Integratiegids

Optioneel: De badgecode integreren

De code voor de Google Klantenreviews-badge is de eerste van twee codefragmenten die u implementeert voor de integratie van Google Klantenreviews. De badge is optioneel. Als u problemen ondervindt bij de integratie van de badgecode, leest u hier hoe u deze problemen kunt oplossen.

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

Integratie-instructies

Om de Google Klantenreviews-badge op een pagina te integreren, moet u het volgende doen:

 1. DOCTYPE updaten
 2. De Google Klantenreviews-badge toevoegen

Deze taken worden hieronder beschreven.

Wanneer u de badgecode implementeert op uw pagina's, wordt de volgende afbeelding weergegeven (de beoordelingswaarden variëren):

In de meeste gevallen moet u het afgelopen jaar minstens honderd reviews hebben gekregen om uw verkopersbeoordeling te laten verschijnen op uw badge.

Zorg dat de badge niet onleesbaar is vanwege andere content op uw pagina's.

DOCTYPE updaten

Zorg dat u HTML5 DOCTYPE gebruikt op de webpagina's waarop u de badge implementeert:

<!DOCTYPE html>

Dit moet het eerste regelitem zijn in de HTML-code op de pagina. Met HTML5 DOCTYPE zorgt u dat webbrowsers uw pagina's weergeven in de standaardmodus in plaats van de quirks-modus. De quirks-modus is een techniek die in sommige webbrowsers wordt gebruikt om te zorgen voor achterwaartse compatibiliteit met webpagina's die zijn ontworpen voor oudere browsers, in plaats van strikt te voldoen aan de W3C- en IETF-standaarden in de standaardmodus.

OPMERKING: Voeg geen opmerkingen of witruimte toe vóór DOCTYPE.

De Google Klantenreviews-badge toevoegen

Als u aan klanten wilt laten zien dat u Google Klantenreviews gebruikt, voegt u de Google Klantenreviews-badge toe aan alle pagina's op de website waar u deze wilt weergeven.

Als u wilt dat de badge inline verschijnt, gebruik dan de methode die verderop wordt beschreven. Gebruik anders de volgende methode om de Google Klantenreviews-badge in de rechter- of linkerbenedenhoek van de pagina te plaatsen.

Ga als volgt te werk om de Google Klantenreviews-badge toe te voegen aan uw site:

 1. Plak het volgende codefragment op uw webpagina:

  <!-- BEGIN GCR Badge Code -->
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderBadge"
    async defer>
  </script>

  <script>
    window.renderBadge = function() {
      var ratingBadgeContainer = document.createElement("div");
        document.body.appendChild(ratingBadgeContainer);
        window.gapi.load('ratingbadge', function() {
          window.gapi.ratingbadge.render(
            ratingBadgeContainer, {
              // VEREIST
              "merchant_id":
  MERCHANT_ID,
              // OPTIONAL
              "position": "
  POSITION"
            });           
       });
    }
  </script>
  <!-- END GCR Badge Code -->

  Plaats de code net vóór de afsluitende tag </BODY> op de pagina. Bij plaatsing met de aanmeldcode voor enquêtes is de volgorde niet van belang.

 2. Vervang de variabelen door uw site-specifieke, dynamische waarden. In de volgende tabel worden de beschikbare instellingen beschreven:
   
  Variabele Vereist? Beschrijving
  MERCHANT_ID Vereist Uw Merchant Center-ID. Deze waarde is te vinden in het Google Merchant Center.
  POSITION Optioneel Hiermee wordt de badge op een van de volgende locaties weergegeven:
  • BOTTOM_RIGHT: de badge zweeft rechtsonder op de pagina.
  • BOTTOM_LEFT: de badge zweeft linksonder op de pagina.
  • INLINE: de badge wordt weergegeven op de plaats waar de code verschijnt. Als u deze optie gebruikt, moet u zorgen dat andere elementen op de pagina de badge niet blokkeren of belemmeren. Zie De Google Klantenreviews-badge inline toevoegen voor een eenvoudigere methode.

  De standaardpositie van de badge is BOTTOM_RIGHT.

   

 3. Geef de taal voor de badge op door het volgende codefragment op uw webpagina te plakken:
   
  
  <!-- BEGIN GCR Language Code -->
  <script>
   window.___gcfg = {
    lang: 'LANGUAGE'
   };
  </script>
  <!-- END GCR Language Code -->
  

  Plaats de code net vóór de afsluitende tag </BODY> op de pagina. Bij plaatsing met de badgecode is de volgorde niet van belang.

  Stel de waarde van de parameter lang in door LANGUAGE te vervangen door een van de volgende ondersteunde talen:

  • af
  • ar
  • cs
  • da
  • de
  • en
  • en-AU
  • en-GB
  • en-US
  • es
  • es-419
  • fil
  • fr
  • ga
  • id
  • it
  • ja
  • ms
  • nl
  • no
  • pl
  • pt-BR
  • pt-PT
  • ru
  • sv
  • tr
  • zh-CN
  • zh-TW

  Als u geen waarde opgeeft voor de parameter lang, gebruikt de badge de browserinstellingen van de gebruiker om de taal automatisch te kiezen.

 4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor alle websitepagina's waarop u de badge wilt weergeven.
 5. Voeg de aanmeldmodule voor enquêtes toe aan de bevestigingspagina voor bestellingen om de integratie van Google Klantenreviews te voltooien. De aanmeldmodule voor enquêtes is vereist.

U kunt als volgt de Google Klantenreviews-badge inline toevoegen:

 1. Plak de volgende regel vóór de afsluitende body-tag op de html-pagina om JavaScript voor de badge te laden:

  
  <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
  
 2. Plak de volgende regel in uw html op de locatie op de pagina waar u de badge wilt weergeven:
  
  <g:ratingbadge merchant_id=MERCHANT_ID></g:ratingbadge>
  

  Vervang MERCHANT_ID door uw eigen Merchant Center-ID.

 3. Geef de gebruikte taal voor de badge op zoals hier beschreven wordt.

 4. Voeg de aanmeldmodule voor enquêtes toe aan de bevestigingspagina voor bestellingen. De aanmeldmodule voor enquêtes is vereist.

Voorbeeld van badgecode

Het volgende voorbeeld laat de code zien waarmee de badge in de linkerbenedenhoek van de pagina geplaatst wordt, voor verkoper-ID 42:


<!-- BEGIN GCR Badge Code -->
<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderBadge"
 async defer>
</script>

<script>
 window.renderBadge = function() {
  var ratingBadgeContainer = document.createElement("div");
  document.body.appendChild(ratingBadgeContainer);
  window.gapi.load('ratingbadge', function() {
   window.gapi.ratingbadge.render(
    ratingBadgeContainer, {
     "merchant_id": 42,
     "position": "BOTTOM_LEFT"
    });
  });
 }
</script>
<!-- END GCR Badge Code -->

<!-- BEGIN GCR Language Code -->
<script>
 window.___gcfg = {
  lang: 'en_US'
 };
</script>
<!-- END GCR Language Code -->

Als de badge niet wordt weergegeven op de pagina of als er foutmeldingen verschijnen bij het laden van de pagina, raadpleegt u Problemen oplossen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
71525
false