promotion_id [identifikátor_proma]: definícia

 
Maloobchody používajúce promá môžu na priraďovanie výrobkov k promám použiť atribút promotion_id [identifikátor_proma] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o promách. Prečítajte si viac o promách.

Kedy ich použiť

 • Nepovinné pre každý výrobok

Ak používate promo s atribútom product_applicability [platnosť_pre_výrobky] nastaveným na hodnotu specific_products [konkrétne_výrobky], môžete na priradenie výrobku k promu použiť atribút promotion_id [identifikátor_proma] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o promách. Pozrite si špecifikácie informačného kanála promo ponúk.

Používanie atribútu promotion_id [identifikátor_proma] pomáha Googlu pochopiť, ktoré výrobky majú promá, aby sme ich mohli vhodne zobrazovať.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Znaky Unicode (odporúčané: iba kódovanie ASCII): alfanumerické znaky, podčiarkovníky a pomlčky 
Obmedzenia

1 – 50 znakov

Opakované pole až desaťkrát
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

tbby123_us [tbby123_usa]

Informačné kanály XML <g:promotion_id>tbby123_usa</g:promotion_id>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Ak promo používa atribút product_applicability [platnosť_pre_výrobky] nastavený na hodnotu specific_products [konkrétne_výrobky], zadajte atribút promotion_id [identifikátor_proma] pre konkrétne výrobky v prome. Ak je atribút product_applicability [platnosť_pre_výrobky] proma nastavený na hodnotu all_products [všetky_výrobky], atribút promotion_id [identifikátor_proma] nie je potrebný, pretože promo platí pre všetky výrobky.
 • Používajte jedinečný identifikátor pre každé promo. Identifikátor umožňuje vám aj Googlu rozlišovať jednotlivé promá.
 • Používajte stabilný identifikátor pre každé promo. Identifikátor po priradení promu nemeňte. Identifikátor, ktorý vyberiete, identifikuje promo a používa sa na sledovanie histórie výkonnosti výrobku v službách Merchant Center a Google Ads. Ak identifikátor zmeníte, prepíšete tým svoje promo a jeho históriu.
 • Nerecyklujte ani opakovane nepoužívajte ten istý identifikátor pre rôzne promá. Príklad:
  • Nepoužívajte opakovane ten istý identifikátor pre rôzne promá v rovnakej cieľovej krajine alebo jazyku.
  • Nerecyklujte identifikátor pre nové promá. Aj ak už promo nezobrazujete, nepoužívajte jeho identifikátor pre žiadne iné promo. Novému promu priraďte nový jedinečný identifikátor.
 • Nepoužívajte medzery. Po sebe nasledujúce medzery alebo medzery pred a za identifikátorom sa automaticky odstránia.
 • V prípade potreby použite na dosiahnutie jedinečnosti identifikátora malé a veľké písmená. Napríklad identifikátory abc123ABC123 chápeme ako dve rôzne promá.
 • Nepoužívajte symboly. Napríklad % alebo !
 • Nepoužívajte neplatné znaky Unicode. Tieto znaky sa väčšinou pridávajú počas procesu kódovania súboru. Na to, aby ste sa im vyhli, používajte kódovanie UTF-8. Na zabránenie problémom s kódovaním odosielajte súbory v komprimovanom formáte. Medzi príklady neplatných znakov Unicode patria:
  • riadiace znaky (napríklad U+200D),
  • znaky funkcií,
  • znaky súkromnej oblasti,
  • dvojice zástupných symbolov,
  • nepriradené kódové body.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadaním atribútu promotion_id [identifikátor_proma] môžete priradiť výrobok k viac ako jednému promu až desaťkrát pre každý výrobok.

Príklady

Promo platí na konkrétne výrobky

Keď sa na výrobok uplatňuje promo, použite rovnakú hodnotu atribútu promotion_id [identifikátor_proma] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o prome.

Typ informačného kanála Údaje o prome
Promo Možnosť bezplatného doručenia
product_applicability [platnosť_pre_výrobky] konkrétne_výrobky
promotion_id [identifikátor_proma] 01ABC
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – malá
promotion_id [identifikátor_proma] 01ABC
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – veľká
promotion_id [identifikátor_proma] 01ABC
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – extra veľká
promotion_id [identifikátor_proma] Žiadny, keďže promo sa neuplatňuje na tento výrobok
Promo sa uplatňuje na všetky výrobky

Nepoužívajte atribút promotion_id [identifikátor_proma], keďže sa vaše promo vzťahuje na všetky výrobky.

Typ informačného kanála Údaje o prome
Promo Možnosť bezplatného doručenia
product_applicability [platnosť_pre_výrobky] Všetky výrobky
promotion_id [identifikátor_proma] Žiadny, pretože promo sa vzťahuje na všetky výrobky
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – malá
promotion_id [identifikátor_proma] Žiadny, pretože promo sa vzťahuje na všetky výrobky
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – veľká
promotion_id [identifikátor_proma] Žiadny, pretože promo sa vzťahuje na všetky výrobky

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false