Tải biểu trưng lên

Phần Xây dựng thương hiệu trong tài khoản Merchant Center cho phép bạn tải biểu trưng của cửa hàng lên để sử dụng khi quảng cáo sản phẩm của mình trên Google.

Bài viết này trình bày các bước và yêu cầu để tải biểu trưng lên Merchant Center. Nếu chương trình bạn đang sử dụng không yêu cầu biểu trưng thì không cần thực hiện hành động này. 

Để được trợ giúp xây dựng thương hiệu thông qua Shopping Actions, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Shopping Actions.

Cách hoạt động

Biểu trưng mà bạn tải lên sẽ được sử dụng để quảng cáo sản phẩm trên Google và người dùng xem được trên các màn hình có kích thước và độ phân giải khác nhau. 

Đối với các biểu trưng hình vuông, bạn nên sử dụng biểu tượng cho thương hiệu được thiết kế để có thể xem ở quy mô nhỏ, chẳng hạn như các biểu tượng trang web hoặc biểu trưng được sử dụng trên các tài khoản mạng xã hội của bạn. Hình ảnh vuông không cần có tên thương hiệu. Đối với biểu trưng hình chữ nhật rộng, hình ảnh phải bao gồm tiêu đề hoặc tên thương hiệu để giúp người dùng dễ dàng nhận ra tên cửa hàng của bạn.

Tải biểu trưng mới lên

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center
 2. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào phần Thông tin doanh nghiệp, sau đó nhấp vào mục Xây dựng thương hiệu.
 3. Ở phía bên phải của trang này, hãy tìm hiểu về các yêu cầu, kích thước tệp tối đa và kích thước đối với hình dạng biểu trưng mà bạn chọn (hình vuông hoặc hình chữ nhật). Nếu không có tập hợp yêu cầu nào trong số này thích hợp với hình ảnh của bạn, bạn sẽ không tải ảnh lên được và nhận một thông báo lỗi. 
 4. Bạn có thể kéo và thả tệp hình ảnh của mình từ một cửa sổ khác vào hình dạng biểu trưng mà bạn chọn hoặc di chuột vào ô chứa biểu trưng và nhấp vào nút Tải lên để duyệt qua máy tính để tìm tệp. 

Xem lại hoặc xóa biểu trưng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào menu Công cụ và cài đặt
 3. Trong phần Công cụ, nhấp vào Thông tin doanh nghiệp.
 4. Chọn Xây dựng thương hiệu.
 5. Di chuột qua biểu trưng.
  1. Để xem lại biểu trưng, hãy nhấp vào nút Xem lại.
  2. Để xóa biểu trưng, hãy nhấp vào nút Xóa.

Thay đổi biểu trưng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào menu Công cụ và cài đặt.
 3. Trong phần Công cụ, nhấp vào Thông tin doanh nghiệp.
 4. Nhấp vào phần Xây dựng thương hiệu ở đầu trang.
 5. Ở phía bên phải của trang này, hãy tìm hiểu về các yêu cầu, kích thước tệp tối đa và kích thước đối với hình dạng biểu trưng mà bạn chọn (hình vuông hoặc hình chữ nhật). Nếu không có tập hợp yêu cầu nào trong số này thích hợp với hình ảnh của bạn, bạn sẽ không tải ảnh lên được và nhận một thông báo lỗi. 
 6. Bạn có thể kéo và thả tệp hình ảnh của mình từ một cửa sổ khác vào hình dạng biểu trưng mà bạn chọn hoặc di chuột vào ô chứa biểu trưng và nhấp vào Tải lên để duyệt qua máy tính và tìm tệp hình ảnh. 

Bất kỳ biểu trưng nào mới thay thế hoặc mới tải lên đều phải trải qua một quy trình xem xét thủ công trong Merchant Center. Những nhà bán lẻ tham gia các chương trình trong Merchant Center yêu cầu biểu trưng đều sẽ được ưu tiên. Sau khi biểu trưng được phê duyệt, hình ảnh mới sẽ ngay lập tức thay thế biểu trưng hiện tại trong phần xây dựng thương hiệu cửa hàng của bạn trong Quảng cáo mua sắm. 

Yêu cầu về biểu trưng

Các biểu trưng xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm của bạn phải đáp ứng các yêu cầu được nêu dưới đây. Tất cả hình ảnh đã tải lên đều được xem xét và phải do nhóm phụ trách Merchant Center phê duyệt trước khi hiển thị trên quảng cáo của bạn. Bạn nên tải lên cả biểu trưng hình vuông và biểu trưng hình chữ nhật để đảm bảo thể hiện tốt nhất thương hiệu của mình trong mọi tình huống. 

Lưu ý: Trong Shopping Actions, có các yêu cầu khác đối với biểu trưng. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu đối với biểu trưng trong Shopping Actions

Biểu trưng hình vuông

 • Loại hình ảnh: Biểu trưng hình vuông phải xem được ở màn hình có kích thước nhỏ, chẳng hạn như màn hình thiết bị di động. Bạn nên sử dụng hình ảnh được thiết kế cho trang mạng xã hội hoặc dưới dạng biểu tượng trang web. Lưu ý: Biểu trưng hình vuông không cần bao gồm tên cửa hàng của bạn. 
 • Tỷ lệ cỡ ảnh: Biểu trưng hình vuông cần có tỷ lệ cỡ ảnh chính xác là 1:1.
 • Loại tệp SVG (khuyên dùng), PNG hoặc JPG: Hình ảnh phải là tệp SVG, PNG hoặc JPG. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng định dạng SVG vì đây là loại tệp có thể mở rộng trên nhiều kích cỡ lớn mà không làm giảm chất lượng. Nếu gửi hình ảnh PNG hoặc JPG, thì bạn phải gửi ảnh có kích thước từ 500x500 pixel đến 2000x2000 pixel.
 • Kích thước tệp: Tệp hình ảnh không được lớn hơn 5 MB. 

Ví dụ về biểu trưng hình vuông

Chất lượng Ví dụ Ngữ cảnh

No

    Tồi

Hình ảnh có quá nhiều khoảng trắng xung quanh phần chính
là hình ảnh đồ họa (chữ "G"). Hiện tượng này còn được gọi là quá nhiều "khoảng đệm".

 Green check

  Tốt

Hình ảnh sử dụng tốt không gian có sẵn với
chữ "G" chiếm hầu hết diện tích đã cho.

No

 Tồi

Hình ảnh bị mờ và sẽ khó nhìn ra khi xem
trên các màn hình khác nhau.

No

 Tồi

Hình ảnh này chứa thông tin không phù hợp cho việc
xây dựng thương hiệu (trang web và tên công ty) Dòng chữ nhỏ
bên trên và bên dưới hình ảnh đồ họa chữ "G" sẽ khó đọc khi
thay đổi kích thước biểu trưng để vừa với các màn hình nhỏ.

No

 Tồi

Biểu trưng có quá nhiều khoảng trắng xung quanh phần chính
là hình ảnh đồ họa (từ "Google"). Biểu trưng hình vuông phải khớp với
thương hiệu mà bạn đã sử dụng cho trang mạng xã hội và biểu tượng trang web.
Biểu trưng hình vuông không cần chứa tên đầy đủ của doanh nghiệp.

 

Biểu trưng hình chữ nhật

 • Loại hình ảnh: Đồ họa và các từ sử dụng được trong biểu trưng hình chữ nhật phải xem được ở màn hình có kích thước nhỏ, chẳng hạn như màn hình thiết bị di động. Biểu trưng hình chữ nhật thường hiển thị tên cửa hàng.
 • Tỷ lệ cỡ ảnh: Biểu trưng hình chữ nhật cần phải có tỷ lệ cỡ ảnh rộng hơn 1:1 nhưng không được rộng hơn 2:1.
 • Loại tệp SVG (khuyên dùng), PNG hoặc JPG: Hình ảnh phải là một tệp SVG, PNG hoặc JPG. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng định dạng SVG vì đây là loại tệp có thể mở rộng trên nhiều kích cỡ lớn mà không làm giảm chất lượng. Nếu gửi hình ảnh PNG hoặc JPG, thì bạn phải gửi hình ảnh có chiều cao tối thiểu là 128 px và chiều rộng không được quá 2.000 px.
 • Kích thước tệp: Tệp hình ảnh không được lớn hơn 5 MB.

Ví dụ về biểu trưng hình chữ nhật

Chất lượng Ví dụ Ngữ cảnh

No

Tồi

Hình ảnh này có quá nhiều khoảng trắng xung quanh
phần chính là hình ảnh đồ họa (từ "Google").

Hiện tượng này còn được gọi là có quá nhiều "khoảng đệm". 

 

 Green check

Tốt

Hình ảnh sử dụng tốt không gian có sẵn với
thương hiệu "Google" chiếm hầu hết diện tích đã cho.

No

Tồi

Hình ảnh này chứa thông tin không phù hợp cho việc xây dựng thương hiệu
(trang web).

Dòng chữ nhỏ ở dưới cùng sẽ khó đọc khi thay đổi kích thước biểu trưng
cho phù hợp với các màn hình nhỏ.

 

QUAY LẠI PHẦN THIẾT LẬP

Các vấn đề về chất lượng của biểu trưng

Nếu biểu trưng của bạn bị từ chối hoặc không xử lý thành công, thì bạn có thể phải thực hiện một số thay đổi đối với hình ảnh để đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi. Các vấn đề thường gặp về chất lượng khiến biểu trưng bị từ chối bao gồm: 

 • Biểu trưng chứa hình ảnh có vân nước
 • Biểu trưng thuộc về một nhà bán lẻ khác hoặc không phù hợp với phần xây dựng thương hiệu hiện tại của bạn
 • Biểu trưng chứa văn bản không đọc được khi đổi kích thước hình ảnh cho các màn hình nhỏ hơn
 • Biểu trưng chứa quá nhiều khoảng trắng (còn được gọi là không gian âm). Không được thêm không gian âm vào một hình ảnh để làm cho hình ảnh vừa với các kích thước.
 • Bất kỳ khoảng trắng/nền trắng nào trên biểu trưng cũng phải được làm trong suốt. Các nền màu có sẵn trong biểu trưng không phải tuân theo yêu cầu này.
  • Lưu ý: Bất kỳ thông tin thay đổi nào về độ trong suốt (“kênh alpha”) trong biểu trưng của bạn sẽ không hiển thị trên Google.
 • Tất cả các biểu trưng được tải lên phải tuân thủ Chính sách Quảng cáo mua sắm. Chúng tôi sẽ xóa mọi biểu trưng vi phạm chính sách. 

Nếu biểu trưng bị từ chối, vui lòng xem lại thông báo lỗi được gửi đến trung tâm thông báo trong tài khoản Merchant Center của bạn. Hãy giải quyết bất kỳ vấn đề nào còn tồn đọng rồi thử lại. (Không bắt buộc) Tùy chỉnh màu 

Đối với các chiến dịch Mua sắm thông minh, bạn có thể cung cấp màu chính và màu nhấn cho thương hiệu để đảm bảo Quảng cáo hiển thị hình ảnh của mình xuất hiện nổi bật trên các nền màu khác nhau. Màu chính của bạn được sử dụng chủ yếu cho nền và các mảng màu lớn, còn màu nhấn của bạn được sử dụng chủ yếu cho các nút và lời kêu gọi hành động.

Để thiết lập màu sắc:

 1. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào phần Thông tin doanh nghiệp, sau đó nhấp vào mục Xây dựng thương hiệu.
 2. Chọn màu chính và màu nhấn. 

Bạn có thể dùng một trong hai màu tùy chỉnh. Nếu bạn không cung cấp màu chính và màu nhấn, Quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn sẽ được phân phát với tùy chọn kết xuất màu theo mặc định.

Tùy chỉnh màu (không bắt buộc)

Đối với các chiến dịch Mua sắm thông minh, bạn có thể cung cấp màu chính và màu nhấn cho thương hiệu để đảm bảo Quảng cáo hiển thị hình ảnh của mình xuất hiện nổi bật trên các nền màu khác nhau. Màu chính của bạn được sử dụng chủ yếu cho nền và các mảng màu lớn, còn màu nhấn của bạn được sử dụng chủ yếu cho các nút và lời kêu gọi hành động.

Để thiết lập màu sắc:

 1. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào phần Thông tin doanh nghiệp, sau đó nhấp vào mục Xây dựng thương hiệu.
 2. Chọn màu chính và màu nhấn.

Bạn có thể dùng một trong hai màu tùy chỉnh. Nếu bạn không cung cấp màu chính và màu nhấn, Quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn sẽ được phân phát với tùy chọn kết xuất màu theo mặc định.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố