shipping [doprava]: Definice

 

Atribut shipping [doprava] vám umožňuje uvádět náklady na přepravu vašeho produktu. Tento atribut použijte, pokud v účtu Merchant Center není pro vaši položku nastavení dopravy definováno nebo potřebujete-li přepsat nastavení dopravy z Merchant Center, například pokud se jedná o objemné nebo křehké produkty.

U produktů v programu Shopping Actions není atribut shipping [doprava] k dispozici. Cena dopravy musí být nastavena na úrovni účtu Merchant Center. Podrobnější informace o nastavování dopravy v programu Shopping Actions najdete zde.

Doprava zahrnuje náklady, které si účtuje dopravce, nebo jiné náklady přímo související s dopravou. Náklady lze zahrnout do dopravy v případě, pokud je lze označit termínem manipulace, dodání, přeprava, logistika nebo transport. Do nákladů na dopravu lze zahrnout i poplatky za přepravu přes hranice, pokud jsou tyto náklady na vašem webu v podmínkách dopravy uvedeny. Do nákladů na dopravu lze zahrnout také pojištění související s výše uvedenou pěticí termínů. 

Náklady na dopravu jsou nejčastějším důvodem, proč si uživatelé své nákupy rozmyslí. Uváděním přesných informací tak můžete podpořit výkon svých reklam a neplacených záznamů.

Pomocí atributu shipping [doprava] lze také pro programy, které nevyžadují náklady na dopravu, uvést země, do kterých se váš produkt dodává.

Použití

Není k dispozici pro program Shopping Actions

Náklady na dopravu jsou povinné pro rozšířené záznamy na platformách Googlu.

Náklady na dopravu jsou povinné pro reklamy v Nákupech v následujících zemích:

 • Austrálie
 • Rakousko
 • Belgie
 • Kanada
 • Česko
 • Francie
 • Německo
 • Irsko
 • Izrael
 • Itálie
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Jižní Korea
 • Španělsko
 • Švýcarsko
 • Velká Británie 
 • Spojené státy americké
Doporučujeme náklady na dopravu zadat v nastavení Merchant Center  namísto uvedení atributu shipping [doprava]. Podrobnější informace o nastavení dopravy naleznete zde.

Tento atribut použijte k zadání dalších zemí, do kterých je zboží možné doručit. 

Také jej můžete použít, pokud v účtu Merchant Center nejsou pro vaši položku náklady na dopravu definovány nebo pokud potřebujete přepsat nastavení dopravy z Merchant Center, například jedná-li se o objemné nebo křehké produkty.

Atribut shipping [doprava] má následující podatributy:

 1. country [země] (povinné)
  1. Země, do které může být položka doručena. Automaticky se použije vaše země prodeje. Odešlete kód země podle normy ISO 3166-1 (například CH). 
 2. Oblast dodání. Chcete-li určit oblast dodání (volitelné), odešlete pouze 1 ze 4 dostupných možností pro atribut dopravy:
  1. region [region]
   Odešlete stát, teritorium nebo prefekturu. Tento atribut je možné použít pro Spojené státy, Austrálii a Japonsko. Odešlete kód podskupiny z tabulky kódů ISO 3166-2 (US, AU nebo JP)  bez prefixu země (například NY, NSW, 03).
  2. postal_code [PSČ]
   Zadejte rozsah poštovních směrovacích čísel. Tento atribut je možné použít pro Spojené státy a Austrálii.
   Odešlete některý z následujících stylů:
   PSČ (např. 94043)
   rozsah PSČ (např. 94002-95460)
   rozsah PSČ ve formě předpony a zástupného znaku ( * ) (např. 94*)
   rozsah PSČ ve formě dvou předpon a zástupného znaku ( * ) (např. 94*-95*)
  3. location_id [id_lokality]
   Odešlete číselné ID vaší lokality definované rozhraním Google Ads API (AdWords API) (například pro Kalifornii použijte 21137). Tento atribut je možné použít pro Spojené státy (stát), Austrálii (stát) a Japonsko (prefektura).
  4. location_group_name [název_skupiny_lokalit]
   Odešlete skupinu lokalit, kterou jste si předtím nastavili a pojmenovali v Merchant Center. Zvolte příslušný název skupiny (například Západní pobřeží, vnitrozemí). Tento atribut je možné použít pro Spojené státy a Austrálii. Podívejte se, jak nastavit skupiny lokalit.
 3. service [způsob_dopravy] (volitelné)
  Odešlete typ nebo rychlost dopravy. 
 4. price [cena] (volitelné)
 5. Odešlete fixní náklady na dopravu a oddělte desetinná místa pomocí tečky [.] (například: 3.00 USD). Nepoužívejte čárku [,], aby nedošlo k nesprávné identifikaci ceny.
Pokud zadáte atribut price [cena], nastavení přepravní služby a doby doručení stanovené v rámci účtu budou pro danou zemi ignorovány.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. 

Typ

Znaky Unicode (doporučujeme však pouze znaky ASCII)

Podporované hodnoty


Pro měny AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0–1000

Pro měny AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0–5000

Pro měny ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0–20 000

Pro měny INR, JPY, PHP, RUB: 
0–100 000

Pro měnu KRW:
0–1 000 000

Pro měnu CLP: 
0–500 000

Pro měnu COP: 
0–2 000 000

Pro měnu IDR: 
0–10 000 000

Pro měnu VND:
0 20 000 000

Opakované pole

(Co je to?)

Odešlete atribut shipping [doprava] až stokrát pro jeden produkt
 
Formát souboru Příklad
Textové zdroje

Naformátujte název uvedením podatributů, které odesíláte. Zadejte shipping [doprava] a pak v závorkách uveďte názvy podatributů, které chcete odeslat. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou (:).

Například chcete-li odeslat údaje o zemi, PSČ a ceně:

Název    shipping(country:postal_code:price) [doprava(země:PSČ:cena)]

Neuvedete-li v názvu podatributy, budeme předpokládat, že hodnoty u vašeho produktu zahrnují všechny 4 podatributy, a to v tomto pořadí: 

 1. country [země]
 2. region [region]
 3. service [způsob_dopravy]
 4. price [cena]

Hodnotu můžete naformátovat tak, že odešlete hodnoty jednotlivých podatributů, oddělené dvojtečkou (:), ve stejném pořadí jako u názvu. Nepoužívejte uvozovky. Příklad:

Název        shipping(country:postal_code:price) [doprava(země:PSČ:cena)]
Příklad hodnoty    US:80302:6,49 USD

Chcete-li odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Název        shipping(country:postal_code:price) [doprava(země:PSČ:cena)]
Příklad hodnoty    US:94002-95460:0 USD

Název        shipping(country:postal_code:price) [doprava(země:PSČ:cena)]
Příklad hodnoty    US:900*-901*:15,99 USD

Nechcete-li pro některý z produktů uvést volitelný podatribut (například service [způsob_dopravy]), přidejte dvojtečku (:), ale hodnotu nechte prázdnou. Příklad:

Název        shipping [doprava]
Příklad hodnoty    US:::6,49 USD

Název        shipping(country:region:price) [doprava(země:PSČ:cena)]
Příklad hodnoty    US::6,49 USD

Zdroje XML

Uveďte volitelné podatributy, které potřebujete. Chcete-li určit náklady na dopravu do různých lokalit, odešlete příslušný počet atributů shipping [doprava], včetně příslušných podatributů.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Ground</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Express</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

</g:shipping>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Odešlete úplné a správné informace o dopravě a nákladech. Náklady na dopravu jsou nejčastějším důvodem, proč si uživatelé své nákupy rozmyslí. Přesné uvedení těchto údajů tak zvyšuje efektivitu vašich reklam.
  • Zahrňte do ceny manipulační poplatky a pojištění. Zahrňte veškeré poplatky související s tou částí nákupu, kterou lze označit termíny manipulace, dodání, přeprava, logistika nebo transport.
  • Neznáte-li přesnou výši nákladů na dopravu, uveďte raději vyšší hodnotu. Uveďte přesnou nebo vyšší hodnotu nákladů hrazených uživatelem. 
 • Odešlete cenu dopravného, kterou hradí přímo jednotlivci. Nepoužívejte jiné ceny, jako jsou sazba za dopravu do obchodu nebo sazba vyžadující jakoukoli registraci uživatele.
 • Dbejte na to, aby všichni uživatelé viděli na vaší vstupní stránce údaje daného produktu. Ujistěte se, že uživatel, který klikne na vaši reklamu, uvidí podrobné informace o daném produktu, a to i v případě, že do lokality uživatele produkty nedodáváte. 
 • Při odesílání údajů o dopravě postupujte v souladu s místními právními předpisy. 

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Použijte nastavení přepravních služeb v Merchant Center. Zde můžete nastavovat od jednotných sazeb až po složitější vlastní modely. Chcete-li použít jiná nastavení, než jaká jste si zvolili v Merchant Center, můžete jako poslední možnost využít atribut shipping [doprava].
 • Uveďte takovou cenu dopravy, kterou bude možné vyjádřit v měně cílové země (dle ISO 4217). Například namísto 10.012 CZK uveďte 10.01 CZK. Nemůže-li být cena v měně cílové země vyjádřena, provedeme takové zaokrouhlení, které toto vyjádření umožní. 
 • Pokud atribut odesíláte vícekrát, dejte pozor, aby si informace navzájem neodporovaly. Neodesílejte například dvě různé ceny pro stejný region nebo pro stejnou třídu služby.
 • Případné propagační slevy na přepravném uvádějte ve zdroji Merchant Promotions. Pořádáte-li například dvoutýdenní letní výprodej, v rámci kterého nabízíte dopravu zdarma, nahrajte údaje o této akci, včetně termínu zahájení a ukončení, do zdroje Merchant Promotions. Použije-li pak uživatel příslušný kód, získá po úspěšném odhlášení dopravu zdarma. Přečtěte si více o Merchant Promotions.
 • Jasně uveďte všechny dodatečné náklady, které nejsou spojené s dopravou, ale projeví se na celkové ceně. Například celní poplatky, recyklační poplatek, poplatek za platbu kartou nebo servisní poplatek. Neodesílejte tyto údaje v rámci atributu daň nebo cena.
 • Odešlete náklady na dopravu pro každou oblast, do které se produkty dodávají. Neodešlete-li náklady na přepravu, a to buď v produktových datech, nebo pomocí nastavení dopravy u vašeho účtu, může to být důvodem k zamítnutí vašeho produktu. 
 • Slaďte své prodejní kampaně v Google Ads s nastavením přepravy a s atributem availability [dostupnost] vašeho produktu. Přečtěte si, jak směrovat reklamy na různé geografické oblasti.

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. V případě, že nesplníte požadavky, které pro vás platí, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

Švédsko, Norsko a Finsko
 • Odešlete náklady na přepravu buď na adresu uživatele, nebo na sběrné místo. Pro Švédsko, Norsko a Finsko můžete pro atribut doprava odeslat náklady do sběrného místa následujících dopravců: PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto a Schenker. Uživatelům by mělo být z vašich webových stránek zřejmé, že preferujete některého z těchto dopravců.
Argentina, Chile
 • Odešlete náklady na přepravu na adresu uživatele, na sběrné místo, nebo na výdejnu prodejny.
Vylučte přepravní destinace
 • Zajistěte, aby údaje o dostupnosti, které uvádíte na svých stránkách, souhlasily s nastaveními pro dodání ve vašich produktových datech. Nedodáváte-li své produkty do všech oblastí země prodeje, odešlete pouze náklady na dopravu do regionů, do kterých dodáváte.
Doprava z místa mimo zemi prodeje
 • Na své vstupní stránce jasně uveďte, které poplatky související s proclením zboží mohou být po kupujících případně vyžadovány. Například můžete vložit odmítnutí odpovědnosti, ve kterém na tyto poplatky své zákazníky upozorníte ještě před tím, než si vaše zboží závazně objednají. Neodesílejte údaje související s importem či exportem v rámci atributu daň nebo cena. Prostudujte si podrobnější informace o požadavcích na export.
Předplatné a stažení software
 • Inzerujete-li nehmotné produkty, jako například předplatné softwaru, digitální obsah, či software ke stažení, nastavte u nákladů na dopravu hodnotu 0 (jsou-li pro zemi prodeje náklady na dopravu vyžadovány). Náklady na dopravu můžete odeslat prostřednictvím atributu shipping [doprava] nebo prostřednictvím nastavení účtu, volby týkající se dopravy.

Příklady

Formátování textu

Chcete-li nastavit formátování názvu produktu, použijte atribut shipping [doprava] a za něj přidejte v závorce názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé hodnoty oddělujte dvojtečkou „:“.

Například chcete-li odeslat údaje o zemi, PSČ a ceně:

Název shipping(country:postal_code:price) [doprava(země:PSČ:cena)]

Odesláním hodnot jednotlivých podatributů naformátujete hodnotu atributu. Podatributy uvádějte ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny u názvu a oddělujte je dvojtečkou (:). Například:

Název        shipping(country:postal_code:price) [doprava(země:PSČ:cena]
Příklad hodnoty    US:80302:6.49 USD
Příklad hodnoty    US:30*:12.75 USD

Můžete odeslat také cenu. Například:

Název        shipping(price) [doprava(cena)]]
Příklad hodnoty    6.49 USD

Hodnoty všech 4 podatributů v pořadí země, region, služba a cena odešlete i v případě, že v názvu podatributy neuvedete. Například:

Název        shipping [doprava]
Příklad hodnoty    US:CA:Express:6.49 USD

Nechcete-li pro některý z produktů uvést volitelný atribut (například atribut service [cena_dopravy]), přidejte dvojtečku (:), ale hodnotu nechte prázdnou. Například:

Název        shipping [doprava]
Příklad hodnoty    US::6.49 USD

Název        shipping(country:region:price) [doprava(země:region:cena)]
Příklad hodnoty    US::6.49 USD

Opakovaná pole (například regionální doprava)

Text

Pro každou položku můžete odeslat až 100 hodnot atributu shipping [doprava] a umožnit tak rozlišení nákladů pro jednotlivé lokality. Chcete-li odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Například:

Produkt Ortopedický psí pelíšek
title [název] Ortopedický psí pelíšek XXL
shipping [doprava] US:94002-95460:0 USD
shipping [doprava] US:900*-901*:0 USD
shipping [doprava] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML

Chcete-li odeslat více dodacích skupin pro zdroj XML, přidejte pro každou dodací skupinu samostatný atribut. Pro každý produkt můžete odeslat až 100 atributů shipping [doprava].

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Express</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

PSČ

Pro Spojené státy a Austrálii můžete odeslat PSČ pomocí podatributu postal_code [PSČ]. Existuje několik různých způsobů, jak můžete tyto hodnoty odeslat.

Odeslání jednoho PSČ

Uveďte celý číselný kód Například:

postal_code [PSČ]    94043

Uveďte rozsah PSČ

Uveďte 2 celé kódy oddělené pomlčkou (-). Například:

postal_code [PSČ]    94002-95460

Odeslání rozsahu PSČ za využití zástupného znaku

Uveďte libovolný počet číslic následovaných hvězdičkou (*). Uvedený příklad zahrne všechny kódy začínající na 94. Například:

postal_code [PSČ]    94*

Odeslání rozsahu PSČ za použití 2 předčíslí se zástupnými znaky

Pro zúžení rozsahu použijte 2 předčíslí s hvězdičkami (*) a pomlčkou (-). U obou předčíslí použijte stejné počty číslic. Například:

postal_code [PSČ]    94*-95*

Doprava zdarma, předplatné a stahování software

Dopravu zdarma zahrnete tak, že u podatributu price [cena] v měně země prodeje nastavíte hodnotu 0. Pokud váš produkt není hmotné povahy, jako například jednorázové stažení či předplatné software, nastavte u dopravy hodnotu 0. Například:

Produkt Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
title [název] Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
price [cena] 299.00 CZK
google_product_category [kategorie_produktu_google] Software > Počítačový software > Antivirový a bezpečnostní software
brand [značka] Google
shipping [doprava] US:::0 USD
image_link [url_obrázku] http://www.example.cz/obrazek1.jpg
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory