Hlavní panel programu Zákaznické recenze Google

Účet Merchant Center obsahuje hlavní panel, kde můžete sledovat informace získané a zpracovávané programem Zákaznické recenze Google. Základní informace o vašem hodnocení prodejce a o získaných datech najdete na panelu programu Zákaznické recenze Google.

Než začnete

Chcete-li si zobrazit informace získané a zpracované v rámci programu Zákaznické recenze Google, přihlaste se ke svému účtu Merchant Center. Klikněte na ikonu klíče  a v části Nástroje vyberte možnost Nastavení zákaznických recenzí

Přehled

Na panelu programu Zákaznické recenze Google se zobrazuje pět základních metrik. Metriky lze také zobrazit v určité zemi výběrem v rozbalovací nabídce.

Přijaté žádosti o přihlášení do průzkumu

Tato metrika uvádí počet zákazníků v daném dni, kteří vyjádřili zájem o účast v průzkumu programu Zákaznické recenze Google.

Nabízené průzkumy

Tato metrika uvádí počet pozvánek k průzkumu odeslaných zákazníkům v daném dni. Některým zákazníkům nemusí být pozvánka zaslána, i když vyjádří zájem. Upozorňujeme také, že mezi vyjádřením zájmu a odesláním pozvánky k průzkumu je časová prodleva.

Přijaté odpovědi

Tato metrika uvádí počet vyplněných dotazníků v daném dni.

Hodnocení prodejce

Tato metrika uvádí hodnocení prodejce, které se zobrazuje ve vašem odznaku, ve Vyhledávání a v reklamách v Nákupech během zobrazovaného období.

Recenze produktu

Část Recenze produktů panelu programu Zákaznické recenze Google obsahuje informace o tom, zda jsou ve vašem účtu povoleny recenze produktů.

Stav hodnocení produktů

Tato karta se zobrazí pouze v případě, pokud je ve vašem účtu funkce Hodnocení produktů povolena. Nemá-li daný účet tuto funkci k dispozici, u výpisu produktů se nezobrazují hvězdičky hodnocení.

Graf odpovědí v produktových průzkumech

Tento graf ve vašem účtu Merchant Center zobrazuje počet úspěšně získaných recenzí produktů v rámci programu Zákaznické recenze Google za jednotlivé dny.

Graf kódů GTIN

Tento graf zobrazuje počet platných kódů GTIN přijatých prostřednictvím přihlašovacího modulu Zákaznických recenzí Google.
Program Zákaznické recenze Google považuje kód GTIN za platný, pokud je správně naformátován v souladu s mezinárodními standardy a odpovídá existujícímu produktu v katalogu reklam v Nákupech.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory