Adult [pre_dospelých]

Pomocou atribútu pre dospelých [adult] môžete označiť jednotlivé výrobky ako výrobky iba pre dospelých, ak zahŕňajú obsah pre dospelých, napríklad nahotu či obsah so sexuálnym podtextom, alebo sú určené na podporu sexuálnej aktivity.

Záleží nám na tom, čo zobrazujeme našim zákazníkom, preto ak sa v rámci svojho podnikania nezameriavate na výrobky pre dospelých, no predsa predávate jednotlivý výrobok, ktorý je určený iba pre dospelých, musíte ho jasne označiť, aby sme ľuďom nakupujúcim online zobrazovali len vhodný a z právneho hľadiska vyhovujúci obsah.

Kedy ich použiť

Povinné, ak výrobok zahŕňa obsah pre dospelých, napríklad nahotu či obsah so sexuálnym podtextom, alebo je určený na podporu sexuálnej aktivity.

Ak je jednotlivý výrobok podľa našich pravidiel definovaný ako určený pre dospelých, pomocou atribútu pre dospelých [adult] zaistite, aby sa zobrazoval len dospelým. Prečítajte si viac o našich pravidlách týkajúcich sa obsahu pre dospelých.

Ak je váš web všeobecne určený hlavne dospelému publiku a zahŕňa obsah pre dospelých (nemusí ísť len o nahotu), použite radšej nastavenia na úrovni účtu:

  1. Prejdite do účtu Merchant Center.
  2. Kliknutím na ikonu kľúča Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko] otvorte ponuku Nástroje a nastavenia a vyberte Nastavenie nákupných reklám.
  3. Rozbaľte panel Obsah pre dospelých a začiarknite políčko vedľa položky „Môj web obsahuje hlavne výrobky pre dospelých (napríklad erotickú dámsku bielizeň) definované podľa pravidiel Googlu“.
  4. Ak začiarknete toto políčko, pri jednotlivých výrobkoch už nemusíte zadávať atribút pre dospelých [adult].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Toto sú podporované hodnoty tohto atribútu:

áno [yes]/pravda [true]

nie [no]/nepravda [false]

 

Typ Boolovská hodnota

Podporované hodnoty
(textové informačné kanály a informačné kanály XML)

yes

true

no

false

Podporované hodnoty
(informačné kanály rozhrania Content API)

true

false

Opakované pole Nie
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály

yes [áno]

Informačné kanály XML <g:adult>yes</g:adult>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Zadajte buď yes [áno], alebo no [nie]. Ak určitý výrobok nie je určený iba pre dospelých, nemusíte zadávať hodnotu no [nie]. Ak tento atribút nezadáte a váš web nie je na úrovni účtu nastavený ako určený pre dospelých, budeme predpokladať, že daný výrobok nie je určený iba pre dospelých.
  • Ak výrobok nie je určený iba pre dospelých, na jeho vstupnej stránke nezobrazujte výrobky pre dospelých. Ak inzerujete aj výrobky, ktoré nie sú určené iba pre dospelých, na ich vstupných stránkach nesmie byť žiadny obsah pre dospelých. Ak to nie je možné, v takom prípade nastavte celý web alebo jednotlivé výrobky ako určené pre dospelých.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Atribút pre dospelých [adult] nepoužívajte ako indikátor vekovej skupiny. Ak napríklad chcete uviesť, že predávate obuv pre dospelých, a nie detskú obuv, použite atribút veková skupina [age_group].

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Balíky definované maloobchodníkmi
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false