adult [pre_dospelých]: definícia

 

Pomocou atribútu adult [pre_dospelých] môžete označiť jednotlivé výrobky ako výrobky iba pre dospelých, ak zahŕňajú obsah pre dospelých, napríklad nahotu či obsah so sexuálnym podtextom, alebo sú určené na podporu sexuálnej aktivity.

Záleží nám na tom, čo zobrazujeme našim používateľom, preto ak sa v rámci svojho podnikania nezameriavate na výrobky pre dospelých, no predsa predávate jednotlivý výrobok, ktorý je určený iba pre dospelých, musíte ho jasne označiť, aby sme ľuďom nakupujúcim online zobrazovali len vhodný a z právneho hľadiska vyhovujúci obsah.

Kedy sa má použiť

Povinné, ak výrobok zahŕňa obsah pre dospelých, napríklad nahotu či obsah so sexuálnym podtextom, alebo je určený na podporu sexuálnej aktivity.

Ak je jednotlivý výrobok podľa našich pravidiel definovaný ako určený pre dospelých, pomocou atribútu adult [pre dospelých], zaistite, aby sa zobrazoval len dospelým. Prečítajte si ďalšie informácie o našich pravidlách týkajúcich sa obsahu pre dospelých

Ak vaša firma v rámci svojho podnikania inzeruje nahotu alebo obsah so sexuálnym podtextom, označenie „pre dospelých“ nastavte pre celý svoj web na úrovni účtu:

  1. Prihláste sa do služby Merchant Center.
  2. Na navigačnom paneli kliknite na položku Reklamy v Nákupoch a potom v ponuke na stránke kliknite na možnosť Konfigurácia.
  3. Kliknite na sekciu Obsah pre dospelých.
  4. Začiarknite políčko vedľa položky Môj web obsahuje výrobky pre dospelých definované podľa pravidiel spoločnosti Google.
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Boolovská hodnota

Podporované hodnoty
(textové informačné kanály a informačné kanály XML)

yes [áno], true [pravda], no [nie], false [nepravda]

Podporované hodnoty
(informačné kanály cez Content API)

pravda, nepravda
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

yes [áno]

Informačné kanály XML <g:adult>áno</g:adult>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch a zaistiť, aby vaše reklamy dosahovali najvyššiu možnú výkonnosť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nesplníte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

  • Zadajte buď yes [áno], alebo no [nie]. Ak určitý jednotlivý výrobok nie je určený iba pre dospelých, nemusíte zadávať hodnotu no [nie]. Ak tento atribút nezadáte a ak váš web nie je na úrovni účtu nastavený ako určený pre dospelých, budeme predpokladať, že daný výrobok nie je určený iba pre dospelých. 
  • Ak výrobok nie je určený iba pre dospelých, na jeho vstupnej stránke neinzerujte výrobky pre dospelých. Ak inzerujete aj výrobky, ktoré nie sú určené iba pre dospelých, na ich vstupných stránkach nesmie byť žiaden obsah pre dospelých. Ak to nie je možné, v takom prípade nastavte celý web alebo tieto jednotlivé výrobky ako určené pre dospelých. 

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

  • Atribút adult [pre_dospelých] nepoužívajte ako indikátor vekovej skupiny. Ak napríklad chcete uviesť, že predávate topánky vo veľkosti pre dospelých a nie detské topánky, použite atribút age_group [veková_skupina].

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

Súpravy definované obchodníkom
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?