Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Đối với các nhà bán lẻ sử dụng chương trình khuyến mãi, thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] có thể được dùng trong cả dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mãi để ghép sản phẩm với đúng chương trình khuyến mãi.

Nội dung trong bài viết này

Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Không hỗ trợ cho trang thông tin miễn phí

Nếu đang sử dụng một chương trình khuyến mãi có giá trị của thuộc tính sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi [product_applicability]specific_products, bạn có thể sử dụng thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] trong cả dữ liệu của sản phẩm và chương trình khuyến mãi để ghép sản phẩm với đúng chương trình khuyến mãi. 

Việc sử dụng thuộc tính mã khuyến mãi giúp Google hiểu sản phẩm nào có chương trình khuyến mãi để chúng tôi có thể hiển thị chương trình khuyến mãi một cách phù hợp.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại

Ký tự Unicode (Chỉ nên dùng bộ mã ASCII): chữ và số, dấu gạch dưới và dấu gạch ngang 

Giới hạn

1 đến 50 ký tự

Trường lặp lại

Tối đa 10 lần

 

Định dạng tệp

Giá trị mẫu

Nguồn cấp dữ liệu văn bản

tbby123_us

Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:promotion_id>tbby123_us</g:promotion_id>

 

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu cho Content API for Shopping.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Gửi thuộc tính mã khuyến mãi cho một số sản phẩm trong chương trình khuyến mãi nếu chương trình khuyến mãi đó sử dụng thuộc tính sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi [product_applicability] và giá trị của thuộc tính là specific_products. Nếu chương trình khuyến mãi sử dụng thuộc tính sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi và giá trị của thuộc tính là all_products, thì thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] là không cần thiết vì chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả các sản phẩm.
 • Sử dụng một mã nhận dạng duy nhất cho mỗi chương trình khuyến mãi. Mã này cho phép bạn và Google phân biệt từng chương trình khuyến mãi.
 • Sử dụng mã nhận dạng cố định cho mỗi chương trình khuyến mãi. Sau khi bạn chỉ định mã cho một chương trình khuyến mãi, đừng thay đổi mã này. Mã mà bạn chọn sẽ xác định chương trình khuyến mãi và được dùng để theo dõi lịch sử hiệu suất của sản phẩm đó trong Merchant Center và Google Ads. Nếu thay đổi mã này, bạn sẽ bị mất chương trình khuyến mãi và lịch sử hiệu suất của chương trình khuyến mãi đó.
 • Đừng sử dụng lại hoặc lặp lại cùng một mã nhận dạng cho các chương trình khuyến mãi khác nhau. Ví dụ:
  • Không dùng một mã nhận dạng cho nhiều chương trình khuyến mãi trong cùng một quốc gia mục tiêu hoặc ngôn ngữ.
  • Đừng sử dụng lại mã nhận dạng cho các chương trình khuyến mãi mới. Ngay cả khi bạn không chạy chương trình khuyến mãi nữa, cũng không được sử dụng mã của chương trình khuyến mãi đó cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác. Hãy chỉ định một mã duy nhất cho một chương trình khuyến mãi mới.
 • Tránh dùng khoảng trắng. Khoảng trắng liên tiếp, khoảng trắng trước và sau mã nhận dạng sẽ tự động bị xoá.
 • Sử dụng kiểu chữ (chữ hoa, chữ thường) để tạo các mã nhận dạng khác nhau, nếu cần. Ví dụ: Chúng tôi hiểu các mã nhận dạng "abc123" và "ABC123" là các chương trình khuyến mãi khác nhau.
 • Đừng gửi các biểu tượng.Ví dụ: % hoặc !
 • Đừng gửi các ký tự unicode không hợp lệ. Các ký tự này thường được thêm vào trong quá trình mã hoá tệp. Để tránh các ký tự đó, hãy sử dụng bộ mã hoá UTF-8. Để tránh gặp vấn đề khi mã hoá, hãy gửi tệp ở định dạng nén. Ví dụ về các ký tự unicode không hợp lệ:
  • Ký tự điều khiển (ví dụ: U+200D)
  • Ký tự hàm
  • Ký tự khu vực riêng
  • Cặp thay thế
  • Điểm mã chưa được gán giá trị cụ thể

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Ghép một sản phẩm với nhiều chương trình khuyến mãi bằng cách gửi thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] tối đa 10 lần mỗi sản phẩm.

Ví dụ

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho một số sản phẩm

Sử dụng cùng một giá trị cho thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] trong dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mãi khi chương trình khuyến mãi áp dụng cho một sản phẩm.

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả sản phẩm

Đừng sử dụng thuộc tính mã khuyến mãi [promotion_id] vì chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả sản phẩm.

Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu chương trình khuyến mãi
Khuyến mãi Sự kiện vận chuyển miễn phí
Sản phẩm đủ điều kiện được khuyến mãi [product_applicability] all_products
Mã khuyến mãi [promotion_id]  
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable – Nhỏ
Mã khuyến mãi [promotion_id] Không có, vì chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả sản phẩm
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable – Lớn
Mã khuyến mãi [promotion_id]  


Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính