Doprava [shipping]

Pomocí atributu doprava [shipping] můžete zadat rychlost a náklady na dopravu produktu. Tento atribut použijte, pokud v účtu Merchant Center není pro váš produkt nastavení dopravy definováno nebo pokud potřebujete nastavení dopravy ze služby Merchant Center přepsat, například když potřebujete přepsat nastavení dopravy u objemných nebo křehkých produktů.

Ve službě Koupit na Googlu není atribut doprava [shipping] k dispozici. Cena dopravy musí být nastavena na úrovni účtu Merchant Center. Další informace o nastavení dopravy pro službu Koupit na Googlu najdete zde.

Cena dopravy zahrnuje cenu, kterou si účtuje dopravce, případně jiné poplatky, které s dopravou přímo souvisejí. Poplatek lze do ceny dopravy započíst v případě, že se dá označit termínem „zpracování“, „doručení“, „doprava“, „logistika“ nebo „dopravce“. Do ceny dopravy lze zahrnout i poplatky za dopravu přes hranice, pokud jsou tyto poplatky na vašem webu v podmínkách dopravy uvedeny. Do ceny dopravy by mělo spadat i pojistné související s výše uvedenými termíny.

Dopravu charakterizuje i její rychlost neboli čas od chvíle, kdy zákazník zadá objednávku, do okamžiku, kdy ji obdrží. Rychlost dopravy zahrnuje dobu zpracování a dobu přepravy. Dobou zpracování se rozumí čas od chvíle, kdy je zadána objednávka, do okamžiku, kdy je předána dopravci. Doba přepravy představuje čas od chvíle, kdy je objednávka předána dopravci, do okamžiku, kdy je doručena zákazníkovi.

Rychlost a cena dopravy jsou dva nejčastější důvody, proč si uživatelé své nákupy rozmyslí. Uvádění přesných informací vám proto může pomoci zlepšit výkon reklam a neplacených záznamů.

Pomocí atributu doprava [shipping] lze také pro programy, které nevyžadují náklady na dopravu, uvést země, do kterých se váš produkt dodává.

Použití

Není dostupné pro službu Koupit na Googlu

Náklady na dopravu jsou povinné pro rozšířené záznamy. Můžete je zadat prostřednictvím atributu doprava [shipping] nebo přepravní služby na úrovni účtu. Podrobnější informace o nastavování dopravy najdete zde.

Náklady na dopravu jsou povinné pro reklamy v Nákupech v následujících zemích:

 • Austrálie
 • Rakousko
 • Belgie
 • Kanada
 • Česko
 • Francie
 • Německo
 • Irsko
 • Izrael
 • Itálie
 • Japonsko
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Jižní Korea
 • Španělsko
 • Švýcarsko
 • Velká Británie
 • USA

Tento atribut použijte k zadání dalších zemí, do kterých je zboží možné doručit.

Také jej můžete použít, pokud v účtu Merchant Center nejsou pro váš produkt náklady na dopravu definovány nebo pokud potřebujete přepsat nastavení dopravy z Merchant Center, například pokud se jedná o objemné nebo křehké produkty.

Tento atribut používá podatributy k určení země, oblasti dodání, způsobu dopravy, ceny za přepravu, doby zpracování a doby přepravy.

Jedná se o tyto podatributy:

 • Země [country] (povinný)
  Země, do které je možné produkt doručit. Odešlete kód země podle normy ISO 3166-1 (například CH).

 • Oblast dodání (volitelný)
  Pokud chcete určit, kam je možné produkt dodat, uveďte pouze jeden z následujících podatributů:
  1. Region [region] (volitelný)
   Odešlete stát, teritorium nebo prefekturu. Tento atribut je možné použít pro Spojené státy, Austrálii a Japonsko. Odešlete kód podskupiny z tabulky kódů ISO 3166-2 (US, AU nebo JP) bez prefixu země (například NY, NSW, 03).
  2. PSČ [postal_code] (volitelný)
   Zadejte rozsah poštovních směrovacích čísel. Tento atribut je možné použít pro Spojené státy a Austrálii.
   Odešlete některý z následujících stylů:
   PSČ (např. 94043);
   Rozsah PSČ (např. 94002-95460);
   Rozsah PSČ ve formě předpony a zástupného znaku ( * ) (např. 94*);
   Rozsah PSČ ve formě dvou předpon a zástupného znaku ( * ) (např. 94*-95*).
  3. ID lokality [location_id] (volitelný)
   Odešlete číselné ID vaší lokality definované rozhraním Google Ads API (AdWords API) (například pro Kalifornii použijte 21137). Tento atribut je možné použít pro Spojené státy (stát), Austrálii (stát) a Japonsko (prefektura).
  4. Název skupiny lokalit [location_group_name] (volitelný)
   Odešlete skupinu míst, kterou jste si předtím nastavili a pojmenovali ve službě Merchant Center. Použijte zde příslušný název skupiny (například Západní pobřeží, Vnitrozemí). Tento atribut je možné použít pro Spojené státy a Austrálii. Podívejte se, jak nastavit skupiny lokalit.

 • Způsob dopravy [service] (volitelný)
  Zadejte způsob nebo rychlost dopravy.
 • Cena [price] (povinný, pokud je zapotřebí přepsat rychlost doručení, jinak volitelný)
  Odešlete fixní náklady na dopravu a oddělte desetinná místa pomocí tečky [.] (například: 30.00 CZK). Nepoužívejte čárku [,], aby nedošlo k nesprávné identifikaci ceny.

 • Doba zpracování (volitelný)
  Pokud chcete upřesnit, jak dlouho může trvat zpracování produktu, odešlete následující podatributy:
  • Minimální doba zpracování [min_handling_time]
   Minimální počet dnů od zadání objednávky do předání dopravci.
  • Maximální doba zpracování [max_handling_time]
   Maximální počet dnů od zadání objednávky do předání dopravci.

   Nepoužívejte podatributy dopravy pro dobu zpracování zároveň se samostatnými atributy pro dobu zpracování. Pokud jsou u produktu k dispozici obě sady atributů, podatributy atributu doprava přepíšou samostatné atributy pro dobu zpracování. Podatributy dopravy jsou doporučené u reklam a neplacených záznamů. Samostatné atributy se doporučují u produktů prodávaných prostřednictvím služby Koupit na Googlu.

   Uveďte pracovní dny. Pokud si například zákazník objedná zboží v úterý a zásilka bude expedována nejpozději v pátek, je maximální doba zpracování 3 dny.
 • Doba přepravy (volitelný)
  Pokud chcete určit, jak dlouho může trvat přeprava produktu, zadejte následující podatributy:
  • Minimální doba přepravy [min_transit_time]
   Minimální počet dnů od předání zboží dopravci do jeho doručení zákazníkovi.
  • Maximální doba přepravy [max_transit_time]
   Maximální počet dnů od předání zboží dopravci do jeho doručení zákazníkovi.
Upozornění: Pokud má Google vypočítat rychlost doručení, musíte u atributu doprava [shipping] zadat hodnoty podatributů maximální doba zpracování [max_handling_time] a maximální doba přepravy [max_transit_time]. Aby byly podatributy doby zpracování a doby přepravy považovány za platné, je nutné zadat také hodnotu podatributu cena dopravy [shipping_price].
Pokud zadáte atribut cena dopravy [shipping_price], nastavení způsobu dopravy (včetně časů doručení a minimální hodnoty objednávky) v rámci účtu bude pro danou lokalitu a daný produkt ignorováno.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Podrobné informace o tom, kdy a jak odesílat hodnoty v angličtině, najdete v informacích o odesílání produktových dat

Typ

Znaky Unicode (doporučujeme však pouze znaky ASCII)

Podporované hodnoty

Pro měny AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD:
0–1 000

Pro měny AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0–5 000

Pro měny ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR:
0–20 000

Pro měny INR, JPY, PHP, RUB:
0–100 000

Pro měnu KRW:
0–1 000 000

Pro měnu HUF
0–300 000

Pro měnu CLP:
0–500 000

Pro měnu COP:
0–2 000 000

Pro měnu IDR:
0–10 000 000

Pro měnu VND:
0–20 000 000

Opakované pole

(Co je to?)

Odešlete atribut doprava [shipping] až stokrát pro jeden produkt.
Formát souboru Příklad
Textové zdroje

Naformátujte název uvedením podatributů, které zadáváte. Uveďte [shipping] a poté v závorkách názvy podatributů, které chcete odeslat. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou (:).

Pokud například chcete zadat údaje o zemi, PSČ, ceně, době zpracování a době přepravy, uveďte tyto údaje:

Název

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Pokud zadáte názvy podatributů, které používáte, můžete je uvést v libovolném pořadí. Pokud však uvedete hodnoty podatributů bez jejich názvů, budeme očekávat následující pořadí:

 1. Země [country]
 2. Oblast [region]
 3. Služba[service]
 4. Cena [price]

Hodnotu můžete naformátovat tak, že zadáte hodnoty jednotlivých podatributů, oddělené dvojtečkou (:), ve stejném pořadí jako u názvu. Nepoužívejte uvozovky. Příklad:

Název shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Příklad hodnoty US:80302:64.90 CZK:1:3:2:5

Pokud chcete odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Název shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Příklad hodnoty US:94002-95460:0 CZK:1:3:2:5

Název shipping(country:postal_code:price)
Příklad hodnoty US:900*-901*:159.90 CZK

Pokud pro daný produkt nechcete volitelný podatribut uvádět, přidejte i tak dvojtečku (:), ale hodnotu nechte prázdnou. Příklad:

Název shipping
Příklad hodnoty US:::64.90 CZK

Název shipping(country:region:price)
Příklad hodnoty US::64.90 CZK

Zdroje XML

Uveďte volitelné podatributy, které potřebujete. Pokud chcete určit náklady na dopravu do různých lokalit, odešlete příslušný atribut doprava [shipping] několikrát, včetně podatributů.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Pozemní přeprava</g:service>

  <g:price>64.90 CZK</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Expresní přeprava</g:service>

  <g:price>159.90 CZK</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Zadejte úplné a správné informace o dopravě včetně rychlosti a ceny dopravy.
 • Rychlost a cena dopravy jsou dva nejčastější důvody, proč si zákazníci nákup produktu rozmyslí. Proto je důležité mít nastavení dopravy správné a aktuální, aby vaše reklamy a informace o produktu působily tak, jak chcete.
  • Uveďte všechny relevantní poplatky za dopravu. Zahrňte veškeré poplatky související s tou částí nákupu, kterou lze označit termíny „doprava“, „doručení“, „zpracování“, „logistika“ nebo „dopravce“.
  • Pokud neznáte přesnou výši ceny za dopravu, uveďte raději její vyšší odhad. Uveďte takovou částku, kterou uživatelé podle vašeho odhadu zaplatí, nebo ještě o něco vyšší. Mějte na paměti, že příliš nadnesený odhad může negativně ovlivnit výkon produktu.
 • Uveďte cenu dopravy, kterou hradí koncový zákazník. Nepoužívejte jiné ceny, například cenu dopravy do obchodu nebo cenu vyžadující registraci uživatele.
 • Dbejte na to, aby si podrobnosti o produktu mohli na vaší vstupní stránce zobrazit všichni uživatelé. Ujistěte se, že se uživateli, který klikne na vaši reklamu, o vašem produktu zobrazí podrobné informace, a to i v případě, že do lokality uživatele produkty nedodáváte.
 • Při zadávání údajů o dopravě postupujte v souladu s místními právními předpisy.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Použijte nastavení dopravy na úrovni účtu Merchant Center. Pomocí tohoto nastavení můžete vytvářet jednoduché fixní sazby i složitější vlastní modely. Pokud chcete použít jiná nastavení, než jaká jste si zvolili v Merchant Center, můžete jako poslední možnost využít atribut doprava [shipping].
 • Zadejte cenu dopravy, která může být uvedena v měně země prodeje (podle normy ISO 4217). Například namísto 10.0012 CZK uveďte 10.01 CZK. Pokud není možné cenu v měně země prodeje vyjádřit, zaokrouhlíme ji pro vás na hodnotu, která toto vyjádření umožní.
 • Pokud atribut odesíláte vícekrát, dejte pozor, aby si informace navzájem neodporovaly. Neuvádějte například dvě různé ceny pro stejný region nebo pro stejný způsob dopravy.
 • Případné akční ceny dopravy uvádějte ve zdroji promoakce. Pokud například pořádáte dvoutýdenní letní výprodej s dopravou bez dalších poplatků, nahrajte údaje o této akci do zdroje promoakce obchodníka včetně termínu zahájení a ukončení. Uživatel potom po zadání příslušného kódu získá při dokončování nákupu dopravu bez dalších poplatků. Další informace o promoakcích najdete zde.
 • Jasně uveďte všechny dodatečné poplatky, které s dopravou nesouvisí, ale během dokončování nákupu se projeví na celkové ceně produktu. Například celní poplatky, recyklační poplatek, poplatek za platbu kartou nebo servisní poplatek. Nezadávejte tyto údaje v rámci atributu daň nebo cena. Místo toho je uveďte společně s náklady na dopravu ve službě Merchant Center pomocí atributu doprava nebo použijte doručovací služby Merchant Center.
 • Zadejte cenu dopravy pro každou oblast, do které se vaše produkty dodávají. Pokud cenu dopravy pro oblast, do které se vaše produkty dodávají, v produktových datech ani v nastavení dopravy u vašeho účtu nezadáte, může to být důvodem k zamítnutí vašeho produktu nebo účtu.
 • Slaďte své kampaně v Nákupech Google realizované pomocí služby Google Ads s nastavením dopravy a s atributem dostupnost vašeho produktu. Přečtěte si, jak můžete personalizovat reklamy pro různé zeměpisné polohy.

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. V případě, že nesplníte požadavky, které pro vás platí, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

Švédsko, Norsko a Finsko
 • Odešlete náklady na přepravu buď na adresu uživatele, nebo na sběrné místo. V závislosti na zemi můžete u konkrétních dopravců uvést náklady na přepravu do místa doručení zadáním atributu doprava. Uživatelům by mělo být z vašich webových stránek zřejmé, že preferujete některého z těchto dopravců.
  • Norsko a Švédsko: PostNord, DHL, Bring, Schenke
  • Finsko: Posti.fi, DHL, Bring, Schenke, Matkahuolto
Argentina, Chile
 • Odešlete náklady na přepravu na adresu uživatele, na sběrné místo, nebo na výdejnu prodejny.

Francie

 • Pro prodej knih ve Francii je nutné přidat náklady na dopravu.
Vylučte přepravní destinace
 • Zajistěte, aby údaje o dostupnosti, které uvádíte na svých stránkách, souhlasily s nastaveními pro dodání ve vašich produktových datech. Nedodáváte-li své produkty do všech oblastí země prodeje, odešlete pouze náklady na dopravu do regionů, do kterých dodáváte.
Doprava z místa mimo zemi prodeje
 • Na své vstupní stránce jasně uveďte, které poplatky související s proclením zboží mohou být po kupujících případně vyžadovány. Například můžete vložit odmítnutí odpovědnosti, ve kterém na tyto poplatky své zákazníky upozorníte ještě před tím, než si vaše zboží závazně objednají. Neodesílejte údaje související s importem či exportem v rámci atributu daň nebo cena. Prostudujte si podrobnější informace o požadavcích na export.
Předplatné a stažení softwaru
 • Pokud inzerujete nehmotné produkty, jako například předplatné softwaru, digitální obsah, či software ke stažení, nastavte u nákladů na dopravu hodnotu 0 (jestliže jsou pro zemi prodeje náklady na dopravu vyžadovány). Náklady na dopravu můžete odeslat prostřednictvím atributu doprava [shipping] nebo prostřednictvím nastavení účtu ve volbách týkajících se dopravy.

Příklady

Formátování textu

Pokud chcete nastavit formátování názvu produktu, použijte atribut shipping a za něj přidejte v závorce názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé hodnoty oddělujte dvojtečkou ( : ).

Například jestliže chcete odeslat atributy země [country], PSČ [postal_code] či cena [price]:

Název shipping(country:postal_code:price)

Naformátujte hodnotu tak, že odešlete hodnoty podatributů ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v názvu. Hodnoty podatributů oddělujte dvojtečkou (:). Příklad:

Název shipping(country:postal_code:price)
Příklad hodnoty US:80302:64.90 CZK
Příklad hodnoty US:30*:127.50 CZK

Můžete odeslat také cenu. Příklad:

Název shipping(price)
Příklad hodnoty 64.90 CZK

Hodnoty všech 4 podatributů v pořadí země [country], region [region], způsob dopravy [service], cena [price] odešlete i v případě, že v názvu podatributy neuvedete. Příklad:

Název shipping
Příklad hodnoty USA:CA:Expresní přeprava:64.90 CZK

Pokud pro daný produkt nechcete volitelný podatribut (například service) uvádět, přidejte i tak dvojtečku ( : ), ale hodnotu nechte prázdnou. Příklad:

Název shipping
Příklad hodnoty US:::64.90 CZK

Název shipping(country:region:price)
Příklad hodnoty US::64.90 CZK

Opakovaná pole (například regionální doprava)

Text

Pro každou položku můžete odeslat až 100 hodnot atributu shipping [doprava] a umožnit tak rozlišení nákladů pro jednotlivé lokality. Chcete-li odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Produktová data pro ortopedický psí pelíšek

Atribut Hodnota
Název [title] Ortopedický psí pelíšek XXL
Doprava [shipping] US:94002-95460:0 CZK
Doprava [shipping] US:900*-901*:0 CZK
Doprava [shipping] US:902*-930*:159.90 CZK

 

XML

Pokud chcete odeslat více dodacích skupin pro zdroj XML, přidejte pro každou doručovací skupinu další atribut. Pro každý produkt můžete odeslat až 100 atributů [shipping].

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Expresní přeprava</g:service>
   <g:price>0 CZK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
   <g:price>49.90 CZK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
   <g:price>64.90 CZK</g:price>
</g:shipping>

PSČ

Pro Spojené státy a Austrálii můžete odeslat PSČ pomocí podatributu [postal_code]. Tento údaj můžete odeslat několika způsoby.

Odeslání jednoho PSČ

Uveďte celý číselný kód. Například: 94043.

Odeslání rozsahu PSČ

Uveďte dva celé kódy oddělené pomlčkou (-). Například: 94002-95460.

Odeslání rozsahu PSČ za využití zástupného znaku

Uveďte libovolný počet číslic následovaných hvězdičkou (*). Uvedený příklad zahrne všechny kódy začínající na 94. Například: 94*.

Odeslání rozsahu PSČ za použití 2 předčíslí se zástupnými znaky

Pro zúžení rozsahu použijte 2 předčíslí s hvězdičkami (*) a pomlčkou (-). U obou předčíslí použijte stejné počty číslic. Například: 94*-95*.

Doprava zdarma, předplatné a stahování softwaru

Uveďte informace o dopravě bez dalších poplatků zadáním hodnoty 0 CZK v měně země prodeje u podatributu cena dopravy [shipping_price]. Pokud váš produkt není hmotné povahy, jako například jednorázové stažení či předplatné softwaru, nastavte také u dopravy hodnotu 0. Příklad:

Produktová data pro roční předplatné bezpečnostního softwaru Google s cenou 299.00 CZK

Atribut Hodnota
Název [title] Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
Cena [price] 299.00 CZK
Kategorie produktu google [google_product_category] Software > Počítačový software > Antivirový a bezpečnostní software
Značka [brand] Google
Doprava [shipping] US:::0 CZK
URL obrázku [image_link] http://www.example.cz/obrazek1.jpg
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false