Dostawa [shipping]

Atrybut dostawa [shipping] pozwala podać czas oraz koszty dostawy produktu. Użyj tego atrybutu, gdy ustawienia dostawy konta w przypadku produktu nie są określone w Merchant Center lub gdy chcesz zastąpić ustawienia dostawy wprowadzone na koncie Merchant Center, na przykład w przypadku produktów delikatnych lub mających duże rozmiary.

Nie można użyć atrybutu dostawa [shipping] w usłudze Kup przez Google. Cenę dostawy należy skonfigurować na poziomie konta w Merchant Center. Więcej informacji o konfigurowaniu ustawień dostawy w usłudze Kup przez Google

Dostawa obejmuje koszt naliczany przez przewoźnika lub inne koszty bezpośrednio związane z dostawą. Opłata jest uznawana za koszt dostawy, jeśli jej opis zawiera te wyrazy: „obsługa”, „dostawa”, „wysyłka”, „logistyka” czy „przewoźnik”. Dostawa może obejmować opłaty graniczne, jeśli koszt jest podany na Twojej stronie pod hasłem „dostawa”. Dostawa powinna też obejmować koszty ubezpieczenia związane z każdym z wymienionych wyżej 5 warunków.

Dostawa obejmuje również czas od momentu złożenia zamówienia przez klienta do chwili dostarczenia go do klienta. Czas dostawy obejmuje czas obsługi zamówienia (zwany czasem przetwarzania) i czas przewozu. Czas obsługi zamówienia to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili przekazania go przewoźnikowi. Czas przewozu to czas od momentu przekazania zamówienia przewoźnikowi do chwili dostarczenia go do klienta.

Czas i koszt dostawy to najczęstsze przyczyny rezygnacji z zakupów przez użytkowników, dlatego podawanie dokładnych informacji może zwiększyć skuteczność reklam i bezpłatnych informacji.

Atrybutu dostawa [shipping] możesz też użyć do określenia krajów, do których wysyłasz swoje produkty, w przypadku programów, które nie wymagają podania kosztów wysyłki.

Kiedy używać

Niedostępne w usłudze Kup przez Google

Koszty dostawy są wymagane w przypadku rozszerzonych informacji o produktach. Możesz je przesłać, używając atrybutu dostawa [shipping] lub usługi dostawy na poziomie konta. Więcej informacji o konfigurowaniu usług dostawy

Koszty dostawy są wymagane w przypadku reklam produktowych w tych krajach:

 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Kanada
 • Czechy
 • Francja
 • Niemcy
 • Irlandia
 • Izrael
 • Włochy
 • Japonia
 • Holandia
 • Polska
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Użyj tego atrybutu, aby określić dodatkowe kraje, do których wysyłasz produkt.

Użyj tego atrybutu, gdy koszty dostawy w przypadku produktu nie są określone w Merchant Center albo gdy chcesz zastąpić ustawienia dostawy wprowadzone na koncie Merchant Center, na przykład w przypadku produktów delikatnych lub o dużych rozmiarach.

Atrybut ten używa atrybutów podrzędnych do określenia kraju, obszaru dostawy, usługi, ceny, czasu obsługi zamówienia i czasu przewozu.

Oto różne atrybuty podrzędne:

 • Kraj [country] (wymagany)
  Kraj, do którego może być dostarczony produkt. Prześlij kod kraju ISO 3166-1, na przykład CH.

 • Obszar dostawy (opcjonalny)
  Aby określić, gdzie można dostarczyć Twój produkt, prześlij jeden (i tylko jeden) z tych atrybutów:
  1. Region [region] (opcjonalny)
   Prześlij stan, terytorium lub prefekturę. Ta opcja jest dostępna dla USA, Australii i Japonii. Prześlij kod podziału z tabel kodów ISO 3166-2 (US,AU lub JP) bez prefiksu kraju (np. NY, NSW, 03).
  2. Kod pocztowy [postal_code] (opcjonalny)
   Prześlij zakres kodów pocztowych. Ta opcja jest dostępna dla USA i Australii.
   Użyj jednego z tych stylów:
   kod pocztowy, na przykład: 94043;
   zakres kodów pocztowych, na przykład: 94002–95460;
   zakres kodów pocztowych z prefiksem z symbolem wieloznacznym ( * ), na przykład: , 94*);
   zakres kodów pocztowych z 2 prefiksami z symbolami wieloznacznymi ( * ), na przykład: 94*–95*.
  3. Identyfikator lokalizacji [location_id] (opcjonalny)
   Prześlij numeryczny identyfikator kryteriów lokalizacji zdefiniowany przez interfejs Google Ads API (AdWords API) (na przykład dla Kalifornii użyj identyfikatora 21137). Ta opcja jest dostępna dla USA (stan), Australii (stan) i Japonii (prefektura).
  4. Nazwa grupy lokalizacji [location_group_name] (opcjonalny)
   Prześlij grupę lokalizacji skonfigurowaną i nazwaną w ustawieniach Merchant Center. Użyj tutaj nazwy grupy (np. Zachodnie Wybrzeże czy interior). Ta opcja jest dostępna dla USA i Australii. Więcej informacji o konfigurowaniu grup lokalizacji

 • Usługa [service] (opcjonalny)
  Prześlij klasę usługi lub szybkość dostawy.
 • Cena [price] (wymagany w przypadku zastąpienia czasu dostawy; w przeciwnym razie opcjonalny)
  Prześlij stały koszt dostawy i użyj kropki [.] jako separatora dziesiętnego (na przykład 3.00 PLN). Nie używaj przecinków [,], aby cena została poprawnie zinterpretowana.

 • Czas obsługi zamówienia (opcjonalny)
  Aby określić, jak długo produkt ma być przetwarzany, prześlij te atrybuty podrzędne:
  • Minimalny czas obsługi zamówienia [min_handling_time]
   Minimalna liczba dni między złożeniem zamówienia a jego przekazaniem przewoźnikowi.
  • Maksymalny czas obsługi zamówienia [max_handling_time]
   Maksymalna liczba dni między złożeniem zamówienia a przekazaniem go przewoźnikowi.

   Nie używaj atrybutów podrzędnych dostawy w przypadku czasu obsługi zamówienia oraz samodzielnych atrybutów czasu obsługi zamówienia. Jeśli podajesz oba zestawy atrybutów dla danego produktu, atrybuty podrzędne dostawy zastąpią samodzielne atrybuty czasu zamówienia. Takie atrybuty są zalecane w przypadku reklam i bezpłatnych informacji, a samodzielne atrybuty – w przypadku produktów sprzedawanych w usłudze Kup przez Google.

   Podawaj liczbę dni roboczych. Jeśli na przykład klient złoży zamówienie we wtorek, a przesyłka opuści magazyn najpóźniej w piątek, maksymalny czas obsługi zamówienia wynosi 3 dni.
 • Czas przewozu (opcjonalny)
  Aby określić, jak długo produkt może być transportowany, prześlij te atrybuty podrzędne:
  • Minimalny czas przewozu [min_transit_time]
   Minimalna liczba dni między przekazaniem produktu przewoźnikowi a dostarczeniem go do klienta.
  • Maksymalny czas przewozu [max_transit_time]
   Maksymalna liczba dni między przekazaniem produktu przewoźnikowi a dostarczeniem go do klienta.
Uwaga: aby umożliwić nam obliczenie szybkości dostawy, musisz podać wartości atrybutów podrzędnych maksymalny czas obsługi zamówienia [max_handling_time] i maksymalny czas przewozu [max_transit_time] atrybutu dostawa [shipping]. Aby można było uznać wartości atrybutów podrzędnych czasu obsługi zamówienia i czasu przewozu, musisz też przesłać wartość atrybutu podrzędnego cena dostawy [shipping_price].
Jeśli prześlesz atrybut podrzędny atrybutu cena dostawy [shipping_price], ustawienia usługi dostawy na koncie (w tym czas dostawy i minimalna wartość zamówienia) będą ignorowane dla tego produktu w przypadku pasującej lokalizacji.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Aby dowiedzieć się, kiedy i jak przesyłać wartości w języku angielskim, przeczytaj więcej o przesyłaniu danych produktów

Typ

Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII)

Dostępne wartości

Dla AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0–1000

Dla AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0–5000

Dla ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR:
0–20 000

Dla INR, JPY, PHP, RUB:
0–100 000

Dla KRW:
0–1 000 000

Dla HUF
0–300 000

Dla CLP:
0–500 000

Dla COP: 
0–2 000 000

Dla IDR: 
0–10 000 000

Dla VND:
0–2 000 000

Pole powtarzane

(Co to jest?)

Atrybut dostawa [shipping] możesz przesłać maksymalnie 100 razy dla jednego produktu
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

Aby sformatować nazwę opcji dostawy, wybierz atrybuty podrzędne, które chcesz przesłać. Dołącz atrybut [shipping], a później dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem (:).

Na przykład, aby przesłać kraj, kod pocztowy, cenę, czas obsługi zamówienia i czas przewozu:

Nazwa

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Jeśli wymieniasz nazwy atrybutów podrzędnych, możesz je nam przekazać w dowolnej kolejności. Jeśli jednak podasz wartości atrybutów podrzędnych, ale nie podasz ich nazw, przyjmiemy, że zawierają atrybuty podrzędne w tej kolejności:

 1. Kraj [country]
 2. Region [region]
 3. Usługa [service]
 4. Cena [price]

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności jak w atrybucie nazwa i oddzielając pozycje dwukropkami (:). Nie używaj cudzysłowów. Przykład:

Nazwa shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Przykładowa wartość US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Aby przesłać kilka lokalizacji, podaj atrybut kilka razy (podając tę samą nazwę). Przykład:

Nazwa shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Przykładowa wartość US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Nazwa shipping(country:postal_code:price)
Przykładowa wartość US:900*-901*:15.99 USD

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek (:), a pole pozostawić puste. Przykład:

Nazwa shipping
Przykładowa wartość US:::6,49 USD

Nazwa dostawa(kraj:region:cena)
Przykładowa wartość US::6.49 USD

Pliki danych w formacie XML

Możesz dodać opcjonalne atrybuty podrzędne, jeśli są potrzebne. Aby określić koszt dostawy dla różnych lokalizacji dostawy, prześlij atrybut dostawa [shipping] kilka razy, uwzględniając odpowiednie atrybuty podrzędne dla każdego z nich.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Transport lądowy</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Transport ekspresowy</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Podaj pełne i poprawne informacje o dostawie, w tym o jej szybkości i kosztach.
 • Czas i koszt dostawy to 2 najczęstsze powody rezygnacji z zakupu wybranego produktu, dlatego warto zadbać o to, by ustawienia dostawy były dokładnie określone i aktualne, co zapewni skuteczność reklam i informacji o produktach.
  • Uwzględnij wszystkie należne opłaty za dostawę. Podaj wszystkie opłaty związane z zakupem, które zawierają słowa „dostawa”, „wysyłka”, „obsługa”, „logistyka” lub „przewoźnik”.
  • Jeśli nie potrafisz podać dokładnych kosztów dostawy, podaj koszt zawyżony. Określ koszt, który będzie taki sam lub nieco wyższy od tego, jaki musieliby zapłacić użytkownicy. Pamiętaj, że nadmierne zawyżenie kosztu może negatywnie wpłynąć na skuteczność produktu.
 • Podawaj stawkę za dostawę towaru bezpośrednio do nabywcy. Nie podawaj stawek za dostawę do sklepu ani stawek dla członków różnych programów itp.
 • Umieść szczegóły produktu na stronie docelowej, tak aby były widoczne dla wszystkich. Użytkownik, który kliknie Twoją reklamę, musi zobaczyć dane Twojego produktu, nawet jeśli nie oferujesz wysyłki do lokalizacji tego użytkownika.
 • Przesyłając informacje o dostawie, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w danym kraju.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Użyj ustawień dostawy z konta w Merchant Center. Za ich pomocą możesz tworzyć proste stawki zryczałtowane lub skomplikowane modele niestandardowe. Z atrybutu dostawa [shipping] korzystaj w ostateczności, gdy trzeba zastąpić ustawienia wprowadzone na koncie Merchant Center.
 • Jako cenę dostawy podaj wartość, którą da się przedstawić w walucie Twojego kraju sprzedaży (zgodnie z ISO 4217). Na przykład zamiast 1,0012 PLN prześlij 1,01 PLN. Jeżeli podanej ceny nie da się przedstawić w walucie kraju sprzedaży, zaokrąglimy ją do wartości, przy której będzie to już możliwe.
 • Jeśli przesyłasz atrybut wiele razy, unikaj przesyłania sprzecznych informacji. Nie podawaj na przykład 2 różnych cen dla tego samego regionu lub tej samej klasy usługi.
 • Informacje o promocjach na dostawę przesyłaj w pliku danych o promocjach. Załóżmy, że łączysz 2-tygodniową letnią promocję z bezpłatną dostawą. Prześlij informacje o promocyjnej dostawie za pomocą pliku danych o promocjach i podaj daty jej obowiązywania. Podczas dokonywania płatności na stronie ten kod pozwoli klientom skorzystać z bezpłatnej dostawy. Więcej informacji o promocjach
 • Podczas płacenia za towar użytkownicy muszą być wyraźnie informowani o wszelkich dodatkowych opłatach, które nie są związane z wysyłką, ale mają znaczenie przy dokonywaniu zakupów. Chodzi m.in. o opłaty importowe, opłaty recyklingowe, opłaty za usługi i za obsługę kart kredytowych. Nie podawaj tych informacji w atrybutach podatek ani cena. Zamiast tego połącz je z kosztami dostawy Merchant Center za pomocą atrybutu dostawa lub usług dostawy w Merchant Center.
 • Prześlij koszty dostawy dla każdego regionu, do którego wysyłasz towar. Jeśli nie prześlesz kosztu dostawy dla któregoś z tych regionów (w danych produktów lub ustawieniach dostaw na koncie), Twój produkt lub konto mogą zostać odrzucone.
 • Dopasuj swoje kampanie produktowe w Google Ads do ustawień dostawy i dostępności Twojego produktu. Więcej informacji o dostosowywaniu reklam pod kątem lokalizacji geograficznych

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Szwecja, Norwegia lub Finlandia
 • Podaj koszt dostawy produktu do punktu odbioru lub na adres użytkownika. Jeśli przesyłasz informacje o dostawie, możesz podać koszt dostawy do punktu odbioru obsługiwanego przez określonych przewoźników krajowych. Dopilnuj, żeby użytkownicy wiedzieli, że Twoja witryna pozwala skorzystać z usług jednej z tych firm.
  • Norwegia i Szwecja: PostNord, DHL, Bring, Schenke
  • Finlandia: Posti.fi, DHL, Bring, Schenke, Matkahuolto
Argentyna, Chile
 • Podaj koszt dostawy do punktu odbioru, sklepu lub na adres użytkownika.

Francja

 • Koszty dostawy należy dodać w przypadku każdej książki sprzedawanej we Francji.
Wykluczanie miejsc docelowych dostawy
 • Informacje o możliwości dostawy podane na stronie docelowej muszą być zgodne z ustawieniami dostawy, które są określone w danych produktów. Jeżeli nie możesz zapewnić dostawy na całym terytorium kraju sprzedaży, określ koszt dostawy tylko dla obsługiwanych regionów.
Dostawa spoza kraju sprzedaży
 • Na stronie docelowej w wyraźny sposób poinformuj, że mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty celne. Możesz to zrobić, umieszczając tam zastrzeżenie, które użytkownicy zobaczą po przejściu do płatności, przed złożeniem zamówienia. Nie podawaj informacji dotyczących importowania lub eksportowania w atrybutach tax [podatek] ani price [cena]. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących eksportu
Subskrypcje oprogramowania i pobieranie oprogramowania
 • Koszt dostawy w wysokości 0 (jeżeli jest wymagany w wybranym kraju sprzedaży) musisz też podać, jeśli reklamujesz produkt niematerialny, jak np. subskrypcja oprogramowania, treści cyfrowe lub aplikacje do pobrania z internetu. Koszt ten możesz podać w atrybucie dostawa [shipping] lub w ustawieniach dostawy na koncie.

Przykłady

Formatowanie tekstu

Aby sformatować nazwę, dołącz atrybut [shipping] i dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem ( : ).

Na przykład, aby przesłać kraj [country], kod pocztowy [postal_code]i cenę [price]:

Nazwa shipping(country:postal_code:price)

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiają się one w nazwie, i oddzielając pozycje dwukropkami (:). Na przykład:

Nazwa shipping(country:postal_code:price)
Przykładowa wartość US:80302:6.49 USD
Przykładowa wartość US:30*:12.75 USD

Możesz też przesłać po prostu samą kwotę. Przykład:

Nazwa shipping(price)
Przykładowa wartość 6.49 USD

Jeśli w atrybucie nazwa nie będzie atrybutów podrzędnych, prześlij wszystkie 4 atrybuty podrzędne w następującej kolejności: kraj [country], region [region], usługa [service], cena [price]. Przykład:

Nazwa shipping
Przykładowa wartość US:CA:Ekspresowa:6.49 USD

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. service) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek ( : ), a pole pozostawić puste. Przykład:

Nazwa shipping
Przykładowa wartość US:::6,49 USD

Nazwa dostawa(kraj:region:cena)
Przykładowa wartość US::6.49 USD

Powtórzone pola (przykład dostawy w regionie)

Pliki danych w formacie tekstowym

Aby określić różne koszty dostawy do poszczególnych lokalizacji, możesz podać maksymalnie 100 różnych wartości dla każdego produktu. Aby przesłać kilka lokalizacji, podaj atrybut kilka razy (z tą samą nazwą). Przykład:

Dane produktu: ortopedyczne legowisko dla psa

Atrybut Wartość
Tytuł [title] Ortopedyczne legowisko dla psa XXL
Dostawa [shipping] US:94002-95460:0 USD
Dostawa [shipping] US:900*-901*:0 USD
Dostawa [shipping] US:902*-930*:15.99 USD

 

Kod XML

Aby przesłać wiele grup dostawy w pliku danych XML, dołącz dodatkowy atrybut dla każdej grupy dostawy. Możesz przesłać maksymalnie 100 wartości atrybutu dostawa [shipping] dla każdego produktu.

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Ekspresowa</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Transport lądowy</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Transport lądowy</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Kody pocztowe

W przypadku Stanów Zjednoczonych i Australii kody pocztowe można przesyłać za pomocą atrybutu podrzędnego kod pocztowy [postal_code]. Kody można przesyłać na kilka sposobów.

Przesłanie pojedynczego kodu ZIP lub kodu pocztowego

Podaj cały kod. Przykład: 94043

Przesłanie zakresu kodów

Podaj 2 pełne kody rozdzielone dywizem (-). Na przykład: 94002-95460

Przesyłanie zakresu kodów z użyciem symbolu wieloznacznego

Podaj dowolną liczbę cyfr, a po nich znak gwiazdki (*). Ten przykład obejmuje wszystkie kody rozpoczynające się od 94. Przykład: 94*

Przesłanie zakresu kodów z dwoma prefiksami i dwoma symbolami wieloznacznymi

Aby zdefiniować węższy zakres, użyj dwóch prefiksów z symbolami gwiazdki (*) rozdzielonych dywizem (-). Oba prefiksy muszą mieć tę samą długość. Przykład: 94*-95*

Bezpłatna dostawa, subskrypcje oprogramowania i pobieranie

Uwzględnij bezpłatną dostawę, przesyłając wartość 0 PLN w walucie kraju sprzedaży jako atrybut podrzędny cena dostawy [shipping_price]. Wartość 0 należy także ustawić w przypadku produktów niematerialnych, np. oprogramowania dostępnego na podstawie subskrypcji lub przeznaczonego do jednorazowego pobrania. Przykład:

Dane produktu: roczna subskrypcja Google Security w cenie 29,90 PLN

Atrybut Wartość
Tytuł [title] Oprogramowanie zabezpieczające Google, wersja podstawowa (roczna subskrypcja)
Cena [price] 29.90 PLN
Kategoria produktów Google [google_product_category] Oprogramowanie > Programy komputerowe > Programy antywirusowe i zabezpieczające
Marka [brand] Google
Dostawa [shipping] US:::0 PLN
Link do zdjęcia [image_link] http://www.example.com/image1.jpg
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false