Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Dĺžka balíka [shipping_length], šírka balíka [shipping_width] a výška balíka [shipping_height]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Rozmery balenia výrobku zadávajte pomocou atribútov dĺžka balíka [shipping_length], šírka balíka [shipping_width] a výška balíka [shipping_height]. Tieto tri atribúty pomáhajú pri určovaní dopravného v prípade, že v službe Merchant Center používate výpočet spôsobu dopravy dopravcom.

An illustration of a box showing shipping dimensions like height, length, and width

V tomto článku


Kedy ho použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok.

Ak chcete zadať rozmery kvôli sadzbám dopravného počítaným dopravcom, uveďte ich pomocou atribútov dĺžka balíka [shipping_length], šírka balíka [shipping_width] a výška balíka [shipping_height]. Dopravné počítané dopravcom môžete nastaviť v nastaveniach dopravy vo svojom účte Merchant Center.

Dopravné sa počíta na základe rozmerov a hmotnosti, takže ak uvediete rozmery balíka, zaistíte tým, že Google vypočíta dopravné správne. Rozmery a hmotnosť sú obzvlášť dôležité pri výrobkoch nezvyčajných tvarov, ako sú penové tyče do bazéna či rybárske udice.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Číslo a jednotka dĺžky
Podporované jednotky cm [cm], inch [palec]
Obmedzenia 1 – 400 pre cm, 1 – 150 pre in
Opakované pole Nie

Formátovanie dĺžky balíka

Formát súboru Príklad
Text (TSV) 20 in
XML (informačné kanály) <g:shipping_length>20 in</g:shipping_length>

Formátovanie šírky balíka

Formát súboru Príklad
Text (TSV) 40 in
XML (informačné kanály) <g:shipping_width>40 in</g:shipping_width>

Formátovanie výšky balíka

Formát súboru Príklad
Text (TSV) 10 in
XML (informačné kanály) <g:shipping_height>10 in</g:shipping_height>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

  • Ak použijete ktorýkoľvek z atribútov rozmerov, uveďte ich všetky. Ak nezahrniete všetky atribúty, z poskytnutých údajov nebude možné vypočítať dopravné.
  • Pre všetky atribúty používajte rovnaké merné jednotky. Inak sa zo zadaných údajov nebude dať dopravné vypočítať.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Atribúty rozmerov používajte spolu s atribútom hmotnosť balíka [shipping_weight]. Dopravné vypočítané dopravcom sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti a rozmerov vášho výrobku. Ak teda neuvediete rozmery aj hmotnosť, vypočítané dopravné nemusí byť presné.

Príklady

Dopravné na základe rozmerov a hmotnosti

Ak chcete, aby sa v reklamách a bezplatných záznamoch o výrobkoch zobrazovalo presné dopravné, uveďte všetky atribúty rozmerov spolu s atribútom hmotnosť balíka [shipping_weight]. Príklad:

Údaje o výrobkoch pre ortopedický psí pelech XXL
Atribút Hodnota
Názov [title] Ortopedický psí pelech XXL
Dĺžka balíka [shipping_length] 137 cm
Šírka balíka [shipping_width] 162 cm
Výška balíka [shipping_height] 25 cm
Hmotnosť balíka [shipping_weight] 6 kg
Údaje o výrobkoch pre morský kajak s dĺžkou tri metre
Atribút Hodnota
Názov [title] Morský kajak, 3 metre
Dĺžka balíka [shipping_length] 305 cm
Šírka balíka [shipping_width] 76 cm
Výška balíka [shipping_height] 38 cm
Hmotnosť balíka [shipping_weight] 20 kg

 

Údaje o výrobkoch pre 10 cm hrubé penové tyče do bazéna, súprava 6 kusov
Atribút Hodnota
Názov [title] Penová tyč – 10 cm – 6 kusov
Dĺžka balíka [shipping_length] 310 cm
Šírka balíka [shipping_width] 10 cm
Výška balíka [shipping_height] 10 cm
Hmotnosť balíka [shipping_weight] 2,5 kg

 

Údaje o výrobkoch pre 180 cm udicu
Atribút Hodnota
Názov [title] Stredne ťažká udica, 180 cm, 1 kus
Dĺžka balíka [shipping_length] 188 cm
Šírka balíka [shipping_width] 15 cm
Výška balíka [shipping_height] 18 cm
Hmotnosť balíka [shipping_weight] 227 g

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9336437968054290255
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true