Skicka in dina flöden via mellanhänder för produktrecensioner

För säljare som skickar in recensioner via mellanhänder

Om du är säljare och vill skicka produktomdömen via en av våra godkända mellanhänder behöver du först registrera dig via intresseformuläret. Google kommer då att arbeta direkt med mellanhanden för att ställa in och hantera flödet.


Obs! Installationsprocessen tar vanligtvis mellan 2–6 veckor när du arbetar med en godkänd mellanhand. Vi hör av oss när processen är klar.

För mellanhänder

Här hittar du som är godkänd mellanhand för Googles produktomdömen information om hur du formaterar och laddar upp flöden med produktomdömen på uppdrag av dina klienter.

Obs! Om du inte är en godkänd mellanhand för produktomdömen och du är intresserad av att hjälpa dina säljarkunder att visa sina recensioner för Google-användare kan du skicka in en anmälan om samarbete för produktomdömen så hör vi av oss inom två veckor.

Filtyp

Konfigurera flöden med produktomdömen som en XML-fil. En XML-fil bör innehålla flera recensioner.

Det finns två typer av flöden med produktbetyg:

 • Ett fullständigt flöde är en komplett och självständig uppsättning recensioner.

En säljare måste ha ett fullständigt flöde för att delta i programmet Produktomdömen.

 • Ett delflöde innehåller nya recensioner som inte fanns med i det senaste fullständiga flödet eller de efterföljande delflödena.

Ett delflöde kan använda elementet <deleted_reviews> för att indikera specifika recensioner från tidigare hämtningar som ska tas bort. Det fullständiga flödet bör inte använda elementet <deleted_reviews>.

Förutsättningar för flöden

Följande gäller när du skickar in ett flöde:

 • Du måste vara värd för ett eget XML-flöde och webbadressen till filens sökväg måste börja med http://, https://, ftp:// eller sftp://.
 • Du kan skicka en XML-fil eller flera XML-filer komprimerade till en ZIP-fil.
 • Storleken på en XML-fil får under inga omständigheter överskrida 100 MB, även om den finns i en ZIP-fil. En ZIP-fil som innehåller flera XML-filer får vara över 100 MB. Enskilda XML-filer som överstiger 100 MB behandlas inte.
 • Varje enskild fil måste vara en giltig XML-fil. Mer information om vad varje XML-fil ska innehålla finns i flödesspecifikationerna.
 • Du kan skydda dina filer med användarnamn och lösenord genom att använda antingen grundläggande eller sammanfattande autentisering (NTLM stöds inte).
 • Om du vill säkerställa att Google hämtar en fullständig bild av din data och inte hämtar ofullständiga filer ska du följa de här riktlinjerna när du lägger upp filer på FTP/HTTP-servern:
 1. För Unix-baserade system:
  • Skapa flödet i en katalog som Google inte hämtar innehåll från.
  • När flödet är klart skapar du en symbolisk länk i en katalog som Google inte hämtar innehåll från. Den symboliska länken ska peka på det nya flödet.
 2. För Windows-baserade system:
  • Skapa flödet i en katalog som Google inte hämtar innehåll från. Flödet ska finnas på samma enhet som den delade platsen.
  • När flödet är klart flyttar du det till den delade platsen.

Fullständiga flöden krävs och du måste schemalägga uppdateringar. Det gör du genom att skicka in ett uppdateringschema i samband med flödesinställningen. Dessutom kan du skicka delflöden med eventuella ändringar som uppstår mellan uppdateringarna av fullständiga flöden. Delflöden lämpar sig för miljöer med omfattande recensionsdatabaser där frekventa uppdateringar av fullständig data påverkar databehandlings- och nätverksresurser. Vi rekommenderar följande frekvensalternativ för fullständiga flöden och delflöden:

 • Fullständigt flöde månadsvis med valfritt delflöde veckovis eller dagligen
 • Fullständigt flöde veckovis med valfritt delflöde dagligen
 • Fullständigt flöde dagligen
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt