promotion_id [identyfikator_promocji]: definicja

Sprzedawcy, którzy korzystają z Promocji, mogą używać atrybutu promotion_id [identyfikator_promocji] zarówno w danych produktów, jak i danych promocji, aby dopasować produkty do promocji. Więcej informacji o Promocjach

Kiedy używać

Opcjonalny dla każdego produktu

Niedostępny w przestrzeni Google

Jeśli w Twojej promocji atrybut product_applicability [produkty_objęte_promocją] jest ustawiony na specific_products [konkretne_produkty], możesz użyć atrybutu promotion_id [identyfikator_promocji] w danych produktu i promocji, aby dopasować produkt do promocji. Zapoznaj się ze specyfikacją pliku danych Promocji

Używając atrybutu promotion_id [identyfikator_promocji], dajesz nam znać, które produkty są objęte promocją. Dzięki temu możemy prawidłowo wyświetlać promocje w reklamach.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Typ Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII): litery i cyfry, podkreślenia i myślniki 
Limity

1–50 znaków

Pole powtarzane Do 10 razy
 
Format pliku Przykładowa wartość
Pliki danych w formacie tekstowym

misio123_pl

Pliki danych w formacie XML <g:promotion_id>misio123_pl</g:promotion_id>

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt w Google. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Prześlij atrybut promotion_id [identyfikator_promocji] dla konkretnych produktów, jeśli atrybut product_applicability ma ustawioną wartość specific_products. Gdy atrybut product_applicability ma ustawioną wartość all_products, atrybut promotion_id [identyfikator_promocji] nie jest potrzebny, ponieważ promocja dotyczy wszystkich produktów.
 • Używaj unikatowego identyfikatora dla każdej promocji. Umożliwia on Tobie oraz Google odróżnienie poszczególnych promocji.
 • Używaj stałego identyfikatora dla każdej promocji. Gdy już przypiszesz identyfikator do promocji, nie zmieniaj go. Wybrany identyfikator wskazuje konkretny produkt i służy do monitorowania historii reklamowej produktu w Merchant Center i Google Ads. Jeśli zmienisz identyfikator, promocja i jej historia zostaną nadpisane.
 • Nie używaj ponownie tego samego identyfikatora do różnych promocji. Na przykład:
  • Nie używaj identyfikatora do różnych promocji w tym samym kraju docelowym lub języku. 
  • Nie używaj identyfikatora ponownie do nowych promocji. Nawet jeśli dana promocja się zakończyła, nie wykorzystuj jej identyfikatora do innej promocji. Do nowej promocji przypisz unikatowy identyfikator.
 • Unikaj spacji. Spacje umieszczone jedna po drugiej lub otaczające identyfikator z obu stron zostaną automatycznie usunięte. 
 • Zmień wielkość liter, aby uzyskać unikatowy identyfikator, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na przykład identyfikatory abc123 and ABC123 są przez nas interpretowane jako dwie różne promocje.
 • Nie używaj symboli, np. % czy !
 • Nie podawaj nieprawidłowych znaków Unicode. Te znaki są zwykle dodawane podczas kodowania pliku. Aby ich uniknąć, użyj kodowania UTF-8. Aby zapobiec problemom z kodowaniem, prześlij pliki w formacie skompresowanym. Oto przykłady nieprawidłowych znaków Unicode:
  • Znaki kontrolne (np. U+200D)
  • Znaki funkcyjne
  • Znaki prywatnego użytku
  • Pary zastępcze
  • Nieprzypisane punkty kodowe 

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Dopasuj produkt do więcej niż jednej promocji, podając atrybut promotion_id [identyfikator_promocji] do dziesięciu razy dla jednego produktu.

Przykłady

Promocja dotyczy konkretnych produktów

Używaj tej samej wartości atrybutu promotion_id [identyfikator_promocji] w danych produktów i danych promocji, jeśli określona promocja dotyczy tego produktu.

Typ pliku danych Dane promocji
Promocja Darmowa dostawa
product_applicability specific_products
promotion_id [identyfikator_promocji] 01ABC
   
Typ pliku danych Dane produktów
Produkt Pluszowa maskotka Android – mała
promotion_id [identyfikator_promocji] 01ABC
   
Typ pliku danych Dane produktów
Produkt Pluszowa maskotka Android – duża
promotion_id [identyfikator_promocji] 01ABC
   
Typ pliku danych Dane produktów
Produkt Pluszowa maskotka Android – bardzo duża
promotion_id [identyfikator_promocji] Brak – promocja nie dotyczy tego produktu
Promocja dotyczy wszystkich produktów

Nie używaj atrybutu promotion_id [identyfikator_promocji], ponieważ promocja dotyczy wszystkich produktów.

Typ pliku danych Dane promocji
Promocja Darmowa dostawa
product_applicability all_products
promotion_id [identyfikator_promocji] Brak – promocja dotyczy wszystkich produktów
   
Typ pliku danych Dane produktów
Produkt Pluszowa maskotka Android – mała
promotion_id [identyfikator_promocji] Brak – promocja dotyczy wszystkich produktów
   
Typ pliku danych Dane produktu
Produkt Pluszowa maskotka Android – duża
promotion_id [identyfikator_promocji] Brak – promocja dotyczy wszystkich produktów

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem