Transparentnosť a ochrana súkromia

Ak si myslíte, že účastník programu Recenzie zákazníkov od Googlu porušuje niektoré z nižšie uvedených pravidiel, oznámte nám to vyplnením formulára prehľadu porušení pravidiel Recenzií zákazníkov od Googlu, aby sme prípad mohli prešetriť.

Uvádzanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií

Program Recenzie zákazníkov od Googlu svojim účastníkom nepovoľuje pridávanie obsahu, ktorý uvádza nesprávne informácie o výrobku, ponuke alebo materiáli. Účastníci programu Recenzie zákazníkov od Googlu nesmú uvádzať nepresný popis výrobku alebo ponuky ani vedome vynechať podrobnosti o materiáli výrobku alebo ponuky. Táto požiadavka sa vzťahuje na všetky vlastnosti výrobkov, medzi ktoré patrí napríklad kvalita, hodnota, cena alebo história tovaru.

Spoločnosť Google obchodníkom nepovoľuje uvádzanie nesprávnych prehlásení o iných obchodníkoch alebo organizáciách.

Naznačené pridruženie

Program Recenzie zákazníkov od Googlu nepovoľuje obsah, ktorý naznačuje pridruženie, partnerstvo alebo akýkoľvek zvláštny vzťah s Googlom bez jeho výslovného povolenia. Účastníci nesmú bez predchádzajúceho súhlasu Googlu vydávať žiadne tlačové správy, oznámenia ani propagačné materiály súvisiace s účasťou v programe. Žiadosti o tento súhlas posielajte na adresu press@google.com. Účastníci tiež nemôžu naznačovať príslušnosť, partnerstvo ani akýkoľvek zvláštny vzťah s nesúvisiacou treťou stranou.

Zhromažďovanie informácií

Program Recenzie zákazníkov od Googlu nepovoľuje webové stránky, ktorých hlavným účelom je zhromažďovanie osobných údajov. Patria sem okrem iného webové stránky, ktoré výmenou za osobné údaje ponúkajú bezplatné darčeky alebo iné odmeny. Takéto praktiky označujeme ako „zhromažďovanie informácií“. Bezplatnými darčekmi alebo odmenami sú napríklad výhry, ponuky, videá, e‑knihy a výsledky kvízov alebo prieskumov.

Webové stránky, ktoré nezhromažďujú informácie od používateľov, ale získavajú citlivé osobné údaje (napríklad bankové údaje a čísla kreditných kariet), musia pri získavaní týchto informácií používať zabezpečený server (https://).

Účastníci sú naďalej zodpovední za to, že ich stránky sú v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a iných informácií. Google môže pozastaviť akýkoľvek účet alebo kampaň, o ktorej zistí, že porušuje jeho pravidlá alebo právne predpisy.

Princípy softvéru

Program Recenzie zákazníkov od Googlu nepovoľuje webové stránky, ktoré distribuujú škodlivý alebo rušivý softvér do počítačov používateľov. Google nepovoľuje ani webové stránky, ktoré obsahujú zavádzajúce alebo klamlivé informácie o povahe distribuovaného softvéru na stiahnutie.

Tieto pravidlá sú formované našimi firemnými princípmi softvéru:

 • Inštalácia – veríme, že softvér by vás nemal trikom prinútiť k inštalácii.
 • Priamočiare informovanie – aplikácia by vás po nainštalovaní alebo povolení mala informovať o svojich hlavných alebo dôležitých funkciách.
 • Jednoduché odstránenie – mali by ste vedieť ľahko prísť na to, ako aplikáciu zakázať alebo odstrániť.
 • Prehľadné správanie – aplikácie, ktoré ovplyvňujú alebo menia vaše používateľské prostredie, by mali jasne uvádzať, že sú príčinou týchto zmien.
 • Špehovanie – ak aplikácia zhromažďuje alebo prenáša vaše osobné údaje, napríklad vašu adresu, mali by ste o tom vedieť.
 • Zoskupovanie len vyhovujúcich aplikácií – poskytovatelia aplikácii by nemali dovoliť, aby sa ich výrobky zoskupovali s aplikáciami, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá.

Niektoré aplikácie možno nie sú úmyselne škodlivé, ale sú určené na to, aby zoskupovali aplikácie, prenášali používateľské údaje alebo menili nastavenia počítača bez toho, aby to používateľ jednoznačne potvrdil. Tento typ softvéru sa považuje za škodlivý pre používateľa, pretože môže ukradnúť osobné a finančné informácie, zvyčajne je ťažšie odinštalovať alebo odstrániť ho, môže zmeniť nastavenia prehliadača a môže prenášať údaje iným subjektom alebo od iných subjektov bez súhlasu používateľa.

Spôsoby ochrany súkromia účastníkov

Účastníci musia uverejniť pravidlá ochrany súkromia, ktoré presne popisujú ich postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a uverejňovania informácií vrátane údajov umožňujúcich zistenie totožnosti.

Účastníci by mali do svojich pravidiel ochrany súkromia zahrnúť tieto informácie:

 • Dodávatelia tretích strán vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie odznaku na vašej webovej stránke a na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašej webovej stránke.
 • Používatelia môžu deaktivovať používanie súborov cookie Googlom na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašej webovej stránke tak, že navštívia stránku deaktivácie reklamy Googlu. Používateľov, ktorí chcú na stránkach dodávateľov tretích strán deaktivovať používanie súborov cookie na zobrazovanie reklám založených na záujmoch, môžete odkázať aj na stránku deaktivácie iniciatívy Network Advertising Initiative.

Keďže sa stránky inzerentov a zákony v jednotlivých krajinách a oblastiach líšia, nedokážeme navrhnúť konkrétne znenie pravidiel ochrany súkromia. Môžete si však pozrieť rôzne zdroje informácií (napríklad informácie iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI)), v ktorých nájdete pokyny na vytvorenie pravidiel ochrany súkromia.

Osobné údaje

Inzerenti musia poskytovať bezpečný spôsob, ako môžu zákazníci nakupovať produkty na internete, a od systémov sa očakáva, že budú dodržiavať osvedčené postupy v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti. Ak prostredníctvom svojich webových stránok zhromažďujete citlivé osobné údaje, musia byť hostené na zabezpečenom serveri, ktorý používa protokol SSL (https). Všetky informácie uvedené nižšie sa považujú za citlivé osobné údaje.

 • čísla kreditných alebo debetných kariet;
 • čísla bankových a investičných účtov;
 • čísla bežných účtov;
 • čísla bezhotovostných prevodov;
 • číslo občianskeho preukazu, preukazu dôchodcu, sociálneho zabezpečenia alebo zdravotného poistenia;
 • akékoľvek iné informácie, ktoré sú podľa príslušných zákonov definované ako citlivé osobné údaje alebo informácie.

Každá webová stránka, prostredníctvom ktorej zhromažďujete a ukladáte citlivé osobné údaje, musí byť hostená na zabezpečenom serveri, ktorý používa protokol SSL (https). Účastníci tiež musia jasne uverejniť svoje podmienky aktivácie a deaktivácie uloženia platobných nástrojov pre budúce nákupy (ak to umožňujú).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory