promotion_id [identyfikator_promocji]: definicja

Sprzedawcy, którzy korzystają z promocji, mogą wykorzystać atrybut promotion_id [identyfikator_promocji] zarówno w danych produktów, jak i w danych promocji, aby dopasować produkty do promocji. Więcej informacji o promocjach

Kiedy używać

 • Opcjonalny dla każdego produktu

Jeśli w Twojej promocji atrybut product_applicability [produkty_objęte_promocją] jest ustawiony na specific_products [konkretne_produkty], możesz użyć atrybutu promotion_id [identyfikator_promocji] w danych produktów i promocji, aby dopasować produkt do promocji. Zapoznaj się ze specyfikacją pliku danych o promocjach

Używając atrybutu promotion_id [identyfikator_promocji], dajesz nam znać, które produkty są objęte promocją. Dzięki temu możemy prawidłowo wyświetlać promocje.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Typ Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII): litery i cyfry, podkreślenia i myślniki 
Limity

1–50 znaków

Pole powtarzane Do 10 razy
 
Format pliku Przykładowa wartość
Pliki danych w formacie tekstowym

misio123_pl

Pliki danych w formacie XML <g:promotion_id>misio123_pl</g:promotion_id>

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Prześlij atrybut promotion_id [identyfikator_promocji] dla konkretnych produktów w promocji, jeśli atrybut product_applicability [produkty_objęte_promocją] ma wartość specific_products [konkretne_produkty]. Gdy atrybut product_applicability [produkty_objęte_promocją] ma wartość all_products [wszystkie_produkty], atrybut promotion_id [identyfikator_promocji] nie jest potrzebny, ponieważ promocja dotyczy wszystkich produktów.
 • Używaj unikalnego identyfikatora w przypadku każdej promocji. Umożliwia on Tobie oraz Google odróżnienie poszczególnych promocji.
 • Używaj stałego identyfikatora w przypadku każdej promocji. Gdy już przypiszesz identyfikator do promocji, nie zmieniaj go. Identyfikator, który wybierzesz, określa promocję i jest używany do monitorowania historii wyników produktu w Merchant Center i Google Ads. Jeśli zmienisz identyfikator, promocja i jej historia zostaną nadpisane.
 • Nie używaj ponownie tego samego identyfikatora do różnych promocji. Przykład:
  • Nie używaj identyfikatora do różnych promocji w tym samym kraju docelowym lub języku.
  • Nie wykorzystuj identyfikatora ponownie do nowych promocji. Nawet jeśli dana promocja się zakończyła, nie wykorzystuj jej identyfikatora do innej promocji. Do nowej promocji przypisz unikatowy identyfikator.
 • Unikaj spacji. Spacje umieszczone jedna po drugiej lub otaczające identyfikator z obu stron zostaną automatycznie usunięte.
 • Zmień wielkość liter, aby uzyskać unikalny identyfikator, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na przykład identyfikatory abc123 i ABC123 są przez nas interpretowane jako 2 różne promocje.
 • Nie przesyłaj symboli, takich jak % lub !.
 • Nie podawaj nieprawidłowych znaków Unicode. Te znaki są zwykle dodawane podczas kodowania pliku. Aby ich uniknąć, użyj kodowania UTF-8. Aby zapobiec problemom z kodowaniem, prześlij pliki w formacie skompresowanym. Oto przykłady nieprawidłowych znaków Unicode:
  • znaki kontrolne (np. U+200D),
  • znaki funkcyjne,
  • znaki prywatnego użytku,
  • pary zastępcze,
  • nieprzypisane punkty kodowe.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Dopasuj produkt do więcej niż jednej promocji, podając atrybut promotion_id [identyfikator_promocji] do dziesięciu razy dla jednego produktu.

Przykłady

Promocja dotyczy konkretnych produktów

Używaj tej samej wartości atrybutu promotion_id [identyfikator_promocji] w danych produktów i danych promocji, jeśli określona promocja dotyczy tego produktu.

Typ pliku danych Dane promocji
Promocja Darmowa dostawa
product_applicability specific_products
promotion_id [identyfikator_promocji] 01ABC
   
Typ pliku danych Dane produktów
Produkt Pluszowa maskotka Android – mała
promotion_id [identyfikator_promocji] 01ABC
   
Typ pliku danych Dane produktów
Produkt Pluszowa maskotka Android – duża
promotion_id [identyfikator_promocji] 01ABC
   
Typ pliku danych Dane produktów
Produkt Pluszowa maskotka Android – bardzo duża
promotion_id [identyfikator_promocji] Brak – promocja nie dotyczy tego produktu
Promocja dotyczy wszystkich produktów

Nie używaj atrybutu promotion_id [identyfikator_promocji], ponieważ promocja dotyczy wszystkich produktów.

Typ pliku danych Dane promocji
Promocja Darmowa dostawa
product_applicability all_products
promotion_id [identyfikator_promocji] Brak – promocja dotyczy wszystkich produktów
   
Typ pliku danych Dane produktów
Produkt Pluszowa maskotka Android – mała
promotion_id [identyfikator_promocji] Brak – promocja dotyczy wszystkich produktów
   
Typ pliku danych Dane produktu
Produkt Pluszowa maskotka Android – duża
promotion_id [identyfikator_promocji] Brak – promocja dotyczy wszystkich produktów

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem