Integracja – przewodnik

Stosowanie modułu zgody na udział w ankiecie

Moduł zgody na udział w ankiecie pozwala użytkownikom wybrać, czy chcą uczestniczyć w programie Opinie konsumenckie Google. Moduł dostarcza też do Google niezbędnych informacji o transakcjach. Udział w programie Opinie konsumenckie Google wymaga umieszczenia tego modułu na wszystkich stronach potwierdzenia zamówienia.

W tej sekcji znajdziesz:

Użytkownicy, którzy wyrażą zgodę na udział w ankiecie, dostają od Google wiadomość z ankietą, gdy odbiorą już produkt. Więcej informacji znajdziesz tutaj: ankieta programu Opinie konsumenckie Google.

Moduł zgody na udział w ankiecie działa na komputerach i urządzeniach mobilnych. Pamiętaj, aby dodać fragment kodu modułu zgody do witryny w wersji mobilnej i w wersji na komputery.

Instrukcje stosowania

Aby umieścić kod modułu zgody na stronie potwierdzenia zamówienia, musisz:

 1. Zaktualizować deklarację DOCTYPE
 2. Dodać kod modułu zgody

Kodu modułu zgody na udział w ankiecie powinien być umieszczony na stronie potwierdzenia zamówienia, która pojawia się w procesie płatności. Strony potwierdzenia muszą zawsze używać protokołu HTTPS (nie HTTP).

Moduł steruje zgodą użytkownika na udział w ankiecie Opinii konsumenckich Google, dlatego musisz dołożyć wszelkich starań, aby umieszczone w nim szczegóły zamówienia były jak najbardziej poprawne.

Jeżeli w procesie przetwarzania płatności korzystasz z usług firmy zewnętrznej, muszą one przekierowywać użytkownika z powrotem na stronę potwierdzenia w Twojej domenie.

Moduł zgody na udział w ankiecie nie może być zasłonięty przez inne elementy na stronie potwierdzenia zamówienia.

Aktualizacja deklaracji DOCTYPE

Dopilnuj, żeby strona potwierdzenia używała deklaracji DOCTYPE dla HTML5:

<!DOCTYPE html>

Deklaracja DOCTYPE musi znaleźć się w pierwszej linii kodu HTML na stronie. Deklaracja DOCTYPE dla HTML5 zapewnia, że przeglądarka wyświetli strony w trybie standardowym, a nie w trybie osobliwości. Tryb osobliwości to określenie techniki, za pomocą której niektóre przeglądarki zachowują wsteczną zgodność ze stronami internetowymi zaprojektowanymi na potrzeby starszych przeglądarek, zamiast ściśle zachowywać zgodność z normami W3C i IETF w trybie standardowym.

UWAGA: nie wstawiaj komentarzy ani spacji przed tagiem DOCTYPE.

Dodawanie kodu modułu zgody

Aby umożliwić swoim klientom przesłanie opinii na temat zakupów w Twoim sklepie, dodaj moduł zgody do strony potwierdzenia zamówienia.

Aby dodać moduł zgody na udział w ankiecie na stronie potwierdzenia zamówienia:

 1. Wklej ten fragment kodu HTML do kodu swojej strony potwierdzenia zamówienia:
  
  <!-- POCZĄTEK kodu moduły zgody Opinii konsumenckich Google -->
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"
   async defer>
  </script>
  
  <script>
   window.renderOptIn = function() { 
    window.gapi.load('surveyoptin', function() {
     window.gapi.surveyoptin.render(
      {
       // WYMAGANE
       "merchant_id":"MERCHANT_ID",
       "order_id": "ORDER_ID",
       "email": "CUSTOMER_EMAIL",
       "delivery_country": "COUNTRY_CODE",
       "estimated_delivery_date": "YYYY-MM-DD",
  
       // OPCJONALNE
       "opt_in_style": "OPT_IN_STYLE"
      }); 
     });
   }
  </script>
  <!-- KONIEC kodu modułu zgody Opinii konsumenckich Google -->
  

  Umieść ten kod tuż przed tagiem zamykającym </BODY>. Kiedy umieszczasz kod modułu ankiety razem z kodem plakietki, kolejność nie ma znaczenia. Kod modułu ankiety może znajdować się przed lub za kodem plakietki.

 2. Wartości zaznaczone na czerwono zastąp odpowiednimi dla swojej witryny wartościami dynamicznymi. Dostępne ustawienia są opisane w tabeli poniżej:

   

  Zmienna Wymagana? Opis

  MERCHANT_ID

  (Identyfikator sprzedawcy)

  Wymagana Twój identyfikator w Merchant Center. Tę wartość znajdziesz w Google Merchant Center.

  ORDER_ID

  (Identyfikator zamówienia)

  Wymagana Unikalny identyfikator zamówienia.

  CUSTOMER_EMAIL

  (Adres e-mail klienta)

  Wymagana Adres e-mail klienta w formacie nazwa@domena.com.

  COUNTRY_CODE

  (Kod kraju)

  Wymagana Dwuliterowy kod kraju określa, gdzie ma zostać dostarczone zamówienie klienta. Wartość musi być w formacie zgodnym ze standardem ISO 3166-1 alfa-2. Nie używaj w tym polu „ZZ”. Przykład: "PL". 

  ESTIMATED_DELIVERY_DATE

  (Przewidywana data dostawy)

  Wymagana Przewidywana data dostawy kupionego produktu. RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, a DD oznacza dzień. Przykład: "2016-09-13".

  OPT_IN_STYLE

  (Styl modułu)

  Opcjonalna Określa, w jaki sposób wyświetla się okno dialogowe modułu zgody. Dostępne wartości to:
  • "CENTER_DIALOG": okno dialogowe pośrodku widocznego obszaru.
  • "BOTTOM_RIGHT_DIALOG": okno dialogowe na dole po prawej stronie widocznego obszaru.
  • "BOTTOM_LEFT_DIALOG": okno dialogowe na dole po lewej stronie widocznego obszaru.
  • "TOP_RIGHT_DIALOG": okno dialogowe na górze po prawej stronie widocznego obszaru.
  • "TOP_LEFT_DIALOG": okno dialogowe na górze po lewej stronie widocznego obszaru.
  • "BOTTOM_TRAY": okno dialogowe wyświetlane na dole widocznego obszaru.

  Wartość domyślna to "CENTER_DIALOG".

   

 3. Aby określić język, który będzie używany w module zgody, wklej na stronę poniższy fragment kodu:
  
  <!-- POCZĄTEK kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->
  <script>
   window.___gcfg = {
    lang: 'LANGUAGE'
   };
  </script>
  <!-- KONIEC kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->
  

  Umieść ten kod tuż przed tagiem zamykającym </BODY> na stronie. Gdy umieszczasz ten kod wraz z kodem modułu zgody, kolejność nie ma znaczenia.

  Wartość parametru lang ustawisz, zastępując LANGUAGE kodem jednego z obsługiwanych języków:

  • af
  • ar-AE
  • cs
  • da
  • de
  • en_AU
  • en_GB
  • en_US
  • es
  • es-419
  • fil
  • fr
  • ga
  • id
  • it
  • iw
  • ja
  • ko
  • ms
  • nl
  • no
  • pl
  • pt_BR
  • pt_PT
  • ru
  • sv
  • th
  • tr
  • uk
  • vi
  • zh-CN
  • zh-TW

  Jeśli nie określisz wartości parametru lang, moduł zgody na udział w ankiecie wybierze ustawienie języka na podstawie ustawień przeglądarki użytkownika.

Przykładowy kod modułu zgody na udział w ankiecie

Wartości zmiennych na stronie potwierdzenia zamówienia zazwyczaj są zastępowane kodem generowanym po stronie serwera. Poniższy przykład pokazuje, jak możesz zastosować kod modułu zgody za pomocą języka PHP:


<!-- POCZĄTEK kodu modułu zgody -->
<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"
 async defer>
</script>

<script>
 window.renderOptIn = function() { 
  window.gapi.load('surveyoptin', function() {
   window.gapi.surveyoptin.render(
    {
     "merchant_id": 42,
     "order_id": "<?php echo $order_id ?>",
     "email": "<?php echo $email_address ?>",
     "delivery_country": "<?php echo $user_country ?>",
     "estimated_delivery_date": "<?php echo $delivery_date ?>",
     "opt_in_style": "BOTTOM_LEFT_DIALOG"
    }); 
   });
 }
</script>
<!-- KONIEC kodu modułu zgody Opinii konsumenckich Google -->

<!-- POCZĄTEK kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->
<script>
 window.___gcfg = {
  lang: 'en_US'
 };
</script>
<!-- Koniec kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->

Jeżeli moduł zgody nie wyświetla się na stronie albo podczas wczytywania strony pojawiają się błędy, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów.

Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji znajdziesz opis kilku częstych problemów, jakie mogą wystąpić przy umieszczaniu na stronie kodu modułu zgody na ankietę programu Opinie konsumenckie Google.

Moduł zgody nie jest widoczny

Jeżeli moduł zgody nie jest widoczny na stronie, sprawdź, czy nie występuje któryś z poniższych problemów:

Problem Rozwiązanie
Kod źródłowy HTML nie zawiera kodu modułu zgody. Wyświetl kod źródłowy HTML w przeglądarce i sprawdź, czy znajduje się w nim jeden (nie więcej) blok z kodem modułu zgody.
Moduł zgody wyświetla się poza ekranem lub zasłaniają go inne elementy. Moduł mógł zostać wyświetlony poza granicami widocznego obszaru. Spróbuj go znaleźć, przewijając stronę w pionie i w poziomie.

Na stronie występują błędy JavaScriptu

W poniższej tabeli znajdziesz typowe przyczyny problemów z kodem JavaScript w module zgody:

Problem Rozwiązanie
Brak wymaganego parametru. Gdy umieszczasz na stronie kod modułu zgody, musisz podać następujące parametry:

 

 • merchant_id
 • order_id
 • e-mail
 • delivery_country
 • estimated_delivery_date
DOCTYPE musi mieć format dla HTML 5. Każda strona potwierdzenia zamówienia musi mieć deklarację DOCTYPE dla HTML5:
<!DOCTYPE html>
Parametr estimated_delivery_date jest nieprawidłowy. Data musi mieć format RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, a DD oznacza dzień. Wartość jest ciągiem znaków i musi być podana w cudzysłowie. Przykład: "2016-09-13".
Parametr opt_in_style jest nieprawidłowy. Opcjonalny parametr opt_in_style może mieć następujące wartości:
 • "CENTER_DIALOG"
 • "BOTTOM_RIGHT_DIALOG"
 • "BOTTOM_LEFT_DIALOG"
 • "TOP_RIGHT_DIALOG"
 • "TOP_LEFT_DIALOG"
 • "BOTTOM_TRAY"
Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana. Twoja przeglądarka musi obsługiwać HTML 5. Zaktualizuj ją do najnowszej wersji.

 

Dzięki autouzupełnianiu w Chrome proces płatności jest znacznie łatwiejszy. Dowiedz się, jak dodać funkcję autouzupełniania w Chrome na swojej stronie płatności.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?