adult [người_lớn]: Định nghĩa

Hãy sử dụng thuộc tính adult [người_lớn] để chỉ ra rằng đó là các sản phẩm riêng lẻ dành riêng cho người lớn vì chúng chứa nội dung người lớn như ảnh khỏa thân, nội dung khêu gợi tình dục hoặc nhằm tăng cường hoạt động tình dục.

Chúng tôi quan tâm đến những gì mình hiển thị cho người dùng xem nên nếu mô hình kinh doanh của bạn không hướng đến đối tượng là người lớn nhưng bạn đang bán một sản phẩm riêng lẻ dành cho người lớn thì bạn cần gắn nhãn sản phẩm đó một cách rõ ràng để chúng tôi có thể hiển thị nội dung thích hợp và hợp pháp cho những người mua sắm trực tuyến.

Thời điểm sử dụng

Bắt buộc nếu sản phẩm chứa nội dung người lớn như ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm hoặc nhằm tăng cường hoạt động tình dục

Nếu theo chính sách của chúng tôi, một sản phẩm riêng lẻ được xác định là có định hướng dành cho người lớn thì bạn hãy đặt hạn chế là sản phẩm đó chỉ dành cho người lớn bằng thuộc tính adult [người_lớn]. Tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi đối với nội dung có định hướng người lớn

Nếu mô hình kinh doanh của bạn đang quảng cáo ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm thì thay vào đó hãy gắn nhãn trang web của bạn là định hướng người lớn ở cấp tài khoản:

  1. Đăng nhập vào Merchant Center.
  2. Từ bảng điều hướng, nhấp vào Quảng cáo mua sắm, sau đó nhấp vào Cấu hình trong menu trang.
  3. Nhấp vào phần Nội dung người lớn.
  4. Chọn hộp Trang web của tôi chứa các sản phẩm dành cho người lớn theo quy định của chính sách Google.
  5. Nhấp vào Lưu.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Boolean (logic)

Giá trị được hỗ trợ
(Nguồn cấp dữ liệu văn bản và XML)

yes [có], true [đúng], no [không], false [sai]

Giá trị được hỗ trợ
(Nguồn cấp dữ liệu Content API)

true [đúng], false [sai]
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:adult>có</g:adult>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

  • Gửi yes [có] hoặc no [không]. Nếu một sản phẩm riêng lẻ không có định hướng dành cho người lớn thì bạn không cần gửi no [không]. Chúng tôi sẽ giả định rằng sản phẩm của bạn không hướng tới đối tượng là người lớn nếu bạn không gửi thuộc tính này và nếu trang web của bạn không được đặt là định hướng dành cho người lớn ở cấp tài khoản. 
  • Không quảng cáo sản phẩm hướng tới đối tượng là người lớn trên trang đích của sản phẩm không có định hướng dành cho người lớn. Nếu bạn cũng quảng cáo các sản phẩm không hướng tới đối tượng là người lớn thì hãy đảm bảo rằng các trang đích này hoàn toàn không có nội dung dành cho người lớn. Nếu không thể làm vậy thì bạn hãy đặt toàn bộ trang web hoặc những sản phẩm riêng lẻ đó theo định hướng dành cho người lớn. 

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

  • Không sử dụng thuộc tính adult [người_lớn] để chỉ nhóm tuổi. Ví dụ: nếu bạn muốn chỉ ra rằng bạn đang bán giày có kích thước dành cho người lớn mà không phải là giày trẻ em thì hãy sử dụng thuộc tính age_group [nhóm_tuổi].

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu dành cho mình, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Gói do người bán xác định
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố