Entegrasyon kılavuzu

İsteğe bağlı: Rozet kodunu entegre edin

Google Müşteri Yorumları rozeti kodu, Google Müşteri Yorumları entegrasyonu için uyguladığınız ilk iki kod snippet'idir. Rozet, isteğe bağlıdır. Rozet kodunu entegre etme konusunda sorun yaşıyorsanız sorun giderme adımlarını deneyin.

Bu bölümde aşağıdaki konular açıklanmaktadır:

Entegrasyon talimatları

Google Müşteri Yorumları rozetini bir sayfaya entegre etmek için şunları yapmanız gerekir:

 1. DOCTYPE'ı güncelleme
 2. Google Müşteri Yorumları rozetini ekleme

Bu işlemler sonraki bölümlerde açıklanmıştır.

Rozet kodunu sayfalarınıza uyguladığınızda, aşağıdaki resim gösterilir (Puan değerleri değişiklik gösterir).

Çoğu durumda, satıcı puanınızın rozetinizde gösterilmesi için son bir yılda en az 100 yorum almış olmanız gerekir.

Rozeti, sayfanızdaki başka içeriklerle kapatmayın.

DOCTYPE'ı güncelleme

Rozeti uyguladığınız web sayfalarında HTML5 DOCTYPE kullanıldığından emin olun:

<!DOCTYPE html>

Bu doctype, sayfanızdaki HTML kodunun ilk satır öğesi olmalıdır. DOCTYPE'ın kullanımı, web tarayıcılarının sayfanızı süslemeler modu yerine standart modda işlemesini sağlar. Süslemeler modu daha eski tarayıcılar için tasarlanmış web sayfalarıyla tersine uyumluluğu sağlamak için bazı web tarayıcıları tarafından, standart modda W3C ve IETF standartlarına harfiyen uymak yerine kullanılan bir tekniği ifade eder.

NOT: DOCTYPE'dan önce yorum veya boşluk eklemeyin.

Google Müşteri Yorumları rozetini ekleme

Müşterilerinize Google Müşteri Yorumları'nı kullandığınızı göstermek için Google Müşteri Yorumları rozetini, gösterilmesini istediğiniz internet sitesinin tüm sayfalarına ekleyin.

Rozetin satır içi olarak gösterilmesini isterseniz aşağıda açıklanan yöntemi kullanın. Aksi takdirde, GCR rozetini sayfanın sağ veya sol alt tarafına yerleştirmek için aşağıdaki yöntemi kullanın.

Google Müşteri Yorumları rozetini sitenize eklemek için:

 1. Web sayfanıza aşağıdaki kod snippet'ini yapıştırın:

  <!-- BEGIN GCR Rozeti Kodu -->
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderBadge"
    async defer>
  </script>

  <script>
    window.renderBadge = function() {
      var ratingBadgeContainer = document.createElement("div");
        document.body.appendChild(ratingBadgeContainer);
        window.gapi.load('ratingbadge', function() {
          window.gapi.ratingbadge.render(
            ratingBadgeContainer, {
              // ZORUNLU
              "merchant_id":
  SATICI_KİMLİĞİ,
              // İSTEĞE BAĞLI
              "position": "
  KONUM"
            });           
       });
    }
  </script>
  <!-- END GCR Rozeti Kodu -->

  Kodu sayfadaki </BODY> kapanış etiketinin hemen öncesine yerleştirin. Ankete katılım koduyla birlikte eklendiğinde, sıra önemli değildir.

 2. Değişkenleri sitenize özgü, dinamik değerlerle değiştirin. Aşağıdaki tabloda mevcut ayarlar açıklanmıştır:
   
  Değişken Zorunlu mu? Açıklama
  SATICI_KİMLİĞİ Zorunlu Merchant Center Kimliğiniz. Bu değeri Google Merchant Center'dan alabilirsiniz.
  KONUM İsteğe bağlı Rozeti aşağıdaki konumlardan birinde işler:
  • "SAĞ_ALT": Rozetin sayfanın sağ altında asılı durmasını sağlar.
  • "SOL_ALT": Rozetin sayfanın sol altında asılı durmasını sağlar.
  • "SATIR_İÇİ": Rozeti, kodun gözüktüğü konumda işler. Bu seçeneği kullanırken, sayfadaki diğer öğelerin rozeti engellemediğinden veya kapatmadığından emin olun. Daha basit bir yöntem için GCR rozetini satır içi olarak ekleme bölümünü inceleyin.

  Rozetin varsayılan konumu "SAĞ_ALT" konumudur.

   

 3. Aşağıdaki kod snippet'ini web sayfanıza yapıştırarak rozette kullanılan dili belirleyin:
   
  
  <!-- BEGIN GCR Dil Kodu -->
  <script>
   window.___gcfg = {
    lang: 'DİL'
   };
  </script>
  <!-- END GCR Dil Kodu -->
  

  Kodu sayfadaki </BODY> kapanış etiketinin hemen öncesine yerleştirin. Rozet koduyla birlikte eklendiğinde, sıra önemli değildir.

  lang parametresinin değerini belirlemek için DİL değerini aşağıdaki desteklenen dillerden biriyle değiştirin:

  • af
  • ar
  • cs
  • da
  • de
  • en
  • en-AU
  • en-GB
  • tr
  • es
  • es_419
  • fil
  • fr
  • ga
  • id
  • it
  • ja
  • ms
  • nl
  • no
  • pl
  • pt-br
  • pt-PT
  • ru
  • sv
  • tr
  • zh_CN
  • zh_TW

  lang parametresi için bir değer belirtmezseniz rozet, dili otomatik olarak seçmek için kullanıcının tarayıcı ayarlarını kullanır.

 4. İnternet sitenizde, rozetin gösterilmesini istediğiniz tüm sayfalar için 1-3 adımlarını tekrarlayın.
 5. Google Müşteri Yorumları entegrasyonunu tamamlamak için sipariş onayı sayfanıza ankete katılım modülünü eklemeniz gerekir. Ankete katılım modülü zorunludur.

GCR rozetini satır içi olarak eklemek için:

 1. Rozet için JavaScript kodunu yüklemek amacıyla aşağıdaki satırı HTML sayfanızda kapanış </body> etiketinin hemen öncesine yapıştırın:

  
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
  
 2. Bu satırı HTML sayfanızda rozetin gösterilmesini istediğiniz yere yapıştırın:
  
  <g:ratingbadge merchant_id=MERCHANT_ID></g:ratingbadge>
  

  MERCHANT_ID kısmını kendi Merchant Center Kimliğinizle değiştirin.

 3. Burada açıklandığı şekilde, rozetin kullandığı dili belirtin.

 4. Sipariş onay sayfanıza ankete katılım modülünü ekleyin. Ankete katılım modülü zorunludur.

Örnek rozet kodu

Aşağıdaki örnekte, satıcı kimliği 42 için rozetin sayfanın sol alt kısmına yerleştirmek üzere kullanılacak kod gösterilmiştir:


<!-- BEGIN GCR Rozeti Kodu -->
<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderBadge"
 async defer>
</script>

<script>
 window.renderBadge = function() {
  var ratingBadgeContainer = document.createElement("div");
  document.body.appendChild(ratingBadgeContainer);
  window.gapi.load('ratingbadge', function() {
   window.gapi.ratingbadge.render(
    ratingBadgeContainer, {
     "merchant_id": 42,
     "position": "SOL_ALT"
    });
  });
 }
</script>
<!-- END GCR Rozeti Kodu -->

<!-- BEGIN GCR Dil Kodu -->
<script>
 window.___gcfg = {
  lang: 'tr'
 };
</script>
<!-- END GCR Dil Kodu -->

Rozetin sayfanızda gösterilmemesi veya sayfayı yüklerken hata almanız durumunda sorun gidermeyi deneyin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
71525
false
false