shipping [szállítás]: definíció

 

A shipping [szállítás] attribútum lehetővé teszi, hogy szállítási költséget adjon meg egy termékhez. Ezt az attribútumot akkor használja, amikor felül kell írnia a Merchant Centerben beállított szállítási beállításokat (pl. nagy terjedelmű vagy törékeny termékekhez).

A szállítás attribútum nem használható a Shopping-műveletek termékeihez. A szállítási költséget fiókszinten kell beállítani a Merchant Centerben. További információ a szállítás beállításáról a Shopping-műveletekben

A szállítás fedezi a szállítási fuvarozó által felszámított költségeket vagy egyéb, a szállítással közvetlenül összefüggő költségeket. Egy költséget akkor kell szállítási költségnek tekinteni, ha azt a „kezelés”, „kézbesítés”, „szállítás”, „logisztika” vagy „fuvarozó” szavak használatával írják le. A szállítás a nemzetközi díjakat is magába foglalhatja, amennyiben webhelyén a szállítás kifejezés alatt szerepel a költség. Ezenkívül a szállításnak tartalmaznia kell a fenti öt kifejezés bármelyikéhez kapcsolódó biztosítási költségeket is. 

A szállítási költség a leggyakoribb oka annak, hogy a felhasználók elvetik a vásárlással kapcsolatos döntéseiket, ezért ha hirdetéseiben pontos információt jelenít meg, azzal növelheti hirdetései teljesítményét.

How shipping cost could be displayed in your ad

Mikor érdemes használni?

A Shopping Actions szolgáltatás esetén nem áll rendelkezésre

Kötelező a Google felületein megjelenő speciális adatok esetén, ha felül kell írnia a Merchant Centerben megadott szállítási beállításokat.

Kötelező a Shopping-hirdetéseknél, ha felül kell írnia a Merchant Centerben megadott szállítási beállításokat az alábbi országok bármelyikénél:

 • Ausztrália
 • Ausztria
 • Belgium
 • Kanada
 • Csehország
 • Franciaország
 • Németország
 • Írország
 • Izrael
 • Olaszország
 • Hollandia
 • Lengyelország
 • Dél-Korea
 • Spanyolország
 • Svájc
 • Egyesült Királyság 
 • Egyesült Államok

Ha bizonyos tételeknél módosítania kell a szállítási költségeket, használja a shipping [szállítás] attribútumot, amely mindig felül fogja írni a fiók szállítási beállításait. Felhívjuk figyelmét, hogy ennek az attribútumnak a megadása helyett inkább azt javasoljuk, hogy a Merchant Center beállításain keresztül adja meg a szállítási költségeket. További információ a szállítási beállításokról

Ez a shipping [szállítás] attribútum 4 alattribútummal rendelkezik:

 • country [ország] (opcionális)
  Az az ország, ahová egy tétel szállítható. Alapértelmezés szerint az Ön értékesítési országát használja a rendszer. ISO 3166-1 országkódot (pl. CH) adjon meg. 
 • Egy kézbesítési terület megadásához csak a 4 rendelkezésre álló opció egyikét töltse fel a shipping [szállítás] attribútumhoz:
  • region [régió]
   Töltsön fel államot, területet vagy prefektúrát. Ez az opció Ausztrália, az Egyesült Államok és Japán esetén áll rendelkezésre. ISO 3166-1 országkódot adjon meg, az ország előtagja nélkül (pl. CA, NSW, 03).
  • postal_code [irányítószám]
   Töltsön fel irányítószám-tartományt. Ez az opció Ausztrália és az Egyesült Államok esetén áll rendelkezésre. Az alábbi formátumok bármelyikét feltöltheti:
   • Irányítószám (pl. 94043)
   • Irányítószám-tartomány (pl. 94002-95460)
   • Irányítószám-tartomány helyettesítő karakterrel ellátott előtag megadásával (*) (pl. 94*)
   • Irányítószám-tartomány helyettesítő karakterrel (*) ellátott 2 előtag megadásával (pl. 94*-95*)
  • location_id [helyazonosító]
   Töltse fel a földrajzi helyhez tartozó, a Google Ads API (AdWords API) által meghatározott számazonosítót (pl. Kalifornia esetén ezt: 21137). Ez az opció Ausztrália (állam), az Egyesült Államok (állam) és Japán (prefektúra) esetén áll rendelkezésre.
  • location_group_name [helycsoport_neve]

   Töltsön fel egy helycsoportot, amelyet a Merchant Center beállításain keresztül állít be és nevez el. Azokat a csoportneveket használja itt (pl. Nyugati part, Outback). Ez az opció Ausztrália és az Egyesült Államok esetén áll rendelkezésre. További információ a helycsoportok beállításáról

 • service [szolgáltatás] (opcionális)
  Töltsön fel egy szolgáltatási osztályt vagy szállítási gyorsaságot. 
 • price [ár] (kötelező)
  Töltsön fel egy rögzített szállítási költséget, és használjon pontot [.] tizedesjelként (pl. 600.00 HUF). Kerülje a vesszők [,] használatát annak érdekében, hogy az ár helyesen jelenjen meg.

Formátum

Kövesse a formátumra vonatkozó alábbi irányelveket, hogy biztosan jól értelmezzük az Ön által feltöltött adatokat. 

Típus

Unicode karakterek (Ajánlott: csak ASCII.)

Támogatott értékek


AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0-1000

AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0-5000

ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0-20000

INR, JPY, PHP, RUB: 
0-100000

KRW:
0-1000000

CLP: 
0-500000

COP: 
0-2000000

IDR: 
0-10000000

VND:
0-20000000

Ismétlődő mező

(Mi ez?)

Termékenként legfeljebb 100 shipping [szállítás] attribútumot adhat meg
 
Fájlformátum Mintaérték
Szöveges táblázatok

A nevet úgy tudja formázni, ha megadja, mely alattribútumokat tölti fel. Írja be a shipping [szállítás] attribútumot, majd zárójelben adja hozzá a feltölteni kívánt alattribútumok neveit kettősponttal ( : ) elválasztva.

Például az ország, az irányítószám és az ár feltöltéséhez így járjon el:

Név    shipping(country:postal_code:price) [szállítás(ország:irányítószám:ár)]

Ha nem ad meg alattribútumokat a névben, feltételezzük, hogy attribútumértékei mind a 4 alattribútumot tartalmazzák, a következő sorrendben: 

 1. country [ország]
 2. region [régió]
 3. service [szolgáltatás]
 4. price [ár]

Az értéket úgy formázhatja, ha az egyes alattribútumok értékét ugyanabban a sorrendben tölti fel, mint ahogy a névben szerepelnek, és kettősponttal (:) választja el őket. Ne használjon idézőjeleket. Például:

Név        shipping(country:postal_code:price) [szállítás(ország:irányítószám:ár)]
Lehetséges érték    US:80302:6.49 USD

Ha több helyet szeretne feltölteni, töltse fel többször az attribútumot (ugyanazzal a névvel). Például:

Név        shipping(country:postal_code:price) [szállítás(ország:irányítószám:ár)]
Lehetséges érték    US:94002-95460:0 USD

Név        shipping(country:postal_code:price) [szállítás(ország:irányítószám:ár)]
Lehetséges érték    US:900*-901*:15.99 USD

Ha nem szeretne opcionális alattribútumot megadni (pl. a szolgáltatást) egy adott termékhez, akkor ugyanúgy adjon hozzá egy kettőspontot ( : ), de hagyja üresen a szöveget. Például:

Név        shipping [szállítás]
Lehetséges érték    US:::6.49 USD

Név        shipping(country:region:price) [szállítás(ország:régió:ár)]
Lehetséges érték    US::6.49 USD

XML-táblázatok

Amennyiben szükséges, adja hozzá az opcionális alattribútumokat. Ha különböző szállítási helyekre szeretne meghatározni szállítási költséget, adjon meg több shipping [szállítás] attribútumot, a fontos alattribútumokkal együtt.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>szárazföldi</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>expressz</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

</g:shipping>


A Content API-adatok formátumára vonatkozóan lásd: Content API for Shopping.

Irányelvek

Annak érdekében, hogy biztosan jó minőségű adatokat töltsön fel a termékeihez, tartsa be az alábbi irányelveket.

Minimális követelmények

Ezeknek a követelményeknek kell megfelelnie, hogy terméke megjelenhessen. Ha nem teljesíti ezeket a követelményeket, a terméket elutasítjuk, és erről a Merchant Center-fiók Diagnosztika oldalán értesítjük Önt.

 • A teljes és megfelelő szállítási információkat és költségeket adja meg. A szállítási költség a leggyakoribb oka annak, hogy a felhasználók elvetik a vásárlással kapcsolatos döntéseiket, ezért a pontos költség megadása hatékonyabbá tudja tenni a hirdetéseit.
  • Minden fontos szállítási díjat tüntessen fel. Minden díjat tüntessen fel egy olyan vásárláshoz, amely a „szállítás”, „kézbesítés”, „kezelés”, „logisztika” vagy „fuvarozó” szavakat tartalmazza.
  • Ha nem tud pontos költséget megadni, akkor becsülje túl. Igazodjon ahhoz, amit a felhasználók fizetnének, vagy becsülje azt túl. 
 • A szállítás díját közvetlenül egy egyénre alkalmazza. Ne használjon más díjakat, például az üzletbe való szállítás díját vagy olyan díjat, amelynek alkalmazásához tagság szükséges.
 • A termékadatokat minden felhasználó számára jelenítse meg a céloldalán. Ügyeljen rá, hogy a hirdetésre kattintó felhasználó lássa a termékkel kapcsolatos részleteket, még akkor is, ha Ön nem szállít a felhasználó tartózkodási helyére. 
 • A szállítási információk megadásakor tartsa be a helyi törvényeket

Bevált módszerek

Ezekkel a bevált módszerekkel túlléphet az alapvető követelményeken, továbbá optimalizálhatja a termékadatok teljesítményét.

 • Használjon fiókszintű szállítási beállításokat a Merchant Centerben. Ezekkel a beállításokkal megadhat egyszerű átalányárat vagy összetett, testreszabott modelleket is. A shipping [szállítás] attribútumot csak végső esetben használja, ha szükséges felülírni a Merchant Centerben megadott beállításokat.
 • Olyan szállítási költséget adjon meg, amely kifizethető az értékesítési ország pénznemében (az ISO 4217 szerint). Például 1.0012 USD helyett 1.01 USD-t adjon meg. Ha az ár nem fizethető ki az értékesítési ország pénznemében, akkor olyan értékre kerekítjük, amely kifizethető. 
 • Ne adjon meg ellentmondásos információt, ha többször is megadja az attribútumot. Például ne adjon meg két eltérő árat ugyanahhoz a régióhoz vagy szolgáltatási osztályhoz.
 • A szállítási promóciókat a Kereskedői promóciók táblázaton keresztül adja meg. Például ha egy kéthetes nyári akció keretében ingyenes szállítást biztosít, töltsön fel egy szállítási promóciót a kereskedői promóciók táblázatba, és adja meg az érvényességi időszakot. A kód használatával a fogyasztók élhetnek az ingyenes szállítás lehetőségével, amikor fizetnek a webhelyen. További információ a Kereskedői promóciókról
 • Jól látható módon tüntessen fel minden további díjat, amely nem kapcsolódik a szállításhoz, de fontos lehet a vásárlás szempontjából a fizetés során. Sorolja fel például a behozatali vámokat, az újrahasznosítási díjakat, a hitelkártya-használati díjakat és szolgáltatási díjakat. Ezeket az információkat ne az adó vagy az ár attribútum részeként adja meg.
 • Adja meg a szállítási költséget minden olyan régióra vonatkozóan, ahová vállal kiszállítást. Ha nem ad meg szállítási költséget valamelyik régióra vonatkozóan, ahová vállal kiszállítást, akár a termékadatok, akár a fiókszintű szállítási beállítások alatt, előfordulhat, hogy termékét vagy fiókját elutasítjuk. 
 • Egyeztesse a Google Ads szolgáltatásban futtatott Shopping-kampányokat, a szállítási beállításokat, valamint a termék availability [rendelkezésre_állás] attribútumát. További információ a hirdetések földrajzi elhelyezkedés szerinti testreszabásáról

További irányelvek

Alaposan tekintse át az egyes részeket annak megállapításához, hogy a követelmények vonatkoznak-e az Ön országára vagy termékére. Amennyiben nem teljesíti az Önre vonatkozó követelményeket, a terméket elutasítjuk, és erről a Merchant Center-fiókja Diagnosztika oldalán értesítjük Önt.

Finnország, Norvégia és Svédország
 • A szállítási költséget a felhasználó címére vagy átvételi pontra vonatkozóan adja meg. Finnország, Norvégia és Svédország esetén a szállítási költséget a következő futárszolgálatok valamely átvételi pontjára vonatkozóan adhatja meg: PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto és Schenker. Ügyeljen rá, hogy a felhasználók számára egyértelműen kiderüljön a webhelyéről, hogy együttműködik a felsorolt futárszolgálatok valamelyikével.
Argentína, Chile
 • A szállítási költséget a felhasználó címére, átvételi pontra vagy üzletben való átvételre vonatkozóan adja meg.
Szállítási címek kizárása
 • Egyeztesse a céloldalán feltüntetett rendelkezésre állást a termékadataiban megadott szállítási beállításokkal. Ha termékeit nem az egész értékesítési ország területén szállítja, csak azokhoz a régiókhoz adjon meg szállítási költséget, ahova szállít.
Szállítás az értékesítési országon kívülről
 • Jól láthatóan tüntesse fel céloldalán, hogy vámokhoz kapcsolódó további költségek merülhetnek fel. Például a fizetési folyamathoz adjon hozzá egy felelősséget kizáró nyilatkozatot, hogy a felhasználók tudatában legyenek ezeknek a költségeknek, mielőtt leadják a rendelést. Ne töltsön fel importálással vagy exportálással kapcsolatos információt az adó vagy az ár attribútumok részeként. További információ az exportálási követelményekről
Szoftver-előfizetések és -letöltések
 • A szállítási költséghez 0-t adjon meg (amennyiben a szállítási költségre szükség van az értékesítési országnál), amikor olyan nem kézzelfogható terméket hirdet, mint a szoftver-előfizetés, digitális tartalom vagy letölthető szoftver. A szállítási költséget a shipping [szállítás] attribútumon keresztül vagy fiókja szállítási beállításainál adhatja meg.

Példák

Szövegformázás

A név formázásához adja hozzá a shipping [szállítás] attribútumot, majd zárójelben adja meg a feltöltendő alattribútumok neveit egy kettősponttal ( : ) elválasztva.

Például az ország, az irányítószám és az ár feltöltéséhez így járjon el:

Név shipping(country:postal_code:price) [szállítás(ország:irányítószám:ár)]

Az értéket úgy tudja formázni, ha az egyes alattribútumok értékét ugyanabban a sorrendben tölti fel, mint ahogy a névben szerepelnek, és egy kettősponttal ( : ) elválasztja őket. Például:

Név        shipping(country:postal_code:price) [szállítás(ország:irányítószám:ár)]
Lehetséges érték    US:80302:6.49 USD
Lehetséges érték    US:30*:12.75 USD

Egyúttal az árat is megadhatja. Például:

Név        shipping(price) [szállítás(ár)]
Lehetséges érték    6.49 USD

Ha nem ad meg alattribútumokat a névben, ettől még tölthet fel értékeket mind a 4 alattribútumhoz a következő sorrendben: Például:

Név        shipping [szállítás]
Lehetséges érték    US:CA:Express:6.49 USD

Ha nem szeretne opcionális alattribútumot megadni (pl. a szolgáltatást) egy adott termékhez, akkor ugyanúgy adjon hozzá egy kettőspontot ( : ), de hagyja üresen a szöveget. Például:

Név        shipping [szállítás]
Lehetséges érték    US:::6.49 USD

Név        shipping(country:region:price) [szállítás(ország:régió:ár)]
Lehetséges érték    US::6.49 USD

Ismétlődő mezők (regionális szállításra vonatkozó példa)

Szöveg

Tételenként legfeljebb 100 szállítási értéket tölthet fel az egyes helyekre vonatkozó különböző költségek jelzésére. Ha több helyet szeretne feltölteni, töltse fel többször az attribútumot (ugyanazzal a névvel). Például:

Termék Ortopédiai kutyafekhely
title [megnevezés] XXL méretű ortopédiai kutyafekhely
shipping [szállítás] US:94002-95460:0 USD
shipping [szállítás] US:900*-901*:0 USD
shipping [szállítás] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML

Ha több szállítási csoportot szeretne feltölteni egy XML-táblázathoz, minden egyes szállítási csoporthoz adjon hozzá egy külön attribútumot. Legfeljebb 100 shipping [szállítás] attribútumot tölthet fel az egyes termékekhez.

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>expressz</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>szárazföldi</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>szárazföldi</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Irányítószámok

Az Egyesült Államok és Ausztrália esetén a postal_code [irányítószám] alattribútum segítségével tölthet fel irányítószámokat. Ezeket az értékeket többféleképpen is feltöltheti.

Egyetlen irányítószám feltöltése

A teljes kódot adja meg. Például:

postal_code [irányítószám]    94043

Irányítószám-tartomány feltöltése

Adjon meg két teljes irányítószámot kötőjellel ( - ) elválasztva. Például:

postal_code [irányítószám]    94002-95460

Irányítószám-tartomány feltöltése helyettesítő karakter használatával

Adjon meg akárhány számjegyet, majd utána használja a csillag ( * ) szimbólumot. A jelen példa az összes 94-gyel kezdődő irányítószámot magába foglalja. Például:

postal_code [irányítószám]    94*

Irányítószám-tartomány feltöltése helyettesítő karakterrel ellátott 2 előtag használatával

Használjon két előtagot csillagokkal ( * ) és egy kötőjellel ( - ) egy tartomány leszűkítéséhez. Mindkét előtag esetén ugyanannyi számjegyet használjon. Például:

postal_code [irányítószám]    94*-95*

Ingyenes szállítás, szoftver-előfizetések és letöltések

Adja hozzá az ingyenes szállítást a price [ár] alattribútum 0 értékre való beállításával az értékesítési ország pénznemének megfelelően. Ha nem kézzelfogható termékről van szó, például egyszeri letöltésről vagy szoftver-előfizetésről, akkor a szállítást is 0 értékre állítsa be. Például:

Termék Google biztonsági szoftver, alapkiadás (1 éves előfizetés)
title [megnevezés] Google biztonsági szoftver, alapkiadás (1 éves előfizetés)
price [ár] 5980.00 HUF
google_product_category [google-termékkategória] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Szoftverek > Számítógépes szoftverek > Vírusirtó és biztonsági szoftverek]
brand [márka] Google
shipping [szállítás] HU:::0 HUF
image_link [képlink] http://www.example.com/image1.jpg
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát