Identifikátor proma [promotion_id]

 
Maloobchody používajúce promá môžu na priraďovanie výrobkov k promám použiť atribút identifikátor proma [promotion_id] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o promách. Prečítajte si viac o promách.

Kedy ich použiť

 • Nepovinné pre každý výrobok
Nie je k dispozícii pre bezplatné záznamy

Ak používate promo s atribútom výrobky spĺňajúce podmienky proma [product_applicability] nastaveným na hodnotu specific_products, môžete na priradenie výrobku k promu použiť atribút identifikátor proma [promotion_id] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o promách. Pozrite si špecifikácie informačného kanála promo ponúk.

Používanie atribútu identifikátor proma pomáha Googlu pochopiť, ktoré výrobky majú promá, aby sme ich mohli vhodne zobrazovať.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Znaky Unicode (odporúčané: iba kódovanie ASCII): alfanumerické znaky, podčiarkovníky a pomlčky 
Obmedzenia

1 – 50 znakov

Opakované pole až desaťkrát
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

tbby123_us [tbby123_usa]

Informačné kanály XML <g:promotion_id>tbby123_usa</g:promotion_id>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Ak promo používa atribút výrobky spĺňajúce podmienky proma [product_applicability] nastavený na hodnotu specific_products, zadajte atribút identifikátor proma pre konkrétne výrobky v prome. Ak promo používa atribút výrobky spĺňajúce podmienky proma nastavený na hodnotu all_products, atribút identifikátor proma [promotion_id] zadávať nemusíte, keďže sa promo aplikuje na všetky vaše produkty.
 • Používajte jedinečný identifikátor pre každé promo. Identifikátor umožňuje vám aj Googlu rozlišovať jednotlivé promá.
 • Používajte stabilný identifikátor pre každé promo. Identifikátor po priradení promu nemeňte. Identifikátor, ktorý vyberiete, identifikuje promo a používa sa na sledovanie histórie výkonnosti výrobku v službách Merchant Center a Google Ads. Ak identifikátor zmeníte, prepíšete tým svoje promo a jeho históriu.
 • Nerecyklujte ani opakovane nepoužívajte ten istý identifikátor pre rôzne promá. Príklad:
  • Nepoužívajte opakovane ten istý identifikátor pre rôzne promá v rovnakej cieľovej krajine alebo jazyku.
  • Nerecyklujte identifikátor pre nové promá. Aj ak už promo nezobrazujete, nepoužívajte identifikátor proma pre žiadne iné promo. Novému promu priraďte nový jedinečný identifikátor.
 • Nepoužívajte medzery. Po sebe nasledujúce medzery alebo medzery pred a po identifikátore sa automaticky odstránia.
 • V prípade potreby použite na dosiahnutie jedinečnosti identifikátora malé a veľké písmená. Napríklad identifikátory abc123 a ABC123 považujeme za dve rôzne promá.
 • Nepoužívajte symboly, napríklad % alebo !.
 • Nepoužívajte neplatné znaky Unicode. Tieto znaky sa väčšinou pridávajú počas procesu kódovania súboru. Na to, aby ste sa im vyhli, používajte kódovanie UTF-8. Na zabránenie problémom s kódovaním odosielajte súbory v komprimovanom formáte. Medzi príklady neplatných znakov Unicode patria:
  • riadiace znaky (napríklad U+200D),
  • znaky funkcií,
  • znaky v súkromnej oblasti,
  • dvojice zástupných symbolov,
  • nepriradené kódové body.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Zadaním atribútu identifikátor proma [promotion_id] môžete priradiť výrobok k viac ako jednému promu až desaťkrát pre každý výrobok.

Príklady

Promo platí na konkrétne výrobky

Keď sa na výrobok uplatňuje promo, použite rovnakú hodnotu atribútu identifikátor proma [promotion_id] v údajoch o výrobkoch aj v údajoch o prome.

Typ informačného kanála Údaje o prome
Promo Možnosť bezplatnej dopravy

Výrobky spĺňajúce podmienky proma [product_applicability]

specific_products
Identifikátor proma [promotion_id] 01ABC
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – malá
Identifikátor proma [promotion_id] 01ABC
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – veľká
Identifikátor proma [promotion_id] 01ABC
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – extra veľká
Identifikátor proma [promotion_id]  
Promo sa uplatňuje na všetky výrobky

Nezadávajte atribút identifikátor proma [promotion_id], keďže sa vaše promo vzťahuje na všetky výrobky.

Typ informačného kanála Údaje o prome
Promo Možnosť bezplatnej dopravy
Výrobky spĺňajúce podmienky proma [product_applicability] all_products
Identifikátor proma [promotion_id]  
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – malá
Identifikátor proma [promotion_id] Žiadny, pretože promo sa vzťahuje na všetky výrobky
   
Typ informačného kanála Údaje o výrobkoch
Výrobok Plyšová hračka Android – veľká
Identifikátor proma [promotion_id]  

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
71525
false
false