Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Integracja – przewodnik

Stosowanie modułu zgody na udział w ankiecie

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Moduł zgody na udział w ankiecie pozwala klientom zdecydować, czy chcą uczestniczyć w programie Opinie konsumenckie Google, oraz przesyłać do Google niezbędne informacje o transakcjach. Udział w programie Opinie konsumenckie Google wymaga umieszczenia tego modułu na wszystkich stronach potwierdzenia zamówienia. Jeśli masz problemy z integracją modułu zgody na udział w ankiecie, przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów.

W tej sekcji znajdziesz:

Użytkownicy, którzy wyrażą zgodę na udział w ankiecie, dostają od Google wiadomość z ankietą po przewidywanej dacie dostawy zamówienia. Więcej informacji znajdziesz tutaj: ankieta programu Opinie konsumenckie Google.

Moduł zgody na udział w ankiecie działa na komputerach i urządzeniach mobilnych. Pamiętaj, aby dodać fragment kodu modułu zgody do witryny w wersji mobilnej i w wersji na komputery.

Instrukcje dotyczące integracji

Aby umieścić kod modułu zgody na stronie potwierdzenia zamówienia, konieczne są:

  1. Aktualizacja deklaracji DOCTYPE
  2. Dodanie kodu modułu zgody

Kod modułu zgody na udział w ankiecie powinien być umieszczony na stronie potwierdzenia zamówienia, która pojawia się w procesie płatności. Strony potwierdzenia muszą zawsze używać protokołu HTTPS (nie HTTP).

Moduł steruje zgodą na udział w ankiecie Opinii konsumenckich Google, dlatego musisz dołożyć wszelkich starań, aby umieszczone w nim szczegóły zamówienia były całkowicie poprawne.

Jeżeli w procesie przetwarzania płatności korzystasz z usług firmy zewnętrznej, musi ona przekierowywać użytkownika z powrotem na stronę potwierdzenia w Twojej domenie.

Moduł zgody na udział w ankiecie nie może być zasłonięty przez inne elementy na stronie potwierdzenia zamówienia.

Aktualizacja deklaracji DOCTYPE

Dopilnuj, żeby strona potwierdzenia używała deklaracji DOCTYPE dla HTML5:

<!DOCTYPE html>

Deklaracja DOCTYPE musi znaleźć się w pierwszym wierszu kodu HTML na stronie. Deklaracja DOCTYPE dla HTML5 dba o to, aby przeglądarka renderowała strony w trybie standardowym, a nie w trybie osobliwości. Tryb osobliwości to określenie techniki, za pomocą której niektóre przeglądarki zachowują wsteczną zgodność ze stronami internetowymi zaprojektowanymi na potrzeby starszych przeglądarek, zamiast zachowywać ścisłą zgodność z normami W3C i IETF w trybie standardowym.

Uwaga: nie dodawaj komentarzy ani spacji przed deklaracją DOCTYPE.

Dodanie kodu modułu zgody

Aby umożliwić swoim klientom przesyłanie opinii na temat zakupów w Twoim sklepie, dodaj moduł zgody do strony potwierdzenia zamówienia.

Aby dodać moduł zgody na udział w ankiecie na stronie potwierdzenia zamówienia:

1. Wklej ten fragment kodu HTML do kodu swojej strony potwierdzenia zamówienia:

<!-- POCZĄTEK kodu modułu zgody Opinii konsumenckich Google -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

async defer>

</script>

<script>

window.renderOptIn = function() {

window.gapi.load('surveyoptin', function() {

window.gapi.surveyoptin.render(

{

// REQUIRED

"merchant_id": "MERCHANT_ID",

"order_id": "ORDER_ID",

"email": "CUSTOMER_EMAIL",

"delivery_country": "COUNTRY_CODE",

"estimated_delivery_date": "YYYY-MM-DD",

// OPTIONAL

"products":[{"gtin":"GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2">}],

"opt_in_style": "OPT_IN_STYLE"

});

});

}

</script>

<!-- KONIEC kodu modułu zgody Opinii konsumenckich Google -->

Umieść ten kod tuż przed tagiem zamykającym </BODY>. Kiedy umieszczasz kod modułu ankiety razem z kodem plakietki, kolejność nie ma znaczenia. Kod modułu ankiety może znajdować się przed lub za kodem plakietki.

2. Zastąp zmienne odpowiednimi dla swojej witryny wartościami dynamicznymi. Dostępne ustawienia są opisane w tabeli poniżej:

Zmienna

Wymagana?

Opis

MERCHANT_ID

(Identyfikator sprzedawcy)

Wymagany

Twój identyfikator w Merchant Center. Tę wartość znajdziesz w Google Merchant Center.

ORDER_ID

(Identyfikator zamówienia)

Wymagany

Unikalny identyfikator zamówienia.

CUSTOMER_EMAIL

(Adres e-mail klienta)

Wymagany

Adres e-mail klienta w formacie „nazwa@domena.com”.

COUNTRY_CODE

(Kod kraju)

Wymagany

Dwuliterowy kod kraju określa, gdzie ma zostać dostarczone zamówienie klienta. Wartość musi być w formacie zgodnym ze standardem ISO 3166-1 alfa-2. Nie używaj w tym polu „ZZ”. Przykład: „PL”.

ESTIMATED_DELIVERY_DATE

(Przewidywana data dostawy)

Wymagana

Przewidywana data dostawy zamówienia. YYYY oznacza rok, MM oznacza miesiąc, a DD oznacza dzień. Przykład: „2016-09-13”.

GTIN1, GTIN2

(GTIN)

Opcjonalny

Numeryczne wartości GTIN.

OPT_IN_STYLE

(Styl modułu)

Opcjonalny

Określa, w jaki sposób wyświetla się okno dialogowe modułu zgody. Dostępne wartości to:

"CENTER_DIALOG": okno dialogowe pośrodku widocznego obszaru.

"BOTTOM_RIGHT_DIALOG": okno dialogowe na dole po prawej stronie widocznego obszaru.

"BOTTOM_LEFT_DIALOG": okno dialogowe na dole po lewej stronie widocznego obszaru.

"TOP_RIGHT_DIALOG": okno dialogowe na górze po prawej stronie widocznego obszaru.

"TOP_LEFT_DIALOG": okno dialogowe na górze po lewej stronie widocznego obszaru.

"BOTTOM_TRAY": okno dialogowe wyświetlane na dole widocznego obszaru.

Wartość domyślna to "CENTER_DIALOG".

Opcjonalnie: aby określić język, który będzie używany w module zgody, wklej na stronę poniższy fragment kodu. Jeśli nie określisz wartości parametru lang, język, który będzie używany na plakietce, zostanie wybrany automatycznie na podstawie ustawienia przeglądarki użytkownika.

<!-- POCZĄTEK kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->

<script>

window.___gcfg = {

lang: 'LANGUAGE'

};

</script>

<!-- KONIEC kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->

Umieść ten kod tuż przed tagiem zamykającym </BODY> na stronie. Gdy umieszczasz ten kod wraz z kodem modułu zgody, kolejność nie ma znaczenia.

Wartość parametru lang ustawisz, zastępując fragment LANGUAGE kodem jednego z obsługiwanych języków:

Kod

Nazwa języka

af

afrikaans

ar

arabski

cs

czeski

da

duński

de

niemiecki

en

angielski

en-AU

angielski (Australia)

en-GB

angielski (Wlk. Brytania)

en-US

Angielski (Stany Zjednoczone)

es

hiszpański

es-419

hiszpański (Ameryka Łacińska)

fil

filipiński

fr

francuski

ga

irlandzki

id

indonezyjski

it

włoski

ja

japoński

ms

malajski

nl

niderlandzki

no

norweski

pl

polski

pt-BR

portugalski (Brazylia)

pt-PT

portugalski

ru

rosyjski

sv

szwedzki

tr

turecki

zh-CN

chiński (uproszczony)

zh-TW

chiński (tradycyjny)

Przykładowy kod modułu zgody na udział w ankiecie

Wartości zmiennych na stronie potwierdzenia zamówienia zazwyczaj są zastępowane kodem generowanym po stronie serwera. Poniższy przykład pokazuje, jak możesz zastosować kod modułu zgody za pomocą języka PHP:

<!-- POCZĄTEK kodu modułu zgody Opinii konsumenckich Google -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

async defer>

</script>

<script>

window.renderOptIn = function() {

window.gapi.load('surveyoptin', function() {

window.gapi.surveyoptin.render(

{

"merchant_id": 42,

"order_id": "<?php echo $order_id ?>",

"email": "<?php echo $email_address ?>",

"delivery_country": "<?php echo $user_country ?>",

"estimated_delivery_date": "<?php echo $delivery_date ?>",

"products": [{"gtin":"<?php echo $gtin_1 ?>"}, {"gtin":"<?php echo $gtin_2 ?>"}],

"opt_in_style": "BOTTOM_LEFT_DIALOG"

});

});

}

</script>

<!-- KONIEC kodu modułu zgody Opinii konsumenckich Google -->

<!-- POCZĄTEK kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->

<script>

window.___gcfg = {

lang: 'en_US'

};

</script>

<!-- KONIEC kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->

Jeżeli moduł zgody nie wyświetla się na stronie lub podczas wczytywania strony pojawiają się błędy, zapoznaj się z sekcją na temat rozwiązywania problemów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne