážné škody či zranění. Zásady týkající se propagace zbraní se vztahují na střelné zbraně, jejich součástky a příslušenství, munici, bomby, nože, vrhací hvězdice a boxery.

Jak se tyto zásady liší v různých zemích?

Spojené království

 

Ve Spojeném království Zákaznické recenze Google nepovolují propagaci elektrických paralyzérů a pepřových sprejů.

 

USA

V USA povolují Zákaznické recenze Google propagaci airsoftových zbraní pouze tehdy, je-li na vstupní stránce upozornění, že špička hlavně těchto zbraní (cca 6,5 mm) musí být trvale opatřena jasně oranžovým nátěrem.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false
false