adult [ej_barntillåten]: Definition

Använd attributet adult [ej_barntillåten] om du vill ange att enskilda produkter endast är avsedda för vuxna eftersom de innehåller barnförbjudet innehåll som nakenhet eller sexuellt innehåll, eller är avsedda som sexuella hjälpmedel.

Vi bryr oss om vad vi visar för våra användare. Om din affärsmodell inte är orienterad mot barnförbjudet innehåll, men du säljer en enskild barnförbjuden produkt måste du därför märka produkten tydligt så att vi kan visa lämpligt och lagligt innehåll för de personer som handlar på nätet.

Användningsområde

Krävs om en produkt innehåller barnförbjudet innehåll som nakenhet eller sexuellt innehåll, eller om den är avsedd som sexuellt hjälpmedel.

Om en enskild produkt definieras som ej_barntillåtenorienterad enligt vår policy ska du begränsa produkten till vuxna med hjälp av attributet adult [ej_barntillåten]. Läs mer om vår policy för innehåll som riktar sig till vuxna

Om din affärsmodell går ut på att tillhandahålla nakenbilder och sexuellt innehåll ska du istället märka webbplatsen som avsedd för vuxna på kontonivå:

  1. Logga in på Merchant Center.
  2. På navigeringspanelen klickar du på Shopping-annonser och klickar sedan på Konfiguration på sidmenyn.
  3. Klicka på avsnittet Barnförbjudet innehåll.
  4. Markera kryssrutan för Min webbplats innehåller barnförbjudna produkter enligt Googles policy.
  5. Klicka på Spara.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar. 

Typ Boolesk

Värden som stöds
(Text och XML-flöden)

yes [ja], true [sant], no [nej], false [falskt]

Värden som stöds
(Content API-flöden)

true [sant], false [falskt]
Upprepat fält Nej
 
Filformat Exempelposter
Textflöden

ja

XML-flöden <g:adult>ja</g:adult>

Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

  • Skicka antingen in yes [ja] eller no [nej]. Om en enskild produkt inte är avsedd för vuxna ska du inte skicka in no [nej]. Vi antar att produkten inte är avsedd för vuxna om du inte skickar attributet och webbplatsen inte är inställd som avsedd för vuxna på kontonivå. 
  • Annonsera inte ut ej_barntillåtenorienterade produkter på målsidan för en produkt som inte är ej_barntillåtenorienterad. Om du också annonserar produkter som inte är ej_barntillåtenorienterade ska du se till att deras målsidor är helt fria från ej_barntillåtenorienterat innehåll. Om det inte går ska du ställa in hela webbplatsen eller de enskilda produkterna som ej_barntillåtenorienterade. 

Tips

Här är tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

  • Använd inte attributet adult [ej_barntillåten] till att ange åldersgrupp. Om du till exempel vill ange att du säljer skor i ej_barntillåtenstorlekar och inte skor för barn ska du använda attributet age_group [åldersgrupp].

Ytterligare riktlinjer

Läs varje avsnitt noggrant för att avgöra om kraven gäller för ditt land eller din produkt. Om du inte följer kraven som gäller för dig underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

Säljardefinierade paket
  • Om någon vara i paketet räknas som ej barntillåten måste du ange attributet adult [ej barntillåten] för hela paketet.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt