ผู้ใหญ่ [adult]

ใช้แอตทริบิวต์ผู้ใหญ่ [adult] เพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เนื่องจากมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เช่น ภาพเปลือย เนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเพศ

เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราแสดงต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหากรูปแบบธุรกิจของคุณไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใหญ่ แต่คุณขายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ คุณจะต้องติดป้ายกำกับผลิตภัณฑ์นั้นอย่างชัดเจนเพื่อให้เราสามารถแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายต่อผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุหากผลิตภัณฑ์มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เช่น ภาพเปลือย เนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเพศ

หากผลิตภัณฑ์แต่ละรายการได้รับการกำหนดว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ตามนโยบายของเรา โปรดจำกัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นโดยใช้แอตทริบิวต์ผู้ใหญ่ [adult] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

หากเว็บไซต์ของคุณกำหนดให้ลูกค้าผู้ใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และแสดงเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีภาพเปลือยก็ตาม โปรดใช้การตั้งค่าระดับบัญชีแทน โดยดำเนินการดังนี้

  1. ไปที่บัญชี Merchant Center
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Tools and setting menu icon [Gear] เพื่อเปิดเมนู "เครื่องมือและการตั้งค่า" จากนั้นเลือกการตั้งค่าโฆษณา Shopping
  3. ขยายแผง "เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่" และเลือกช่องข้าง "เว็บไซต์ของฉันมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เป็นหลัก (เช่น ชุดชั้นในที่วาบหวาม) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ Google"
  4. หากเลือกช่องดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นต้องส่งแอตทริบิวต์ผู้ใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

ค่าเหล่านี้คือค่าที่รองรับสำหรับแอตทริบิวต์นี้

ใช่ [yes] / จริง [true]

ไม่ [no] / เท็จ [false]

 

ประเภท บูลีน

ค่าที่รองรับ
(ฟีดข้อความและฟีด XML)

yes

true

no

false

ค่าที่รองรับ
(ฟีด Content API)

true

false

ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ

yes

ฟีด XML <g:adult>yes</g:adult>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ส่งใช่ [yes] หรือไม่ [no] หากผลิตภัณฑ์แต่ละรายการไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ คุณก็ไม่จำเป็นต้องส่งไม่ [no] ในกรณีที่ไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์นี้และไม่ได้ตั้งค่าเว็บไซต์ให้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ในระดับบัญชี เราจะถือว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่
  • อย่าแสดงผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ในหน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่ หากโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่ ให้ตรวจสอบว่าหน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เลย หากตรวจสอบไม่ได้ ให้ตั้งค่าทั้งเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นเหมาะสำหรับผู้ใหญ่

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • หลีกเลี่ยงการใช้แอตทริบิวต์ผู้ใหญ่ในการระบุกลุ่มอายุ เช่น หากต้องการระบุว่าขายรองเท้า "ขนาดผู้ใหญ่" ไม่ใช่รองเท้า "เด็ก" ให้ใช้แอตทริบิวต์กลุ่มอายุ [age_group]

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

ตรวจสอบแต่ละหัวข้อโดยละเอียดเพื่อระบุว่าข้อกำหนดนั้นบังคับใช้กับประเทศหรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ และจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

แพ็กเกจที่ผู้ค้าปลีกกำหนด
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false