Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Zasady bezpieczeństwa

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Jeśli uważasz, że osoba biorąca udział w programie Opinie konsumenckie Google narusza jego zasady, poinformuj nas o tym za pomocą formularza do zgłaszania naruszenia zasad programu Opinie konsumenckie Google. Dzięki temu będziemy mogli przyjrzeć się tej sprawie.

Bezpieczeństwo użytkowników

Te zasady zostały opracowane po to, aby chronić użytkowników przed reklamami, bezpłatnymi informacjami o produktach, stronami internetowymi i firmami, które prawdopodobnie oszukują lub wprowadzają w błąd bądź naruszają warunki programu Opinie konsumenckie Google.

Google wymaga, aby uczestnicy programu Opinie konsumenckie Google przedstawiali przejrzyste informacje na temat promowanych firm i produktów. Google wymaga też od sprzedawców formułowania realistycznych twierdzeń na temat właściwości ich produktów.

Zasady obowiązujące w Opiniach konsumenckich Google wymagają między innymi, aby nie podawać informacji wprowadzających w błąd:

 • Do promowania ofert używaj realistycznych, wiarygodnych i uzasadnionych twierdzeń. Nie można na przykład promować programów, które oferują „szybki zarobek”.
 • Dokładnie informuj użytkowników o ryzyku, jakie jest związane z danym produktem lub daną usługą.
 • Umieszczaj odpowiednie i proste do znalezienia deklaracje wyłączenia odpowiedzialności, gdy opinie i rekomendacje sugerują łatwą powtarzalność osiąganych wyników.
 • Zapewnij użytkownikom dokładne informacje o ryzyku związanym z używaniem produktu. Jeśli na przykład strona promuje produkty związane z ochroną zdrowia, należy w jasny sposób opisać wszelkie możliwe skutki uboczne i ryzyko związane z produktem.
 • Promuj modele biznesowe, które są dopuszczalne.
 • Wyraźnie informuj użytkowników, czym zajmuje się firma i jak działa.
 • Zamieszczaj na stronie odpowiednie deklaracje wyłączenia odpowiedzialności i komunikaty, których mogą wymagać miejscowe przepisy. Niektórzy dostawcy usług finansowych są na przykład, zgodnie z prawem danego kraju, zobowiązani do umieszczania stosownych komunikatów.
 • Postaw na trafność i przejrzystość.
 • Podaj użytkownikom dokładne informacje kontaktowe.
 • Jeśli sugerujesz przynależność do innej firmy lub związek z nią, umieść linki do upoważnienia/rekomendacji. Jeśli na przykład strona twierdzi, że należy do instytucji państwowej, podaj link do strony, na której można zweryfikować to oświadczenie. Używanie skrótu „gov” w wyświetlanych adresach URL lub wykorzystywanie symboli państwowych może wskazywać na powiązania z instytucją państwową i powinno zostać zweryfikowane.

Z uwagi na to, że sposoby reklamowania się w internecie oraz lokalne przepisy i regulacje prawne stale się zmieniają, nie możemy podać wyczerpującej listy rodzajów stron, które mogą naruszać nasze zasady. Pamiętaj, że podstawową ideą naszych zasad jest promowanie przejrzystości, dokładności i uczciwości w reklamach.

Złośliwe oprogramowanie

W Opiniach konsumenckich Google nie mogą uczestniczyć strony zainfekowane złośliwym oprogramowaniem ani sprzedające złośliwe oprogramowanie.

Termin „złośliwe oprogramowanie” oznacza oprogramowanie zaprojektowane w celu uszkodzenia komputera lub jego oprogramowania. Złośliwe oprogramowanie może wykradać poufne informacje (np. numery kart kredytowych czy hasła), a nawet wysyłać fałszywe e-maile z konta użytkownika, często bez jego wiedzy.

Złośliwe oprogramowanie może zostać zainstalowane na komputerze – za wiedzą użytkownika lub bez niej – na wiele różnych sposobów. Zazwyczaj dzieje się to jednak podczas odwiedzania zainfekowanej witryny lub pobierania z internetu pozornie nieszkodliwego oprogramowania. Do złośliwego oprogramowania zalicza się m.in. wirusy, robaki, programy szpiegowskie czy konie trojańskie.

Właściciel witryny może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że jego witryna zawiera i rozpowszechnia złośliwe oprogramowanie wśród odwiedzających ją użytkowników. Dzieje się tak dlatego, że złośliwe oprogramowanie może trafiać do witryny przez szablony użyte do jej utworzenia lub kod udostępnianych na niej aplikacji. Najczęstsze objawy zainfekowania złośliwym oprogramowaniem to: niepożądane przekierowania, reklamy w wyskakujących okienkach, zmienione wyniki wyszukiwania Google, dodanie niepożądanych pasków narzędzi w przeglądarce lub bocznych pasków wyszukiwania oraz spowalnianie pracy komputera.

Produkty wycofane

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie produktów, które zostały wycofane przez producenta lub jakąkolwiek instytucję państwową, taką jak amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC).

Materiały niebezpieczne

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na promowanie ani sprzedaż towarów konsumpcyjnych zawierających materiały niebezpieczne. Towar konsumpcyjny jest rozumiany jako produkt przeznaczony do sprzedaży detalicznej oraz do użytku osobistego lub domowego. Sprzedawcy są zobowiązani przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów oraz w odpowiednich przypadkach podawać czytelną informację o możliwym niebezpieczeństwie związanym z produktem.

Niektóre przykłady dozwolonych produktów to: zmywacz do paznokci z acetonem, żarówki fluorescencyjne, akumulatory samochodowe i lakier do włosów w aerozolu. Pestycydy przeznaczone do użytku domowego są dozwolone, jeśli są zarejestrowane w Agencji Ochrony Środowiska (EPA) lub jej odpowiedniku w danym kraju, oraz jeśli spełniają wymagania agencji, takie jak instrukcje ze sposobem użycia, informacje o składzie oraz środkach ostrożności.

Google nie zezwala na promowanie lub sprzedaż materiałów niebezpiecznych. Takie materiały są definiowane jako wszelkie produkty lub substancje, które mogą stwarzać bezzasadne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub mienia podczas transportu. Produkty niedozwolone to między innymi:

 • materiały wybuchowe, łatwopalne lub wysoce łatwopalne, takie jak proch czarny, benzyna, puszki z aerozolami (gazami pod ciśnieniem) oraz sprężone płyny kriogeniczne;
 • trujące lub toksyczne substancje, takie jak pestycydy o ograniczonym wykorzystaniu określonym przez EPA, akumulatory zawierające rtęć i cyjanek;
 • materiały radioaktywne, żrące oraz inne produkty niebezpieczne, takie jak materiały skażone promieniowaniem, kwas solny, chlorek jodu i chloran potasu.

Techniki spamerskie

Program Opinie konsumenckie Google nie zezwala na wykorzystywanie technik spamerskich, które negatywnie wpływają na komfort użytkownika. Oto niektóre przykłady takich technik:

 • techniki spamerskie w reklamach – wykorzystywanie systemów reklamowych online, takich jak Google Ads, w celu odnoszenia korzyści finansowych;
 • techniki marketingu masowego – przesyłanie spamu szerokiemu gronu odbiorców;
 • naruszenia wytycznych dla programistów stron internetowych – promowanie witryn, które naruszają nasze wytyczne dla programistów stron internetowych.

Przykłady niedozwolonych treści obejmują programy, które oferują użytkownikowi zapłatę za klikanie reklam lub ofert, wyszukiwanie haseł, przeglądanie stron internetowych lub czytanie e-maili, oraz programy do automatycznego klikania reklam.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne