ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length], ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width], ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height]

 
ป้อนขนาดของบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โดยใช้แอตทริบิวต์ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length], ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] และความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] หากใช้วิธีการจัดส่งที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งใน Merchant Center แอตทริบิวต์ทั้ง 3 รายการนี้จะช่วยในการกำหนดค่าจัดส่ง

An illustration of a box showing shipping dimensions like height, length, and width

กรณีที่ควรใช้

ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

หากต้องการระบุขนาดสำหรับอัตราค่าจัดส่งที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่ง ให้ระบุโดยใช้แอตทริบิวต์ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length], ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] และความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] คุณกำหนดค่าจัดส่งที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งได้ในการตั้งค่าการจัดส่งของบัญชี Merchant Center

ค่าจัดส่งจะคำนวณตามขนาดและน้ำหนัก ดังนั้นการระบุขนาดของบรรจุภัณฑ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Google จะคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ขนาดและน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงเฉพาะ เช่น "โฟมเส้นว่ายน้ำ" หรือ "คันเบ็ด" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าจัดส่งที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่ง

ประเภท ตัวเลขบวกหน่วยวัดขนาด
หน่วยที่รองรับ cm, inch
จำกัดสูงสุด 1 - 400 สำหรับเซนติเมตร และ 1 - 150 สำหรับนิ้ว
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี

การจัดรูปแบบความยาวของกล่องจัดส่ง

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ข้อความ (TSV) 20 นิ้ว
XML (ฟีด) <g:shipping_length>20 นิ้ว</g:shipping_length>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

การจัดรูปแบบความกว้างของกล่องจัดส่ง

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ข้อความ (TSV) 40 นิ้ว
XML (ฟีด) <g:shipping_width>40 นิ้ว</g:shipping_width>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

การจัดรูปแบบความสูงของกล่องจัดส่ง

รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ข้อความ (TSV) 10 นิ้ว
XML (ฟีด) <g:shipping_height>10 นิ้ว</g:shipping_height>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ระบุแอตทริบิวต์ขนาดทั้งหมดหากรวมแอตทริบิวต์เหล่านั้นไว้ด้วย หากไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ทั้งหมด ข้อมูลนี้จะใช้คำนวณค่าจัดส่งโดยอัตโนมัติไม่ได้
  • ใช้หน่วยวัดเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์แต่ละรายการ มิเช่นนั้นข้อมูลนี้จะใช้คำนวณค่าจัดส่งไม่ได้

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ใช้แอตทริบิวต์ขนาดร่วมกับแอตทริบิวต์น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] อัตราค่าจัดส่งที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งเปลี่ยนแปลงได้ตามน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหากไม่ได้ระบุทั้งขนาดและน้ำหนัก ค่าจัดส่งที่คำนวณได้อาจไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก

หากต้องการให้แสดงค่าจัดส่งที่ถูกต้องในโฆษณาและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงฟรี ให้ส่งแอตทริบิวต์ขนาดทั้งหมดและน้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับที่นอนสำหรับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อ ไซส์ XXL
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] ที่นอนสำหรับสุนัขที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อ ไซส์ XXL
ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length] 54 นิ้ว
ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] 64 นิ้ว
ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] 10 นิ้ว
น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] 13 ปอนด์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับคายัคมหาสมุทร ขนาด 10 ฟุต
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] คายัคมหาสมุทร ขนาด 10 ฟุต
ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length] 120 นิ้ว
ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] 30 นิ้ว
ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] 15 นิ้ว
น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] 45 ปอนด์

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโฟมเส้นว่ายน้ำ 4 นิ้ว แพ็ก 6 ชิ้น
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] โฟมเส้นว่ายน้ำ 4 นิ้ว แพ็ก 6 ชิ้น
ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length] 48 นิ้ว
ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] 4 นิ้ว
ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] 4 นิ้ว
น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] 5 ปอนด์

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับคันเบ็ด 6 ฟุต
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] คันเบ็ดพาวเวอร์ปานกลาง 6 ฟุต 1 ชิ้น
ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length] 74 นิ้ว
ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] 6 นิ้ว
ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] 7 นิ้ว
น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] 8 ออนซ์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false