Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Doprava [shipping]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Pomocou atribútu doprava [shipping] môžete uviesť rýchlosť dopravy a dopravné výrobku. Tento atribút použite, keď pre daný výrobok nemáte v službe Merchant Center definované nastavenia dopravy na úrovni účtu alebo potrebujete prepísať nastavenia dopravy, ktoré ste si nastavili v službe Merchant Center.

Atribút doprava [shipping] použite napríklad v prípade, že chcete prepísať nastavenia dopravy pre objemné alebo krehké výrobky.

V tomto článku


Kedy ho použiť

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Je to relatívne: Tento atribút možno budete musieť odoslať, a možno nie. Závisí to od výrobku alebo krajín, v ktorých sa výrobky zobrazujú.

Dopravné pokrýva náklady účtované dopravcom a ďalšie náklady priamo súvisiace s dopravou. Poplatok sa považuje za dopravné, ak zahŕňa slová spracovanie, doručenie, doprava, logistika alebo dopravca (prípadne ich odvodeniny). Dopravné môže zahŕňať aj poplatky za doručenie do zahraničia, ak sú stanovené v doručovacích podmienkach uvedených na vašom webe. Dopravné by malo zahŕňať aj poistné súvisiace s ktorýmkoľvek z uvedených piatich výrazov.

Doprava zahŕňa aj rýchlosť alebo čas od objednávky zákazníkom po doručenie. Rýchlosť dopravy zahŕňa čas spracovania aj čas prepravy. Čas spracovania je čas od zadania objednávky do odovzdania dopravcovi. Čas prepravy je čas od odovzdania objednávky dopravcovi do doručenia objednávky zákazníkovi.

Rýchlosť a cena doručenia bývajú dve najčastejšie príčiny, prečo používatelia upúšťajú od svojich nákupných rozhodnutí, preto je dôležité mať presné nastavenia dopravy, aby boli vaše reklamy a bezplatné záznamy efektívne.

Atribút doprava [shipping] možno použiť aj na určenie krajín, do ktorých sa váš výrobok dodáva v rámci programov, ktoré nevyžadujú dopravné.

Dopravné môže byť uvedené prostredníctvom atribútu doprava [shipping] alebo na úrovni účtu.

How shipping cost could be displayed in your ad

Required Dopravné sa vyžaduje pri nákupných reklamách (angl. Shopping ads) a bezplatných záznamoch pre nasledujúce krajiny:

 • Austrália
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Brazília
 • Kanada
 • Česko
 • Dánsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • India
 • Írsko
 • Izrael
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Nový Zéland
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Južná Kórea
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Spojené kráľovstvo
 • USA

Povinnosť zadať dopravné v ďalších krajinách vám môže vyplývať z miestnych zákonov a nariadení.

Použitím tohto atribútu určíte ďalšie krajiny, do ktorých sa výrobok dodáva.

Tento atribút použite, aj keď dopravné pre váš výrobok nie je definované v službe Merchant Center alebo keď potrebujete prepísať nastavenia dopravy zo služby Merchant Center, napríklad ak ide o objemné alebo krehké výrobky.

Podradené atribúty

Atribút doprava [shipping] používa podradené atribúty na definovanie krajiny, oblasti doručenia, služby, ceny, času spracovania a času prepravy.

Nižšie uvádzame jednotlivé podradené atribúty:

 • Krajina [country] (povinné)
  Krajina, do ktorej možno výrobok doručiť. Uveďte kód krajiny podľa normy ISO 3166‑1 (napríklad SK).

 • Oblasť doručenia (nepovinné)
  Ak chcete určiť, kam sa môže výrobok doručiť, uveďte jeden (výhradne iba jeden) z nasledujúcich údajov:
  1. Región [region] (nepovinné)
   Uveďte región, štát, územie alebo prefektúru. Táto možnosť je podporovaná v Austrálii, Brazílii, Francúzsku, Nemecku, Indii, Japonsku, na Novom Zélande a v Spojených štátoch. Uveďte kód pododdielu z tabuliek kódov ISO 3166‑2 (AU, BR, FR DE, IN, JP, NZ, US) bez predpony krajiny (napríklad NSW, RJ, ARA, BE, AP, 03, AUK, NY).
  2. Poštové smerovacie číslo [postal_code] (nepovinné)
   Uveďte rozsah poštových smerovacích čísel. Táto možnosť je podporovaná v Austrálii, Brazílii, Kanade, Francúzsku, Nemecku, Indii, na Novom Zélande, v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch.
   • Použite poštové smerovacie číslo (napríklad 94043 pre Spojené štáty a 2009 pre Austráliu).
   • Použite rozsah poštových smerovacích čísel (napríklad 94002-95460 pre Spojené štáty a 2009-3000 pre Austráliu).
   • Použite rozsah poštových smerovacích čísel vo forme predpony so zástupným znakom (*) (napríklad „94*“).
   • Použite rozsah poštových smerovacích čísel vo forme dvoch predpôn so zástupnými znakmi (*) (napríklad „94*-95*“).

   Brazília

   Použite časť poštového smerovacieho čísla uvedenú pred spojovníkom (ak je napríklad poštové smerovacie číslo „30260‑070“, použite „30260“).

   Kanada

   • Použite identifikátor poštového smerovacieho čísla Forward Sortation Area (FSA) a neuvádzajte jednotku Local delivery (napríklad M5H).
   • Použite rozsah identifikátorov FSA vo forme predpony so zástupným znakom (*) (napríklad „K*“).

   Spojené kráľovstvo

   Použite prvú časť poštového smerovacieho čísla (ak je napríklad poštové smerovacie číslo „N1C 4AG, použite „N1C“).

  3. Identifikátor oblasti [location_id] (nepovinné)
   Uveďte číselné označenie oblasti podľa rozhrania Google Ads API (AdWords API) (napríklad kód Kalifornie je 21137). Táto možnosť je podporovaná v Austrálii (štát), Brazílii (štát), Francúzsku (región), Nemecku (štát), Indii (štát a územie), Japonsku (prefektúra), na Novom Zélande (región) a v Spojených štátoch (štát).
  4. Názov skupiny miest [location_group_name] (nepovinné)
   Odošlite skupinu miest, ktorú ste si nakonfigurovali v nastaveniach regiónu v službe Merchant Center. Pre názov skupiny miest použite identifikátor regiónu. V tomto atribúte použite príslušný názov skupiny (napríklad Západné pobrežie alebo Vnútrozemie). Táto možnosť je podporovaná v Austrálii, Brazílii, Kanade, Francúzsku, Nemecku, Indii, na Novom Zélande, v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch.

 • Služba [service] (nepovinné)
  • Uveďte triedu služby alebo rýchlosť dopravy.
 • Cena [price] (povinné, ak sa má prepisovať rýchlosť dopravy, inak nepovinné)
  • Uveďte pevnú výšku dopravného a desatinné miesta oddeľte bodkou [.] (napríklad 3.00 EUR). Nepoužívajte čiarku [,], aby nedošlo k nesprávnej identifikácii ceny.
Ak odošlete podradený atribút cena [price] atribútu doprava [shipping], nastavenia zásielkovej služby účtu (vrátane časov doručenia zásielkovej služby a minimálnej hodnoty objednávky) sa budú pre zhodnú oblasť daného výrobku ignorovať.

Nepoužívajte súčasne podradené atribúty dopravy pre čas spracovania aj samostatné atribúty pre čas spracovania. Ak pre výrobok uvediete oba atribúty, podradené atribúty dopravy prepíšu samostatné atribúty pre čas spracovania.

Počítajte pracovné dni. Ak napríklad zákazník zadá objednávku v utorok a zásielka opustí sklad najneskôr v piatok, maximálny čas spracovania sú tri dni.

 • Čas prepravy (nepovinné)
  Ak chcete určiť, ako dlho môže byť výrobok v preprave, uveďte nasledujúce podradené atribúty:
  • Minimálny čas prepravy [min_transit_time]
   Minimálny počet dní medzi odovzdaním výrobku dopravcovi a jeho doručením zákazníkovi.
  • Maximálny čas prepravy [max_transit_time]
   Maximálny počet dní medzi odovzdaním výrobku dopravcovi a jeho doručením zákazníkovi.
Poznámka: Ak má Google vypočítať rýchlosť dopravy, musíte uviesť hodnoty obidvoch podradených atribútov atribútu doprava [shipping]: maximálny čas spracovania [max_handling_time] a maximálny čas prepravy [max_transit_time]. Ak chcete, aby sa podradené atribúty čas spracovania a čas prepravy považovali za platné, musíte odoslať aj hodnotu podradeného atribútu cena [price] atribútu doprava [shipping].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Prečítajte si, ako zadávať atribúty a hodnoty atribútov.

Typ Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)
Podporované hodnoty

Pre meny AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD:
0 – 1000

Pre RO:
0 – 3000

Pre meny AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0 – 5000

Pre meny ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR:
0 – 20000

Pre meny INR, JPY, PHP, RUB:
0 – 100000

Pre menu KRW:
0 – 1000000

Pre menu HUF
0 – 300000

Pre menu CLP:
0 – 500000

Pre menu COP:
0 – 2000000

Pre menu IDR:
0 – 10000000

Pre menu VND:
0 – 20000000

Opakované pole

(Čo to znamená?)

Atribút doprava [shipping] môžete pre každý výrobok odoslať až 100-krát.

Vlastnosť schema.org

(Čo to znamená?)

Offer.shippingDetails,

Typ: OfferShippingDetails (podporované vlastnosti)

Formát súboru Príklad
Textové feedy

Názov naformátujte uvedením podradených atribútov, ktoré odosielate. Uveďte atribút doprava [shipping] a potom pridajte do zátvorky názvy podradených atribútov, ktoré chcete uviesť. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:).

Ak chcete napríklad uviesť krajinu, poštové smerovacie číslo, cenu, čas spracovania a čas prepravy:

Názov

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Ak pomenujete podradené atribúty, ktoré používate, môžete ich uviesť v akomkoľvek poradí. Ak však uvediete hodnoty podradených atribútov, ale nepomenujete ich, budeme predpokladať, že hodnoty atribútu zahŕňajú podradené atribúty v tomto poradí:

 1. Krajina [country]
 2. Región [region]
 3. Služba [service]
 4. Cena [price]

Hodnotu naformátujte uvedením hodnoty každého podradeného atribútu v rovnakom poradí ako v názve. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou (:). Nepoužívajte úvodzovky. Príklad:

Názov shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Príklad hodnoty US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Ak chcete uviesť viacero oblastí, uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Názov shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Príklad hodnoty US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Názov shipping(country:postal_code:price)
Príklad hodnoty US:900*-901*:15.99 USD

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút, uveďte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne. Príklad:

Názov shipping
Príklad hodnoty US:::6.49 USD

Názov shipping(country:region:price)
Príklad hodnoty US::6.49 USD

Feedy XML

Uveďte nepovinné podradené atribúty, ktoré potrebujete. Ak chcete určiť dopravné pre rôzne oblasti doručenia, viackrát uveďte atribút doprava [shipping] vrátane relevantných podradených atribútov.

<g:shipping>

<g:country>US</g:country>

<g:region>MA</g:region>

<g:service>Pozemná</g:service>

<g:price>6.49 USD</g:price>

<g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

<g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

<g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

<g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

<g:country>US</g:country>

<g:region>MA</g:region>

<g:service>Express</g:service>

<g:price>15.99 USD</g:price>

<g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

<g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

<g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

<g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

 • Odošlite úplné a správne informácie o doprave vrátane rýchlosti a cien.
 • Rýchlosť dopravy a dopravné bývajú dve najčastejšie príčiny, prečo kupujúci upúšťajú od nákupu výrobku, preto je dôležité mať presné a aktuálne nastavenia dopravy, aby boli vaše reklamy a záznamy efektívne.
  • Zahrňte do ceny všetky relevantné dopravné náklady. Zahrňte všetky poplatky súvisiace s časťou nákupu, ktorú možno označiť výrazmi doprava, doručenie, manipulácia, logistika alebo dopravca (prípadne ich odvodeninami).
  • Ak nepoznáte presné dopravné, uveďte nadhodnotený odhad. Cenu, ktorú musia používatelia zaplatiť, uveďte presne alebo ju nadhodnoťte. Upozorňujeme však, že príliš nadhodnotená cena môže mať negatívny vplyv na výkonnosť vašich výrobkov.
 • Použite dopravné za doručenie priamo jednotlivcovi. Nepoužívajte iné sadzby, napríklad sadzbu za dopravu do obchodu alebo sadzbu vyžadujúcu členstvo používateľa.
 • Dbajte na to, aby všetci používatelia videli na vašej vstupnej stránke podrobnosti o výrobku. Uistite sa, že používateľovi, ktorý klikne na vašu reklamu, sa zobrazia podrobné informácie o danom výrobku, a to aj v prípade, že do oblasti používateľa výrobky nedodávate.
 • Pri odosielaní informácií o doprave postupujte v súlade s miestnymi zákonmi.
 • Zadajte podradený atribút krajina. Na zaistenie správnych nastavení dopravy výrobkov k atribútu doprava [shipping] vždy zadajte aj podradený atribút krajina [country].

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite nastavenia dopravy v službe Merchant Center. Pomocou týchto nastavení môžete vytvoriť jednoduché paušálne sadzby alebo zložitejšie vlastné modely. Atribút doprava [shipping] použite len ako poslednú možnosť na prepísanie nastavení, ktoré ste vytvorili v službe Merchant Center.
 • Zadajte dopravné, ktoré je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR. Ak cenu nie je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá.
 • Ak atribút odosielate viackrát, neuvádzajte konfliktné informácie. Nezadávajte napríklad dve rôzne ceny pre rovnaký región alebo rovnakú triedu služby.
 • Promá týkajúce sa dopravy odosielajte prostredníctvom feedu promo ponúk. Ak napríklad v rámci dvojtýždňového letného výpredaja ponúkate bezplatnú dopravu, nahrajte promo na dopravu do feedu špeciálnych ponúk obchodníka a zadajte dátumy platnosti. Ak spotrebitelia použijú pri platbe na webe kód, získajú bezplatnú dopravu.
 • Pri platbe zreteľne uvádzajte aj všetky ďalšie poplatky, ktoré nesúvisia s dopravou, ale sú relevantné pre nákup. Uveďte napríklad dovozné clá, recyklačné poplatky, platobné údaje či servisné poplatky. Tieto informácie neuvádzajte v rámci atribútu daň ani cena, ale v rámci atribútu doprava alebo pomocou zásielkových služieb v rámci služby Merchant Center.
 • Odošlite dopravné pre každý región, kam doručujete. Ak pre niektorý región, kam doručujete, neuvediete výšku dopravného (či už v údajoch o výrobkoch, alebo prostredníctvom nastavení dopravy vo svojom účte), váš výrobok alebo účet môžu byť zamietnuté.
 • Nákupné kampane (angl. Shopping campaign) v službe Google Ads zosúlaďte s nastaveniami dopravy a s atribútom dostupnosť svojho výrobku.
Poznámka: Ak je váš hlavný feed určený pre krajinu, kde je atribút doprava povinný, a predávate aj v krajine, kde povinný nie je (a preto ste informácie o doprave neodoslali), pri vašom výrobku sa môže uvádzať anotácia cena + dopravné aj pri jeho zobrazovaní na karte Nákupy v krajine, pre ktorú ste informácie o doprave neodoslali. Ak nechcete, aby sa anotácia cena + dopravné uvádzala, musíte predávať len v krajinách, kde atribút doprava nie je povinný.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime vo vašom účte Merchant Center.

Spojené štáty

V štáte Colorado nezahŕňajte do feedu výrobkov maloobchodné poplatky za doručenie. Maloobchodný poplatok za doručenie by preto nemal byť zahrnutý do atribútu doprava [shipping], cena [price], daň [tax] ani do žiadneho iného atribútu. Ďalšie informácie o maloobchodnom poplatku za doručenie štátu Colorado

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko
 • Doručenie na odberné miesta je k dispozícii iba na úrovni účtu a aj dopravné sa musí odoslať na úrovni účtu.
Argentína, Čile
 • Výšku dopravného zadávajte na základe adresy používateľa, odberného miesta alebo miesta vyzdvihnutia v predajni.

Francúzsko

 • Je potrebné pridať dopravné pre knihy predávané vo Francúzsku.
Vylúčenie cieľov zásielky
 • Uistite sa, že dostupnosť na vstupnej stránke sa zhoduje s nastaveniami doručenia v údajoch o výrobkoch. Ak výrobky nedoručujete v rámci celej cieľovej krajiny, dopravné zadajte len pre regióny, do ktorých doručujete.
Doprava z inej ako cieľovej krajiny
 • Na vstupnej stránke jasne uveďte, že sa môžu účtovať ďalšie poplatky súvisiace s clom. Môžete napríklad uviesť vylúčenie zodpovednosti pri platbe, aby používatelia vedeli o týchto poplatkoch skôr, ako zadajú objednávku. Informácie súvisiace s dovozom alebo vývozom nezadávajte v rámci atribútu daň [tax] ani cena [price].
Odbery a stiahnutie softvéru
 • Ak inzerujete nehmotnú službu, napríklad predplatné softvéru, digitálny obsah či stiahnuteľný softvér, ako dopravné zadajte hodnotu 0 (ak je údaj o dopravnom v cieľovej krajine povinný). Dopravné môžete uviesť prostredníctvom atribútu doprava [shipping] alebo nastavení dopravy v účte.

Príklady

Formátovanie textu

Ak chcete formátovať názov, uveďte atribút „shipping“ a potom pridajte do zátvorky názvy podradených atribútov, ktoré odosielate, oddelené dvojbodkou (:).

Ak chcete napríklad uviesť atribúty krajina [country], poštové smerovacie číslo [postal_code] a cena [price]:

Názov shipping(country:postal_code:price)

Hodnotu naformátujte zadaním hodnôt podradených atribútov v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v názve. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou (:).

Príklad:

Názov shipping(country:postal_code:price)
Príklad hodnoty US:80302:6.49 USD
Príklad hodnoty US:30*:12.75 USD

Prípadne môžete uviesť len cenu.

Príklad:

Názov shipping(price)
Príklad hodnoty 6.49 USD

Ak v názve neuvediete podradené atribúty, aj tak uveďte hodnoty pre všetky štyri podradené atribúty v tomto poradí: krajina [country], región [region], služba [service], cena [price].

Príklad:

Názov shipping
Príklad hodnoty US:CA:Express:6.49 USD

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút (napríklad service), zadajte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne.

Príklad:

Názov shipping
Príklad hodnoty US:::6.49 USD

Názov shipping(country:region:price)
Príklad hodnoty US::6.49 USD

Opakované polia (napríklad regionálna doprava)

Text

Môžete uviesť až 100 hodnôt atribútu doprava [shipping] a odlíšiť tak rôzne náklady v jednotlivých oblastiach. Ak chcete uviesť viacero oblastí, uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Údaje o výrobkoch pre ortopedický psí pelech

Atribút Hodnota
Názov [title] Ortopedický psí pelech XXL
Doprava [shipping] US:94002-95460:0 USD
Doprava [shipping] US:900*-901*:0 USD
Doprava [shipping] US:902*-930*:15.99 USD

XML

Ak chcete odoslať viacero skupín doručenia pre informačný kanál XML, pridajte pre každú skupinu doručenia ďalší atribút. Pre každý výrobok môžete uviesť až 100 atribútov doprava [shipping].

<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>CA</g:region>
<g:service>Express</g:service>
<g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>OR</g:region>
<g:service>Ground</g:service>
<g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>WA</g:region>
<g:service>Ground</g:service>
<g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Poštové smerovacie čísla

V prípade Austrálie, Brazílie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Indie, Nového Zélandu, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov môžete uviesť poštové smerovacie čísla prostredníctvom podradeného atribútu poštové smerovacie číslo [postal_code]. Tieto hodnoty môžete zadať niekoľkými rôznymi spôsobmi v závislosti od regiónu.

Austrália a Spojené štáty

 • Použite poštové smerovacie číslo (napríklad „94043“),
 • Použite rozsah poštových smerovacích čísel (napríklad „94002‑95460“).
 • Použite rozsah poštových smerovacích čísel vo forme predpony so zástupným znakom (*) (napríklad „94*“).
 • Použite rozsah poštových smerovacích čísel vo forme dvoch predpôn so zástupnými znakmi (*) (napríklad „94*‑95*“).

Brazília

 • Použite časť poštového smerovacieho čísla uvedenú pred spojovníkom (ak je napríklad poštové smerovacie číslo „30260‑070“, použite „30260“).

Kanada

 • Použite identifikátor poštového smerovacieho čísla Forward Sortation Area (FSA). Neuvádzajte jednotku Local Delivery (napríklad M5H).
 • Použite rozsah identifikátorov FSA vo forme predpony so zástupným znakom (*) (napríklad „K*“).

Spojené kráľovstvo

 • Použite prvú časť poštového smerovacieho čísla (ak je napríklad poštové smerovacie číslo „N1C 4AG, použite „N1C“).
 • Použite rozsah prvých častí poštového smerovacieho čísla (napríklad „SW1A‑SW1Y“).
 • Použite rozsah prvých častí poštového smerovacieho čísla s kódom oblasti so zástupným znakom ( * ) (napríklad „N*“). Pred znakom * uveďte celú oblasť bez čiastočného kódu obvodu. Napríklad N* pokrýva severný Londýn (N1 – N22), nie však iné oblasti začínajúce sa na N. Pri poštovom smerovacom čísle oblasti Severozápad musíte uviesť NW*.
Bezplatná doprava, odbery a stiahnutie softvéru

Bezplatnú dopravu uveďte zadaním hodnoty 0 USD v mene cieľovej krajiny pre podradený atribút cena [price] atribútu doprava [shipping]. Ak ide o nehmotný produkt, ako je napríklad jednorazové stiahnutie alebo odber softvéru, dopravu nastavte takisto na hodnotu 0. Príklad:

Údaje o ročnom odbere bezpečnostného softvéru Google s cenou 29.90 EUR

Atribút Hodnota
Názov [title] Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročný odber)
Cena [price] 29.90 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software
Značka [brand] Google
Doprava [shipping] US:::0 USD
Odkaz na obrázok [image_link] http://www.example.com/image1.jpg

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
3368154559329796871
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525