Integreringsguide

Integrera undersökningsmodulen

Valfritt: Modifiera undersökningsmodulen för att samla in produktrecensioner

I undersökningsmodulen kan kunderna välja att delta i programmet Google Kundrecensioner (GCR) och ange nödvändiga transaktionsuppgifter till Google. Modulen krävs på alla sidor för beställningsbekräftelse om du vill delta i Google Kundrecensioner. Om du har problem med att integrera undersökningsmodulen kan du felsöka.

I det här avsnittet behandlas följande:

När användare väljer att delta får de en enkät från Google efter beställningens beräknade leveransdatum. Mer information finns i Undersökning från Google Kundrecensioner.

Undersökningen fungerar på stationära och mobila enheter. Se till att du lägger till kodavsnittet för undersökningen på webbplatserna för både stationära och mobila enheter.

Integreringsanvisningar

Gör så här om du vill inkludera undersökningsmodulen på bekräftelsesidan:

 1. Uppdatera DOCTYPE
 2. Lägg till ”välj att delta”-kod

Ange koden för undersökningsmodulen på sidan för beställningsbekräftelse i alla kassaflöden. HTTPS måste användas på alla bekräftelsesidor (inte HTTP).

Eftersom den här modulen utlöser en kundundersökning måste du ange korrekta beställningsuppgifter i modulen efter bästa förmåga.

Om kassaprocessen hanteras av tredje part måste de omdirigera tillbaka till bekräftelsesidan på din domän.

Skym inte kundundersökningsmodulen med annat innehåll på sidan för beställningsbekräftelse.

Uppdatera DOCTYPE

Se till att HTML5 DOCTYPE används på bekräftelsesidan:

<!DOCTYPE html>

Doctype måste vara det första radobjektet i sidans HTML-kod. När du använder HTML5 DOCTYPE ser du till att webbläsare renderar sidorna i standardläge i stället för i bristfällig kod, eller quirks mode. Quirks mode avser en teknik som används av vissa webbläsare för att bibehålla bakåtkompatibilitet med webbsidor utformade för äldre webbläsare, i stället för att strikt följa W3C- och IETF-standarder i standardläge.

OBS! Ta inte med kommentarer eller mellanslag före DOCTYPE.

Lägg till ”välj att delta”-kod

Ge kunderna möjligheten att skicka in en recension av sin köpupplevelse genom att lägga till modulen på sidan för beställningsbekräftelse.

Så här lägger du till undersökningsmodulen på sidan för beställningsbekräftelse:

1. Klistra in följande HTML-kod på sidan för beställningsbekräftelse:
 

<!-- BEGIN GCR Opt-in Module Code -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

 async defer>

</script>

 

<script>

 window.renderOptIn = function() {

   window.gapi.load('surveyoptin', function() {

     window.gapi.surveyoptin.render(

       {

// OBLIGATORISKT

         "merchant_id": "MERCHANT_ID",

         "order_id": "ORDER_ID",

         "email": "CUSTOMER_EMAIL",

         "delivery_country": "COUNTRY_CODE",

         "estimated_delivery_date": "YYYY-MM-DD",

 

         // VALFRITT

         "products":[{"gtin":"GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2">}],

         "opt_in_style": "OPT_IN_STYLE"

       });

    });

 }

</script>

<!-- END GCR Opt-in Module Code -->

 

Placera koden innan den avslutande taggen </BODY>. När du placerar enkätmodulens kod med märkeskoden spelar inte ordningen någon roll: enkätmodulens kod kan placeras före eller efter märkeskoden.

2. Byt ut variablerna mot dina webbplatsspecifika, dynamiska värden. I följande tabell beskrivs de tillgängliga inställningarna:

 

Variabel

Obligatorisk?

Beskrivning

MERCHANT_ID

(Säljar-id)

Obligatorisk

Merchant Center-id. Du hittar värdet i Google Merchant Center.

ORDER_ID

(Beställnings-id)

Obligatorisk

Ett unikt beställnings-id.

CUSTOMER_EMAIL

(Kundens e-postadress)

Obligatorisk

Kundens e-postadress i formatet namn@domän.com.

COUNTRY_CODE

(Landskod)

Obligatorisk

Landskoden med två bokstäver identifierar var kundens beställning kommer att levereras. Värdet måste vara i formatet ISO 3166-1 alpha-2. Använd inte ”ZZ” för detta fält. Till exempel ”US”.

ESTIMATED_DELIVERY_DATE

(Beräknat leveransdatum)

Obligatorisk

Det beräknade leveransdatumet för beställningen, där YYYY är året, MM är månaden och DD är dagen. Till exempel 2016-09-13.

GTIN1, GTIN2

(GTIN)

Valfri

Numeriska GTIN-värden.

OPT_IN_STYLE

(Modulens design)

Valfri

Anger hur modulens dialogruta visas. Möjliga värden:

"CENTER_DIALOG": Visas som en dialogruta i mitten av vyn.

 

"BOTTOM_RIGHT_DIALOG": Visas som en dialogruta längst ned till höger i vyn.

 

"BOTTOM_LEFT_DIALOG": Visas som en dialogruta längst ner till vänster i vyn.

 

"TOP_RIGHT_DIALOG": Visas som en dialogruta längst upp till höger i vyn.

 

"TOP_LEFT_DIALOG": Visas som en dialogruta längst upp till vänster i vyn.

 

"BOTTOM_TRAY": Visas längst ned i vyn.

 

Standardvärdet är "CENTER_DIALOG".

 

Ange det språk som modulen ska använda genom att klistra in följande kodavsnitt på webbplatsen:

<!-- BEGIN GCR Language Code -->

<script>

 window.___gcfg = {

   lang: 'LANGUAGE'

 };

</script>

<!-- END GCR Language Code -->

Placera koden före den avslutande taggen </BODY> på sidan. Ordningen spelar ingen roll när den placeras med ”välj att delta”-koden.

Ställ in värdet på parametern lang genom att ersätta LANGUAGE med ett av följande språk som stöds:

 • af
 • ar
 • bg
 • ca
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • en
 • en-AU
 • en-GB
 • en-US
 • es
 • es-419
 • fa
 • fi
 • fil
 • fr
 • ga
 • hi
 • h
 • hu
 • id
 • it
 • iw
 • ja
 • ko
 • lt
 • lv
 • ms
 • nl
 • no
 • pl
 • pt-BR
 • pt-PT
 • ro
 • ru
 • sk
 • sl
 • sr
 • sv
 • te
 • th
 • tr
 • uk
 • vi
 • zh-CN
 • zh-TW

Om du inte anger något värde för parametern lang använder undersökningsmodulen en språkinställning utifrån inställningarna i användarens webbläsare.

Exempel på undersökningskod

Variabelvärden ersätts vanligtvis på sidan för beställningsbekräftelse med kod på serversidan. Följande exempel visar hur du kan implementera modulkoden med PHP:

<!-- BEGIN GCR Opt-in Module Code -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

 async defer>

</script>

 

<script>

 window.renderOptIn = function() {

   window.gapi.load('surveyoptin', function() {

     window.gapi.surveyoptin.render(

       {

         "merchant_id": 42,

         "order_id": "<?php echo $order_id ?>",

         "email": "<?php echo $email_address ?>",

         "delivery_country": "<?php echo $user_country ?>",

         "estimated_delivery_date": "<?php echo $delivery_date ?>",

   "products": [{"gtin":"<?php echo $gtin_1 ?>"}, {"gtin":"<?php echo $gtin_2 ?>"}],

         "opt_in_style": "BOTTOM_LEFT_DIALOG"

       });

    });

 }

</script>

<!-- END GCR Opt-in Module Code -->

 

<!-- BEGIN GCR Language Code -->

<script>

 window.___gcfg = {

   lang: 'sv'

 };

</script>

<!-- END GCR Language Code -->

Testa att felsöka om modulen inte visas på sidan eller du får felmeddelanden när du läser in sidan.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt