Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính người lớn [adult]

Sử dụng thuộc tính người lớn [adult] để cho biết các sản phẩm riêng lẻ dành riêng cho người lớn vì những sản phẩm này chứa nội dung người lớn như ảnh khoả thân, nội dung khiêu dâm hoặc nội dung nhằm kích thích hoạt động tình dục.

Nội dung trong bài viết này:

Chúng tôi quan tâm đến nội dung khách hàng nhìn thấy. Vì vậy, nếu mô hình kinh doanh của bạn không hướng đến người lớn nhưng bạn đang bán một sản phẩm riêng lẻ hướng đến người lớn thì bạn phải gắn nhãn sản phẩm đó một cách rõ ràng để chúng tôi có thể đăng nội dung phù hợp và hợp pháp cho người mua sắm trên mạng.

Trường hợp sử dụng

Required Bắt buộc nếu sản phẩm chứa nội dung người lớn như ảnh khoả thân, nội dung khiêu dâm hoặc nội dung nhằm kích thích hoạt động tình dục

Theo chính sách của chúng tôi, nếu một sản phẩm riêng lẻ được xác định là hướng đến người lớn thì hãy giới hạn để sản phẩm đó chỉ tiếp cận người lớn bằng thuộc tính người lớn [adult]. Tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi đối với nội dung hướng đến người lớn.

Nếu trang web của bạn chủ yếu tập trung vào đối tượng người lớn và chứa nội dung hướng đến người lớn (dù có hay không có ảnh khoả thân), hãy sử dụng chế độ cài đặt ở cấp tài khoản.

Nếu bạn sử dụng Merchant Center phiên bản cũ:

 1. Trong tài khoản Merchant Center, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt và công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng] rồi chọn Cài đặt tài khoản.
 2. Mở rộng bảng điều khiển "Nội dung người lớn" rồi đánh dấu vào hộp bên cạnh phần "Trang web của tôi chủ yếu chứa nội dung hướng đến người lớn (ví dụ: đồ lót khiêu gợi) theo quy định trong chính sách của Google".
 3. Nếu chọn hộp này, bạn không cần gửi thuộc tính người lớn cho từng sản phẩm.

Nếu bạn sử dụng Merchant Center Next:

 1. Chuyển đến tài khoản Merchant Center.
 2. Tìm mục "Doanh nghiệp của bạn" rồi chọn thẻ "Chi tiết về doanh nghiệp".
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết.
 4. Di chuyển xuống dưới cùng rồi chọn hộp "Nội dung người lớn".

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Tìm hiểu về trường hợp và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Sau đây là những giá trị được hỗ trợ cho thuộc tính này:

[yes] / Đúng [true]

Không [no] / Sai [false]

Loại Boolean
Các giá trị được hỗ trợ
(Nguồn cấp dữ liệu văn bản và XML)

yes

true

no

false

Các giá trị được hỗ trợ
(Nguồn cấp dữ liệu Content API)

true

false

Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản yes
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:adult>yes</g:adult>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu về Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Gửi yes hoặc no. Nếu một sản phẩm riêng lẻ không hướng đến người lớn, bạn không cần phải gửi no. Chúng tôi sẽ giả định rằng sản phẩm của bạn không hướng đến người lớn nếu bạn không gửi thuộc tính này và nếu bạn không thiết lập trang web hướng đến người lớn ở cấp tài khoản.
 • Đừng đăng sản phẩm hướng đến người lớn trên trang đích của một sản phẩm không hướng đến người lớn. Nếu bạn cũng quảng cáo các sản phẩm không hướng đến người lớn, hãy đảm bảo rằng các trang đích này không có nội dung hướng đến người lớn. Nếu không thể làm vậy, hãy thiết lập toàn bộ trang web hoặc những sản phẩm riêng lẻ đó thành hướng đến người lớn.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Đừng sử dụng thuộc tính người lớn để chỉ nhóm tuổi. Ví dụ: Nếu bạn muốn cho biết là mình đang bán giày "kích thước dành cho người lớn" chứ không phải giày "trẻ em", hãy sử dụng thuộc tính nhóm tuổi [age_group].
 • Đừng sử dụng thuộc tính người lớn cho đồ uống có cồn. Hãy kiểm tra cách gắn nhãn các sản phẩm là đồ uống có cồn bằng thuộc tính danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] để đảm bảo sản phẩm giới thiệu đến đối tượng thích hợp.

Nguyên tắc bổ sung

Xem từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Gói do nhà bán lẻ xác định
 • Gửi thuộc tính người lớn [adult] có giá trị yes cho toàn bộ gói nếu có bất kỳ sản phẩm nào trong gói đó được coi là dành cho người lớn. Tìm hiểu thêm về thuộc tính gói

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4082867903183545585
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true