Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Przejrzystość informacji i ochrona prywatności

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Jeśli uważasz, że osoba biorąca udział w programie Opinie konsumenckie Google narusza jego zasady, poinformuj nas o tym za pomocą formularza do zgłaszania naruszenia zasad programu Opinie konsumenckie Google. Dzięki temu będziemy mogli przyjrzeć się tej sprawie.

Fałszywe i zwodnicze przedstawianie informacji

Uczestnicy programu Opinie konsumenckie Google nie mogą wyświetlać treści fałszywie przedstawiających produkt, ofertę lub istotne fakty. Uczestnikom programu Opinie konsumenckie Google nie wolno przesyłać niedokładnego opisu produktu lub oferty ani w świadomy sposób omijać pewnych istotnych informacji na ich temat. Dotyczy to wszystkich cech produktu, w tym m.in. jakości, wartości, ceny lub historii towaru.

Google nie zezwala na publikowanie fałszywych informacji na temat innych sprzedawców lub organizacji.

Domniemane stowarzyszenie

Zasady programu Opinie konsumenckie Google nie zezwalają na umieszczanie treści sugerujących powiązania, współpracę ani inne szczególne związki z Google bez jednoznacznego upoważnienia ze strony Google. Bez wcześniejszej zgody Google uczestnikom nie wolno publikować żadnych informacji prasowych, ogłoszeń ani innych materiałów promocyjnych związanych z uczestnictwem w programie Opinie konsumenckie Google. Wszelkie prośby o tego typu zgodę należy kierować na adres press@google.com. Ponadto uczestnicy nie mogą sugerować powiązań, współpracy ani żadnych szczególnych związków z wszelkimi niepowiązanymi osobami trzecimi.

Gromadzenie informacji

W programie Opinie konsumenckie Google niedozwolone są witryny, których głównym celem jest zbieranie danych osobowych. Dotyczy to między innymi witryn oferujących darmowe prezenty lub inne korzyści w zamian za udostępnienie danych osobowych. Takie praktyki nazywamy „gromadzeniem informacji”. Do przykładowych korzyści i darmowych prezentów należą: nagrody, oferty, filmy, e-booki i wyniki konkursów/ankiet.

Witryny, które nie gromadzą informacji w sposób opisany powyżej, ale zbierają poufne dane osobowe (takie jak szczegóły kont bankowych czy numery kart kredytowych), muszą korzystać z bezpiecznego serwera (https://).

Uczestnicy odpowiadają za zgodność witryn z lokalnym prawem i przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Google może zawiesić każde konto lub kampanię, jeśli naruszają one nasze zasady albo przepisy prawne.

Zasady dotyczące oprogramowania

W programie Opinie konsumenckie Google niedozwolone są witryny, które rozpowszechniają na komputerach użytkowników oprogramowanie szkodliwe lub zakłócające działanie komputera. Niedozwolone są także witryny, które zawierają nieprawdziwe lub zwodnicze informacje na temat rodzaju pobieranych plików.

Ta polityka wynika z naszych firmowych zasad dotyczących oprogramowania:

 • Instalacja – uważamy, że oprogramowanie nie powinno nieuczciwie namawiać użytkownika do jego zainstalowania.
 • Jawność – podczas instalacji lub uruchamiania aplikacji powinna ona informować o swoich głównych i najważniejszych funkcjach.
 • Proste usuwanie – pełne wyłączenie lub usunięcie aplikacji nie może sprawiać użytkownikowi problemu.
 • Jasny sposób działania – aplikacje, które wpływają na wrażenia użytkownika lub je zmieniają, muszą wyraźnie informować, na czym polegają te zmiany i jaki jest powód ich wprowadzania.
 • Podglądanie – jeśli aplikacja zbiera lub przesyła dane osobowe, takie jak informacje adresowe, użytkownik musi o tym wiedzieć.
 • Aplikacje towarzyszące – dostawca oprogramowania nie powinien łączyć swojego produktu w pakiet z aplikacjami, które nie spełniają tych wytycznych.

Niektóre aplikacje nie są w zamierzeniu szkodliwe, ale są połączone w pakiet z innymi aplikacjami, przesyłają informacje o użytkowniku lub zmieniają ustawienia komputera bez zgody użytkownika. Tego typu oprogramowanie jest uznawane za szkodliwe, ponieważ może ono wykradać informacje osobiste i finansowe, zwykle jest trudne do odinstalowania lub usunięcia, może zmieniać ustawienia przeglądarki oraz przesyłać dane do i od podmiotów zewnętrznych bez zgody użytkownika.

Procedury ochrony prywatności uczestników

Uczestnicy muszą przedstawić politykę prywatności, która w sposób dokładny określa ich zasady dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji, w tym także tych, które umożliwiają identyfikację osób.

W swojej polityce prywatności uczestnicy powinni uwzględnić te informacje:

 • Firmy zewnętrzne, w tym także Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania plakietki w witrynie oraz pokazywania reklam z uwzględnieniem wcześniejszych odwiedzin użytkownika w witrynie.
 • Użytkownicy mogą zrezygnować z opcji wykorzystywania plików cookie przez Google do wyświetlania reklam z uwzględnieniem wcześniejszych odwiedzin użytkownika w witrynie. Można to zrobić na stronie umożliwiającej rezygnację z wyświetlania reklam przez Google. Możesz także wskazać użytkownikom możliwość rezygnacji z używanych do reklamowania opartego na zainteresowaniach plików cookie pochodzących od dostawców zewnętrznych na stronie rezygnacji w witrynie Network Advertising Initiative.

Witryny reklamodawców i obowiązujące przepisy prawa różnią się w zależności od kraju lub terytorium, dlatego nie jesteśmy w stanie zasugerować konkretnych sformułowań, jakie należy zastosować w określonej polityce prywatności. Warto jednak zapoznać się z materiałami organizacji Network Advertising Initiative (NAI), w których można znaleźć wskazówki na temat opracowywania polityki prywatności.

Dane osobowe

Reklamodawcy powinni zadbać o to, by klienci mogli bezpiecznie dokonywać zakupów produktów online, a systemy muszą być oparte na sprawdzonych metodach dotyczących prywatności i bezpieczeństwa. Jeśli Twoja witryna gromadzi poufne dane osobowe, musi być umieszczona na bezpiecznym serwerze wykorzystującym protokół SSL (https). Do poufnych danych osobowych zaliczamy następujące informacje:

 • numery kart kredytowych i debetowych;
 • numery rachunków bankowych i inwestycyjnych;
 • numery kont czekowych;
 • numery przelewów bankowych;
 • PESEL, nr legitymacji emeryta, nr ubezpieczenia społecznego i numery polis zdrowotnych;
 • inne informacje, które w świetle obowiązującego prawa są rozumiane jako poufne dane osobowe.

Jeśli Twoja witryna zawiera strony, które gromadzą i przechowują poufne dane osobowe, musi być umieszczona na bezpiecznym serwerze wykorzystującym protokół SSL (https). Uczestnicy muszą też jasno określić swoje warunki dotyczące korzystania z opcji zapisywania instrumentów płatności do przyszłych zakupów i możliwości rezygnacji z tej opcji w przyszłości (zgodnie z wymaganiami).

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne