Veiligheid en beveiliging

Als u denkt dat een Google Klantenreviews-deelnemer in strijd met een van de bovenstaande beleidsregels handelt, kunt u dit aan ons melden door het meldingsformulier voor Google Klantenreviews-overtredingen in te vullen, zodat we onderzoek kunnen instellen.

Gebruikersveiligheid

Dit uitgebreide beleid is ontwikkeld om gebruikers te beschermen tegen advertenties, gratis vermeldingen. websites en bedrijven die over het geheel genomen bedrieglijk of misleidend lijken te zijn en/of inbreuk maken op de overeenkomst voor het Google Klantenreviews-programma.

Google vereist dat Google Klantenreviews-deelnemers transparant zijn over het bedrijf en het product dat wordt gepromoot. Google vereist ook dat verkopers realistische verwachtingen scheppen over de mogelijkheden die hun producten aan gebruikers bieden.

De richtlijnen voor Google Klantenreviews-deelnemers verbieden onder meer het maken van misleidende claims:

 • Promoot producten met realistische, geloofwaardige en redelijke claims. Maak bijvoorbeeld geen reclame voor programma's die mensen beloven dat ze snel rijk kunnen worden.
 • Verstrek gebruikers correcte informatie over de risico's die zijn verbonden aan een product of service.
 • Neem relevante en makkelijk te vinden disclaimers op wanneer gebruikerservaringen en aanbevelingen impliceren dat de aangegeven resultaten kloppen.
 • Geef gebruikers correcte informatie over de risico's die zijn verbonden aan een product. Als een site bijvoorbeeld reclame maakt voor gezondheidszorgproducten, moeten eventuele aan het product gerelateerde bijwerkingen en risico's duidelijk kenbaar worden gemaakt.
 • Bevorder acceptabele bedrijfsmodellen.
 • Maak gebruikers duidelijk wat uw bedrijf doet en hoe het werkt.
 • Zorg ervoor dat uw site relevante disclaimers of aankondigingen bevat wanneer deze volgens de voor u geldende wetgeving vereist zijn. Leveranciers van bepaalde financiële services kunnen bijvoorbeeld in overeenstemming met wettelijke voorschriften verplicht zijn een specifieke tekst op te nemen.
 • Bevorder de transparantie en nauwkeurigheid.
 • Verstrek gebruikers nauwkeurige contactgegevens.
 • Neem links naar accreditaties/aanbevelingen van derden op wanneer partnerschap wordt geïmpliceerd. Als een website bijvoorbeeld claimt partner te zijn van een overheidsinstantie, moet een link worden opgenomen naar een verificatie van dit partnerschap. Het gebruik van 'gov' of een verwijzing naar de overheid in zichtbare URL's en/of het gebruik van overheidssymbolen kan impliceren dat u bent gelieerd aan een overheidsinstantie en dit moet worden geverifieerd.

Aangezien zowel online adverteren als wet- en regelgeving voortdurend veranderen, kunnen we geen volledige lijst geven van de typen sites die dit beleid wellicht schenden. Houd er rekening mee dat de principes waarop het beleid is gebaseerd, betrekking hebben op de transparantie, nauwkeurigheid en eerlijkheid van advertenties.

Malware

Google Klantenreviews verbiedt de verkoop van schadelijke software en deelname van sites die zijn geïnfecteerd met malware.

De term 'malware' is afgeleid van 'malicious software' (schadelijke software). Dit verwijst naar software die specifiek is ontwikkeld om schade toe te brengen aan een computer of aan de software die op de computer is geïnstalleerd. Malware kan gevoelige gegevens stelen (zoals creditcardnummers of wachtwoorden) en zelfs ongewenst e-mails versturen vanuit het e-mailaccount van een gebruiker, vaak zonder medeweten van de gebruiker.

Malware kan op een aantal manieren, met of zonder medeweten van een gebruiker, op een computer worden geïnstalleerd. Dit gebeurt vooral wanneer iemand een besmette website bezoekt of onschuldig lijkende software downloadt van internet. Malware omvat, maar is niet beperkt tot, virussen, wormen, spyware en Trojaanse paarden.

Mogelijk beseft u niet dat uw site malware bevat of verspreidt onder gebruikers die uw site bezoeken. Malware kan namelijk zijn verstopt in sjablonen die u voor uw site downloadt of in code die voor verschillende applicaties op uw site is geïnstalleerd. Veelvoorkomende symptomen van malware omvatten ongewenste URL-omleidingen, pop-upadvertenties, aangepaste Google-zoekresultaten, de toevoeging van ongewenste browserwerkbalken of zoekbalken en een langzame computer.

Teruggeroepen producten

Google Klantenreviews verbiedt reclame voor producten die zijn teruggeroepen door de fabrikant of door een overheidsinstantie, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Gevaarlijke materialen

Google Klantenreviews staat reclame voor of verkoop van consumentenproducten die gevaarlijke stoffen bevatten toe. Een consumentenproduct wordt gedefinieerd als een verpakt product dat bestemd is voor de detailhandel en voor persoonlijke verzorging of huishoudelijk gebruik. Verkopers moeten ervoor zorgen dat ze alle toepasselijke wetten naleven en waar nodig een duidelijke beschrijving geven van de gevaarlijke aard van het product.

Enkele voorbeelden van acceptabele producten zijn nagellakremover met aceton, fluorescerentielampen, autoaccu's en haarspray. Huishoudelijke pesticiden zijn acceptabel als het bestrijdingsmiddel is geregistreerd door het Environmental Protection Agency (EPA) of een gelijkwaardige instantie van het betreffende land. Daarnaast moet het middel voldoen aan de vereisten van de instantie, bijvoorbeeld over het verstrekken van gebruiksaanwijzingen, een lijst met ingrediënten en veiligheidsvoorschriften.

Google verbiedt reclame voor of verkoop van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen worden gedefinieerd als producten of stoffen die een onevenredig groot risico opleveren voor de gezondheid, veiligheid en eigendommen tijdens het transport. Onacceptabele producten zijn onder meer:

 • Explosieve of brandbare producten, zoals buskruit, benzine, spuitbussen (samengeperste gassen) en cryogene vloeistoffen onder druk
 • Giftige stoffen, zoals door de EPA beperkte pesticiden, batterijen met kwik en cyanide
 • Radioactieve, bijtende en anderszins gevaarlijke producten, zoals radioactief besmet materiaal, zoutzuur, joodmonochloride en kaliumchloraat

Spamtechnieken

Google Klantenreviews staat geen spamtechnieken toe die een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring. Deze technieken zijn onder meer:

 • Advertentiespamtechnieken: online advertentiesystemen, zoals Google Ads, misbruiken voor financieel gewin
 • Technieken voor bulkmarketing: spam verspreiden onder een groot publiek
 • Schendingen van de richtlijnen voor webontwikkelaars: websites promoten die onze richtlijnen voor webontwikkelaars schenden

Voorbeelden van verboden content zijn onder meer programma's waarmee advertentieklikken worden geautomatiseerd en software die gebruikers beloont om op advertenties of aanbiedingen te klikken, zoekopdrachten uit te voeren, websites te browsen of e-mails te lezen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
71525
false
false