shipping_label [nhãn_vận_chuyển]: Định nghĩa

Hãy sử dụng thuộc tính shipping_label [nhãn_vận_chuyển] để nhóm các sản phẩm lại với nhau và bạn có thể định cấu hình các mức phí vận chuyển cụ thể trong Merchant Center. Người dùng sẽ không nhìn thấy thông tin bạn đưa vào thuộc tính này.

Ví dụ: bạn có thể gắn nhãn các mặt hàng quá khổ, dễ hỏng hoặc miễn phí vận chuyển.

How shipping cost could be displayed in your ad

Trường hợp sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu bạn muốn đặt chi phí vận chuyển khác nhau cho các nhóm sản phẩm cụ thể thì hãy sử dụng thuộc tính shipping_label [nhãn_vận_chuyển] để áp dụng nhãn cho sản phẩm (ví dụ: quá khổ hoặc dễ hư hỏng). Bạn có thể định cấu hình chi phí vận chuyển dựa trên nhãn trong cài đặt tài khoản Merchant Center bằng các nhóm vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cài đặt thông tin vận chuyển.

Lưu ý: Khi bạn thêm nhãn vào một sản phẩm, nhãn này sẽ chấp nhận dịch vụ đó, trong khi vẫn cân nhắc tất cả các dịch vụ khác như dịch vụ vận chuyển ở Hoa Kỳ, dịch vụ dựa trên trọng lượng và dịch vụ tiêu chuẩn có sẵn cho sản phẩm đó. Nhãn vận chuyển mang tính chất bổ sung hoặc bao hàm, nghĩa là việc thêm nhãn vào sản phẩm sẽ cho phép sản phẩm này được vận chuyển bằng dịch vụ đó, trong khi vẫn cân nhắc các dịch vụ khác.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Type Unicode characters (Recommended: ASCII only)
Repeated field No
Loại Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ ASCII)
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

quá khổ

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:shipping_label>quá khổ</g:shipping_label>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Don't submit invalid unicode characters. These characters are generally added during your file's encoding process. To avoid them, use UTF-8 encoding. To help prevent encoding issues, submit files in a compressed format. Examples of invalid unicode characters include:
  • Control characters (e.g., U+200D)
  • Function characters
  • Private area characters
  • Surrogate pairs
  • Unassigned code points

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Chọn định nghĩa của riêng bạn cho nhãn vận chuyển. Bạn có thể chọn các giá trị giúp dễ dàng định cấu hình cài đặt thông tin vận chuyển hơn trong Merchant Center.
 • Sử dụng nhãn vận chuyển cho các mặt hàng có kích thước lớn và định cấu hình cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center nếu hãng vận tải coi sản phẩm của bạn là quá khổ. Chi phí vận chuyển hàng quá khổ không được tính tự động và không sử dụng phí vận chuyển tự động của hãng vận tải trong trường hợp này. Tìm hiểu thêm về cài đặt thông tin vận chuyển.
 • Sử dụng nhãn vận chuyển cho các mặt hàng dễ hư hỏng (ví dụ như vận chuyển kho lạnh) và định cấu hình cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center. Tìm hiểu thêm về cài đặt thông tin vận chuyển.

Ví dụ

Các mặt hàng dễ hỏng

An illustration of a jug of milk with GTIN visible

Sản phẩm Sữa
title [tiêu_đề] Sữa nguyên kem, 1 Gal
nhãn_vận_chuyển dễ hỏng
chiều_dài_vận_chuyển 6 in
chiều_rộng_vận_chuyển 6 in
chiều_cao_vận_chuyển 11 in
trọng_lượng_vận_chuyển 8.8 lbs
Các mặt hàng quá khổ
Sản phẩm Kayak
title [tiêu_đề] Kayak đi biển 10 ft
nhãn_vận_chuyển quá khổ
chiều_dài_vận_chuyển 120 in
chiều_rộng_vận_chuyển 30 in
chiều_cao_vận_chuyển 15 in
trọng_lượng_vận_chuyển 45 lbs
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố