shipping_label [štítok_dopravného]: definícia

 

Pomocou atribútu shipping_label [štítok_dopravného] môžete výrobky zoskupiť a nastaviť pre ne konkrétne sadzby dopravného v službe Merchant Center. Informácie, ktoré uvediete v tomto atribúte, sa nezobrazia používateľom.

Pre položky môžete použiť napríklad štítok nadrozmerné, podlieha skaze alebo bezplatná doprava.

How shipping cost could be displayed in your ad

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok.

Ak chcete pre rôzne skupiny výrobkov nastaviť rôzne dopravné, použite atribút shipping_label [štítok_dopravného] a výrobky označte (napríklad nadrozmerné alebo rýchlo podlieha skaze). Môžete tak výrobky rozdeliť do rôznych skupín dopravy a určiť dopravné podľa štítkov nastavených v účte Merchant Center. Prečítajte si ďalšie informácie o nastaveniach dopravy.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Príklad záznamu
Text

oversized [nadrozmerné]

Informačné kanály XML <g:shipping_label>nadrozmerné</g:shipping_label>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

  • Pre tento atribút nie sú stanovené žiadne minimálne požiadavky. Nezabúdajte, že stále musíte dodržiavať pokyny týkajúce sa formátovania, inak vami odoslané informácie nebudú použiteľné.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

  • Vyberte si vlastnú definíciu štítku dopravného. Môžete si vybrať hodnoty, ktoré vám uľahčia nastavenie dopravy v službe Merchant Center.
  • Ak dopravca považuje váš výrobok za nadrozmerný, použite štítok dopravného pre nadrozmerné položky a nakonfigurujte nastavenia dopravy v službe Merchant Center. Cena za dopravu nadmerných výrobkov sa nevypočítava automaticky, takže automatický výpočet sadzieb dopravcu by sa v tomto prípade nemal použiť. Prečítajte si ďalšie informácie o nastaveniach dopravy.
  • Ak prepravované výrobky rýchlo podliehajú skaze (napríklad vyžadujú dopravu v chladiarenskom aute), použite štítok pre rýchlo sa kaziace výrobky a nakonfigurujte nastavenia dopravy v službe Merchant Center. Prečítajte si ďalšie informácie o nastaveniach dopravy.

Príklady

Položky, ktoré rýchlo podliehajú skaze

An illustration of a jug of milk with GTIN visible

Výrobok Mlieko
title [názov] Plnotučné mlieko, 1 l
shipping_label [štítok_dopravného] rýchlo podlieha skaze
shipping_length [dĺžka_balíka] 6 in
shipping_width [šírka_balíka] 6 in
shipping_height [výška_balíka] 11 in
shipping_weight [hmotnosť_balíka] 8.8 lbs
Položky nadmernej veľkosti
Výrobok Kajak
title [názov] Morský kajak, 3 metre
shipping_label [štítok_dopravného] nadrozmerné
shipping_length [dĺžka_balíka] 120 in
shipping_width [šírka_balíka] 30 in
shipping_height [výška_balíka] 15 in
shipping_weight [hmotnosť_balíka] 45 lbs
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory