Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Nhãn vận chuyển [shipping_label]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Hãy sử dụng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] để nhóm các sản phẩm lại với nhau nhằm thiết lập các mức phí vận chuyển cụ thể trong Merchant Center. Khách hàng sẽ không nhìn thấy thông tin bạn đưa vào thuộc tính này.

Ví dụ: Bạn có thể gắn nhãn các sản phẩm là "quá khổ", "dễ hỏng" hoặc "miễn phí vận chuyển".

How shipping cost could be displayed in your ad

Nội dung trong bài viết này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu bạn muốn đặt phí vận chuyển hoặc tốc độ vận chuyển khác nhau cho những nhóm sản phẩm cụ thể, hãy sử dụng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] để gắn nhãn cho sản phẩm. Ví dụ: Đối với ưu đãi vận chuyển miễn phí, một số nhà bán lẻ chỉ muốn một số sản phẩm được miễn phí vận chuyển. Khi đó, họ có thể thêm dịch vụ vận chuyển đó vào những sản phẩm có nhãn.

Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển và tốc độ vận chuyển dựa trên nhãn trong chế độ cài đặt tài khoản Merchant Center bằng các nhãn vận chuyển.

Lưu ý: Khi bạn thêm nhãn vào một sản phẩm thì nhãn sẽ chấp nhận dịch vụ đó, trong khi vẫn bật tất cả các dịch vụ khác như dịch vụ vận chuyển ở Hoa Kỳ, dịch vụ vận chuyển dựa trên trọng lượng và dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn cho sản phẩm đó.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi các thuộc tính cũng như giá trị thuộc tính bằng tiếng Anh

Loại Ký tự Unicode (Chỉ nên dùng bộ mã ASCII)
Trường lặp lại Không

 

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

Oversized

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:shipping_label>quá khổ</g:shipping_label>

 

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Đừng gửi các ký tự unicode không hợp lệ. Các ký tự này thường được thêm vào trong quá trình mã hóa tệp. Để tránh các ký tự đó, hãy sử dụng bộ mã hoá UTF-8. Để tránh gặp vấn đề khi mã hoá, hãy gửi tệp ở định dạng nén. Ví dụ về các ký tự unicode không hợp lệ bao gồm:

  • Ký tự điều khiển (ví dụ: U+200D)
  • Ký tự hàm
  • Ký tự khu vực riêng
  • Cặp thay thế
  • Điểm mã chưa được gán giá trị cụ thể

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Chọn định nghĩa của riêng bạn cho nhãn vận chuyển. Bạn có thể chọn các giá trị giúp việc thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center dễ dàng hơn.
  • Sử dụng nhãn vận chuyển cho sản phẩm quá khổ và thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center nếu hãng vận chuyển nhận định sản phẩm của bạn là quá khổ. Phí vận chuyển hàng quá khổ không được tính tự động và phí vận chuyển tự động của hãng vận chuyển sẽ không được áp dụng trong trường hợp này.
  • Sử dụng nhãn vận chuyển cho sản phẩm dễ hư hỏng (ví dụ: vận chuyển kho lạnh) và thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center.
  • Lưu ý rằng nhãn vận chuyển có tính chất bao hàm. Nếu bạn cung cấp nhiều nhãn vận chuyển cho một sản phẩm ở cùng một quốc gia, chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển thấp nhất cho sản phẩm đó trong một tình huống cụ thể và hiển thị phí này cho người dùng. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng một nhãn chỉ định ưu đãi vận chuyển miễn phí cho các sản phẩm trên 150 USD và một nhãn khác chỉ định mức phí do hãng vận chuyển tính cho tất cả sản phẩm, trang thông tin sẽ xuất hiện ưu đãi miễn phí vận chuyển cho tất cả sản phẩm trên 150 USD.

Ví dụ

Sản phẩm dễ hỏng

beverage container with a MPN tag

Dữ liệu sản phẩm của một gallon sữa nguyên kem
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Sữa nguyên kem, 1 Gal
Nhãn vận chuyển [shipping_label] Dễ hỏng
Chiều dài vận chuyển [shipping_length] 6 in
Chiều rộng vận chuyển [shipping_width] 6 in
Chiều cao vận chuyển [shipping_height] 11 in
Trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] 8.8 lbs
Sản phẩm quá khổ
Dữ liệu sản phẩm thuyền kayak đi biển 10 feet
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Kayak đi biển 10 ft
Nhãn vận chuyển [shipping_label] Quá khổ
Chiều dài vận chuyển [shipping_length] 120 in
Chiều rộng vận chuyển [shipping_width] 30 in
Chiều cao vận chuyển [shipping_height] 15 in
Trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] 45 lbs

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính