promotion_id [identifikátor_proma]: definícia

 
Na priraďovanie výrobkov k promám môžu maloobchody používajúce Špeciálne ponuky obchodníka vo svojich údajoch o výrobkoch, ako aj v údajoch o promách použiť atribút promotion_id [identifikátor_proma]. Pozrite si informácie o Špeciálnych ponukách obchodníka.

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak používate promo s atribútom product_applicability [platnosť_pre_výrobky] nastaveným na hodnotu specific_products [konkrétne_výrobky], môžete na priradenie výrobku k promu použiť atribút promotion_id [identifikátor_proma] v údajoch o výrobkoch aj o prome. Prečítajte si rozčlenenie informačného kanála Špeciálnych ponúk obchodníka.

Používanie atribútu promotion_id [identifikátor_proma] pomáha Googlu pochopiť, ktoré výrobky majú promá, aby sme ich mohli vhodne zobrazovať vo vašich reklamách.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Znaky Unicode (odporúčané: iba kódovanie ASCII): alfanumerické znaky, podčiarkovníky a pomlčky 
Obmedzenia

1 – 50 znakov

Opakované pole až desaťkrát
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

tbby123_us [tbby123_usa]

Informačné kanály XML <g:promotion_id>tbby123_usa</g:promotion_id>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Zadajte atribút promotion_id [identifikátor_proma] pre konkrétne výrobky v prome, ak promo používa atribút product_applicability [platnosť_pre_výrobky] nastavený na hodnotu specific_products [konkrétne_výrobky]. Ak je atribút product_applicability [platnosť_pre_výrobky] proma nastavený na hodnotu all_products [všetky_výrobky], atribút promotion_id [identifikátor_proma] nie je potrebný, pretože promo platí pre všetky výrobky.
 • Používajte jedinečný identifikátor pre každé promo. Identifikátor umožňuje vám aj Googlu rozlišovať jednotlivé promá.
 • Používajte stabilný identifikátor pre každé promo. Identifikátor po priradení promu nemeňte. Identifikátor, ktorý vyberiete, identifikuje promo a používa sa na sledovanie histórie reklám na výrobok v službách Merchant Center a Google Ads. Ak identifikátor zmeníte, prepíšete tým svoje promo a jeho históriu.
 • Nerecyklujte ani opakovane nepoužívajte ten istý identifikátor pre rôzne promá. Príklad:
  • Nepoužívajte opakovane ten istý identifikátor pre rôzne promá v rovnakej cieľovej krajine alebo jazyku. 
  • Nerecyklujte identifikátor pre nové promá. Aj ak už promo nezobrazujete, nepoužívajte identifikátor proma pre žiadne iné promo. Novému promu priraďte nový jedinečný identifikátor.
 • Nepoužívajte medzery. Po sebe nasledujúce medzery alebo medzery pred a po identifikátore sa automaticky odstránia. 
 • V prípade potreby požite na dosiahnutie jedinečnosti identifikátora malé a veľké písmená. Napríklad, identifikátory abc123ABC123 chápeme ako dve rôzne promá.
 • Nezadávajte symboly. Napríklad % alebo !.
 • Nezadávajte neplatné znaky Unicode. Tieto znaky sa väčšinou pridávajú počas procesu kódovania súboru. Na to, aby ste sa im vyhli, používajte kódovanie UTF-8. Na zabránenie problémom s kódovaním zadávajte súbory v komprimovanom formáte. Medzi príklady neplatných znakov Unicode patria:
  • riadiace znaky (napr. U+200D),
  • znaky funkcií,
  • znaky súkromnej oblasti,
  • dvojice zástupných symbolov,
  • nepriradené kódové body. 

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Zadaním atribútu promotion_id [identifikátor_proma] môžete priradiť výrobok k viac ako jednému promu až desaťkrát pre každý výrobok.

Príklady

Promo platí na konkrétne výrobky

Keď sa na výrobok uplatňuje promo, použite rovnakú hodnotu atribútu promotion_id [identifikátor_proma] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o prome.

Typ informačného kanála Údaje o prome
Promo Možnosť bezplatného doručenia
product_applicability [platnosť_pre_výrobky] konkrétne_výrobky
promotion_id [identifikátor_proma] 01ABC
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – malá
promotion_id [identifikátor_proma] 01ABC
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – veľká
promotion_id [identifikátor_proma] 01ABC
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – extra veľká
promotion_id [identifikátor_proma] Žiadny, keďže promo sa neuplatňuje na tento výrobok
Promo sa uplatňuje na všetky výrobky

Nepoužívajte atribút promotion_id [identifikátor_proma], keďže sa vaše promo vzťahuje na všetky výrobky.

Typ informačného kanála Údaje o prome
Promo Možnosť bezplatného doručenia
product_applicability [platnosť_pre_výrobky] Všetky výrobky
promotion_id [identifikátor_proma] Žiadny, pretože promo sa vzťahuje na všetky výrobky
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – malá
promotion_id [identifikátor_proma] Žiadny, pretože promo sa vzťahuje na všetky výrobky
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – veľká
promotion_id [identifikátor_proma] Žiadny, pretože promo sa vzťahuje na všetky výrobky

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory