shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển], shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển], shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển]: Định nghĩa

 
Nhập tham số của gói cho sản phẩm của bạn bằng các thuộc tính shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển], shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển]. 3 thuộc tính này giúp xác định chi phí vận chuyển nếu bạn đang sử dụng phương thức tính phí vận chuyển của hãng vận tải trong Merchant Center.

An illustration of a box showing shipping dimensions like height, length, and width

Trường hợp sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu bạn muốn chỉ ra tham số để tính phí vận chuyển của hãng vận tải thì hãy cung cấp những thông tin này bằng các thuộc tính shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển], shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển]. Bạn có thể thiết lập phí vận chuyển của hãng vận tải trong cài đặt thông tin vận chuyển tại tài khoản Merchant Center của bạn. 

Chi phí vận chuyển được tính dựa trên kích thước và trọng lượng, vì vậy việc cung cấp kích thước gói sẽ giúp đảm bảo việc Google tính chi phí chính xác. Kích thước và trọng lượng đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm có hình dạng khác thường như ống nổi dùng ở bể bơi hoặc cần câu cá. Tìm hiểu thêm về phí vận chuyển của hãng vận tải.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Số và đơn vị kích thước
Các đơn vị được hỗ trợ cm, inch
Giới hạn 1 - 400 cho cm, 1 - 150 cho inch  
Trường lặp lại Không
 

định dạng chiều_dài_vận_chuyển

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 20 in
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:shipping_length>20 in</g:shipping_length>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

định dạng shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 40 in
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:shipping_width>40 in</g:shipping_width>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

định dạng shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển]

Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản 10 in
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:shipping_height>10 in</g:shipping_height>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Đưa vào tất cả các thuộc tính kích thước khi đã cung cấp thông tin này. Nếu bạn không đưa tất cả các thuộc tính thì không có đủ thông tin để tính toán chi phí vận chuyển.
  • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho mỗi thuộc tính. Nếu không sẽ không thể sử dụng thông tin để tính toán chi phí vận chuyển.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Sử dụng thuộc tính kích thước cùng với thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển]. Mức phí vận chuyển do hãng vận tải tính toán có thể khác nhau tùy thuộc vào trọng lượng và kích thước của sản phẩm. Vì vậy, nếu bạn không cung cấp cả kích thước và trọng lượng thì chi phí vận chuyển có thể bị tính không chính xác.

Ví dụ

Chi phí vận chuyển dựa trên kích thước và trọng lượng

Để có được chi phí vận chuyển chính xác trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm, hãy gửi tất cả các thuộc tính kích thước và thuộc tính shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển]. Ví dụ:

Sản phẩm Giường chỉnh hình dành cho chó
title [tiêu_đề] Giường chỉnh hình dành cho chó XXL
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển] 54 in
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển] 64 in
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển] 10 in
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] 13 lbs
 
Sản phẩm Kayak
title [tiêu_đề] Kayak đi biển 10 ft
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển] 120 in
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển] 30 in
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển] 15 in
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] 45 lbs
 
Sản phẩm Ống bọt xốp dùng ở bể bơi 6 gói
title [tiêu_đề] Ống nổi dùng ở bể bơi – 4 " – 6 Gói
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển] 48 in
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển] 4 in
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển] 4 in
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] 5 lbs
 
Sản phẩm Cần câu cá
title [tiêu_đề] Cần câu cá hạng trung bình dài 1,8 m, 1 chiếc
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển] 74 in
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển] 6 in
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển] 7 in
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] 8 oz
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố