shipping [doprava]: Definice

Pomocí atributu shipping [doprava] můžete zadat rychlost dopravy a cenu produktu. Tento atribut použijete, pokud v účtu Merchant Center není pro vaši položku nastavení dopravy definováno nebo pokud potřebujete nastavení dopravy ze služby Merchant Center přepsat – třeba když potřebujete přepsat nastavení dopravy u objemných nebo křehkých produktů.

Ve službě Koupit na Googlu není atribut shipping [doprava] k dispozici. Cena dopravy musí být nastavena na úrovni účtu ve službě Merchant Center. Další informace o nastavení dopravy pro službu Koupit na Googlu najdete zde

Cena dopravy zahrnuje cenu, kterou si účtuje dopravce, případně jiné poplatky, které s dopravou přímo souvisejí. Poplatek lze do ceny dopravy započíst v případě, že se dá označit termínem „zpracování“, „doručení“, „doprava“, „logistika“ nebo „dopravce“. Do ceny dopravy lze zahrnout i poplatky za dopravu přes hranice, pokud jsou tyto poplatky na vašem webu v podmínkách dopravy uvedeny. Do ceny dopravy by mělo spadat i pojistné související s výše uvedenými termíny.

Dopravu charakterizuje i její rychlost neboli čas od chvíle, kdy zákazník zadá objednávku, do okamžiku, kdy ji obdrží. Rychlost dopravy zahrnuje dobu zpracování a dobu přepravy. Dobou zpracování se rozumí čas od chvíle, kdy je zadána objednávka, do okamžiku, kdy je předána dopravci. Doba přepravy představuje čas od chvíle, kdy je objednávka předána dopravci, do okamžiku, kdy je doručena zákazníkovi.

Rychlost a cena dopravy jsou dva nejčastější důvody, proč si uživatelé své nákupy rozmyslí. Uvádění přesných informací vám proto může pomoci zlepšit výkon reklam a neplacených záznamů.

Pomocí atributu shipping [doprava] lze také uvést země, do kterých se váš produkt dodává, jestliže patří do programů, které cenu dopravy nevyžadují.

Použití

Není dostupné pro službu Koupit na Googlu

Náklady na dopravu jsou povinné pro rozšířené záznamy. Můžete je zadat prostřednictvím atributu shipping [doprava] nebo přepravní služby na úrovni účtu. Podrobnější informace o nastavování přepravních služeb najdete zde.

Náklady na dopravu jsou povinné pro reklamy v Nákupech v následujících zemích:

 • Austrálie
 • Rakousko
 • Belgie
 • Kanada
 • Česko
 • Francie
 • Německo
 • Irsko
 • Izrael
 • Itálie
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Jižní Korea
 • Španělsko
 • Švýcarsko
 • Velká Británie
 • USA

Pomocí tohoto atributu určíte další země, do kterých zboží odesíláte.

Můžete ho použít i tehdy, když v účtu Merchant Center není pro vaši položku cena dopravy určena nebo pokud nastavení dopravy ze služby Merchant Center potřebujete přepsat, třeba v případě objemných nebo křehkých produktů.

Atribut shipping [doprava] používá následující podatributy:

 1. country [země] (povinné)
  • Země, do které je možné produkt doručit. Zadejte kód země podle normy ISO 3166-1 (například CH).
 2. Pokud chcete zadat oblast dodání (což je volitelné), uveďte jednu z následujících možností:
  • region [region] (volitelné)
   Uveďte stát, teritorium nebo prefekturu. Tento atribut je možné použít pro USA, Austrálii a Japonsko. Zadejte kód podskupiny z tabulky kódů ISO 3166-2 (US, AU nebo JP) bez předpony země (například NY, NSW, 03).
  • postal_code [PSČ]  (volitelné)
   Zadejte skupinu poštovních směrovacích čísel. Tento atribut je možné použít pro Spojené státy a Austrálii.
   Zadejte některý z následujících stylů:
   PSČ (např. 94043)
   skupina PSČ (např. 94002-95460)
   skupina PSČ ve formě předpony a zástupného znaku ( * ) (např. 94*)
   skupina PSČ ve formě dvou předpon a zástupného znaku ( * ) (např. 94*-95*)
  • location_id [id_lokality] (volitelné)
   Zadejte číselné ID vaší lokality definované rozhraním Google Ads API (AdWords API) (například pro Kalifornii použijte 21137). Tento atribut je možné použít pro Spojené státy (stát), Austrálii (stát) a Japonsko (prefektura).
  • location_group_name [název_skupiny_lokalit] (volitelné)
   Zadejte skupinu lokalit, kterou jste si předtím nastavili a pojmenovali v nastavení služby Merchant Center. Tento název skupiny (například Západní pobřeží, Vnitrozemí) zde použijte. Atribut je možné použít pro USA a Austrálii. Další informace o tom, jak skupiny lokalit nastavit, najdete zde.
 3. service [způsob_dopravy] (volitelné)
  • Zadejte způsob nebo rychlost dopravy.
 4. cena [price] (povinné, aby bylo možné provést přepsání rychlosti dopravy, jinak volitelné)
  • Zadejte fixní cenu dopravy a oddělte desetinná místa tečkou [.] (například: 3.00 USD). Nepoužívejte čárku [,], aby nedošlo k nesprávné identifikaci ceny.
 5. Pokud chcete udat dobu zpracování (což je volitelné), zadejte následující podatributy:
  • minimální_doba_zpracování [min_handling_time]
   Minimální počet dnů mezi chvílí, kdy je objednávka zadána, a okamžikem, kdy je předána dopravci.
  • maximální_doba_zpracování [max_handling_time]
   Maximální počet dnů mezi chvílí, kdy je objednávka zadána, a okamžikem, kdy je předána dopravci.

   Nepoužívejte podatributy dopravy pro dobu zpracování zároveň se samostatnými atributy pro dobu zpracování. Pokud jsou u produktu k dispozici obě sady atributů, podatributy atributu doprava přepíšou samostatné atributy pro dobu zpracování. Podatributy dopravy jsou doporučené u reklam a neplacených záznamů. Samostatné atributy se doporučují u produktů prodávaných prostřednictvím služby Koupit na Googlu.

   Uveďte pracovní dny. Pokud si například zákazník objedná zboží v úterý a zásilka bude expedována nejpozději v pátek, je maximální doba zpracování 3 dny.
 6. Pokud chcete určit dobu přepravy (což je volitelné), zadejte následující podatributy:
  • minimální_doba_přepravy [min_transit_time]
   Minimální počet dnů mezi chvílí, kdy je produkt předán dopravci, a okamžikem, kdy je doručen zákazníkovi.
  • maximální_doba_přepravy [max_transit_time]
   Maximální počet dnů mezi chvílí, kdy je produkt předán dopravci, a okamžikem, kdy je doručen zákazníkovi.
Upozornění: Aby mohl Google vypočítat rychlost dopravy, musíte zadat hodnoty podatributů maximální_doba_zpracování [max_handling_time] i maximální_doba_přepravy [max_transit_time]. Aby byly podatributy doby zpracování a doby přepravy považovány za platné, je nutné zadat také hodnotu podatributu cena [price]..
Pokud zadáte atribut price [cena], nastavení způsobu dopravy (včetně časů doručení doručovací službou) stanovené v rámci účtu bude pro danou zemi a daný produkt ignorováno.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Podrobné informace o tom, kdy a jak odesílat hodnoty v angličtině, najdete v informacích o odesílání produktových dat

Typ

Znaky Unicode (doporučujeme však pouze znaky ASCII)

Podporované hodnoty

Pro měny AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0–1000

Pro měny AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0–5000

Pro měny ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0–20 000

Pro měny INR, JPY, PHP, RUB: 
0–100 000

Pro měnu KRW:
0–1 000 000

Pro měnu CLP: 
0–500 000

Pro měnu COP: 
0–2 000 000

Pro měnu IDR: 
0–10 000 000

Pro měnu VND:
0 20 000 000

Opakované pole

(Co je to?)

Zadejte atribut shipping [doprava] až stokrát pro jeden produkt
 
Formát souboru Příklad
Textové zdroje

Naformátujte název uvedením podatributů, které zadáváte. Zadejte atribut shipping [doprava] a pak v závorkách uveďte názvy podatributů, které chcete zadat. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou (:).

Pokud například chcete zadat údaje o zemi, PSČ, ceně, době zpracování a době přepravy, uveďte tyto údaje:

Název        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time):
(min_transit_time:max_transit_time
)
[doprava(země:PSČ:cena:minimální_doba_zpracování:maximální_doba_zpracování:minimální_doba_přepravy:maximální_doba_přepravy]

Pokud u názvu podatributy neuvedete, budeme předpokládat, že hodnoty atributů vašeho produktu zahrnují podatributy v tomto pořadí: 

 1. country [země]
 2. region [region]
 3. service [způsob_dopravy]
 4. price [cena]

Hodnotu můžete naformátovat tak, že zadáte hodnoty jednotlivých podatributů, oddělené dvojtečkou (:), ve stejném pořadí jako u názvu. Nepoužívejte uvozovky. Příklad:

Název        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time) [doprava(země:PSČ:cena:minimální_doba_zpracování:maximální_doba_zpracování:minimální_doba_přepravy:maximální_doba_přepravy]

Příklad hodnoty    US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Pokud budete chtít uvést údaje pro více lokalit, zadejte atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Název        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time):
(min_transit_time:max_transit_time)

[doprava(země:PSČ:cena:minimální_doba_zpracování:maximální_doba_zpracování:minimální_doba_přepravy:maximální_doba_přepravy] Příklad hodnoty    US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Název        shipping(country:postal_code:price) [doprava(země:PSČ:cena)]
Příklad hodnoty    US:900*-901*:15,99 USD

Pokud pro daný produkt nechcete volitelný podatribut (například service [způsob_dopravy]) uvádět, přidejte i tak dvojtečku (:), ale hodnotu nechte prázdnou. Příklad:

Název        shipping [doprava]
Příklad hodnoty    US:::6.49 USD

Název        shipping(country:region:price) [doprava(země:PSČ:cena)]
Příklad hodnoty    US::6,49 USD

Zdroje XML

Uveďte volitelné podatributy, které potřebujete. Pokud budete chtít stanovit cenu dopravy do různých lokalit, zadejte příslušný počet atributů shipping [doprava] včetně patřičných podatributů.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Ground</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Express</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Zadejte úplné a správné informace o dopravě včetně rychlosti a ceny dopravy.
 • Rychlost a cena dopravy jsou dva nejčastější důvody, proč si zákazníci nákup produktu rozmyslí. Proto je důležité mít nastavení dopravy správné a aktuální, aby vaše reklamy a informace o produktu působily tak, jak chcete.
  • Uveďte všechny relevantní poplatky za dopravu. Zahrňte veškeré poplatky související s tou částí nákupu, kterou lze označit termíny „doprava“, „doručení“, „zpracování“, „logistika“ nebo „dopravce“.
  • Pokud neznáte přesnou výši ceny za dopravu, uveďte raději její vyšší odhad. Uveďte takovou částku, kterou uživatelé podle vašeho odhadu zaplatí, nebo ještě o něco vyšší. Mějte na paměti, že příliš nadnesený odhad může negativně ovlivnit výkon produktu.
 • Uveďte cenu dopravy, kterou hradí koncový zákazník. Nepoužívejte jiné ceny, například cenu dopravy do obchodu nebo cenu vyžadující registraci uživatele.
 • Dbejte na to, aby si podrobnosti o produktu mohli na vaší vstupní stránce zobrazit všichni uživatelé. Ujistěte se, že se uživateli, který klikne na vaši reklamu, o vašem produktu zobrazí podrobné informace, a to i v případě, že do lokality uživatele produkty nedodáváte.
 • Při zadávání údajů o dopravě postupujte v souladu s místními právními předpisy.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Použijte nastavení dopravy na úrovni účtu Merchant Center. Pomocí tohoto nastavení můžete vytvářet jednoduché fixní sazby i složitější vlastní modely. Pokud byste nastavení, které jste ve službě Merchant Center zvolili, chtěli přepsat, můžete jako poslední možnost využít atribut shipping [doprava].
 • Zadejte cenu dopravy, která může být uvedena v měně země prodeje (podle normy ISO 4217). Například místo 1.0012 USD uveďte 1.01 USD. Pokud není možné cenu v měně země prodeje vyjádřit, zaokrouhlíme ji pro vás na hodnotu, která toto vyjádření umožní.
 • Pokud atribut zadáváte vícekrát, dejte pozor, aby si informace navzájem neodporovaly. Neuvádějte například dvě různé ceny pro stejný region nebo pro stejný způsob dopravy.
 • Případné akční ceny dopravy uvádějte ve zdroji promoakce. Pokud například pořádáte dvoutýdenní letní výprodej s dopravou zdarma, nahrajte údaje o této akci do zdroje promoakce obchodníka včetně termínu zahájení a ukončení. Uživatel potom po zadání příslušného kódu získá při dokončování nákupu dopravu zdarma. Další informace o promoakcích najdete zde
 • Jasně uveďte všechny dodatečné poplatky, které s dopravou nesouvisí, ale během dokončování nákupu se projeví na celkové ceně produktu. Například celní poplatky, recyklační poplatek, poplatek za platbu kartou nebo servisní poplatek. Nezadávejte tyto údaje v rámci atributu daň nebo cena.
 • Zadejte cenu dopravy pro každou oblast, do které se vaše produkty dodávají. Pokud cenu dopravy pro oblast, do které se vaše produkty dodávají, v produktových datech ani v nastavení dopravy u vašeho účtu nezadáte, může to být důvodem k zamítnutí vašeho produktu nebo účtu.
 • Slaďte své kampaně v Nákupech Google realizované pomocí služby Google Ads s nastavením dopravy a s atributem availability [dostupnost] vašeho produktu. Přečtěte si, jak můžete personalizovat reklamy pro různé zeměpisné polohy

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. V případě, že nesplníte požadavky, které pro vás platí, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

Švédsko, Norsko a Finsko
 • Odešlete náklady na přepravu buď na adresu uživatele, nebo na sběrné místo. Pro Švédsko, Norsko a Finsko můžete pro atribut doprava odeslat náklady do sběrného místa následujících dopravců: PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto a Schenker. Uživatelům by mělo být z vašich webových stránek zřejmé, že preferujete některého z těchto dopravců.
Argentina, Chile
 • Odešlete náklady na přepravu na adresu uživatele, na sběrné místo, nebo na výdejnu prodejny.
Vylučte přepravní destinace
 • Zajistěte, aby údaje o dostupnosti, které uvádíte na svých stránkách, souhlasily s nastaveními pro dodání ve vašich produktových datech. Nedodáváte-li své produkty do všech oblastí země prodeje, odešlete pouze náklady na dopravu do regionů, do kterých dodáváte.
Doprava z místa mimo zemi prodeje
 • Na své vstupní stránce jasně uveďte, které poplatky související s proclením zboží mohou být po kupujících případně vyžadovány. Například můžete vložit odmítnutí odpovědnosti, ve kterém na tyto poplatky své zákazníky upozorníte ještě před tím, než si vaše zboží závazně objednají. Neodesílejte údaje související s importem či exportem v rámci atributu daň nebo cena. Prostudujte si podrobnější informace o požadavcích na export.
Předplatné a stažení software
 • Inzerujete-li nehmotné produkty, jako například předplatné softwaru, digitální obsah, či software ke stažení, nastavte u nákladů na dopravu hodnotu 0 (jsou-li pro zemi prodeje náklady na dopravu vyžadovány). Náklady na dopravu můžete odeslat prostřednictvím atributu shipping [doprava] nebo prostřednictvím nastavení účtu, volby týkající se dopravy.

Příklady

Formátování textu

Chcete-li nastavit formátování názvu produktu, použijte atribut shipping [doprava] a za něj přidejte v závorce názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé hodnoty oddělujte dvojtečkou „:“.

Například chcete-li odeslat údaje o zemi, PSČ a ceně:

Název shipping(country:postal_code:price) [doprava(země:PSČ:cena)]

Odesláním hodnot jednotlivých podatributů naformátujete hodnotu atributu. Podatributy uvádějte ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny u názvu a oddělujte je dvojtečkou (:). Například:

Název        shipping(country:postal_code:price) [doprava(země:PSČ:cena]
Příklad hodnoty    US:80302:6.49 USD
Příklad hodnoty    US:30*:12.75 USD

Můžete odeslat také cenu. Například:

Název        shipping(price) [doprava(cena)]]
Příklad hodnoty    6.49 USD

Hodnoty všech 4 podatributů v pořadí země, region, služba a cena odešlete i v případě, že v názvu podatributy neuvedete. Například:

Název        shipping [doprava]
Příklad hodnoty    US:CA:Express:6.49 USD

Nechcete-li pro některý z produktů uvést volitelný atribut (například atribut service [cena_dopravy]), přidejte dvojtečku (:), ale hodnotu nechte prázdnou. Například:

Název        shipping [doprava]
Příklad hodnoty    US::6.49 USD

Název        shipping(country:region:price) [doprava(země:region:cena)]
Příklad hodnoty    US::6.49 USD

Opakovaná pole (například regionální doprava)

Text

Pro každou položku můžete odeslat až 100 hodnot atributu shipping [doprava] a umožnit tak rozlišení nákladů pro jednotlivé lokality. Chcete-li odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Například:

Produkt Ortopedický psí pelíšek
title [název] Ortopedický psí pelíšek XXL
shipping [doprava] US:94002-95460:0 USD
shipping [doprava] US:900*-901*:0 USD
shipping [doprava] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML

Chcete-li odeslat více dodacích skupin pro zdroj XML, přidejte pro každou dodací skupinu samostatný atribut. Pro každý produkt můžete odeslat až 100 atributů shipping [doprava].

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Express</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

PSČ

Pro Spojené státy a Austrálii můžete odeslat PSČ pomocí podatributu postal_code [PSČ]. Existuje několik různých způsobů, jak můžete tyto hodnoty odeslat.

Odeslání jednoho PSČ

Uveďte celý číselný kód Například:

postal_code [PSČ]    94043

Uveďte rozsah PSČ

Uveďte 2 celé kódy oddělené pomlčkou (-). Například:

postal_code [PSČ]    94002-95460

Odeslání rozsahu PSČ za využití zástupného znaku

Uveďte libovolný počet číslic následovaných hvězdičkou (*). Uvedený příklad zahrne všechny kódy začínající na 94. Například:

postal_code [PSČ]    94*

Odeslání rozsahu PSČ za použití 2 předčíslí se zástupnými znaky

Pro zúžení rozsahu použijte 2 předčíslí s hvězdičkami (*) a pomlčkou (-). U obou předčíslí použijte stejné počty číslic. Například:

postal_code [PSČ]    94*-95*

Doprava zdarma, předplatné a stahování software

Dopravu zdarma zahrnete tak, že u podatributu price [cena] v měně země prodeje nastavíte hodnotu 0. Pokud váš produkt není hmotné povahy, jako například jednorázové stažení či předplatné software, nastavte u dopravy hodnotu 0. Například:

Produkt Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
title [název] Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
price [cena] 299.00 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Software > Počítačový software > Antivirový a bezpečnostní software
brand [značka] Google
shipping [doprava] US:::0 USD
image_link [url_obrázku] http://www.example.cz/obrazek1.jpg
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false