V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Identifikátor proma [promotion_id]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Maloobchody používajúce promá môžu na priraďovanie výrobkov k promám použiť atribút identifikátor proma [promotion_id] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o promách.

V tomto článku

Kedy ho použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok.

Nie je k dispozícii pre bezplatné záznamy

Ak používate promo s atribútom výrobky spĺňajúce podmienky proma [product_applicability] nastaveným na hodnotu specific_products, môžete na priradenie výrobku k promu použiť atribút identifikátor proma [promotion_id] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o promách.

Používanie atribútu identifikátor proma pomáha Googlu pochopiť, ktoré výrobky majú promá, aby sme ich mohli vhodne zobrazovať.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ

Znaky Unicode (odporúčané: iba ASCII): alfanumerické znaky, podčiarkovníky a pomlčky 

Obmedzenia

1 – 50 znakov

Opakované pole

až desaťkrát

 

Formát súboru

Vzorová hodnota

Textové informačné kanály

tbby123_us [tbby123_usa]

Informačné kanály XML

<g:promotion_id>tbby123_usa</g:promotion_id>

 

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

 • Ak promo používa atribút výrobky spĺňajúce podmienky proma [product_applicability] nastavený na hodnotu specific_products, zadajte atribút identifikátor proma pre konkrétne výrobky v prome. Ak promo používa atribút výrobky spĺňajúce podmienky proma nastavený na hodnotu all_products, atribút identifikátor proma [promotion_id] zadávať nemusíte, keďže sa promo aplikuje na všetky vaše produkty.
 • Pre každé promo používajte jedinečný identifikátor. Identifikátor umožňuje vám aj Googlu rozlišovať jednotlivé promá.
 • Pre každé promo používajte stabilný identifikátor. Identifikátor po priradení promu nemeňte. Identifikátor, ktorý vyberiete, identifikuje promo a používa sa na sledovanie histórie výkonnosti výrobku v službách Merchant Center a Google Ads. Ak identifikátor zmeníte, prepíšete tým svoje promo a jeho históriu.
 • Nerecyklujte ani opakovane nepoužívajte ten istý identifikátor pre rôzne promá. Príklad:
  • Nepoužívajte opakovane ten istý identifikátor pre rôzne promá v rovnakej cieľovej krajine alebo jazyku.
  • Nepoužívajte existujúci identifikátor pre nové promá. Aj ak už promo nezobrazujete, nepoužívajte identifikátor proma pre žiadne iné promo. Novému promu priraďte nový jedinečný identifikátor.
 • Nepoužívajte medzery. Po sebe nasledujúce medzery alebo medzery pred a po identifikátore sa automaticky odstránia.
 • V prípade potreby použite na dosiahnutie jedinečnosti identifikátora malé a veľké písmená. Napríklad identifikátory abc123 a ABC123 považujeme za dve rôzne promá.
 • Nepoužívajte symboly, napríklad % alebo !
 • Nezadávajte neplatné znaky Unicode. Tieto znaky sa väčšinou pridávajú počas procesu kódovania súboru. Na to, aby ste sa im vyhli, používajte kódovanie UTF-8. Na zabránenie problémom s kódovaním odosielajte súbory v komprimovanom formáte. Medzi príklady neplatných znakov Unicode patria:
  • riadiace znaky (napríklad U+200D),
  • znaky funkcií,
  • znaky v súkromnej oblasti,
  • dvojice náhradných hodnôt,
  • nepriradené kódové body.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadaním atribútu identifikátor proma [promotion_id] môžete priradiť výrobok k viac ako jednému promu až desaťkrát pre každý výrobok.

Príklady

Promo platí na konkrétne výrobky

Keď sa na výrobok uplatňuje promo, použite rovnakú hodnotu atribútu identifikátor proma [promotion_id] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o prome.

Promo sa uplatňuje na všetky výrobky

Nezadávajte atribút identifikátor proma [promotion_id], keďže sa vaše promo vzťahuje na všetky výrobky.

Typ informačného kanála Údaje o prome
Promo Možnosť bezplatnej dopravy
Výrobky spĺňajúce podmienky proma [product_applicability] all_products
Identifikátor proma [promotion_id]  
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – malá
Identifikátor proma [promotion_id] Žiadny, pretože promo sa vzťahuje na všetky výrobky
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – veľká
Identifikátor proma [promotion_id]  


Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
2612827921578108565
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525