Thuộc tính người lớn [adult]

Bạn có thể sử dụng thuộc tính người lớn [adult] để cho biết các sản phẩm là dành riêng cho người lớn vì những sản phẩm này chứa nội dung người lớn như ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm hoặc nội dung nhằm kích thích hoạt động tình dục.

Chúng tôi quan tâm đến nội dung khách hàng nhìn thấy. Vì vậy, nếu mô hình kinh doanh của bạn không hướng đến người lớn nhưng bạn đang bán một sản phẩm riêng lẻ hướng đến người lớn thì bạn cần gắn nhãn sản phẩm đó một cách rõ ràng để chúng tôi có thể giới thiệu nội dung phù hợp và hợp pháp cho người mua sắm trực tuyến.

Trường hợp sử dụng

Bắt buộc nếu sản phẩm chứa nội dung người lớn như ảnh khỏa thân, nội dung khiêu dâm hoặc dùng để tăng cường hoạt động tình dục

Nếu theo chính sách của chúng tôi, một sản phẩm riêng lẻ được xác định là hướng đến người lớn, thì hãy giới hạn để sản phẩm đó chỉ tiếp cận người lớn bằng thuộc tính người lớn [adult]. Tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi đối với nội dung hướng đến người lớn.

Nếu trang web của bạn chủ yếu tập trung vào đối tượng người lớn và chứa nội dung hướng đến người lớn (dù có hay không có ảnh khỏa thân), hãy sử dụng phần cài đặt ở cấp tài khoản:

  1. Chuyển đến tài khoản Merchant Center
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng] để mở trình đơn "Công cụ và cài đặt", sau đó chọn mục Thiết lập Quảng cáo mua sắm.
  3. Mở rộng bảng điều khiển "Nội dung người lớn" và chọn hộp bên cạnh phần "Trang web của tôi chủ yếu chứa nội dung hướng đến người lớn (ví dụ: đồ lót khiêu gợi) theo quy định của Chính sách của Google".
  4. Nếu chọn hộp này, bạn không cần gửi thuộc tính người lớn cho từng sản phẩm.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Đây là những giá trị được hỗ trợ cho thuộc tính này:

[yes] / Đúng [true]

Không [no] / Sai [false]

 

Loại Boolean

Các giá trị được hỗ trợ
(Nguồn cấp dữ liệu văn bản và XML)

yes

true

no

false

Các giá trị được hỗ trợ
(nguồn cấp dữ liệu Content API)

true

false

Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

yes

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:adult>yes</g:adult>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Gửi yes [có] hoặc no [không]. Nếu một sản phẩm riêng lẻ không hướng đến người lớn, bạn không cần phải gửi no [không]. Chúng tôi sẽ giả định rằng sản phẩm của bạn không hướng tới đối tượng là người lớn nếu bạn không gửi thuộc tính này và nếu trang web của bạn không được đặt là hướng đến người lớn ở cấp tài khoản.
  • Không hiển thị sản phẩm hướng đến người lớn trên trang đích của một sản phẩm không hướng đến người lớn. Nếu bạn cũng quảng cáo các sản phẩm không hướng đến người lớn, hãy đảm bảo rằng các trang đích này hoàn toàn không có nội dung hướng đến người lớn. Nếu không thể làm vậy, bạn hãy đặt toàn bộ trang web hoặc những sản phẩm riêng lẻ đó là hướng đến người lớn.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Đừng sử dụng thuộc tính người lớn để chỉ nhóm tuổi. Ví dụ: Nếu bạn muốn cho biết là mình đang bán giày "kích thước dành cho người lớn" chứ không phải giày "trẻ em", hãy sử dụng thuộc tính nhóm tuổi [age_group].
  • Đừng sử dụng thuộc tính người lớn cho đồ uống có cồn. Hãy kiểm tra cách gắn nhãn các sản phẩm có cồn bằng thuộc tính danh mục sản phẩm của Google [google_product_category] để đảm bảo sản phẩm giới thiệu đến đối tượng thích hợp.

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Gói do nhà bán lẻ xác định
  • Gửi thuộc tính người lớn có giá trị yes cho toàn bộ gói nếu có bất kỳ sản phẩm nào trong gói được coi là dành cho người lớn. Tìm hiểu thêm về thuộc tính gói
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false
false