Thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label]

Hãy sử dụng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] để nhóm các sản phẩm lại với nhau nhằm thiết lập các mức phí vận chuyển cụ thể trong Merchant Center. Khách hàng sẽ không nhìn thấy thông tin bạn đưa vào thuộc tính này.

Ví dụ: bạn có thể gắn nhãn các sản phẩm là "quá khổ", "dễ hỏng" hoặc "miễn phí vận chuyển".

How shipping cost could be displayed in your ad

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu bạn muốn đặt những mức phí vận chuyển khác nhau cho những nhóm sản phẩm cụ thể, hãy sử dụng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] để gắn nhãn cho sản phẩm. Ví dụ: đối với ưu đãi giao hàng miễn phí, một số nhà bán lẻ chỉ muốn một số sản phẩm được miễn phí vận chuyển. Khi đó, họ có thể thêm dịch vụ vận chuyển đó (mà không phải loại bỏ bất kỳ dịch vụ nào khác) vào những sản phẩm có nhãn.

Bạn có thể định cấu hình chi phí vận chuyển dựa trên nhãn trong phần cài đặt tài khoản Merchant Center bằng các nhóm vận chuyển. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt thông tin vận chuyển

Lưu ý: Khi bạn thêm nhãn vào một sản phẩm, nhãn này sẽ chấp nhận dịch vụ đó, trong khi vẫn bật tất cả các dịch vụ khác như dịch vụ vận chuyển ở Hoa Kỳ, dịch vụ vận chuyển dựa trên trọng lượng và dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn có sẵn cho sản phẩm đó. Nhãn vận chuyển mang tính chất bổ sung hoặc bao hàm, nghĩa là việc thêm nhãn vào sản phẩm sẽ cho phép sản phẩm này được vận chuyển bằng dịch vụ đó, trong khi vẫn cho phép các dịch vụ khác.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về những trường hợp và cách gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về việc gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ ASCII)
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Văn bản

quá khổ

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:shipping_label>quá khổ</g:shipping_label>
Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Không gửi các ký tự unicode không hợp lệ. Các ký tự này thường được thêm vào trong quá trình mã hóa tệp. Để tránh các ký tự đó, hãy sử dụng bộ mã hóa UTF-8. Để giúp ngăn sự cố mã hóa, hãy gửi tệp ở định dạng nén. Ví dụ về các ký tự unicode không hợp lệ:
  • Ký tự điều khiển (ví dụ: U+200D)
  • Ký tự hàm
  • Ký tự cho khu vực sử dụng riêng
  • Cặp thay thế
  • Điểm mã chưa được gán giá trị cụ thể

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Chọn định nghĩa của riêng bạn cho nhãn vận chuyển. Bạn có thể chọn các giá trị giúp việc định cấu hình cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center dễ dàng hơn.
 • Sử dụng nhãn vận chuyển cho sản phẩm quá khổ và định cấu hình cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center nếu hãng vận chuyển nhận định sản phẩm của bạn là quá khổ. Chi phí vận chuyển hàng quá khổ không được tính tự động và phí vận chuyển tự động của hãng vận chuyển sẽ không được áp dụng trong trường hợp này. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển
 • Sử dụng nhãn vận chuyển cho sản phẩm dễ hư hỏng (ví dụ: vận chuyển kho lạnh) và định cấu hình cài đặt thông tin vận chuyển trong Merchant Center. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển
 • Lưu ý rằng nhãn vận chuyển có tính chất bao hàm. Nếu bạn cung cấp nhiều nhãn vận chuyển cho một sản phẩm ở cùng một quốc gia, chúng tôi sẽ tính phí vận chuyển thấp nhất cho sản phẩm đó trong một tình huống cụ thể và hiển thị phí này cho người dùng. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một nhãn chỉ định giao hàng miễn phí cho các sản phẩm trên 150 USD và một nhãn khác chỉ định áp dụng mức phí của hãng vận tải cho tất cả sản phẩm, thì trang thông tin của bạn sẽ hiển thị miễn phí vận chuyển cho tất cả sản phẩm trên 150 USD.

Ví dụ

Sản phẩm dễ hỏng

beverage container with a MPN tag

Dữ liệu sản phẩm của một gallon sữa nguyên kem
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Sữa nguyên kem, 1 Gal
Nhãn vận chuyển [shipping_label] Dễ hỏng
Chiều dài vận chuyển [shipping_length] 6 in
Chiều rộng vận chuyển [shipping_width] 6 in
Chiều cao vận chuyển [shipping_height] 11 in
Trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] 8.8 lbs
Sản phẩm quá khổ
Dữ liệu sản phẩm thuyền kayak đi biển 10 feet
Thuộc tính Giá trị
Tiêu đề [title] Kayak đi biển 10 ft
Nhãn vận chuyển [shipping_label] Quá khổ
Chiều dài vận chuyển [shipping_length] 120 in
Chiều rộng vận chuyển [shipping_width] 30 in
Chiều cao vận chuyển [shipping_height] 15 in
Trọng lượng vận chuyển [shipping_weight] 45 lbs
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
71525
false
false