adult [ej_barntillåten]: Definition

Använd attributet adult [ej_barntillåten] om du vill ange att enskilda produkter endast är avsedda för vuxna eftersom de innehåller barnförbjudet innehåll som nakenhet eller sexuellt innehåll, eller är avsedda som sexuella hjälpmedel.

Vi bryr oss om vad vi visar för våra användare. Om din affärsmodell inte är orienterad mot barnförbjudet innehåll, men du säljer en enskild barnförbjuden produkt måste du därför märka produkten tydligt så att vi kan visa lämpligt och lagligt innehåll för de personer som handlar på nätet.

Användningsområde

Obligatoriskt om en produkt innehåller barnförbjudet innehåll som nakenhet eller sexuellt innehåll, eller om den är avsedd som sexuellt hjälpmedel.

Om en enskild produkt definieras som vuxenorienterad enligt vår policy ska du begränsa produkten till vuxna med hjälp av attributet adult [ej_barntillåten]. Läs mer om vår policy för innehåll som riktar sig till vuxna

Om webbplatsen generellt är inriktad på en vuxen publik och har vuxenorienterat innehåll, med eller utan nakenhet, kan du i stället använda inställningarna på kontonivå:

  1. Öppna ditt Merchant Center-konto.
  2. Klicka på verktygsikonen Tools and setting menu icon [Gear] för att öppna menyn Verktyg och inställningar och välj Konfigurera Shopping-annonser
  3. Expandera panelen Barnförbjudet innehåll och markera rutan bredvid Min webbplats innehåller huvudsakligen barnförbjudet innehåll (till exempel erotiska underkläder) enligt Googles policy. 
  4. Om du markerar kryssrutan behöver du inte skicka attributet adult [ej_barntillåten] för enskilda produkter.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar in. 

Typ Boolesk

Värden som stöds
(Text och XML-flöden)

yes [ja], true [sant], no [nej], false [falskt]

Värden som stöds
(Content API-flöden)

true [sant], false [falskt]
Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelposter
Textflöden

ja

XML-flöden <g:adult>ja</g:adult>

Information om hur du formaterar data för Content API finns i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att kunna visa din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

  • Ange antingen yes [ja] eller no [nej]. Om en enskild produkt inte är avsedd för vuxna behöver du inte ange no [nej]. Vi antar att produkten inte är avsedd för vuxna om du inte anger attributet och webbplatsen inte är inställd som avsedd för vuxna på kontonivå.
  • Visa inte produkter som är avsedda för vuxna på målsidan för en produkt som inte är avsedd för vuxna. Om du också annonserar produkter som inte är avsedda för vuxna ska du se till att deras målsidor är helt fria från innehåll som är avsett för vuxna. Om det inte går ska du ställa in hela webbplatsen eller de enskilda produkterna som avsedda för vuxna.

Bra metoder

De här tipsen kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera din produktdata för att få bästa möjliga resultat.

  • Använd inte attributet adult [ej_barntillåten] till att ange åldersgrupp. Om du till exempel vill ange att du säljer skor i ej_barntillåtenstorlekar och inte skor för barn ska du använda attributet age_group [åldersgrupp].

Ytterligare riktlinjer

Läs varje avsnitt noggrant för att avgöra om kraven gäller för ditt land eller din produkt. Om du inte följer kraven som gäller för dig underkänner vi din produkt och meddelar dig om det i Diagnostik i Merchant Center-kontot.

Återförsäljardefinierade paket
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt