shipping [verzending]: Definitie

Met het kenmerk shipping [verzending] geeft u de verzendsnelheid en verzendkosten voor een product op. Gebruik dit kenmerk als de verzendinstellingen van het account voor uw artikel niet zijn gedefinieerd in Merchant Center of als u de verzendinstellingen die u heeft ingesteld in Merchant Center moet overschrijven, bijvoorbeeld voor volumineuze of breekbare producten.

Het kenmerk shipping [verzending] is niet beschikbaar voor Kopen op Google. De verzendkosten moeten op accountniveau worden ingesteld in Merchant Center. Meer informatie over hoe u verzendingen voor Kopen op Google instelt

Verzendkosten zijn de kosten die in rekening worden gebracht door een bezorgdienst, evenals andere kosten die direct verband houden met de verzending. Kosten worden als verzendkosten aangemerkt als deze worden beschreven met de woorden verwerking, levering, verzending, logistiek of bezorgdienst. Verzending kan kosten voor grensoverschrijdende betalingen omvatten wanneer deze deel uitmaken van een verzendvoorwaarde op uw website. Verzending moet ook de verzekeringskosten omvatten die betrekking hebben op de 5 bovengenoemde woorden.

Verzending omvat ook snelheid, de tijd tussen de plaatsing en de ontvangst van een bestelling door een klant. De verzendsnelheid omvat zowel de verwerkingstijd als de bezorgduur. De verwerkingstijd is de tijd tussen de plaatsing van een bestelling en de overdracht aan de bezorgdienst. De bezorgduur is de tijd tussen de overdracht van de bestelling aan de bezorgdienst en de bezorging bij de klant.

De verzendsnelheid en verzendkosten zijn de meest voorkomende redenen voor gebruikers om hun aankoop af te breken. U kunt de prestaties van uw advertenties en uw gratis vermeldingen verbeteren door correcte informatie weer te geven.

Het kenmerk shipping [verzending] kan ook worden gebruikt om de landen op te geven waarnaar uw product wordt verzonden voor programma's waarvoor geen verzendkosten zijn vereist.

Wanneer te gebruiken

Niet beschikbaar voor Kopen op Google

Verzendkosten zijn vereist voor uitgebreide vermeldingen. U kunt ze opgeven via het kenmerk shipping [verzending] of een verzendservice op accountniveau. Meer informatie over hoe u verzendservices instelt

Verzendkosten zijn vereist voor Shopping-advertenties voor de volgende landen:

 • Australië
 • Oostenrijk
 • België
 • Canada
 • Tsjechië
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Ierland
 • Israël
 • Italië
 • Nederland
 • Polen
 • Zuid-Korea
 • Spanje
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten

Gebruik dit kenmerk om extra landen op te geven waarnaar uw artikel wordt verzonden.

Gebruik dit kenmerk ook als de verzendkosten voor uw artikel niet zijn gedefinieerd in Merchant Center of als u de verzendinstellingen die u heeft geconfigureerd in Merchant Center moet overschrijven, bijvoorbeeld voor bulkgoederen of breekbare producten.

Het kenmerk shipping [verzending] maakt gebruik van de volgende subkenmerken:

 1. country [land] (verplicht)
  • Het land waar het product kan worden bezorgd. Geef een ISO 3166-1-landcode op (bijvoorbeeld CH).
 2. Geef een van deze opties op als u een bezorggebied wilt opgeven (optioneel):
  • region [regio] (optioneel):
   Geef een staat, gebied of prefectuur op. Dit wordt ondersteund voor de Verenigde Staten, Australië en Japan. Geef een onderverdelingscode op uit de ISO 3166-2-codetabellen (US, AU of JP) zonder landvoorvoegsel (bijvoorbeeld NY, NSW, 03).
  • postal_code [postcode] (optioneel):
   Geef een postcodebereik op. Dit wordt ondersteund voor de Verenigde Staten en Australië.
   Geef een van de volgende stijlen op:
   Een postcode (bijvoorbeeld 94043)
   Een reeks postcodes (bijvoorbeeld 94002- 95460)
   Een reeks postcodes met een voorvoegsel met jokerteken ( * ) (bijvoorbeeld , 94*)
   Een reeks postcodes met twee voorvoegsels met jokertekens ( * ) (bijvoorbeeld: 94*-95*)
  • location_id [locatie-id] (optioneel):
   Geef een numerieke criteria-ID voor uw locatie op die wordt gedefinieerd door Google Ads API (AdWords API) (gebruik bijvoorbeeld voor Californië 21137). Dit wordt ondersteund voor de Verenigde Staten (staat), Australië (staat) en Japan (prefectuur).
  • location_group_name [naam_locatiegroep] (optioneel):
   Geef een locatiegroep op. Deze kunt u opzetten en een naam geven via de instellingen van Merchant Center. Gebruik hier die groepsnamen (bijvoorbeeld West Coast, Outback). Dit wordt ondersteund voor de Verenigde Staten en Australië. Meer informatie over het instellen van locatiegroepen
 3. service [verzending_service] (optioneel):
  • Geef een serviceklasse of verzendsnelheid op.
 4. price [prijs] (vereist om verzendsnelheid te overschrijven, anders optioneel):
  • Geef vaste verzendkosten op en gebruik een punt [.] als decimaal scheidingsteken (bijvoorbeeld 3.00 EUR). Gebruik geen komma [,], anders wordt de prijs niet correct overgenomen door het systeem.
 5. Als u een verwerkingstijd wilt specificeren (optioneel), geeft u de volgende subkenmerken op:
  • min_handling_time [minimale_verwerkingstijd]
   Het minimale aantal dagen tussen de plaatsing van een bestelling en de overdracht aan de bezorgdienst.
  • max_handling_time [maximale_verwerkingstijd]
   Het maximale aantal dagen tussen de plaatsing van een bestelling en de overdracht aan de bezorgdienst.

   Gebruik voor de verwerkingstijd niet zowel de subkenmerken voor verzending als de zelfstandige kenmerken voor verwerkingstijd. Als u beide kenmerken opgeeft voor een product, overschrijven de subkenmerken voor verzending de zelfstandige kenmerken voor verwerkingstijd. De subkenmerken voor verzending worden aanbevolen voor advertenties en gratis vermeldingen. De zelfstandige kenmerken worden aanbevolen voor producten die worden verkocht via Kopen op Google.

   Gebruik werkdagen. Als een klant bijvoorbeeld op dinsdag bestelt en de zending uiterlijk op vrijdag het magazijn verlaat, is de maximale verwerkingstijd 3 dagen.
 6. Als u de bezorgduur wilt specificeren (optioneel), geeft u de volgende subkenmerken op:
  • min_transit_time [minimale_bezorgduur]
   Het minimale aantal dagen tussen de overdracht van een product aan de bezorgdienst en de bezorging bij de klant.
  • max_transit_time [maximale_bezorgduur]
   Het maximale aantal dagen tussen de overdracht van een product aan de bezorgdienst en de bezorging bij de klant.
Opmerking: Google kan de verzendsnelheid alleen berekenen als u waarden opgeeft voor de subkenmerken max_handling_time [maximale_verwerkingstijd] en max_transit_time [maximale_bezorgduur]. U moet ook een waarde opgeven voor het subkenmerk price [prijs], zodat de subkenmerken voor de verwerkingstijd en bezorgduur als geldig worden beschouwd.
Als u het subkenmerk price [prijs] opgeeft, worden de instellingen voor de verzendservice van het account (inclusief de levertijden) genegeerd voor het betreffende land voor dat product.

Indeling

Gebruik de volgende opmaakrichtlijnen zodat we uw ingediende gegevens begrijpen:

Bekijk het artikel over productgegevens indienen voor meer informatie over wanneer en hoe u waarden in het Engels indient.

Type

Unicode-tekens (aanbevolen: alleen ASCII)

Ondersteunde waarden

Voor AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0-1000

Voor AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0-5000

Voor ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0-20000

Voor INR, JPY, PHP, RUB: 
0-100000

Voor KRW:
0-1000000

Voor CLP: 
0-500000

Voor COP: 
0-2000000

Voor IDR: 
0-10000000

Voor VND:
0-20000000

Herhaald veld

(Wat is dit?)

Geef shipping [verzending] tot 100 keer per product op
 
Bestandsindeling Voorbeeld van invoer
Tekstfeeds

Maak de naam op door de subkenmerken toe te voegen die u opgeeft. Voeg shipping [verzending] toe en dan tussen haakjes de namen van de subkenmerken die u wilt opgeven, gescheiden door een dubbele punt ( : ).

Als u bijvoorbeeld land, postcode, prijs, verwerkingstijd en bezorgduur wilt opgeven, doet u het volgende:

Naam        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time
)[verzending(land:postcode:prijs:minimale_verwerkingstijd:maximale_verwerkingstijd:minimale_bezorgduur:maximale_bezorgduur)]

Als u geen subkenmerken aan de naam toevoegt, gaan we ervan uit dat uw kenmerkwaarden de subkenmerken in deze volgorde bevatten:

 1. country [land]
 2. region [regio]
 3. service
 4. price [prijs]

Geef de waarde op door de waarde van elk subkenmerk in te dienen in dezelfde volgorde als in de naam, gescheiden door een dubbele punt ( : ). Gebruik geen aanhalingstekens. Voorbeeld:

Naam        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)[verzending(land:postcode:prijs:minimale_verwerkingstijd:maximale_verwerkingstijd:minimale_bezorgduur:maximale_bezorgduur)]

Mogelijke waarde    US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Als u meerdere locaties wilt opgeven, gebruikt u meerdere keren het kenmerk (met dezelfde naam). Voorbeeld:

Naam        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)[verzending(land:postcode:prijs:minimale_verwerkingstijd:maximale_verwerkingstijd:minimale_bezorgduur:maximale_bezorgduur)]

Mogelijke waarde    US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Naam        shipping(country:postal_code:price) [verzending(land:postcode:prijs)]
Mogelijke waarde    US:900*-901*:15.99 USD

Als u geen optioneel subkenmerk (bijvoorbeeld service) voor een bepaald product wilt opgeven, voegt u wel een dubbele punt toe ( : ), maar laat u de tekst weg. Voorbeeld:

Naam        shipping [verzending]
Mogelijke waarde    US:::6.49 USD

Naam        shipping(country:region:price) [verzending(land:regio:prijs)]
Mogelijke waarde    VS::6.49 USD

XML-feeds

Voeg de optionele subkenmerken toe als u ze nodig heeft. Om de verzendkosten voor verschillende verzendlocaties op te geven, gebruikt u meerdere shipping [verzending]-kenmerken, inclusief de relevante subkenmerken.

<g:shipping>

  <g:country>VS</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Over land</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>VS</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Express</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Raadpleeg de Content API for Shopping om uw gegevens voor de Content API in te delen.

Richtlijnen

Volg deze richtlijnen om uw producten van duidelijke gegevens te voorzien.

Minimumvereisten

Dit zijn de vereisten waaraan u moet voldoen om uw product weer te geven. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit kunt u zien op de pagina 'Diagnostische gegevens' van uw Merchant Center-account.

 • Geef de volledige en juiste verzendgegevens op, inclusief verzendsnelheid en verzendkosten.
 • De verzendsnelheid en verzendkosten zijn 2 van de meest voorkomende redenen voor kopers om hun aankoop af te breken. Het is dus belangrijk dat uw verzendinstellingen correct en up-to-date zijn als u uw advertenties en vermeldingen effectief wilt maken.
  • Vermeld alle relevante verzendkosten. Vermeld alle aankoopkosten die de woorden verzending, bezorging, verwerking, logistiek of bezorgdienst bevatten.
  • Schat de kosten ruim in als u geen nauwkeurige gegevens over de verzendkosten kunt verstrekken. Vermeld een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan de kosten die gebruikers betalen. Houd er rekening mee dat een te hoge inschatting een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van uw product.
 • Gebruik het tarief voor verzending naar een individu. Gebruik geen andere tarieven, zoals het tarief voor verzending naar een winkel of een tarief waarvoor een lidmaatschap vereist is.
 • Toon productdetails op uw bestemmingspagina aan alle gebruikers. Zorg ervoor dat een gebruiker die op uw advertentie klikt de details van uw product kan zien, zelfs als u niet verzendt naar de locatie van de gebruiker.
 • Houd u aan lokale wet- en regelgeving bij het indienen van verzendgegevens.

Praktische tips

Met deze praktische tips kunt u uw productgegevens optimaliseren voor de beste resultaten.

 • Gebruik de verzendinstellingen van uw account in Merchant Center. Met deze instellingen kunt u eenvoudige flatrates of complexe aangepaste modellen maken. Gebruik het kenmerk shipping [verzending] als laatste redmiddel om de instellingen die u in Merchant Center heeft geconfigureerd te overschrijven.
 • Geef een prijs voor verzending op die in de valuta van uw land van verkoop kan worden weergegeven (volgens ISO 4217). Dien bijvoorbeeld 1,01 EUR in en niet 1,0012 EUR. Als uw prijs niet in de valuta van uw land van verkoop kan worden weergegeven, ronden we het bedrag af op een waarde die wel mogelijk is.
 • Geef geen tegenstrijdige informatie op als u het kenmerk meerdere malen indient. Geef bijvoorbeeld nooit twee verschillende prijzen op voor dezelfde regio of dezelfde serviceklasse.
 • Geef promoties voor verzendkosten op via de promotiefeed. Als u bijvoorbeeld gratis verzending aanbiedt voor een zomeruitverkoop van 2 weken, uploadt u een verzendpromotie naar de promotiefeed en voert u de desbetreffende datums in. Met de code krijgen consumenten gratis verzending zodra ze afrekenen op de website. Meer informatie over promoties
 • Vermeld duidelijk de extra kosten die geen betrekking hebben op de verzending, maar wel relevant zijn voor de aankoop wanneer wordt afgerekend. Vermeld bijvoorbeeld invoerrechten, recyclingtoeslagen, creditcardkosten en servicekosten. Dien deze gegevens niet in als onderdeel van de belasting- of prijskenmerken.
 • Dien verzendkosten in voor elke regio waar u naar verzendt. Als u via uw productgegevens of de verzendinstellingen van uw account geen verzendkosten indient voor een regio waar u naar verzendt, kan uw product of account worden afgekeurd.
 • Stem uw Shopping-campagnes in Google Ads af op uw verzendinstellingen en de availability [beschikbaarheid] van uw product. Meer informatie over hoe u advertenties personaliseert voor geografische locaties

Aanvullende richtlijnen

Lees elke sectie zorgvuldig door en bepaal of de vereisten van toepassing zijn op uw land of product. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit laten we u weten in Diagnostische gegevens in uw Merchant Center-account.

Zweden, Noorwegen en Finland
 • Dien de verzendkosten in voor het adres van een gebruiker of voor een afhaalpunt. Voor Zweden, Noorwegen en Finland kunt u de verzendkosten naar een afhaalpunt indienen voor de pakketdiensten PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto en Schenker. Maak op uw website aan gebruikers duidelijk dat u een van deze pakketdiensten ondersteunt.
Argentinië en Chili
 • Dien de verzendkosten in voor het adres van een gebruiker, voor een afhaalpunt of voor ophalen in de winkel.
Verzendbestemmingen uitsluiten
 • Zorg ervoor dat de beschikbaarheid op uw bestemmingspagina overeenkomt met de verzendinstellingen in uw productgegevens. Als u uw producten niet in het hele land van verkoop levert, dient u alleen de verzendkosten in voor de regio's waar u wel levert.
Verzending vanuit een ander land dan het land van verkoop
 • Vermeld duidelijk op uw bestemmingspagina dat er extra douanekosten van toepassing kunnen zijn. Voeg bijvoorbeeld een disclaimer tijdens het afrekenen toe, zodat gebruikers zich bewust zijn van deze kosten voordat ze de bestelling plaatsen. Neem geen informatie over de in- of uitvoer op in de belasting- of prijskenmerken. Meer informatie over uitvoervereisten
Software-abonnementen en downloads
 • Stel de verzendkosten in op 0 (als verzendkosten vereist zijn voor uw land van verkoop) wanneer u een immaterieel product adverteert, zoals een software-abonnement, digitale content of downloadbare software. U kunt verzendkosten indienen via het kenmerk shipping [verzending] of via de verzendinstellingen van uw account.

Voorbeelden

Tekstopmaak

U maakt de naam op door shipping [verzending] toe te voegen met tussen haakjes de namen van de subkenmerken die u wilt indienen, gescheiden door een dubbele punt ( : ).

Als u bijvoorbeeld land, postcode en prijs wilt indienen:

Naam shipping(country:postal_code:price) [verzending(verzending_land:postcode:verzending_prijs)]

Maak de waarde op door de waarde van elk subkenmerk in te dienen in dezelfde volgorde als in de naam, gescheiden door een dubbele punt ( : ). Bijvoorbeeld:

Naam        shipping(country:postal_code:price) [verzending(verzending_land:postcode:verzending_prijs)]
Mogelijke waarde    US:80302:6.49 USD
Mogelijke waarde    US:30*:12.75 USD

U kunt ook alleen de prijs indienen. Bijvoorbeeld:

Naam        shipping(price) [verzending(prijs)]
Mogelijke waarde    6.49 USD

Als u geen subkenmerken aan de naam toevoegt, moet u nog steeds waarden indienen voor de vier subkenmerken in deze volgorde: land, regio, service, prijs. Bijvoorbeeld:

Naam        shipping [verzending]
Mogelijke waarde    US:CA:Express:6.49 USD

Als u geen optioneel subkenmerk (bijvoorbeeld service) voor een bepaald product wilt opgeven, voegt u wel een dubbele punt toe ( : ), maar laat u de tekst leeg. Bijvoorbeeld:

Naam        shipping [verzending]
Mogelijke waarde    US:::6.49 USD

Naam        shipping(country:region:price) [verzending(verzending_land:verzending_regio:verzending_prijs)]
Mogelijke waarde    US::6.49 USD

Herhaalde velden (voorbeeld regionale verzending)

Tekst

U kunt maximaal 100 verzendwaarden per artikel indienen om de verschillende kosten voor afzonderlijke locaties op te geven. Als u meerdere locaties wilt indienen, dient u het kenmerk (met dezelfde naam) meerdere keren in. Bijvoorbeeld:

Product Orthopedisch hondenbed
title [titel] XXL orthopedisch hondenbed
shipping [verzending] US:94002-95460:0 USD
shipping [verzending] US:900*-901*:0 USD
shipping [verzending] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML

Om meerdere leveringsgroepen voor een XML-feed in te dienen, gebruikt u een afzonderlijk kenmerk voor elke leveringsgroep. U kunt maximaal 100 shipping [verzending]-kenmerken voor elk product indienen.

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Express</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Over land</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Over land</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Postcodes

Voor de Verenigde Staten en Australië kunt u postcodes indienen via het subkenmerk postal_code [postcode]. Er zijn verschillende manieren waarop u deze waarden kunt indienen.

Eén postcode indienen

Voer de volledige code in. Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94043

Een reeks codes indienen

Voer twee volledige codes in, gescheiden door een koppelteken ( - ). Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94002-95460

Een reeks codes met een jokerteken indienen

Voer een aantal cijfers in, gevolgd door een asterisk ( * ). Dit voorbeeld bevat alle codes die met 94 beginnen. Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94*

Een reeks codes met twee voorvoegsels met jokertekens indienen

Gebruik twee voorvoegsels met asterisken ( * ), gescheiden door een koppelteken ( - ) om een kleinere reeks te maken. Gebruik hetzelfde aantal cijfers voor beide voorvoegsels. Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94*-95*

Gratis verzending, software-abonnementen en downloads

Voeg gratis verzending toe door het subkenmerk price [prijs] in te stellen op 0 in de valuta van uw land van verkoop. Als uw product immaterieel is, zoals een eenmalige download of een software-abonnement, stelt u de verzending ook in op 0. Bijvoorbeeld:

Product Google Security Software Basic Edition (1-jarig abonnement)
title [titel] Google Security Software Basic Edition (1-jarig abonnement)
price [prijs] 29.90 USD
google_product_category [google_productcategorie] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Software > Computersoftware > Antivirus- en beveiligingssoftware]
brand [merk] Google
shipping [verzending] US:::0 USD
image_link [afbeeldingslink] http://www.example.com/image1.jpg
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
71525
false