Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Dostawa [shipping]

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Atrybut dostawa [shipping] pozwala podać szybkość oraz koszty dostawy produktu. Użyj tego atrybutu, gdy ustawienia dostawy nie są określone na poziomie konta w Merchant Center lub jeśli chcesz zastąpić ustawienia dostawy na poziomie konta w przypadku poszczególnych produktów.

Możesz na przykład użyć atrybutu dostawa [shipping], aby zastąpić ustawienia dostawy w przypadku produktów delikatnych lub o dużych rozmiarach.

Tematy w tym artykule


Kiedy używać

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used To zależy: konieczne może być przesłanie tego atrybutu w zależności od produktu lub krajów, w których się wyświetla.

Dostawa obejmuje koszt naliczany przez przewoźnika lub inne koszty bezpośrednio związane z dostawą. Opłata jest uznawana za koszt dostawy, jeśli jej opis zawiera te wyrazy: „obsługa”, „dostawa”, „wysyłka”, „logistyka” czy „przewoźnik”. Dostawa może obejmować opłaty graniczne, jeśli koszt jest podany na Twojej stronie pod hasłem „dostawa”. Dostawa powinna też obejmować koszty ubezpieczenia związane z każdym z wymienionych wyżej 5 warunków.

Dostawa obejmuje również czas od momentu złożenia zamówienia przez klienta do chwili dostarczenia go do klienta. Szybkość dostawy obejmuje czas obsługi zamówienia (zwany czasem przetwarzania) i czas przewozu. Czas obsługi zamówienia to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili przekazania go przewoźnikowi. Czas przewozu to czas od momentu przekazania zamówienia przewoźnikowi do chwili dostarczenia go do klienta.

Szybkość i koszt dostawy to najczęstsze przyczyny rezygnacji z zakupów przez użytkowników, dlatego podawanie dokładnych informacji może zwiększyć skuteczność reklam i bezpłatnych informacji.

Atrybutu dostawa [shipping] możesz też użyć do określenia krajów, do których wysyłasz swoje produkty, w przypadku programów, które nie wymagają podania kosztów wysyłki.

Koszty dostawy można podać, używając atrybutu dostawa [shipping] lub na poziomie konta.

Required Koszty dostawy są wymagane w przypadku reklam produktowych i bezpłatnych informacji w tych krajach:

 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Czechy
 • Dania
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Indie
 • Irlandia
 • Izrael
 • Włochy
 • Japonia
 • Nowa Zelandia
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi może być też wymagane podanie kosztów dostawy w dodatkowych krajach.

Użyj tego atrybutu, aby określić dodatkowe kraje, do których wysyłasz produkt.

Użyj go też, gdy koszty dostawy produktu nie są określone w Merchant Center albo gdy chcesz zastąpić ustawienia dostawy wprowadzone na koncie Merchant Center, na przykład w przypadku produktów delikatnych lub o dużych rozmiarach.

Atrybuty podrzędne

Atrybut dostawa [shipping] używa atrybutów podrzędnych do określenia kraju, obszaru dostawy, usługi, ceny, czasu obsługi zamówienia i czasu przewozu.

Oto różne atrybuty podrzędne:

 • Kraj [country] (wymagany)
  Kraj, do którego może być dostarczony produkt. Prześlij kod kraju zgodny z ISO 3166-1, na przykład CH.

 • Obszar dostawy (opcjonalny)
  Aby określić, gdzie można dostarczyć Twój produkt, prześlij jeden (i tylko jeden) z tych atrybutów:
  1. Region [region] (opcjonalny)
   Prześlij region, stan, terytorium lub prefekturę. Ta opcja jest dostępna dla Australii, Brazylii, Francji, Indii, Japonii, Niemiec, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych. Prześlij kod podziału z tabel kodów ISO 3166-2 (AU, BR, FR, DE, IN, JP, NZ, US) bez prefiksu kraju (np. NSW, RJ, ARA, BE, AP, 03, AUK, NY).
  2. Kod pocztowy [postal_code] (opcjonalny)
   Prześlij zakres kodów pocztowych. Ta opcja jest dostępna w Australii, Brazylii, Francji, Indiach, Kanadzie, Niemczech, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych.
   • Użyj kodu pocztowego (na przykład 94043 dla Stanów Zjednoczonych i 2009 dla Australii).
   • Użyj zakresu kodów pocztowych (na przykład 94002–95460 dla Stanów Zjednoczonych i 2009–3000 dla Australii).
   • Użyj zakresu kodów pocztowych z prefiksem z symbolem wieloznacznym ( * ) (np. 94*).
   • Użyj zakresu kodów pocztowych z 2 prefiksami z symbolami wieloznacznymi ( * ), (np. 94*–95*).

   Brazylia

   Używaj tylko pierwszej części kodu widocznej przed łącznikiem (np. jeśli kod pocztowy to 30260-070, użyj 30260).

   Kanada

   • Użyj kodu pocztowego identyfikatora strefy sortowania (Forward Sortation Area – FSA) bez podawania lokalnej jednostki dostawy (np. M5H).
   • Użyj zakresu identyfikatorów FSA z prefiksem z symbolem wieloznacznym ( * ) (np. K*).

   Wielka Brytania

   Użyj kodu zewnętrznego (jeśli na przykład kod pocztowy to N1C 4AG, użyj N1C).

  3. Identyfikator lokalizacji [location_id] (opcjonalny)
   Prześlij numeryczny identyfikator kryteriów lokalizacji zdefiniowany przez interfejs Google Ads API (AdWords API) (na przykład dla Kalifornii użyj identyfikatora 21137). Ta opcja jest dostępna dla Australii (stan), Brazylii (stan), Francji (region), Indii (stan i terytorium), Japonii (prefektura), Niemiec (kraj związkowy), Nowej Zelandii (region) i USA (stan).
  4. Nazwa grupy lokalizacji [location_group_name] (opcjonalny)
   Prześlij grupę lokalizacji skonfigurowaną w ustawieniach „Region” w Merchant Center. Jako nazwy grupy lokalizacji użyj „identyfikatora regionu”. Użyj tutaj nazwy grupy (np. Zachodnie Wybrzeże czy Outback). Ta opcja jest dostępna dla Australii, Brazylii, Francji, Indii, Kanady, Niemiec, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

 • Usługa [service] (opcjonalny)
  • Użyj tego atrybutu podrzędnego, jeśli masz kilka opcji dostawy do jednej lokalizacji. Mogą to być na przykład opcje dostawy standardowej i ekspresowej.
 • Cena [price] (wymagany w przypadku zastąpienia szybkości dostawy; w przeciwnym razie opcjonalny)
  • Prześlij stały koszt dostawy. Użyj kropki [.] jako separatora dziesiętnego (na przykład 3.00 PLN). Nie używaj przecinków [,], aby cena została poprawnie zinterpretowana.
Jeśli prześlesz atrybut podrzędny cena [price] w atrybucie dostawa [shipping], to ustawienia usługi dostawy na koncie (w tym czas dostawy i minimalna wartość zamówienia) będą ignorowane w przypadku pasującej lokalizacji.

Zamiast atrybutów podrzędnych czasu obsługi zamówienia możesz też użyć samodzielnych atrybutów czasu obsługi zamówienia. Jeśli używasz zarówno atrybutów podrzędnych czasu obsługi zamówienia, jak i samodzielnych atrybutów czasu obsługi zamówienia, uwzględniane są tylko atrybuty podrzędne dostawy.

Podawaj liczbę dni roboczych. Jeśli na przykład klient złoży zamówienie we wtorek, a przesyłka opuści magazyn najpóźniej w piątek, maksymalny czas obsługi zamówienia wynosi 3 dni.

 • Czas przewozu (opcjonalny)
  Aby określić, jak długo produkt może być transportowany, prześlij te atrybuty podrzędne:
  • Minimalny czas przewozu [min_transit_time]
   Jest to minimalna liczba dni pomiędzy przekazaniem produktu przewoźnikowi a dostarczeniem go do klienta.
  • Maksymalny czas przewozu [max_transit_time]
   Jest to maksymalna liczba dni pomiędzy przekazaniem produktu przewoźnikowi a dostarczeniem go do klienta.
Uwaga: aby umożliwić Google obliczenie szybkości dostawy, musisz podać wartość atrybutu podrzędnego dostawa lub samodzielnego atrybutu maksymalny czasu obsługi zamówienia [max_handling_time] oraz atrybut podrzędny maksymalny czas przewozu [max_transit_time] atrybutu dostawa [shipping]. Aby można było uznać wartości atrybutów podrzędnych czasu obsługi zamówienia i czasu przewozu, musisz też przesłać wartość atrybutu podrzędnego cena [price] w atrybucie dostawa [shipping].

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz. Dowiedz się, jak przesyłać atrybuty oraz ich wartości.

Typ Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII)
Obsługiwane wartości

Dla AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD:
0–1000

Dla RO:
0–-3000

Dla AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0–5000

Dla ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR:
0–20 000

Dla INR, JPY, PHP, RUB:
0–100 000

Dla KRW:
0–1 000 000

Dla HUF
0–300 000

Dla CLP:
0–500 000

Dla COP:
0–2 000 000

Dla IDR:
0–10 000 000

Dla VND:
0–2 000 000

Pole powtarzane

(Co to jest?)

Atrybut dostawa [shipping] możesz przesłać maksymalnie 100 razy dla jednego produktu

Mikrodane schema.org

(Co to jest?)

Offer.shippingDetails,

Typ: OfferShippingDetails (obsługiwane właściwości)

Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

Aby sformatować nazwę opcji dostawy, wybierz atrybuty podrzędne, które chcesz przesłać. Dołącz atrybut dostawa [shipping], a później dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem (:).

Na przykład, aby przesłać kraj, kod pocztowy, cenę, czas obsługi zamówienia i czas przewozu:

Nazwa

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Jeśli wymieniasz nazwy atrybutów podrzędnych, możesz je nam przekazać w dowolnej kolejności. Jeśli jednak podasz wartości atrybutów podrzędnych, ale nie podasz ich nazw, przyjmiemy, że zawierają atrybuty podrzędne w tej kolejności:

 1. Kraj [country]
 2. Region [region]
 3. Usługa [service]
 4. Cena [price]

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności jak w atrybucie nazwa i oddzielając pozycje dwukropkami (:). Nie używaj cudzysłowów. Przykład:

Nazwa shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Przykładowa wartość US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Aby przesłać kilka lokalizacji, podaj atrybut kilka razy (podając tę samą nazwę). Przykład:

Nazwa shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Przykładowa wartość US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Nazwa shipping(country:postal_code:price)
Przykładowa wartość US:900*-901*:15.99 USD

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek (:), a pole pozostawić puste. Przykład:

Nazwa shipping
Przykładowa wartość US:::6.49 USD

Nazwa shipping(country:region:price)
Przykładowa wartość US::6.49 USD

Pliki danych w formacie XML

Możesz dodać opcjonalne atrybuty podrzędne, jeśli są potrzebne. Aby określić koszt dostawy dla różnych lokalizacji dostawy, prześlij atrybut dostawa [shipping] kilka razy, uwzględniając odpowiednie atrybuty podrzędne dla każdego z nich.

g:shipping

g:country US/g:country

g:region MA/g:region

g:service Ground/g:service

g:price 6.49 USD/g:price

g:min_handling_time 1/g:min_handling_time

g:max_handling_time 3/g:max_handling_time

g:min_transit_time 2/g:min_transit_time

g:max_transit_time 5/g:max_transit_time

/g:shipping

g:shipping

g:country US/g:country

g:region MA/g:region

g:service Express/g:service

g:price 15.99 USD/g:price

g:min_handling_time 1/g:min_handling_time

g:max_handling_time 3/g:max_handling_time

g:min_transit_time 2/g:min_transit_time

g:max_transit_time 5/g:max_transit_time

/g:shipping

Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z dokumentacją Content API for Shopping.

Uwaga: aby mieć pewność, że atrybut w danych produktów zostanie prawidłowo rozpoznany przez nasz system, prześlij plik danych w obsługiwanym przez nas formacie.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na koncie Merchant Center.

 • Podaj pełne i poprawne informacje o dostawie, w tym o jej szybkości i kosztach.
 • Szybkość i koszt dostawy to 2 najczęstsze powody rezygnacji z zakupu wybranego produktu, dlatego warto zadbać o to, by ustawienia dostawy były dokładnie określone i aktualne, co zapewni skuteczność reklam i informacji o produktach.
  • Uwzględnij wszystkie należne opłaty za dostawę. Podaj wszystkie opłaty związane z zakupem, które zawierają słowa „dostawa”, „wysyłka”, „obsługa”, „logistyka” lub „przewoźnik”.
  • Jeśli nie potrafisz podać dokładnych kosztów dostawy, podaj koszt zawyżony. Określ koszt, który będzie taki sam lub nieco wyższy od tego, jaki musieliby zapłacić użytkownicy. Pamiętaj, że nadmierne zawyżenie kosztu może negatywnie wpłynąć na skuteczność produktu.
 • Podawaj stawkę za dostawę towaru bezpośrednio do nabywcy. Nie podawaj stawek za dostawę do sklepu ani stawek dla członków różnych programów itp.
 • Umieść dane produktu na stronie docelowej, tak aby były widoczne dla wszystkich. Zadbaj o to, by po kliknięciu reklamy użytkownik mógł zobaczyć szczegóły produktu, nawet jeśli nie oferujesz wysyłki do jego lokalizacji.
 • Przesyłając informacje o dostawie, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w danym kraju.
 • Podaj atrybut podrzędny. Zawsze podawaj atrybut podrzędny kraj [country] atrybutu dostawa [shipping], aby Twoje produkty były prawidłowo wysyłane.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Użyj ustawień dostawy z konta Merchant Center. Za ich pomocą możesz tworzyć proste stawki zryczałtowane lub skomplikowane modele niestandardowe. Z atrybutu dostawa [shipping] korzystaj w ostateczności, gdy trzeba zastąpić ustawienia wprowadzone na koncie Merchant Center.
 • Jako cenę dostawy podaj wartość, którą da się przedstawić w walucie Twojego kraju docelowego (zgodnie z ISO 4217). Na przykład zamiast 1.0012 PLN prześlij 1.01 PLN. Jeżeli podanej ceny nie da się przedstawić w walucie kraju docelowego, zaokrąglimy ją do wartości, przy której będzie to już możliwe.
 • Jeśli przesyłasz atrybut wiele razy, unikaj przesyłania sprzecznych informacji. Nie podawaj na przykład 2 różnych cen dla tego samego regionu lub tej samej klasy usługi.
 • Informacje o promocjach na dostawę przesyłaj w pliku danych o promocjach. Załóżmy, że łączysz dwutygodniową letnią promocję z bezpłatną dostawą. Prześlij informacje o promocyjnej dostawie za pomocą pliku danych o promocjach i podaj daty jej obowiązywania. Podczas dokonywania płatności na stronie ten kod pozwoli klientom skorzystać z bezpłatnej dostawy.
 • Prześlij wszystkie dodatkowe opłaty, które pobierasz jako sprzedawca, a które nie są nakładane przez instytucje państwowe. Uwzględnij opłaty, które nie są związane z wysyłką, ale mają znaczenie przy dokonywaniu zakupu. Mogą to być na przykład opłaty za obsługę, przetwarzanie, aktywację i opłata manipulacyjna. Nie podawaj tych informacji w atrybutach podatek [tax] ani cena [price]. Zamiast tego połącz je z kosztem dostawy w atrybucie dostawa [shipping] lub skorzystaj z ustawień dostawy w Merchant Center.
 • W kosztach dostawy nie uwzględniaj opłat nałożonych przez instytucje państwowe, takich jak cła importowe, opłaty recyklingowe, opłaty za prawa autorskie czy opłaty za dostawę detaliczną obowiązujące w poszczególnych stanach.
 • Prześlij koszty dostawy dla każdego regionu, do którego wysyłasz towar. Jeśli nie prześlesz kosztu dostawy dla któregoś z tych regionów (w danych produktów lub ustawieniach dostaw na koncie), Twój produkt lub konto mogą zostać odrzucone.
 • Dopasuj swoje kampanie produktowe w Google Ads do ustawień dostawy i dostępności Twojego produktu.
Uwaga: jeśli Twój podstawowy plik danych jest przeznaczony dla kraju, w którym dostawa jest obowiązkowa, a sprzedajesz produkty także w kraju, w którym dostawa nie jest obowiązkowa (i w związku z tym informacje o dostawie nie są podane), produkt nadal może się wyświetlać z adnotacją „cena + opłaty za dostawę” na karcie Zakupy w kraju, dla którego nie podano informacji o dostawie. Aby uniknąć wyświetlania adnotacji „cena + opłaty za dostawę”, upewnij się, że sprzedajesz produkty tylko w krajach, w których dostawa nie jest wymagana.

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym na koncie Merchant Center.

Stany Zjednoczone

W przypadku stanu Kolorado w pliku danych o produktach nie podawaj żadnych opłat za dostawę detaliczną. W związku z tym opłata za dostawę nie powinna być uwzględniona w atrybucie dostawa [shipping], cena [price], podatek [tax] ani w żadnym innym atrybucie. Dowiedz się więcej o opłatach za dostawę w Kolorado.

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
 • Dostawa do punktów odbioru w pobliżu lokalizacji kupującego jest dostępna tylko na poziomie konta. Koszty dostawy także należy przesłać na poziomie konta.
Argentyna, Chile
 • Podaj koszt dostawy do punktu odbioru, sklepu lub na adres użytkownika.

Francja

 • Koszty dostawy należy dodać w przypadku każdej książki sprzedawanej we Francji.
Wykluczanie miejsc docelowych dostawy
 • Informacje o możliwości dostawy podane na stronie docelowej muszą być zgodne z ustawieniami dostawy, które są określone w danych produktów. Jeżeli nie możesz zapewnić dostawy na całym terytorium kraju docelowego, to określ koszt dostawy tylko dla obsługiwanych regionów.
Wysyłka spoza kraju docelowego
 • Na stronie docelowej w wyraźny sposób poinformuj, że mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty celne. Możesz to zrobić, umieszczając tam zastrzeżenie, które użytkownicy zobaczą po przejściu do płatności, przed złożeniem zamówienia. Nie podawaj informacji dotyczących importowania lub eksportowania w atrybutach podatek ani cena.
Subskrypcje oprogramowania i pobieranie oprogramowania
 • Koszt dostawy w wysokości 0 (jeżeli jest wymagany w wybranym kraju docelowym) musisz też podać, jeśli reklamujesz produkt niematerialny, w rodzaju subskrypcji oprogramowania, treści cyfrowych lub aplikacji do ściągnięcia z sieci. Koszt ten możesz podać w atrybucie dostawa [shipping] lub w ustawieniach dostawy na koncie.

Przykłady

Formatowanie tekstu

Aby sformatować nazwę, dołącz atrybut [shipping] i dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem ( : ).

Na przykład, aby przesłać kraj [country], kod pocztowy [postal_code] i cenę [price]:

Nazwa shipping(country:postal_code:price)

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności jak w atrybucie nazwa i oddzielając pozycje dwukropkami (:).

Przykład:

Nazwa shipping(country:postal_code:price)
Przykładowa wartość US:80302:6.49 PLN
Przykładowa wartość US:30*:12.75 PLN

Możesz też przesłać po prostu samą kwotę.

Przykład:

Nazwa shipping(price)
Przykładowa wartość 6.49 PLN

Jeśli w atrybucie nazwa nie będzie atrybutów podrzędnych, prześlij wszystkie 4 atrybuty podrzędne w następującej kolejności: kraj [country], region [region], usługa [service], cena [price].

Przykład:

Nazwa shipping
Przykładowa wartość US:CA:Ekspresowa:6.49 USD

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. service) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek ( : ), a pole pozostawić puste.

Przykład:

Nazwa shipping
Przykładowa wartość US:::6.49 USD

Nazwa shipping(country:region:price)
Przykładowa wartość US::6.49 USD

Powtórzone pola (przykład dostawy w regionie)

Pliki danych w formacie tekstowym

Aby określić różne koszty dostawy do poszczególnych lokalizacji, możesz podać maksymalnie 100 różnych wartości dla każdego produktu. Aby przesłać kilka lokalizacji, podaj atrybut kilka razy (z tą samą nazwą). Przykład:

Dane produktu: ortopedyczne legowisko dla psa

Atrybut Wartość
Tytuł [title] Ortopedyczne legowisko dla psa XXL
Dostawa [shipping] US:94002-95460:0 USD
Dostawa [shipping] US:900*-901*:0 USD
Dostawa [shipping] US:902*-930*:15.99 USD

Kod XML

Aby przesłać kilka grup dostawy w pliku danych XML, dołącz dodatkowy atrybut dla każdej grupy dostawy. Możesz przesłać maksymalnie 100 wartości atrybutu dostawa [shipping] dla każdego produktu.

<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>CA</g:region>
<g:service>Express</g:service>
<g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>OR</g:region>
<g:service>Ground</g:service>
<g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>WA</g:region>
<g:service>Ground</g:service>
<g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Kody pocztowe

W przypadku Australii, Brazylii, Francji, Indii, Kanady, Niemiec, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii możesz przesyłać kody pocztowe za pomocą atrybutu podrzędnego kod pocztowy [postal_code]. W zależności od regionu wartości te można przesyłać na kilka sposobów.

Australia i Stany Zjednoczone

 • Użyj kodu pocztowego (na przykład 94043).
 • Użyj zakresu kodów pocztowych (na przykład 94002-95460).
 • Użyj zakresu kodów pocztowych z prefiksem z symbolem zastępczym ( * ) (np. 94*).
 • Użyj zakresu kodów pocztowych z 2 prefiksami z symbolami zastępczymi ( * ), (np. 94*–95*).

Brazylia

 • Nie używaj łącznika, zamiast tego używaj tylko pierwszej części kodu (np. jeśli kod pocztowy to 30260-070, użyj 30260).

Kanada

 • Użyj kodu pocztowego identyfikatora strefy sortowania (Forward Sortation Area – FSA). Nie podawaj lokalnej jednostki dostawy (np. M5H).
 • Użyj zakresu identyfikatorów FSA z prefiksem z symbolem zastępczym ( * ) (np. K*).

Wielka Brytania

 • Użyj kodu zewnętrznego (jeśli na przykład kod pocztowy to N1C 4AG, użyj N1C).
 • Użyj zakresu kodów zewnętrznych (SW1A-SW1Y).
 • Skorzystaj z zakresu kodów zewnętrznych, używając kodu obszaru z symbolem wieloznacznym ( * ) (na przykład N*). Dodaj pełny obszar bez częściowego kodu okręgu przed *. Na przykład N* oznacza północny Londyn (N1–N22), ale nie inne numery kierunkowe zaczynające się od N. Dla północno-zachodniego Londynu należy podać wartość NW*.
Bezpłatna dostawa, subskrypcje oprogramowania i pliki do pobrania

Uwzględnij bezpłatną dostawę, przesyłając wartość 0 PLN w walucie kraju docelowego jako wartość atrybutu podrzędnego cena [price] atrybutu dostawa [shipping]. Wartość 0 należy także ustawić w przypadku produktów niematerialnych, np. oprogramowania dostępnego na podstawie subskrypcji lub przeznaczonego do jednorazowego pobrania. Przykład:

Dane produktu: roczna subskrypcja Google Security w cenie 29,90 PLN

Atrybut Wartość
Tytuł [title] Oprogramowanie zabezpieczające Google, wersja podstawowa (roczna subskrypcja)
Cena [price] 29.90 PLN
Kategoria produktów Google [google_product_category] Oprogramowanie > Programy komputerowe > Programy antywirusowe i zabezpieczające
Marka [brand] Google
Dostawa [shipping] US:::0 PLN
Link do zdjęcia [image_link] http://www.example.com/image1.jpg

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne