Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Prepravný štítok [shipping_label]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Pomocou atribútu prepravný štítok [shipping_label] môžete výrobky zoskupiť a nastaviť pre ne konkrétne sadzby dopravného v službe Merchant Center. Informácie, ktoré uvediete v tomto atribúte, sa nezobrazia zákazníkom.

Pre položky môžete použiť napríklad štítok „nadrozmerné‟, „rýchlo podlieha skaze‟ alebo „bezplatná doprava‟.

How shipping cost could be displayed in your ad

V tomto článku


Kedy ho použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok.

Ak chcete pre rôzne skupiny výrobkov nastaviť rôzne dopravné alebo rýchlosť, použite atribút prepravný štítok [shipping_label] a výrobky označte. Niektorí predajcovia napríklad chcú bezplatnú dopravu nastaviť iba pre určité výrobky a pomocou štítka môžu k týmto výrobkom pridať zásielkovú službu.

Rýchlosť a dopravné môžete nakonfigurovať pomocou prepravných štítkov nastavených v účte Merchant Center.

Poznámka: Keď k výrobku pridáte štítok, povolí sa tým daná služba a zároveň budú povolené aj všetky ostatné služby (napríklad doprava v USA, doprava na základe hmotnosti či štandardná doprava), ktoré sú pre daný výrobok k dispozícii.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, ako odosielať atribúty a hodnoty atribútov v angličtine

Typ Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)
Opakované pole Nie

 

Formát súboru Príklad záznamu
Text

Oversized

Informačné kanály XML <g:shipping_label>oversized</g:shipping_label>

 

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

Nezadávajte neplatné znaky Unicode. Tieto znaky sa väčšinou pridávajú počas procesu kódovania súboru. Na to, aby ste sa im vyhli, používajte kódovanie UTF-8. Súbory odosielajte v komprimovanom formáte, aby ste predišli problémom s formátovaním. Medzi príklady neplatných znakov Unicode patria:

  • riadiace znaky (napríklad U+200D),
  • znaky funkcií,
  • znaky v súkromnej oblasti,
  • dvojice náhradných hodnôt,
  • nepriradené kódové body.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Vyberte si vlastnú definíciu štítku dopravného. Môžete si vybrať hodnoty, ktoré vám uľahčia nastavenie dopravy v službe Merchant Center.
  • Ak dopravca považuje váš výrobok za nadrozmerný, použite prepravný štítok pre nadrozmerné výrobky a nakonfigurujte nastavenia dopravy v službe Merchant Center. V prípade nadrozmerných výrobkov sa dopravné nevypočítava automaticky, takže automatický výpočet sadzieb dopravcu by sa v tomto prípade nemal použiť.
  • Ak výrobky rýchlo podliehajú skaze (napríklad vyžadujú dopravu v chladiarenskom aute), použite prepravný štítok pre výrobky podliehajúce skaze a nakonfigurujte nastavenia dopravy v službe Merchant Center.
  • Upozorňujeme, že prepravné štítky sú inkluzívne. Ak pre jednu krajinu a konkrétny výrobok uvediete viacero prepravných štítkov, vypočítame najnižšiu sadzbu dopravného pre daný výrobok v danej situácii a tú potom zobrazíme používateľom. Ak máte napríklad jeden štítok, pri ktorom je uvedená bezplatná doprava pre výrobky s cenou nad 150 EUR, a iný štítok, pri ktorom sa dopravné vypočítava pre všetky výrobky podľa skutočných nákladov dopravcu, pre všetky výrobky s cenou nad 150 EUR budeme zobrazovať bezplatnú dopravu.

Príklady

Výrobky rýchlo podliehajúce skaze

beverage container with a MPN tag

Údaje o výrobkoch pre jeden liter plnotučného mlieka
Atribút Hodnota
Názov [title] Plnotučné mlieko, 1 l
prepravný štítok [shipping_label] Rýchlo podlieha skaze
dĺžka balíka [shipping_length] 15,24 cm
Šírka balíka [shipping_width] 15 cm
Výška balíka [shipping_height] 27,94 cm
hmotnosť balíka [shipping_weight] 3,992 kg
Nadrozmerné výrobky
Údaje o výrobkoch pre morský kajak s dĺžkou tri metre
Atribút Hodnota
Názov [title] Morský kajak, 3 metre
prepravný štítok [shipping_label] Nadrozmerné
dĺžka balíka [shipping_length] 305 cm
Šírka balíka [shipping_width] 76 cm
Výška balíka [shipping_height] 38 cm
Hmotnosť balíka [shipping_weight] 20 kg

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
6503199696056319677
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true