Thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id]

 
Đối với các nhà bán lẻ sử dụng chương trình khuyến mãi, thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] có thể được dùng trong cả dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mãi để ghép sản phẩm với đúng chương trình khuyến mãi. Tìm hiểu về chương trình khuyến mãi.

Trường hợp sử dụng

 • Không bắt buộc cho từng sản phẩm
Không có sẵn cho trang thông tin miễn phí

Nếu đang sử dụng một chương trình khuyến mãi có giá trị của thuộc tính sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi [product_applicability]specific_products, thì bạn có thể sử dụng thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] trong cả dữ liệu của sản phẩm và chương trình khuyến mãi để ghép sản phẩm với đúng chương trình khuyến mãi. Xem lại quy cách nguồn cấp dữ liệu khuyến mãi.

Việc sử dụng thuộc tính mã khuyến mãi giúp Google hiểu sản phẩm nào có chương trình khuyến mãi để chúng tôi có thể hiển thị chương trình khuyến mãi một cách phù hợp.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Ký tự Unicode (khuyên dùng: chỉ ASCII): chữ số, dấu gạch dưới và dấu gạch ngang 
Giới hạn

1-50 ký tự

Trường lặp lại Tối đa 10 lần
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

tbby123_us

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:promotion_id>tbby123_us</g:promotion_id>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Gửi thuộc tính mã khuyến mãi cho các sản phẩm cụ thể trong chương trình khuyến mãi nếu chương trình khuyến mãi đó sử dụng thuộc tính sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi [product_applicability] và giá trị của thuộc tính là specific_products. Nếu chương trình khuyến mãi sử dụng thuộc tính sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi và giá trị của thuộc tính là all_products, thì thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] không cần thiết vì chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả các sản phẩm của bạn.
 • Sử dụng một mã nhận dạng duy nhất cho mỗi chương trình khuyến mãi. Mã này cho phép bạn và Google phân biệt từng chương trình khuyến mãi.
 • Sử dụng mã nhận dạng cố định cho mỗi chương trình khuyến mãi. Sau khi bạn chỉ định mã cho một chương trình khuyến mãi, đừng thay đổi mã này. Mã mà bạn chọn sẽ xác định chương trình khuyến mãi và được dùng để theo dõi lịch sử hiệu suất của sản phẩm đó trong Merchant Center và Google Ads. Nếu thay đổi mã này, bạn sẽ bị mất chương trình khuyến mãi và lịch sử hiệu suất của chương trình khuyến mãi đó.
 • Không sử dụng lại hoặc lặp lại cùng một mã nhận dạng cho các chương trình khuyến mãi khác nhau. Ví dụ:
  • Không dùng một mã nhận dạng cho nhiều chương trình khuyến mãi trong cùng một quốc gia mục tiêu hoặc ngôn ngữ.
  • Không sử dụng lại mã nhận dạng cho các chương trình khuyến mãi mới. Ngay cả khi bạn không chạy chương trình khuyến mãi nữa, cũng không được sử dụng mã của chương trình khuyến mãi đó cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác. Hãy chỉ định một mã duy nhất cho một chương trình khuyến mãi mới.
 • Tránh dùng khoảng trắng. Khoảng trắng liên tiếp, khoảng trắng trước và sau mã nhận dạng sẽ tự động bị xóa.
 • Sử dụng kiểu chữ (chữ hoa, chữ thường) để tạo các mã nhận dạng khác nhau nếu cần. Ví dụ: Chúng tôi hiểu các mã nhận dạng "abc123" và "ABC123" là các chương trình khuyến mãi khác nhau.
 • Đừng gửi các biểu tượng.Ví dụ: % hoặc !
 • Đừng gửi các ký tự unicode không hợp lệ. Các ký tự này thường bị thêm vào trong quá trình mã hóa tệp. Để tránh các ký tự đó, hãy sử dụng bộ mã hóa UTF-8. Để giúp ngăn sự cố mã hóa, hãy gửi tệp ở định dạng nén. Ví dụ về các ký tự unicode không hợp lệ:
  • Ký tự điều khiển (ví dụ: U+200D)
  • Ký tự hàm
  • Ký tự cho khu vực sử dụng riêng
  • Cặp thay thế
  • Điểm mã chưa được gán giá trị cụ thể

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Ghép một sản phẩm với nhiều chương trình khuyến mãi bằng cách gửi thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] tối đa 10 lần mỗi sản phẩm.

Ví dụ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho các sản phẩm cụ thể

Sử dụng cùng một giá trị cho thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] trong dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mãi khi chương trình khuyến mãi được áp dụng cho một sản phẩm.

Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu chương trình khuyến mãi
khuyến mãi Sự kiện giao hàng miễn phí

Sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi [product_applicability]

specific_products
Thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] 01ABC
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable – Nhỏ
Thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] 01ABC
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable – Lớn
Thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] 01ABC
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable – Cực lớn
Thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id]  
Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả các sản phẩm

Không sử dụng thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] vì chương trình khuyến mãi của bạn được áp dụng cho tất cả các sản phẩm.

Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu chương trình khuyến mãi
Khuyến mãi Sự kiện giao hàng miễn phí
Sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi [product_applicability] all_products
Thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id]  
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable – Nhỏ
Thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] Không có, vì chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả các sản phẩm
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable – Lớn
Thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id]  

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
71525
false
false