shipping_length [dĺžka_balíka], shipping_width [šírka_balíka], shipping_height [výška_balíka]: definícia

 
Pomocou atribútov shipping_length [dĺžka_balíka], shipping_width [šírka_balíka]shipping_height [výška_balíka] môžete zadať rozmery balenia vášho výrobku. Tieto tri atribúty pomáhajú pri určovaní dopravného v prípade, že v službe Merchant Center používate výpočet spôsobu dopravy dopravcom.

An illustration of a box showing shipping dimensions like height, length, and width

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak chcete zadať rozmery kvôli sadzbám dopravného počítaným dopravcom, uveďte ich pomocou atribútov shipping_length [dĺžka_balíka], shipping_width [šírka_balíka]shipping_height [výška_balíka]. Dopravné počítané dopravcom môžete nastaviť v nastaveniach dopravy vo svojom účte Merchant Center. 

Výška dopravného sa počíta na základe rozmerov a hmotnosti, takže ak uvediete rozmery balíka, zaistíte tým, že Google vypočíta dopravné správne. Rozmery a hmotnosť sú obzvlášť dôležité pri výrobkoch nezvyčajných tvarov, ako sú penové tyče do bazéna či rybárske udice. Prečítajte si ďalšie informácie o dopravnom počítanom dopravcom.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Číslo a jednotka dĺžky
Podporované jednotky cm [cm], inch [palec]
Obmedzenia 1 – 400 cm, 1 – 150 in 
Opakované pole Nie
 

Formátovanie atribútu shipping_length [dĺžka_balíka]

Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály 20 in
Informačné kanály XML

<g:shipping_length>20 in</g:shipping_length>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Formátovanie atribútu shipping_width [šírka_balíka]

Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály 40 in
Informačné kanály XML

<g:shipping_width>40 in</g:shipping_width>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Formátovanie atribútu shipping_height [výška_balíka]

Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály 10 in
Informačné kanály XML

<g:shipping_height>10 in</g:shipping_height>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Uveďte všetky atribúty rozmerov, ak používate ktorýkoľvek z nich. Ak nezahrniete všetky atribúty, z poskytnutých údajov nebude možné vypočítať dopravné.
  • Používajte rovnaké merné jednotky pre všetky atribúty. V opačnom prípade nebude z poskytnutých údajov možné vypočítať dopravné.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Atribúty rozmerov používajte spolu s atribútom shipping_weight [hmotnosť_balíka]. Dopravné vypočítané dopravcom sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti a rozmerov vášho výrobku. Ak teda neuvediete rozmery aj hmotnosť, vypočítané dopravné nemusí byť presné.

Príklady

Dopravné na základe rozmerov a hmotnosti

Ak chcete, aby sa v reklamách zobrazovalo presné dopravné, uveďte všetky atribúty rozmerov spolu s atribútom shipping_weight [hmotnosť_balíka]. Príklad:

Výrobok Ortopedický psí pelech
title [názov] Ortopedický psí pelech XXL
shipping_length [dĺžka_balíka] 54 in
shipping_width [šírka_balíka] 64 in
shipping_height [výška_balíka] 10 in
shipping_weight [hmotnosť_balíka] 13 lb

Výrobok Kajak
title [názov] Morský kajak, 3 metre
shipping_length [dĺžka_balíka] 120 in
shipping_width [šírka_balíka] 30 in
shipping_height [výška_balíka] 15 in
shipping_weight [hmotnosť_balíka] 45 lb

Výrobok Penový vodný slíž, 6 kusov
title [názov] Vodný slíž – 4" – 6 kusov
shipping_length [dĺžka_balíka] 48 in
shipping_width [šírka_balíka] 4 in
shipping_height [výška_balíka] 4 in
shipping_weight [hmotnosť_balíka] 5 lb

Výrobok Udica
title [názov] Stredne ťažká udica, 180 cm, 1 kus
shipping_length [dĺžka_balíka] 74 in
shipping_width [šírka_balíka] 6 in
shipping_height [výška_balíka] 7 in
shipping_weight [hmotnosť_balíka] 8 oz
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory