Kontrola hlavného panela Recenzií zákazníkov od Googlu

V účte Merchant Center je hlavný panel, na ktorom môžete zobraziť informácie získané a spracované programom Recenzie zákazníkov od Googlu. Na zobrazenie prvej štatistiky hodnotenia predajcu a získaných údajov použite hlavný panel Recenzií zákazníkov od Googlu.

Skôr než začnete

Na zobrazenie informácií získaných a spracovaných Recenziami zákazníkov od Googlu sa prihláste do účtu Merchant Center. Kliknite na ikonu kľúča  a v časti Nástroje vyberte Nastavenie recenzií zákazníkov

Prehľad

Na hlavnom paneli Recenzií zákazníkov od Googlu sa zobrazuje päť kľúčových metrík. Výberom krajiny v rozbaľovacej ponuke môžete zobraziť metriky pre danú krajinu.

Získané súhlasy

Táto metrika zobrazuje, koľko zákazníkov vyjadrilo v daný deň súhlas s prieskumom Recenzií zákazníkov od Googlu.

Ponúknuté prieskumy

Táto metrika zobrazuje počet prieskumov odoslaných na e‑mailové adresy zákazníkov v daný deň. Prieskum nemusí prísť každému zákazníkovi, ktorý s ním vyjadrí súhlas. Upozorňujeme tiež, že medzi vyjadrením súhlasu zákazníka a odoslaním prieskumu je určité oneskorenie.

Získané odpovede prieskumu

Táto metrika zobrazuje, koľko odpovedí v rámci prieskumu v daný deň zákazníci odoslali.

Hodnotenie predajcu

Táto metrika poskytuje hodnotenie predajcu zobrazené v rámci odznaku, vyhľadávania a reklám v Nákupoch počas daného obdobia.

Recenzie výrobku

Časť Recenzie výrobku hlavného panela Recenzií zákazníkov od Googlu obsahuje informácie o stave vašej spôsobilosti na hodnotenia výrobkov.

Stav nároku na hodnotenia výrobkov

Táto karta zobrazuje, či váš účet spĺňa podmienky na hodnotenia výrobkov. Ak účet nespĺňa podmienky, hodnotenie hviezdičkami sa v záznamoch o výrobku nezobrazuje.

Graf odpovedí v rámci prieskumu o výrobku

Tento graf v účte Merchant Center zobrazuje počet recenzií výrobku, ktoré boli v daný deň úspešne získané prostredníctvom programu Recenzie zákazníkov od Googlu.

Graf kódov GTIN

Tento graf zobrazuje počet platných kódov GTIN, ktoré boli prijaté prostredníctvom vyjadrenia súhlasu so zapojením sa do Recenzií zákazníkov od Googlu.
V rámci Recenzií zákazníkov od Googlu sa za platné kódy GTIN považujú kódy, ktoré sú správne naformátované v súlade s medzinárodnými normami a zodpovedajú existujúcim záznamom o výrobku v katalógu reklám v Nákupoch.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory