Integracja – przewodnik

Stosowanie modułu zgody na udział w ankiecie

Dalej: Opcjonalne: jak zmodyfikować moduł zgody na udział w ankiecie, by gromadzić opinie o produktach

Moduł zgody na udział w ankiecie pozwala użytkownikom wybrać, czy chcą uczestniczyć w programie Opinie konsumenckie Google. Moduł dostarcza też do Google niezbędnych informacji o transakcjach. Udział w programie Opinie konsumenckie Google wymaga umieszczenia tego modułu na wszystkich stronach potwierdzenia zamówienia. Jeśli masz problemy z integracją modułu zgody na udział w ankiecie, spróbuj znaleźć rozwiązanie tutaj.

W tej sekcji znajdziesz:

Użytkownicy, którzy wyrażą zgodę na udział w ankiecie, dostają od Google wiadomość z ankietą, gdy odbiorą już produkt. Więcej informacji znajdziesz tutaj: ankieta programu Opinie konsumenckie Google.

Moduł zgody na udział w ankiecie działa na komputerach i urządzeniach mobilnych. Pamiętaj, aby dodać fragment kodu modułu zgody do witryny w wersji mobilnej i w wersji na komputery.

Instrukcje stosowania

Aby umieścić kod modułu zgody na stronie potwierdzenia zamówienia, musisz:

 1. Zaktualizować deklarację DOCTYPE
 2. Dodać kod modułu zgody

Kodu modułu zgody na udział w ankiecie powinien być umieszczony na stronie potwierdzenia zamówienia, która pojawia się w procesie płatności. Strony potwierdzenia muszą zawsze używać protokołu HTTPS (nie HTTP).

Moduł steruje zgodą użytkownika na udział w ankiecie Opinii konsumenckich Google, dlatego musisz dołożyć wszelkich starań, aby umieszczone w nim szczegóły zamówienia były jak najbardziej poprawne.

Jeżeli w procesie przetwarzania płatności korzystasz z usług firmy zewnętrznej, muszą one przekierowywać użytkownika z powrotem na stronę potwierdzenia w Twojej domenie.

Moduł zgody na udział w ankiecie nie może być zasłonięty przez inne elementy na stronie potwierdzenia zamówienia.

Aktualizacja deklaracji DOCTYPE

Dopilnuj, żeby strona potwierdzenia używała deklaracji DOCTYPE dla HTML5:

<!DOCTYPE html>

Deklaracja DOCTYPE musi znaleźć się w pierwszej linii kodu HTML na stronie. Deklaracja DOCTYPE dla HTML5 zapewnia, że przeglądarka wyrenderuje strony w trybie standardowym, a nie w trybie osobliwości. Tryb osobliwości to określenie techniki, za pomocą której niektóre przeglądarki zachowują wsteczną zgodność ze stronami internetowymi zaprojektowanymi na potrzeby starszych przeglądarek, zamiast ściśle zachowywać zgodność z normami W3C i IETF w trybie standardowym.

UWAGA: nie wstawiaj komentarzy ani spacji przed tagiem DOCTYPE.

Dodawanie kodu modułu zgody

<!-- POCZĄTEK kodu modułu zgody GCR -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

 async defer>

</script>

 

<script>

 window.renderOptIn = function() {

   window.gapi.load('surveyoptin', function() {

     window.gapi.surveyoptin.render(

       {

// WYMAGANE

         "merchant_id": "IDENTYFIKATOR_SPRZEDAWCY",

         "order_id": "IDENTYFIKATOR_ZAMÓWIENIA",

         "email": "ADRES_EMAIL_KLIENTA",

         "delivery_country": "KOD_KRAJU",

         "estimated_delivery_date": "RRRR-MM-DD",

 

         // OPCJONALNE

         "products": [{"gtin":"GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2"}],

         "opt_in_style": "STYL_MODUŁU"

       });

    });

 }

</script>

<!-- KONIEC modułu zgody GCR -->

 

Umieść ten kod tuż przed tagiem zamykającym </BODY>. Kiedy umieszczasz kod modułu ankiety razem z kodem plakietki, kolejność nie ma znaczenia. Kod modułu ankiety może znajdować się przed lub za kodem plakietki.

2. Wartości zaznaczone na czerwono zastąp odpowiednimi dla swojej witryny wartościami dynamicznymi. Dostępne ustawienia są opisane w tabeli poniżej:

 

Zmienna

Wymagana?

Opis

IDENTYFIKATOR_SPRZEDAWCY

(Identyfikator sprzedawcy)

Wymagana

Twój identyfikator w Merchant Center. Tę wartość znajdziesz w Google Merchant Center.

IDENTYFIKATOR_ZAMÓWIENIA

(Identyfikator zamówienia)

Wymagana

Unikalny identyfikator zamówienia.

ADRES_E-MAIL_KLIENTA

(Adres e-mail klienta)

Wymagana

Adres e-mail klienta w formacie „nazwa@domena.com”.

KOD_KRAJU

(Kod kraju)

Wymagana

Dwuliterowy kod kraju określa, gdzie ma zostać dostarczone zamówienie klienta. Wartość musi być w formacie zgodnym ze standardem ISO 3166-1 alfa-2. Nie używaj w tym polu „ZZ”. Przykład: „PL”.

PRZEWIDYWANA_DATA_DOSTAWY

(Przewidywana data dostawy)

Wymagana

Przewidywana data dostawy zamówienia. RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, a DD oznacza dzień. Przykład: „2016-09-13”.

GTIN1, GTIN2

(GTIN)

Opcjonalna

Numeryczne wartości GTIN.

STYL_MODUŁU

(Styl modułu)

Opcjonalna

Określa, w jaki sposób wyświetla się okno dialogowe modułu zgody. Dostępne wartości to:

"CENTER_DIALOG": okno dialogowe pośrodku widocznego obszaru.

 

"BOTTOM_RIGHT_DIALOG": okno dialogowe na dole po prawej stronie widocznego obszaru.

 

"BOTTOM_LEFT_DIALOG": okno dialogowe na dole po lewej stronie widocznego obszaru.

 

"TOP_RIGHT_DIALOG": okno dialogowe na górze po prawej stronie widocznego obszaru.

 

"TOP_LEFT_DIALOG": okno dialogowe na górze po lewej stronie widocznego obszaru.

 

"BOTTOM_TRAY": okno dialogowe wyświetlane na dole widocznego obszaru.

 

Wartość domyślna to "CENTER_DIALOG".

 

Aby określić język, który będzie używany w module zgody, wklej na stronę poniższy fragment kodu:

<!-- POCZĄTEK kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->

<script>

 window.___gcfg = {

   lang: 'JĘZYK'

 };

</script>

<!-- KONIEC kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->

Umieść ten kod tuż przed tagiem zamykającym </BODY> na stronie. Gdy umieszczasz ten kod wraz z kodem modułu zgody, kolejność nie ma znaczenia.

Wartość parametru „lang” ustawisz, zastępując fragment „JĘZYK” kodem jednego z obsługiwanych języków:

 • af
 • ar
 • cs
 • da
 • de
 • en
 • en-AU
 • en-GB
 • en-US
 • es
 • es_419
 • fil
 • fr
 • ga
 • id
 • it
 • ja
 • ms
 • nl
 • no
 • pl
 • pt-BR
 • pt-PT
 • ru
 • sv
 • tr
 • zh_CN
 • zh_TW

Jeśli nie określisz wartości parametru „lang”, moduł zgody na udział w ankiecie wybierze ustawienie języka na podstawie ustawień przeglądarki użytkownika.

Przykładowy kod modułu zgody na udział w ankiecie

Wartości zmiennych na stronie potwierdzenia zamówienia zazwyczaj są zastępowane kodem generowanym po stronie serwera. Poniższy przykład pokazuje, jak możesz zastosować kod modułu zgody za pomocą języka PHP:

<!-- POCZĄTEK kodu modułu zgody GCR -->

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"

 async defer>

</script>

 

<script>

 window.renderOptIn = function() {

   window.gapi.load('surveyoptin', function() {

     window.gapi.surveyoptin.render(

       {

         "merchant_id": 42,

         "order_id": "<?php echo $order_id ?>",

         "email": "<?php echo $email_address ?>",

         "delivery_country": "<?php echo $user_country ?>",

         "estimated_delivery_date": "<?php echo $delivery_date ?>",

   "products": [{"gtin":"<?php echo $gtin_1 ?>"}, {"gtin":"<?php echo $gtin_2 ?>"}],

         "opt_in_style": "BOTTOM_LEFT_DIALOG"

       });

    });

 }

</script>

<!-- KONIEC modułu zgody GCR -->

 

<!-- POCZĄTEK kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->

<script>

 window.___gcfg = {

   lang: 'en_US'

 };

</script>

<!-- KONIEC kodu językowego Opinii konsumenckich Google -->

Jeżeli moduł zgody nie wyświetla się na stronie albo podczas wczytywania strony pojawiają się błędy, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?