shipping [frakt]: Definition

 

Med attributet shipping [frakt] kan du ange fraktkostnaden för en produkt. Använd det här attributet när du vill åsidosätta fraktinställningar som du har angett i Merchant Center, såsom skrymmande eller ömtåliga produkter.

Frakten täcker kostnaden för en speditör eller annan kostnad som är direkt relaterad till frakt. En avgift anses vara fraktkostnad om den beskrivs med orden ”hantering”, ”leverans”, ”frakt”, ”logistik” eller ”speditör”. Frakten kan innehålla avgifter för gränsöverskridning om kostnaden anges inkluderas i ett leveransvillkor på din hemsida. Frakt ska också inkludera försäkringskostnader förknippade med något av de fem villkoren ovan. 

Fraktkostnaden är den vanligaste orsaken till att användare inte genomför köp. Därför kan annonsresultaten bli bättre om du visar korrekta uppgifter i annonserna.

Användningsområde

Obligatoriskt för Shopping-annonser. Inte tillgängligt för Shopping Actions.

Obligatoriskt när du behöver åsidosätta fraktinställningar som du har angett i Merchant Center för något av följande länder:

 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Kanada
 • Tjeckien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Irland
 • Israel
 • Italien
 • Nederländerna
 • Polen
 • Sydkorea
 • Spanien
 • Schweiz
 • Storbritannien 
 • USA

Om du vill ändra fraktkostnader för specifika varor använder du attributet shipping [frakt] – det åsidosätter alltid kontots fraktinställningar. Vi rekommenderar att du uppger fraktkostnader i inställningarna för Merchant Center istället för att skicka in det här attributet. Läs mer om fraktinställningar.

Attributet shipping [frakt] använder fyra underattribut:

 • country [land] (valfritt)
  Det land som en vara kan levereras till. Standardinställningen är ditt försäljningsland. Skicka in landskoden enligt ISO 3166-1 (till exempel ”CH”). 
 • Om du vill ange ett leveransområde skickar du bara in ett av fyra alternativ för fraktattributet:
  • region [region]
   Skicka in en stat, ett territorium eller en prefektur. Det här stöds i USA, Australien och Japan. Skicka in landskoden enligt ISO 3166-1 utan landsprefix (t.ex. CA, NSW, 03).
  • postal_code [postnummer]
   Skicka in ett postnummerintervall. Det här stöds i USA och Australien. Ange något av följande:
   • Ett postnummer (till exempel 94043)
   • Ett postnummerintervall (till exempel 94002-95460)
   • Ett postnummerintervall med ett prefix med ett jokertecken (*) (till exempel 94*)
   • Ett postnummerintervall med två prefix med jokertecken (*) (till exempel 94*-95*)
  • location_id [plats_id]
   Skicka ett numeriskt id för din plats som definieras av Google Ads API (AdWords API) (till exempel 21137 för Kalifornien). Det här stöds i USA (stat), Australien (stat) och Japan (prefektur).
  • location_group_name [platsgruppnamn]

   Skicka in en platsgrupp som du konfigurerar i inställningarna för Merchant Center. Använd gruppnamnen här (till exempel västkusten, vildmarken). Det här stöds i USA och Australien. Läs mer om hur du konfigurerar platsgrupper.

 • service [tjänst] (valfritt)
  Skicka in en tjänsteklass eller leveranstid. 
 • price [pris] (obligatoriskt)
  Skicka in en fast fraktkostnad och använd punkt [.] som decimalavgränsare (exempel: 3.00 USD). Undvik kommatecken [,] för att säkerställa att priset tolkas korrekt.

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar. 

Typ

Unicode-tecken (rekommenderas: endast ASCII)

Värden som stöds


För AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0-1000

För AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0-5000

För ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0-20000

För INR, JPY, PHP, RUB: 
0-100000

För KRW:
0-1000000

För CLP: 
0-500000

För COP: 
0-2000000

För IDR: 
0-10000000

För VND:
0-20000000

Upprepat fält

(Vad är det här?)

Skicka in shipping [frakt] upp till 100 gånger per produkt
 
Filformat Exempelposter
Textflöden

Formatera namnet genom att ange vilka underattribut du skickar in. Ange shipping [frakt] och sedan lägger du till namnen på de underattribut du vill skicka in inom parentes avgränsade med kolon (:).

Till exempel om du vill ange land, postnummer och pris:

Namn    shipping(country:postal_code:price) [frakt(land:postnummer:pris)]

Om du inte anger underattribut i namnet antar vi att attributvärden innehåller alla fyra underattribut i den här ordningen: 

 1. country [land]
 2. region [region]
 3. service [tjänst]
 4. price [pris]

Formatera värdet genom att skicka in värdet för varje underattribut som anges i samma ordning som i namnet, avgränsade med kolon ( : ). Använd inte citattecken. Till exempel:

Namn        shipping(country:postal_code:price) [frakt(land:postnummer:pris)]
Möjligt värde    US:80302:6.49 USD

Om du vill skicka flera platser anger du attribut (med samma namn) flera gånger. Till exempel:

Namn        shipping(country:postal_code:price) [frakt(land:postnummer:pris)]
Möjligt värde    US:94002-95460:0 USD

Namn        shipping(country:postal_code:price) [frakt(land:postnummer:pris)]
Möjligt värde    US:900*-901*:15.99 USD

Om du inte vill ange ett valfritt underattribut (till exempel service [tjänst]) för en viss produkt kan du lägga till ett kolon (:), men lämna texten tom. Till exempel:

Namn        shipping [frakt]
Möjligt värde    US:::6.49 USD

Namn        shipping(country:region:price) [frakt(land:region:pris)]
Möjligt värde    US::6.49 USD

XML-flöden

Inkludera valfria underattribut om du behöver dem. Ange fraktkostnad för olika leveransplatser genom att skicka flera shipping [frakt]-attribut inklusive relevanta underattribut.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Markpost</g:service>

  <g:price>64.90 SEK</g:price>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Express</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

</g:shipping>


Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

 • Skicka in fullständig och korrekt fraktinformation och kostnader. Fraktkostnaden är den vanligaste orsaken till att användare inte genomför köp. Genom att ange rätt kostnad kan dina annonser bli mer effektiva.
  • Inkludera avgifter för hantering och försäkring. Inkludera alla avgifter för ett inköp som inkluderar orden ”shopping”, ”leverans”, ”hantering”, ”logistik” eller ”speditör”.
  • Överskatta om du inte kan ange exakt fraktkostnad. Matcha eller överskatta användarnas kostnad. 
 • Tillämpa fraktpriset direkt på en enskild person. Använd inte andra priser som priset för frakt till en butik eller en pris som kräver medlemskap för vara tillämplig.
 • Visa produktuppgifter för alla användare på målsidan. Se till att en användare som klickar på annonsen kan se detaljer om produkten, även om du inte fraktar till användarens plats. 
 • Följ lokala lagar när du skickar fraktinformation. 

Tips

Här är tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

 • Använd kontots fraktinställningar i Merchant Center. Med de här inställningarna kan du skapa enkla, fasta kostnader eller komplicerade skräddarsydda modeller. Använd attributet shipping [frakt] som en sista utväg för att åsidosätta de inställningar du skapar i Merchant Center.
 • Skicka in ett fraktpris som kan anges i mållandets valuta (enligt ISO 4217). Till exempel, istället för 10.012 SEK skickar du 10.1 SEK. Om priset inte kan anges i mållandets valuta avrundar vi det till ett värde som kan göra det. 
 • Skicka inte olika uppgifter om du skickar attributet flera gånger. Lägg till exempel inte två olika priser för samma region eller samma tjänstklass.
 • Ange fraktkampanjer via flödet Specialerbjudanden. Om du erbjuder fri frakt under två veckors sommarrea överför du en fraktkampanj i flödet Specialerbjudanden och anger de datum det gäller. Med hjälp av koden får konsumenterna fri frakt i webbplatsens kassa. Läs mer om specialerbjudanden.
 • Uppge extra avgifter tydligt som inte är relaterade till frakt men relevanta för inköpet i kassan. Ange till exempel tullavgifter, återvinningsavgifter, kreditkortsavgifter och serviceavgifter. Skicka inte in den här informationen som en del av skatte- eller prisattributen.
 • Skicka in fraktkostnader för alla regioner du levererar till. Om du inte lämnar in fraktkostnad för en region som du levererar till, antingen i produktdatan eller via kontots fraktinställningar, kanske produkten eller kontot inte godkänns. 
 • Rikta in shoppingkampanjerna i Google Ads med fraktinställningarna och produktens availability [tillgänglighet]. Läs om hur du riktar in annonser på geografiska platser.

Ytterligare riktlinjer

Läs varje avsnitt noggrant för att avgöra om kraven gäller för ditt land eller din produkt. Om du inte följer kraven som gäller för dig underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

Sverige, Norge eller Finland
 • Skicka in fraktkostnaden för antingen en användares adress eller en upphämtningsplats. Om du anger frakt i Sverige, Norge och Finland kan du uppge fraktkostnaden till en upphämtningsplats för följande speditörer: PostNord, DHL, Bring och Schenker. Se till att användarna förstår att du stöder en av speditörerna på din webbplats.
Argentina, Chile
 • Skicka in fraktkostnaden för en användares adress, en upphämtningsplats eller hämtning i butik.
Uteslut fraktdestinationer
 • Se till att tillgängligheten på målsidan stämmer överens med leveransinställningarna i produktdatan. Om du inte levererar produkterna i hela försäljningslandet anger du bara fraktkostnaden för de regioner du levererar till.
Frakt utanför försäljningslandet
 • Klargör på målsidan att ytterligare tullrelaterade avgifter kan tillkomma. Du kan lägga till en ansvarsfriskrivning i kassan så att användarna är medvetna om avgifterna innan de lägger beställningen. Skicka inte in import- eller exportrelaterad information som en del av skatte- eller prisattributen. Läs mer om exportkrav
Programvaruabonnemang och nedladdningar
 • Ange fraktkostnaden som 0 (om fraktkostnad krävs för försäljningslandet) när du annonserar en immateriell produkt, som ett programvaruabonnemang, digitalt innehåll eller nedladdningsbar programvara. Du kan skicka in fraktkostnaden med attributet shipping [frakt] eller via kontots fraktinställningar.

Exempel

Textformatering

Om du vill formatera namnet anger du shipping [frakt] och lägger sedan till namnen på de underattribut du skickar in avgränsade med kolon (:).

Till exempel om du vill ange land, postnummer och pris:

Namn shipping(country:postal_code:price) [frakt(land:postnummer:pris)]

Formatera värdet genom att skicka in värdet för varje underattribut som anges i samma ordning som i namnet, avgränsade med kolon (:). Till exempel:

Namn        shipping(country:postal_code:price) [frakt(land:postnummer:pris)]
Möjligt värde    US:80302:6.49 USD
Möjligt värde    US:30*:12.75 USD

Du kan också bara skicka priset. Till exempel:

Namn        shipping(price) [frakt(pris)]
Möjligt värde    6.49 USD

Om du inte anger underattribut i namnet skickar du in värden för alla fyra underattribut i den här ordningen: country [land], region [region], service [tjänst] och price [pris]. Till exempel:

Namn        shipping [frakt]
Möjligt värde    US:CA:Express:6.49 USD

Om du inte vill ange ett valfritt underattribut (till exempel tjänst) för en viss produkt kan du fortfarande lägga till ett kolon (:), men lämna texten tom. Till exempel:

Namn        shipping [frakt]
Möjligt värde    US:::6.49 USD

Namn        shipping(country:region:price) [frakt(land:region:pris)]
Möjligt värde    US::6.49 USD

Upprepade fält (regionalt exempel på frakt)

TEXT

Du kan skicka upp till 100 fraktvärden per vara för att indikera olika kostnader för enskilda platser. Om du vill skicka flera platser anger du attribut (med samma namn) flera gånger. Till exempel:

Produkt Ortopedisk hundsäng
title [titel] XXL ortopedisk hundsäng
shipping [frakt] US:94002-95460:0 USD
shipping [frakt] US:900*-901*:0 USD
shipping [frakt] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML

Om du vill skicka flera leveransgrupper för ett XML-flöde anger du ett separat attribut för varje leveransgrupp. Du kan skicka upp till 100 shipping [frakt]-attribut för varje produkt.

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Express</g:service>
   <g:price>0 SEK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Markpost</g:service>
   <g:price>49.90 SEK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Markpost</g:service>
   <g:price>64.90 SEK</g:price>
</g:shipping>

Postnummer

För USA och Australien kan du skicka postnummer med underattributet postal_code [postnummer]. Du kan skicka dessa värden på flera olika sätt.

Skicka in ett enda postnummer

Ange hela koden. Till exempel:

postal_code [postnummer]    94043

Skicka in ett kodintervall

Ange två fullständiga koder separerade med ett bindestreck (-). Till exempel:

postal_code [postnummer]    94002-95460

Skicka in ett kodintervall med ett jokertecken

Ange valfritt antal siffror följt av en asterisk (*). I det här exemplet ingår alla koder som börjar på 94. Till exempel:

postal_code [postnummer]    94*

Skicka in ett kodintervall med två prefix med jokertecken

Använd två prefix med asterisker (*) och ett bindestreck (-) för att skapa ett mindre intervall. Använd samma antal siffror för båda prefixen. Till exempel:

postal_code [postnummer]    94*-95*

Fri frakt, programvaruabonnemang och nedladdningar

Ange fri frakt genom att ställa in underattributet price [pris]0 i försäljningslandets valuta. Om produkten är immateriell, som en engångsnedladdning eller ett programvaruabonnemang ställer du även in frakt på 0. Till exempel:

Produkt Googles säkerhetsprogram basversion (prenumeration ett år)
title [titel] Googles säkerhetsprogram basversion (prenumeration ett år)
price [pris] 299.00 SEK
google_product_category [google-produktkategori] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Programvara > Datorprogramvara > Antivirus och säkerhetsprogram]
brand [varumärke] Google
shipping [frakt] US:::0 USD
image_link [bildlänk] http://www.example.com/image1.jpg
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt