Doprava [shipping]

Pomocou atribútu doprava [shipping] môžete uviesť rýchlosť dopravy a dopravné výrobku. Tento atribút použite, keď nastavenia dopravy účtu pre váš výrobok nie sú v službe Merchant Center definované alebo ak potrebujete prepísať nastavenia dopravy v službe Merchant Center, napríklad ak chcete prepísať nastavenia dopravy pre objemné alebo krehké výrobky.

Atribút doprava [shipping] nie je možné používať so službou Kúpiť na Googli. Dopravné je potrebné nastaviť na úrovni účtu v službe Merchant Center. Ďalšie informácie o nastavení dopravy pre službu Kúpiť na Googli

Dopravné pokrýva náklady účtované dopravcom a ďalšie náklady priamo súvisiace s dopravou. Náklady sa považujú za náklady za dopravu, ak sa v ich popise uvádzajú slová manipulácia, doručenie, doprava, logistika alebo dopravca (prípadne ich odvodeniny). Dopravné môže zahŕňať aj poplatky za doručenie do zahraničia, ak sú stanovené v doručovacích podmienkach uvedených na vašom webe. Dopravné by malo zahŕňať aj poistné súvisiace s ktoroukoľvek z vyššie uvedených piatich podmienok.

Doprava zahŕňa aj rýchlosť alebo čas od objednávky zákazníkom po doručenie. Rýchlosť dopravy zahŕňa čas spracovania aj čas prepravy. Čas spracovania je čas od zadania objednávky do odovzdania dopravcovi. Čas prepravy je čas od odovzdania objednávky dopravcovi do doručenia objednávky zákazníkovi.

Rýchlosť a cena doručenia bývajú dve najčastejšie príčiny, prečo používatelia upúšťajú od svojich nákupných rozhodnutí, preto je dôležité mať presné nastavenia dopravy, aby boli vaše reklamy a bezplatné záznamy efektívne.

Atribút doprava [shipping] možno použiť aj na určenie krajín, do ktorých sa váš výrobok dodáva pri programoch, ktoré nevyžadujú dopravné.

How shipping cost could be displayed in your ad

Kedy ich použiť

Nie je k dispozícii v službe Kúpiť na Googli

Dopravné je povinné pre rozšírené záznamy. Môže byť uvedené prostredníctvom atribútu doprava [shipping] alebo zásielkovej služby na úrovni účtu. Ďalšie informácie o nastaveniach zásielkových služieb

Dopravné je povinné pre nákupné reklamy pre tieto krajiny:

 • Austrália
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Kanada
 • Česko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Írsko
 • Izrael
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Južná Kórea
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Spojené štáty

Použitím tohto atribútu určíte ďalšie krajiny, do ktorých sa výrobok dodáva.

Tento atribút použite, aj keď náklady na dopravu pre váš výrobok nie sú definované v službe Merchant Center alebo keď potrebujete prepísať nastavenia dopravy zo služby Merchant Center, napríklad ak ide o objemné alebo krehké výrobky.

Tento atribút používa na definovanie krajiny, oblasti doručenia, služby, ceny, času spracovania a času prepravy podradené atribúty.

Tu sú rôzne podradené atribúty:

 • Krajina [country] (povinné)
  Krajina, do ktorej možno výrobok doručiť. Uveďte kód krajiny podľa normy ISO 3166‑1 (napríklad SK).

 • Oblasť doručenia (nepovinné)
  Ak chcete určiť, kde sa môže výrobok doručiť, uveďte jeden (výhradne iba jeden) z nasledujúcich údajov:
  1. Región [region] (nepovinné)
   Uveďte štát, územie alebo prefektúru. Táto možnosť je podporovaná v USA, Austrálii a Japonsku. Uveďte kód pododdelenia z tabuliek kódov ISO 3166‑2 (US, AU alebo JP) bez predpony krajiny (napríklad NY, NSW, 03).
  2. Poštové smerovacie číslo [postal_code] (nepovinné)
   Uveďte rozsah poštových smerovacích čísel. Táto možnosť je podporovaná v Spojených štátoch a Austrálii.
   Použite niektorý z nasledujúcich zápisov:
   poštové smerovacie číslo (napríklad 94043);
   rozsah poštových smerovacích čísel (napríklad 94002 – 95460);
   rozsah poštových smerovacích čísel s predponou vo forme zástupného znaku (*) (napríklad: 94*);
   rozsah poštových smerovacích čísel vo forme dvoch predpôn so zástupnými znakmi (*) (napríklad 94* – 95*).
  3. Identifikátor oblasti [location_id] (nepovinné)
   Uveďte číselné označenie oblasti podľa rozhrania Google Ads API (AdWords API) (napríklad kód Kalifornie je 21137). Táto možnosť je podporovaná v Spojených štátoch (štát), Austrálii (štát) a Japonsku (prefektúra).
  4. Názov skupiny miest [location_group_name] (nepovinné)
   Odošlite skupinu miest, ktorú ste si predtým nastavili a pomenovali v nastaveniach služby Merchant Center. V tomto atribúte použite príslušný názov skupiny (napríklad Západné pobrežie alebo Vnútrozemie). Táto možnosť je podporovaná v Spojených štátoch a Austrálii. Ďalšie informácie o nastavení skupín miest

 • Služba [service] (nepovinné)
  Uveďte triedu služby alebo rýchlosť dopravy.
 • Cena [price] (povinné na prepísanie rýchlosti doručenia, inak nepovinné)
  Uveďte pevnú výšku dopravného a desatinné miesta oddeľte bodkou [.] (napríklad 3.00 EUR). Nepoužívajte čiarku [,], aby nedošlo k nesprávnej identifikácii ceny.

 • Čas spracovania (nepovinné)
  Ak chcete určiť, ako dlho môže trvať spracovanie výrobku, zadajte nasledujúce podradené atribúty:
  • Minimálny čas spracovania [min_handling_time]
   Minimálny počet dní medzi zadaním objednávky a jej odovzdaním dopravcovi.
  • Maximálny čas spracovania [max_handling_time]
   Maximálny počet dní medzi zadaním objednávky a jej odovzdaním dopravcovi.

   Nepoužívajte aj podradené atribúty pre čas spracovania, aj samostatné atribúty pre čas spracovania Ak pre výrobok uvediete oba atribúty, podradené atribúty pre dopravu prepíšu samostatné atribúty pre čas spracovania. Pre reklamy a bezplatné záznamy odporúčame podradené atribúty dopravy. Samostatné atribúty sa odporúčajú pre výrobky predávané na Googli.

   Počítajte pracovné dni. Ak napríklad zákazník zadá objednávku v utorok a zásielka opustí sklad najneskôr v piatok, maximálny čas spracovania sú tri dni.
 • Čas prepravy (nepovinné)
  Ak chcete určiť, ako dlho môže byť výrobok v preprave, uveďte nasledujúce podradené atribúty:
  • Minimálny čas prepravy [min_transit_time]
   Minimálny počet dní medzi odovzdaním výrobku dopravcovi a jeho doručením zákazníkovi.
  • Maximálny čas prepravy [max_transit_time]
   Maximálny počet dní medzi odovzdaním výrobku dopravcovi a jeho doručením zákazníkovi.
Poznámka: Ak má Google vypočítať rýchlosť dopravy, musíte uviesť hodnoty obidvoch podradených atribútov atribútu doprava [shipping]: maximálny čas spracovania [max_handling time] aj maximálny čas prepravy [max_transit_time]. Podradené atribúty času spracovania a času prepravy však budú platné, len ak zadáte aj hodnotu podradeného atribútu dopravné [shipping_price].
Ak odošlete podradený atribút dopravné [shipping_price], nastavenia zásielkovej služby pre účet (vrátane časov doručenia zásielkovej služby a minimálnej hodnoty objednávky) sa budú pre zhodujúcu sa oblasť daného výrobku ignorovať.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ

Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)

Podporované hodnoty

Pre meny AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0 – 1000

Pre meny AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0 – 5000

Pre meny ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0 – 20000

Pre meny INR, JPY, PHP, RUB: 
0 – 100000

Pre menu KRW:
0 – 1000000

Pre menu HUF
0 – 300000

Pre menu CLP: 
0 – 500000

Pre menu COP: 
0 – 2000000

Pre menu IDR: 
0 – 10000000

Pre menu VND:
0 – 20000000

Opakované pole

(Čo to znamená?)

Atribút doprava [shipping] môžete pre každý výrobok odoslať až 100-krát.
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály

Názov naformátujte uvedením podradených atribútov, ktoré odosielate. Uveďte atribút doprava [shipping] a potom pridajte do zátvorky názvy podradených atribútov, ktoré chcete uviesť. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:).

Ak chcete napríklad uviesť krajinu, poštové smerovacie číslo, cenu, čas spracovania a čas prepravy:

Názov

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Ak pomenujete podradené atribúty, ktoré používate, môžete ich uviesť v akomkoľvek poradí. Ak však uvediete hodnoty podradených atribútov, ale nepomenujete ich, budeme predpokladať, že hodnoty atribútu zahŕňajú podradené atribúty v tomto poradí:

 1. Krajina [country]
 2. Región [region]
 3. Služba [service]
 4. Cena [price]

Hodnotu naformátujte uvedením hodnoty každého podradeného atribútu v rovnakom poradí ako v názve. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou (:). Nepoužívajte úvodzovky. Príklad:

Názov shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Príklad hodnoty US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Ak chcete uviesť viacero oblastí, uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Názov shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Príklad hodnoty US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Názov shipping(country:postal_code:price)
Príklad hodnoty US:900*-901*:15.99 USD

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút, uveďte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne. Príklad:

Názov shipping [doprava]
Príklad hodnoty US:::6.49 USD

Názov shipping(country:region:price) [doprava(krajina:región:cena)]
Príklad hodnoty US::6.49 USD

Informačné kanály XML

Uveďte nepovinné podradené atribúty, ktoré potrebujete. Ak chcete určiť dopravné pre rôzne oblasti doručenia, viackrát uveďte atribút doprava [shipping] vrátane relevantných podradených atribútov.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Pozemná doprava</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Expresná doprava</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Odošlite úplné a správne informácie o doprave vrátane rýchlosti a cien.
 • Rýchlosť doručenia a cena sú dva najčastejšie dôvody, prečo kupujúci upúšťajú od nákupu výrobku, a preto je dôležité mať presné a aktuálne nastavenia dopravy, aby boli vaše reklamy a záznamy efektívne.
  • Zahrňte do ceny všetky relevantné dopravné náklady. Zahrňte všetky poplatky súvisiace s časťou nákupu, ktorú možno označiť výrazmi doprava, doručenie, manipulácia, logistika alebo dopravca (prípadne ich odvodeninami).
  • Ak nepoznáte presné dopravné, uveďte nadhodnotený odhad. Uveďte presne alebo nadhodnoťte cenu, ktorú musia používatelia zaplatiť. Upozorňujeme, že príliš nadhodnotená cena môže mať negatívny vplyv na výkonnosť vašich produktov.
 • Použite dopravné, ktoré platia priamo jednotlivci. Nepoužívajte iné ceny, ako je napríklad sadzba za dopravu do obchodu alebo sadzba vyžadujúca členstvo používateľa.
 • Dbajte na to, aby všetci používatelia videli na vašej vstupnej stránke podrobnosti o výrobku. Uistite sa, že používateľ, ktorý klikne na vašu reklamu, uvidí podrobné informácie o danom výrobku, a to aj v prípade, že do oblasti používateľa výrobky nedodávate.
 • Pri odosielaní informácií o doprave postupujte v súlade s miestnymi zákonmi.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite nastavenia dopravy účtu v službe Merchant Center. Pomocou týchto nastavení môžete vytvoriť jednoduché paušálne sadzby alebo zložitejšie vlastné modely. Atribút doprava [shipping] použite len ako poslednú možnosť na prepísanie nastavení, ktoré ste vytvorili v službe Merchant Center.
 • Zadajte cenu (dopravné), ktorú je možné zobraziť v mene krajiny predaja (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1.0012 EUR zadajte 1.01 EUR. Ak cenu nie je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá.
 • Ak atribút odosielate viackrát, neuvádzajte konfliktné informácie. Nezadávajte napríklad dve rôzne ceny pre rovnaký región alebo rovnakú triedu služby.
 • Promá týkajúce sa dopravy odosielajte prostredníctvom informačného kanála promo ponúk. Ak napríklad v rámci dvojtýždňového letného výpredaja ponúkate bezplatnú dopravu, nahrajte promo na dopravu do informačného kanála špeciálnych ponúk obchodníka a zadajte dátumy platnosti. Ak spotrebitelia použijú pri platbe na webe kód, získajú bezplatnú dopravu. Ďalšie informácie o promách
 • Pri platbe zreteľne uvádzajte všetky ďalšie poplatky, ktoré nesúvisia s dopravou, ale sú relevantné pre nákup. Uveďte napríklad dovozné clá, recyklačné poplatky, poplatky za použitie kreditnej karty či servisné poplatky. Tieto informácie neuvádzajte v rámci atribútu daň ani cena, ale v rámci atribútu doprava alebo pomocou zásielkových služieb v rámci služby Merchant Center.
 • Odošlite dopravné pre každý región, kam doručujete. Ak pre niektorý región, kam doručujete, neuvediete výšku dopravného (či už v údajoch o výrobkoch, alebo prostredníctvom nastavení dopravy vo svojom účte), váš výrobok alebo účet môžu byť zamietnuté.
 • Zosúlaďte nákupné kampane v službe Google Ads s nastaveniami dopravy a s atribútom dostupnosť svojho výrobku. Zistite, ako prispôsobovať reklamy podľa zemepisných oblastí.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Švédsko, Nórsko alebo Fínsko
 • Výšku dopravného zadávajte na základe adresy používateľa alebo miesta vyzdvihnutia. Ak odosielate atribút doprava [shipping], môžete zadať výšku nákladov za doručenie na odberné miesto pre konkrétnych dopravcov podľa krajiny. Používateľom by malo byť z vášho webu jasné, že podporujete niektorého z týchto dopravcov.
  • Nórsko a Švédsko: PostNord, DHL, Bring, Schenke
  • Fínsko: Posti.fi, DHL, Bring, Schenke, Matkahuolto
Argentína, Čile
 • Výšku dopravného zadávajte na základe adresy používateľa, odberného miesta alebo miesta vyzdvihnutia v obchode.
Vylúčenie cieľov zásielky
 • Uistite sa, že dostupnosť na vstupnej stránke sa zhoduje s nastaveniami doručenia v údajoch o výrobkoch. Ak svoje výrobky nedoručujete do všetkých oblastí krajiny predaja, zadajte dopravné do oblastí, do ktorých doručujete.
Doprava do krajiny predaja zo zahraničia
 • Na vstupnej stránke jasne uveďte, že sa môžu účtovať ďalšie poplatky súvisiace s clom. Môžete napríklad uviesť vylúčenie zodpovednosti pri platbe, aby používatelia vedeli o týchto poplatkoch skôr, ako zadajú objednávku. Informácie súvisiace s dovozom alebo vývozom nezadávajte v rámci atribútov daň [tax] alebo cena [price]. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vývozu
Odbery a stiahnutie softvéru
 • Ak inzerujete nehmotný produkt, napríklad odber softvéru, digitálny obsah alebo softvér na stiahnutie, nastavte dopravné na hodnotu 0 (ak je dopravné pre krajinu predaja povinné). Dopravné môžete uviesť prostredníctvom atribútu doprava [shipping] alebo nastavení dopravy v účte.

Príklady

Formátovanie textu

Ak chcete formátovať názov, uveďte atribút „shipping“ a potom pridajte do zátvorky názvy podradených atribútov, ktoré odosielate, oddelené dvojbodkou ( : ).

Ak chcete napríklad uviesť atribúty krajina [country], poštové smerovacie číslo [postal_code] a cena [price]:

Názov shipping(country:postal_code:price)

Hodnotu naformátujte zadaním hodnôt podradených atribútov v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v názve. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:). Príklad:

Názov shipping(country:postal_code:price)
Príklad hodnoty US:80302:6.49 USD
Príklad hodnoty US:30*:12.75 USD

Môžete tiež uviesť len cenu. Príklad:

Názov shipping
Príklad hodnoty 6.49 USD

Ak v názve neuvediete podradené atribúty, uveďte všetky štyri podradené atribúty v tomto poradí: krajina [country], región [region], služba [service], cena [price]. Príklad:

Názov shipping [doprava]
Príklad hodnoty US:CA:Express:6.49 USD

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút (napríklad service), zadajte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne. Príklad:

Názov shipping [doprava]
Príklad hodnoty US:::6.49 USD

Názov shipping(country:region:price) [doprava(krajina:región:cena)]
Príklad hodnoty US::6.49 USD

Opakované polia (napríklad regionálna doprava)

Text

Môžete uviesť až 100 hodnôt atribútu doprava [shipping] a odlíšiť tak rôzne náklady v jednotlivých oblastiach. Ak chcete uviesť viacero oblastí, uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Údaje o výrobkoch pre ortopedický pelech pre psov

Atribút Hodnota
Názov [title] Ortopedický psí pelech XXL
Doprava [shipping] US:94002-95460:0 USD
Doprava [shipping] US:900*-901*:0 USD
Doprava [shipping] US:902*-930*:15.99 USD

 

XML

Ak chcete odoslať viacero skupín doručenia pre informačný kanál XML, pridajte pre každú skupinu doručenia ďalší atribút. Pre každý výrobok môžete uviesť až 100 atribútov doprava [shipping].

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Express</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Ground</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Ground</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Poštové smerovacie čísla

Pre Spojené štáty a Austráliu môžete uviesť poštové smerovacie čísla pomocou podradeného atribútu poštové smerovacie číslo [postal_code]. Tieto hodnoty môžete odosielať niekoľkými rôznymi spôsobmi.

Odoslanie jedného poštového smerovacieho čísla

Uveďte celé smerovacie číslo. Príklad: 94043

Odoslanie rozsahu poštových smerovacích čísel

Uveďte dve úplné smerovacie čísla oddelené spojovníkom ( - ). Príklad: 94002-95460

Odoslanie rozsahu poštových smerovacích čísel použitím zástupného symbolu

Uveďte ľubovoľný počet číslic, po ktorých nasleduje hviezdička (*). V nasledujúcom príklade sa zahrnú všetky smerovacie čísla začínajúce číslom 94. Príklad: 94*

Odoslanie rozsahu poštových smerovacích čísel použitím dvoch predčíslí so zástupnými symbolmi

Ak chcete vytvoriť menší rozsah, použite dve predčíslia s hviezdičkami (*) a spojovníkom (-). V oboch predčísliach použite rovnaký počet číslic. Príklad: 94*-95*

Bezplatná doprava, odbery a stiahnutie softvéru

Bezplatnú dopravu uveďte zadaním hodnoty 0 USD v mene krajiny predaja pre podradený atribút dopravné [shipping_price]. Ak ide o nehmotný produkt, ako je napríklad jednorazové stiahnutie alebo odber softvéru, dopravu nastavte takisto na hodnotu 0. Príklad:

Údaje o ročnom odbere bezpečnostného softvéru Google s cenou 29.90 EUR

Atribút Hodnota
Názov [title] Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročný odber)
Cena [price] 29.90 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software
Značka [brand] Google
Doprava [shipping] US:::0 USD
Odkaz na obrázok [image_link] http://www.example.com/image1.jpg
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false