Säkerhet

Om du anser att en deltagare i Google Kundrecensioner bryter mot någon av policyerna ovan kan du rapportera det till oss genom att fylla i formuläret för överträdelser av riktlinjerna för Google Kundrecensioner. Då kan vi granska ärendet.

Användarsäkerhet

Den här omfattande policyn har framtagits i syfte att skydda användarna mot annonser, webbplatser och företag som verkar vara allmänt bedrägliga eller vilseledande, och/eller bryter mot vårt programavtal för Google Kundrecensioner.

Google kräver att deltagare i Google Kundrecensioner ger insyn i verksamheten och produkten som marknadsförs. Google kräver också att återförsäljarna ger realistiska förväntningar om vad produkterna kan göra för sina användare.

I vägledningen för deltagarna i Google Kundrecensioner ingår det att inte skapa vilseledande påståenden:

 • Marknadsför produkter med realistiska, trovärdiga och rimliga anspråk. Undvik marknadsföring av exempelvis Bli rik snabbt-program.
 • Ge användarna korrekt information om de risker som är förknippade med en produkt eller tjänst.
 • Inkludera relevanta friskrivningar som är lätta att hitta när vitsord och rekommendationer antyder att resultaten är typiska.
 • Ge användarna korrekt information om de risker som är förknippade med en produkt. Till exempel om en webbplats marknadsför sjukvårdsprodukter, ska biverkningar och risker som är förknippade med produkten tydligt anges, om det finns sådana.
 • Använd godkända affärsmodeller.
 • Visa tydligt för användarna vad ditt företag gör och hur det fungerar.
 • Se till att dina webbplatser visar relevanta ansvarsfriskrivningar eller information som eventuellt krävs enligt lokal lagstiftning. Till exempel måste vissa leverantörer av finansiella tjänster inkludera specifik text i enlighet med myndighetskrav.
 • Fokusera på insyn och korrekthet.
 • Ge användarna korrekta kontaktuppgifter
 • Inkludera länkar till tredje parts ackreditering eller rekommendation när anknytning antyds. Om en webbplats till exempel gör anspråk på att ha anknytning till en myndighet ska det finnas en länk som intygar det. Användning av namnet på en myndighet i visningsadressen och/eller användning av myndighetens emblem kan antyda samarbete med en myndighet, vilket ska verifieras.

Eftersom onlineannonsering och lokala lagar och regler hela tiden förändras kan vi inte tillhandahålla någon omfattande lista över de typer av webbplatser och annonser som kan bryta mot denna policy. Tänk på att principerna bakom policyn är att främja transparens, noggrannhet och ärlighet i annonseringen.

Skadlig programvara

I Google Kundrecensioner tillåts inte webbplatser som har smittats med skadlig programvara eller försäljning av skadlig programvara.

Med termen skadlig programvara menas programvara som utformats särskilt för att skada en dator eller den programvara den använder. Skadlig programvara kan stjäla känslig information (som kreditkortsnummer eller lösenord) och till och med skicka falsk e-post från en användares e-postkonto, ofta utan att användaren märker det.

Skadlig programvara kan installeras på en dator på olika sätt, med eller utan din vetskap. Det händer vanligtvis när någon besöker en smittad webbplats eller hämtar vad som verkar vara oskyldig programvara från internet. Skadliga program omfattar men är inte begränsat till virus, maskar, spionprogram och trojanska hästar.

Det är möjligt att du inte ens känner till att din webbplats innehåller eller sprider skadliga program till användare som besöker din webbplats. Det beror på att skadliga program kan följa med när du hämtar mallar för din webbplats eller kan finnas i kod som installeras för olika program på webbplatsen. Vanliga tecken på skadlig programvara är oönskade webbadressomdirigeringar, pop up-annonser, ändrade sökresultat på Google, extra, oönskade verktygsfält eller sökfält i webbläsaren och en långsamt fungerande dator.

Återkallade produkter

Google Kundrecensioner tillåter inte marknadsföring av produkter som omfattas av återkallande av tillverkaren eller en statlig myndighet, som Consumer Product Safety Commission (CPSC) i USA.

Farliga material

Google Kundrecensioner tillåter marknadsföring eller försäljning av konsumentvaror som innehåller farliga ämnen. En konsumentvara är en förpackad produkt avsedd för försäljning i detaljhandeln för personvård eller hushållsbruk. Återförsäljarna är ansvariga för att efterleva alla tillämpliga lagar, samt ange en tydlig beskrivning av produktens farliga ämnen när det är tillämpligt.

Några exempel på godkända produkter är nagellacksborttagare som innehåller aceton, lysrörslampor, bilbatterier och aerosolhårspray. Bekämpningsmedel för hushållsbruk kan godtas om bekämpningsmedlet är registrerat hos Environmental Protection Agency (EPA), eller motsvarande lokala myndighet, och är märkt enligt myndighetens krav, inklusive användningsanvisningar, information om innehållsämnena och säkerhetsföreskrifter.

Google tillåter inte marknadsföring eller försäljning av farliga ämnen eller material. Farliga material är produkter eller ämnen som utgör en orimligt stor risk mot hälsa, säkerhet eller egendom vid transport. Exempel på ej godkända produkter:

 • Sprängämnen, brandfarliga eller brännbara produkter som svartkrut, bensin, aerosolburkar (komprimerade gaser) och kryogena vätskor under tryck.
 • Giftiga ämnen som EPA-begränsade bekämpningsmedel, batterier som innehåller kvicksilver och cyanid.
 • Radioaktiva, frätande samt diverse farliga produkter som strålningsförorenat material, klorvätesyra, jodmonoklorid och kaliumklorat.

Spamteknik

Google Kundrecensioner tillåter inte spamtekniker som påverkar användarupplevelsen negativt. Här är några exempel på sådana tekniker:

 • Metoder för annonsspam – utnyttja onlineannonssystem som Google Ads för ekonomisk vinning.
 • Metoder för massmarknadsföring – sprida skräppost till ett stort antal mottagare.
 • Överträdelser av riktlinjerna för webbutvecklare – marknadsföra webbplatser som bryter mot våra riktlinjer för webbutvecklare.

Exempel på förbjudet innehåll är program som erbjuder användare något i gengäld för att klicka på annonser eller erbjudanden, söka, surfa på webbplatser eller läsa e-post samt automatiserad annonsklickprogramvara.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false
false