shipping [phí_vận_chuyển]: Định nghĩa

Thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] cho phép bạn cung cấp chi phí vận chuyển cho một sản phẩm. Hãy sử dụng thuộc tính này khi phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản cho mặt hàng của bạn không được xác định trong Merchant Center hoặc khi bạn cần thay thế tùy chọn cài đặt vận chuyển mà bạn đã thiết lập trong Merchant Center, chẳng hạn cho các sản phẩm cồng kềnh hoặc dễ vỡ.

Bạn không thể dùng thuộc tính phí vận chuyển cho các sản phẩm bán trực tiếp trên Google. Bạn phải thiết lập giá vận chuyển ở cấp tài khoản trong Merchant Center. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập phí vận chuyển cho chương trình Mua bằng Google

Phí vận chuyển bao gồm chi phí do hãng vận tải tính hoặc chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình vận chuyển. Một khoản phí được coi là chi phí vận chuyển nếu khoản đó được mô tả bằng các từ như "bốc dỡ", "giao hàng", "vận chuyển", "kho vận" hoặc "hãng vận tải". Phí vận chuyển có thể bao gồm cả các loại phí xuyên biên giới nếu chi phí đó được đưa vào điều khoản vận chuyển trên trang web của bạn. Ngoài ra, phí vận chuyển phải bao gồm cả chi phí bảo hiểm liên quan đến bất kỳ từ nào trong số năm từ nêu trên.

Phí vận chuyển là lý do phổ biến nhất khiến người dùng bỏ ngang lựa chọn mua hàng. Vì vậy, việc hiển thị thông tin chính xác có thể giúp tăng hiệu suất quảng cáo và trang thông tin miễn phí.

Thuộc tính phí vận chuyển cũng có thể dùng để chỉ định các quốc gia nơi sản phẩm của bạn vận chuyển đến đối với các chương trình không yêu cầu phí vận chuyển.

How shipping cost could be displayed in your ad

Trường hợp sử dụng

Không có sẵn trên Mua bằng Google

Chi phí vận chuyển là bắt buộc đối với trang thông tin nâng cao.

Chi phí vận chuyển là bắt buộc đối với Quảng cáo mua sắm cho bất kỳ quốc gia nào sau đây:

 • Úc
 • Áo
 • Bỉ
 • Canada
 • Séc
 • Pháp
 • Đức
 • Ireland
 • Israel
 • Ý
 • Hà Lan
 • Ba Lan
 • Hàn Quốc
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Sĩ
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ
Bạn nên thiết lập chi phí vận chuyển qua phần cài đặt Merchant Center thay vì gửi thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển]. Tìm hiểu thêm về phần cài đặt phí vận chuyển

Sử dụng thuộc tính này để chỉ định quốc gia bổ sung mà mặt hàng của bạn được giao đến.

Ngoài ra, hãy sử dụng thuộc tính này khi phí vận chuyển cho mặt hàng của bạn không được xác định trong Merchant Center hoặc khi bạn cần thay thế tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển mà bạn đã thiết lập trong Merchant Center, chẳng hạn cho các sản phẩm cồng kềnh hoặc dễ vỡ.

Thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] này sử dụng các thuộc tính phụ sau:

 1. country [quốc_gia] (bắt buộc)
  1. Quốc gia nơi mặt hàng có thể được giao đến. Theo mặc định, hệ thống sẽ sử dụng quốc gia bán của bạn. Hãy gửi mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1 (ví dụ: CH).
 2. Khu vực giao hàng. Để chỉ định khu vực giao hàng (không bắt buộc), hãy gửi 1 trong 4 tùy chọn có sẵn trong thuộc tính shipping [thông_tin_vận_chuyển]:
  1. region [khu_vực]
   Gửi một tiểu bang, lãnh thổ hoặc tỉnh. Hệ thống hỗ trợ tùy chọn này cho Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản. Gửi mã phân khu từ bảng mã ISO 3166-2 (US, AU hoặc JP) không kèm theo tiền tố quốc gia (ví dụ: NY, NSW, 03).
  2. postal_code [mã_bưu_chính]
   Gửi phạm vi mã bưu chính. Hệ thống hỗ trợ thuộc tính này đối với Hoa Kỳ và Úc.
   Gửi bất kỳ kiểu nào sau đây:
   Mã ZIP hoặc mã bưu chính (ví dụ: 94043)
   Phạm vi mã bưu chính (ví dụ: 94002-95460)
   Phạm vi mã bưu chính sử dụng tiền tố có ký tự đại diện ( * ) (ví dụ: , 94*)
   Phạm vi mã bưu chính sử dụng 2 tiền tố có ký tự đại diện ( * ) (ví dụ: 94*-95*)
  3. location_id [id_vị_trí]
   Gửi mã nhận dạng tiêu chí dạng số vị trí của bạn theo quy định trong API Google Ads (AdWords API) (ví dụ: đối với California, hãy sử dụng 21137). Hệ thống hỗ trợ tùy chọn này cho Hoa Kỳ (tiểu bang), Úc (tiểu bang) và Nhật Bản (tỉnh).
  4. location_group_name [tên_nhóm_vị_trí]
   Gửi một nhóm vị trí mà bạn đã thiết lập và đặt tên thông qua các tùy chọn cài đặt của Merchant Center. Sử dụng các tên nhóm đó tại đây (ví dụ: Bờ Tây, Vùng hẻo lánh). Hệ thống hỗ trợ thuộc tính này đối với Hoa Kỳ và Úc. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập nhóm vị trí
 3. service [dịch_vụ] (không bắt buộc)
  Gửi hạng dịch vụ hoặc tốc độ vận chuyển.
 4. price [giá] (không bắt buộc)
 5. Gửi phí vận chuyển cố định và sử dụng dấu chấm [.] làm dấu phân cách phần thập phân (Ví dụ: 3.00 USD). Bạn nên tránh dùng dấu phẩy [,] để đảm bảo giá cả được hiểu chính xác.
Nếu bạn gửi thuộc tính price [giá], tùy chọn cài đặt dịch vụ vận chuyển của tài khoản và thời gian giao hàng sẽ bị bỏ qua cho quốc gia phù hợp.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại

Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ ASCII)

Giá trị được hỗ trợ


Đối với AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0-1000

Đối với AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0-5000

Đối với ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0-20000

Đối với INR, JPY, PHP, RUB: 
0-100000

Đối với KRW:
0-1000000

Đối với CLP: 
0-500000

Đối với COP: 
0-2000000

Đối với IDR: 
0-10000000

Đối với VND:
0-20000000

Trường lặp lại

(Đây là gì?)

Gửi shipping [thông_tin_vận_chuyển] tối đa 100 lần mỗi sản phẩm
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Định dạng tên bằng cách đưa vào các thuộc tính phụ bạn đang gửi. Hãy thêm thuộc tính shipping [thông_tin_vận_chuyển] rồi thêm tên của những thuộc tính phụ mà bạn muốn gửi vào trong dấu ngoặc đơn và phân tách những tên đó bằng dấu hai chấm ( : ).

Ví dụ: cách gửi quốc gia, mã bưu chính và giá:

Tên    shipping(country:postal_code:price) [thông_tin_vận_chuyển(quốc_gia:mã_bưu_chính:giá)]

Nếu bạn không thêm các thuộc tính phụ vào tên thì chúng tôi sẽ mặc định rằng giá trị thuộc tính của bạn bao gồm tất cả 4 thuộc tính phụ theo thứ tự sau đây: 

 1. country [quốc_gia]
 2. region [khu_vực]
 3. service [dịch_vụ]
 4. price [giá]

Định dạng giá trị bằng cách gửi giá trị mỗi thuộc tính phụ theo thứ tự như trong phần tên và phân tách bằng dấu hai chấm ( : ). Không sử dụng dấu ngoặc kép. Ví dụ:

Tên    shipping(country:postal_code:price) [thông_tin_vận_chuyển(quốc_gia:mã_bưu_chính:giá)]
Giá trị có thể dùng    US:80302 : 6.49 USD

Để gửi nhiều vị trí, hãy gửi thuộc tính (có cùng tên) nhiều lần. Ví dụ:

Tên    shipping(country:postal_code:price) [thông_tin_vận_chuyển(quốc_gia:mã_bưu_chính:giá)]
Giá trị có thể dùng    US:94002-95460:0 USD

Tên    shipping(country:postal_code:price) [thông_tin_vận_chuyển(quốc_gia:mã_bưu_chính:giá)]
Giá trị có thể dùng    US:900*-901*:15.99 USD

Nếu không muốn cung cấp thuộc tính phụ không bắt buộc (như dịch vụ) cho một sản phẩm cụ thể, thì bạn vẫn phải thêm dấu hai chấm ( : ) nhưng không điền văn bản vào. Ví dụ:

Tên    shipping [thông_tin_vận_chuyển]
Giá trị có thể dùng    US:::6.49 USD

Tên    shipping(country:postal_code:price) [thông_tin_vận_chuyển(quốc_gia:mã_bưu_chính:giá)]
Giá trị có thể dùng    US::6.49 USD

Nguồn cấp dữ liệu XML

Hãy đưa vào các thuộc tính phụ tùy chọn nếu bạn thấy cần. Để chỉ ra chi phí vận chuyển cho các vị trí phân phối khác nhau, bạn cần gửi nhiều thuộc tính shipping [thông_tin_vận_chuyển] bao gồm các thuộc tính phụ có liên quan.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Đường bộ</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Nhanh</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

</g:shipping>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Gửi đầy đủ và chính xác chi phí và thông tin vận chuyển. Chi phí vận chuyển là lý do phổ biến nhất khiến người dùng từ bỏ lựa chọn mua sắm. Vì vậy, việc cung cấp chi phí chính xác có thể khiến quảng cáo của bạn hiệu quả hơn.
  • Nêu tất cả chi phí vận chuyển có liên quan. Bạn cần đưa vào tất cả chi phí cho việc mua bao gồm các từ "vận chuyển", "giao hàng", "bốc dỡ", "kho vận" hoặc "hãng vận tải".
  • Nếu không thể đưa ra con số chính xác thì bạn nên ước tính chi phí vận chuyển cao hơn. Bạn có thể gửi chi phí bằng hoặc lớn hơn mức người dùng phải trả. 
 • Sử dụng mức cước vận chuyển trực tiếp đến cá nhân. Không sử dụng các mức cước khác như cước vận chuyển đến cửa hàng hoặc cước yêu cầu áp dụng tư cách thành viên.
 • Hiển thị chi tiết sản phẩm trên trang đích của bạn cho tất cả người dùng. Hãy đảm bảo rằng người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn có thể xem chi tiết về sản phẩm, ngay cả nếu bạn không giao hàng đến địa điểm của họ. 
 • Tuân thủ luật địa phương khi gửi thông tin vận chuyển

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Sử dụng phần cài đặt thông tin vận chuyển trong tài khoản trong Merchant Center. Với những cài đặt này, bạn có thể tạo các mức giá cố định đơn giản hoặc các mô hình tùy chỉnh phức tạp. Sử dụng thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] làm phương án cuối cùng để thay thế tùy chọn cài đặt mà bạn tạo trong Merchant Center.
 • Gửi giá vận chuyển có thể được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia bán (theo tiêu chuẩn ISO 4217). Ví dụ: Hãy gửi 1,01 USD thay vì 1,0012 USD. Nếu mức giá của bạn không thể được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia bán, chúng tôi sẽ làm tròn đến một giá trị thể hiện được mức giá đó.
 • Không gửi thông tin xung đột nếu bạn gửi thuộc tính nhiều lần. Ví dụ: không gửi hai mức giá khác nhau cho cùng một khu vực hoặc cùng một hạng dịch vụ.
 • Gửi chương trình khuyến mại vận chuyển qua nguồn cấp dữ liệu khuyến mại. Ví dụ: nếu bạn miễn phí vận chuyển cho đợt bán hàng ưu đãi kéo dài hai tuần vào mùa hè thì hãy tải chương trình khuyến mại vận chuyển lên trong nguồn cấp xúc tiến bán hàng và nhập ngày tháng hợp lệ. Người tiêu dùng sử dụng mã này sẽ được miễn phí vận chuyển khi thanh toán trên trang web. Tìm hiểu thêm về Chương trình khuyến mại
 • Nêu rõ tất cả các khoản phí bổ sung không liên quan đến phí vận chuyển nhưng có liên quan đến việc mua hàng trong thời gian thanh toán. Ví dụ: bạn phải liệt kê các khoản thuế nhập khẩu, phí tái chế, phí thẻ tín dụng và phí dịch vụ. Bạn không được gửi thông tin này như một phần của thuộc tính thuế hoặc giá.
 • Gửi chi phí vận chuyển cho bất kỳ khu vực nào bạn chuyển hàng đến. Nếu bạn không gửi chi phí vận chuyển cho khu vực bạn giao hàng đến trong dữ liệu sản phẩm hoặc thông qua phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản, thì sản phẩm hoặc tài khoản của bạn có thể bị từ chối.
 • Căn chỉnh thông tin Chiến dịch mua sắm của bạn trong Google Ads với tùy chọn cài đặt phí vận chuyển và thuộc tính availability [tình_trạng_còn_hàng] của sản phẩm. Tìm hiểu thêm về cách cá nhân hóa quảng cáo tại vị trí địa lý

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Thụy Điển, Na Uy hoặc Phần Lan
 • Gửi chi phí vận chuyển cho tùy chọn gửi đến địa chỉ của người dùng hoặc điểm đến lấy hàng. Đối với Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan, nếu gửi phí vận chuyển thì bạn có thể gửi chi phí vận chuyển đến điểm đến lấy hàng cho các hãng vận chuyển sau: PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto và Schenker. Hãy đảm bảo là người dùng hiểu rằng bạn hỗ trợ một trong các hãng vận chuyển này trên trang web của bạn.
Argentina, Chile
 • Gửi chi phí vận chuyển cho các tùy chọn gửi đến địa chỉ của người dùng, điểm đến lấy hàng hoặc lấy tại cửa hàng.
Loại trừ các địa chỉ giao hàng
 • Khớp tình trạng còn hàng trên trang đích với cài đặt phân phối trong dữ liệu sản phẩm của bạn. Nếu bạn không phân phối sản phẩm trên toàn bộ quốc gia bán thì bạn chỉ cần gửi chi phí vận chuyển cho các khu vực mà bạn phân phối.
Vận chuyển từ bên ngoài quốc gia bán
 • Nêu rõ trên trang đích rằng bạn có thể áp dụng thêm lệ phí liên quan đến hải quan. Ví dụ: bạn thêm tuyên bố từ chối trách nhiệm trong quá trình xác nhận mua hàng để người dùng biết các khoản phí này trước khi đặt hàng. Bạn không cần gửi thông tin liên quan đến nhập khẩu hoặc xuất khẩu trong thuộc tính thuế hoặc giá. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu xuất khẩu
Đăng ký và tải xuống phần mềm
 • Gửi chi phí vận chuyển là 0 (nếu bắt buộc phải có chi phí vận chuyển cho quốc gia bán của bạn) khi quảng cáo sản phẩm vô hình như đăng ký phần mềm, nội dung kỹ thuật số hay phần mềm có thể tải xuống. Bạn có thể gửi chi phí vận chuyển thông qua thuộc tính shipping [thông_tin_vận_chuyển] hoặc thông qua phần cài đặt vận chuyển trong tài khoản của mình.

Ví dụ

Định dạng văn bản

Để định dạng tên, hãy đưa vào thuộc tính shipping [thông_tin_vận_chuyển] rồi thêm tên các thuộc tính phụ mà bạn đang gửi vào trong dấu ngoặc đơn và phân cách chúng bằng dấu hai chấm ( : ).

Ví dụ: để gửi quốc gia, mã bưu chính và giá:

Tên shipping(country:postal_code:price) [thông_tin_vận_chuyển(quốc gia: mã_bưu_chính:giá)]

Bạn có thể định dạng giá trị bằng cách gửi giá trị của mỗi thuộc tính phụ được liệt kê theo cùng thứ tự như trong tên và phân cách chúng bằng dấu hai chấm ( : ). Ví dụ:

Tên        shipping(country:postal_code:price) [thông_tin_vận_chuyển(quốc gia:mã_bưu_chính:giá)]
Giá trị có thể    US:80302:6,49 USD
Giá trị có thể    US:30*:12,75 USD

Bạn cũng có thể chỉ cần gửi giá. Ví dụ:

Tên        shipping(price) [thông_tin_vận_chuyển(giá)]
Giá trị có thể 6,49 USD

Nếu bạn không đưa các thuộc tính phụ vào trong tên thì vẫn phải gửi giá trị cho tất cả 4 thuộc tính phụ theo thứ tự sau: quốc gia, vùng, dịch vụ, giá. Ví dụ:

Tên        shipping [thông_tin_vận_chuyển]
Giá trị có thể    US:CA:Express:6,49 USD

Nếu không muốn cung cấp thuộc tính phụ không bắt buộc (như dịch vụ) cho một sản phẩm cụ thể thì bạn vẫn thêm dấu hai chấm ( : ) nhưng không điền văn bản vào. Ví dụ:

Tên        shipping [thông_tin_vận_chuyển]
Giá trị có thể    US:::6,49 USD

Tên        shipping(country:region:price) [thông_tin_vận_chuyển(quốc gia:khu vực:giá)]
Giá trị có thể    US::6,49 USD

Các trường lặp lại (ví dụ về vận chuyển khu vực)

Văn bản

Bạn có thể gửi tối đa 100 giá trị vận chuyển cho mỗi mặt hàng để chỉ ra mức chi phí dành riêng cho từng địa điểm. Để gửi nhiều vị trí, hãy gửi thuộc tính (có cùng tên) nhiều lần. Ví dụ:

Sản phẩm Giường chỉnh hình dành cho chó
title [tiêu_đề] Giường chỉnh hình dành cho chó XXL
shipping [thông_tin_vận_chuyển] US:94002-95460:0 USD
shipping [thông_tin_vận_chuyển] US:900*-901*:0 USD
shipping [thông_tin_vận_chuyển] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML

Để gửi nhiều nhóm phân phối cho nguồn cấp dữ liệu XML, bạn cần đưa thuộc tính riêng cho từng nhóm. Bạn có thể gửi tối đa 100 thuộc tính shipping [thông_tin_vận_chuyển] cho mỗi sản phẩm.

<g:shipping>
   <g:country>Hoa Kỳ</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Nhanh</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>Hoa Kỳ</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Đường bộ/g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>Hoa Kỳ</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Đường bộ/g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Các mã bưu chính

Đối với Hoa Kỳ và Úc, bạn có thể gửi ZIP hoặc mã bưu chính thông qua thuộc tính phụ postal_code [mã bưu chính]. Bạn có thể gửi các giá trị này bằng nhiều cách khác nhau.

Gửi một ZIP hoặc mã bưu chính

Bạn phải đưa toàn bộ mã. Ví dụ:

postal_code [mã_bưu_chính]    94043

Gửi một loạt mã

Bạn phải nhập 2 mã đầy đủ và phân cách chúng bằng dấu gạch ngang ( - ). Ví dụ:

postal_code [mã_bưu_chính]    94002-95460

Gửi một loạt mã sử dụng ký tự đại diện

Bạn cần nhập tất cả các chữ số đứng trước dấu hoa thị ( * ). Ví dụ sau bao gồm tất cả mã bắt đầu bằng 94. Ví dụ:

postal_code [mã_bưu_chính]    94*

Gửi một loạt mã sử dụng 2 tiền tố có ký tự đại diện

Bạn cần sử dụng 2 tiền tố có dấu hoa thị (*) và dấu gạch ngang (-) để tạo ra phạm vi hẹp hơn. Và bạn phải sử dụng cùng số lượng chữ số cho cả hai tiền tố. Ví dụ:

postal_code [mã_bưu_chính]    94*-95*

Miễn phí vận chuyển, đăng ký phần mềm và tải xuống

Đưa vào nội dung giao hàng miễn phí bằng cách đặt thuộc tính phụ price [giá]0 theo đơn vị tiền tệ của quốc gia bán. Nếu sản phẩm của bạn vô hình, chẳng hạn như một lần tải xuống hoặc đăng ký phần mềm thì bạn cũng đặt phí vận chuyển là 0. Ví dụ:

Sản phẩm Google Security Software Basic Edition (1 năm đăng ký)
title [tiêu_đề] Google Security Software Basic Edition (1 năm đăng ký)
price [giá] 29.90 USD
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Phần mềm > Phần mềm máy tính > Diệt vi-rút & Phần mềm bảo mật]
brand [thương hiệu] Google
shipping [thông_tin_vận_chuyển] US:::0 USD
image_link [liên_kết_hình_ảnh] http://www.example.com/image1.jpg
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố