adult [người_lớn]: Định nghĩa

Hãy sử dụng thuộc tính adult [người_lớn] để chỉ ra rằng đó là các sản phẩm riêng lẻ dành riêng cho người lớn vì chúng chứa nội dung người lớn như ảnh khỏa thân, nội dung khêu gợi tình dục hoặc nhằm tăng cường hoạt động tình dục.

Chúng tôi quan tâm đến những gì mình hiển thị cho người dùng xem nên nếu mô hình kinh doanh của bạn không hướng đến đối tượng là người lớn nhưng bạn đang bán một sản phẩm riêng lẻ dành cho người lớn thì bạn cần gắn nhãn sản phẩm đó một cách rõ ràng để chúng tôi có thể hiển thị nội dung thích hợp và hợp pháp cho những người mua sắm trực tuyến.

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc nếu sản phẩm chứa nội dung người lớn như ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm hoặc dùng để tăng cường hoạt động tình dục

Nếu theo chính sách của chúng tôi, một sản phẩm riêng lẻ được xác định là hướng đến người lớn, thì bạn hãy giới hạn sản phẩm đó chỉ dành cho người lớn bằng thuộc tính adult [người_lớn]. Tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi về nội dung hướng đến người lớn

Nếu trang web của bạn chủ yếu tập trung vào đối tượng người lớn và chứa nội dung dành cho người lớn (dù có hay không có ảnh khỏa thân), hãy sử dụng phần cài đặt ở cấp tài khoản:

  1. Chuyển đến tài khoản Merchant Center
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Tools and setting menu icon [Gear] để mở trình đơn "Công cụ và cài đặt", sau đó chọn mục Thiết lập Quảng cáo mua sắm
  3. Mở rộng bảng "Nội dung cho người lớn" và chọn hộp bên cạnh phần "Trang web của tôi chủ yếu chứa nội dung hướng đến người lớn (ví dụ: đồ lót khiêu gợi) theo quy định của Chính sách của Google". 
  4. Nếu chọn hộp này, bạn không cần gửi thuộc tính adult [người_lớn] cho từng sản phẩm.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Boolean (logic)

Giá trị được hỗ trợ
(Nguồn cấp dữ liệu văn bản và XML)

yes [có], true [đúng], no [không], false [sai]

Giá trị được hỗ trợ
(Nguồn cấp dữ liệu Content API)

true [đúng], false [sai]
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:adult>có</g:adult>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Gửi yes [có] hoặc no [không]. Nếu một sản phẩm riêng lẻ không hướng đến người lớn, bạn không cần phải gửi no [không]. Chúng tôi sẽ giả định rằng sản phẩm của bạn không hướng tới đối tượng là người lớn nếu bạn không gửi thuộc tính này và nếu trang web của bạn không được đặt là hướng đến người lớn ở cấp tài khoản.
  • Không hiển thị sản phẩm hướng đến người lớn trên trang đích của một sản phẩm không hướng đến người lớn. Nếu bạn cũng quảng cáo các sản phẩm không hướng đến người lớn, hãy đảm bảo rằng các trang đích này hoàn toàn không có nội dung hướng đến người lớn. Nếu không thể làm vậy, bạn hãy đặt toàn bộ trang web hoặc những sản phẩm riêng lẻ đó là hướng đến người lớn.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Không sử dụng thuộc tính adult [người_lớn] để chỉ nhóm tuổi. Ví dụ: nếu bạn muốn chỉ ra rằng bạn đang bán giày có kích thước dành cho người lớn mà không phải là giày trẻ em thì hãy sử dụng thuộc tính age_group [nhóm_tuổi].

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Gói do nhà bán lẻ xác định
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false