V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Doprava [shipping]

A custom icon for Merchant Center Classic and Merchant Center Next.

Pomocí atributu doprava [shipping] můžete zadat rychlost a náklady na dopravu produktu. Tento atribut použijte, pokud v účtu Merchant Center není pro váš produkt nastavení dopravy definováno nebo pokud potřebujete nastavení dopravy ze služby Merchant Center přepsat.

Atribut doprava [shipping] použijte, pokud například potřebujete přepsat nastavení dopravy u objemných nebo křehkých produktů.

Obsah tohoto článku


Použití

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Podmínečné: Je možné, že tento atribut budete muset uvést v závislosti na produktu nebo zemi, kde se vaše produkty zobrazují.

Cena dopravy zahrnuje cenu, kterou si účtuje dopravce, případně jiné poplatky, které s dopravou přímo souvisejí. Poplatek lze do ceny dopravy započíst v případě, že obsahuje termín „zpracování“, „doručení“, „doprava“, „logistika“ nebo „dopravce“. Do ceny dopravy lze zahrnout i poplatky za dopravu přes hranice, pokud jsou tyto poplatky na vašem webu v podmínkách dopravy uvedeny. Do ceny dopravy by mělo spadat i pojistné související s výše uvedenými termíny.

Dopravu charakterizuje i její rychlost neboli čas od chvíle, kdy zákazník zadá objednávku, do okamžiku, kdy ji obdrží. Rychlost dopravy zahrnuje dobu zpracování a dobu přepravy. Dobou zpracování se rozumí čas od chvíle, kdy je zadána objednávka, do okamžiku, kdy je předána dopravci. Doba přepravy představuje čas od chvíle, kdy je objednávka předána dopravci, do okamžiku, kdy je doručena zákazníkovi.

Rychlost a cena dopravy jsou dva nejčastější důvody, proč si uživatelé své nákupy rozmyslí. Uvádění přesných informací vám proto může pomoci zlepšit výkon reklam a neplacených záznamů.

Pomocí atributu doprava [shipping] lze také pro programy, které nevyžadují náklady na dopravu, uvést země, do kterých se váš produkt dodává.

Náklady na dopravu lze zadat prostřednictvím atributu doprava [shipping] nebo na úrovni účtu.

 

Required Náklady na dopravu jsou povinné pro reklamy v Nákupech a neplacené záznamy v následujících zemích:

 • Austrálie
 • Rakousko
 • Belgie
 • Kanada
 • Česko
 • Francie
 • Německo
 • Irsko
 • Izrael
 • Itálie
 • Japonsko
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Jižní Korea
 • Španělsko
 • Švýcarsko
 • Spojené království
 • USA

V závislosti na místních právních předpisech může být vyžadováno zadání nákladů na dopravu.

Tento atribut použijte k zadání dalších zemí, do kterých je zboží možné doručit.

Také jej můžete použít, pokud v účtu Merchant Center nejsou pro váš produkt náklady na dopravu definovány nebo pokud potřebujete přepsat nastavení dopravy z Merchant Center, například pokud se jedná o objemné nebo křehké produkty.

Podatributy

Atribut doprava [shipping] používá podatributy k určení země, oblasti dodání, způsobu dopravy, ceny za přepravu, doby zpracování a doby přepravy.

Jedná se o tyto podatributy:

 • Země [country] (povinný)
  Země, do které je možné produkt doručit. Odešlete kód země podle normy ISO 3166-1 (například CH).

 • Oblast dodání (volitelný)
  Pokud chcete určit, kam je možné produkt dodat, uveďte pouze jeden z následujících podatributů:
  1. Oblast [region] (volitelný)
   Odešlete oblast, stát, území nebo prefekturu. Tento atribut je podporován pro Austrálii, Brazílii, Francii, Indii, Japonsko, Německo, Nový Zéland a Spojené státy. Odešlete kód podskupiny z tabulky kódů ISO 3166-2 (AU, BR, FR DE, IN, JP, NZ, US) bez prefixu země (například NSW, RJ, ARA, BE, AP, 03, AUK, NY).
  2. PSČ [postal_code] (volitelný)
   Zadejte rozsah poštovních směrovacích čísel. Tento atribut je podporován pro Austrálii, Brazílii, Francii, Indii, Kanadu, Německo, Nový Zéland, Spojené království a Spojené státy.
   • Použijte PSČ (například 94043 pro USA a 2009 pro Austrálii).
   • Použijte rozsah PSČ (například 94002–95460 pro USA a 2009–3000 pro Austrálii).
   • Použijte rozsah PSČ ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například 94*).
   • Použijte rozsah PSČ ve formě dvou předpon a zástupného znaku (*), například 94*–95*.

   Brazílie

   Použijte PSČ uvedené před pomlčkou (například pokud je PSČ 30260-070, použijte 30260).

   Kanada

   • Použijte identifikátor oblasti předběžného třídění pošty (FSA) a neuvádějte jednotku místního doručení (například M5H).
   • Použijte rozsah FSA ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například K*).

   Spojené království

   • Použijte vnější kód PSČ (například pokud je PSČ N1C 4AG, použijte N1C).
   • Použijte rozsah vnějších kódů PSČ (SW1A-SW1Y).
   • Použijte rozsah vnějších kódů PSČ pomocí předčíslí se zástupným znakem (*), například N*. Před znakem * zadejte celou oblast bez kódu části obvodu. Například N* zahrnuje severní Londýn (N1 – N22), nikoli další předčíslí začínající písmenem N. Pro PSČ u severovýchodní (North Western) oblasti musíte uvést NW*.
  3. ID lokality [location_id] (volitelný)
   Odešlete číselné ID vaší lokality definované rozhraním Google Ads API (AdWords API) (například pro Kalifornii použijte 21137). Tento atribut je podporován pro Austrálii (stát), Brazílii (stát), Francii (oblast), Indii (stát a území), Japonsko (prefektura), Německo (stát), Nový Zéland (oblast) a Spojené státy (stát).
  4. Název skupiny lokalit [location_group_name] (volitelný)
   Odešlete skupinu míst, kterou jste si nastavili v nastavení oblasti v Merchant Center. Jako název skupiny lokalit použijte ID oblasti. Použijte zde příslušný název skupiny (například Západní pobřeží, Vnitrozemí). Tento atribut je podporován pro Austrálii, Brazílii, Francii, Indii, Kanadu, Německo, Nový Zéland, Spojené království a Spojené státy.

 • Služba[service] (nepovinné)
  • Zadejte způsob nebo rychlost dopravy.
 • Cena [price] (povinné, aby bylo možné provést přepsání rychlosti dopravy, jinak volitelné)
  • Zadejte fixní cenu dopravy a oddělte desetinná místa tečkou [.], například 30.00 CZK. Nepoužívejte čárku [,], aby nedošlo k nesprávné identifikaci ceny.
Pokud u atributu doprava [shipping] zadáte podatribut cena [price], nastavení přepravní služby účtu (včetně časů doručení doručovací služby a minimální hodnoty objednávky) bude pro shodné místo u daného produktu ignorováno.

Nepoužívejte podatributy dopravy pro dobu zpracování zároveň se samostatnými atributy pro dobu zpracování. Pokud jsou u produktu k dispozici obě sady atributů, podatributy atributu doprava přepíší samostatné atributy pro dobu zpracování.

Používejte pracovní dny. Pokud si například zákazník objedná zboží v úterý a zásilka bude expedována nejpozději v pátek, je maximální doba zpracování 3 dny.

 • Doba přepravy (volitelný)
  Pokud chcete určit, jak dlouho může trvat přeprava produktu, zadejte následující podatributy:
  • Minimální doba přepravy [min_transit_time]
   Jedná se o minimální počet dnů od předání zboží dopravci do jeho doručení zákazníkovi.
  • Maximální doba přepravy [max_transit_time]
   Jedná se o maximální počet dnů od předání zboží dopravci do jeho doručení zákazníkovi.
Upozornění: Pokud má Google vypočítat rychlost doručení, musíte u atributu doprava [shipping] zadat hodnoty podatributů maximální doba zpracování [max_handling_time] a maximální doba přepravy [max_transit_time]. Aby byly podatributy doby zpracování a doby přepravy považovány za platné, je nutné u atributu doprava [shipping] zadat také hodnotu podatributu cena [price].

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte. Kdy a jak odesílat produktová data v angličtině

Typ

Znaky Unicode (doporučujeme však pouze znaky ASCII)

Podporované hodnoty

Pro měny AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD:
0–1 000

Pro měny AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0–5 000

Pro měny ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR:
0–20 000

Pro měny INR, JPY, PHP, RUB:
0–100 000

Pro měnu KRW:
0–1 000 000

Pro měnu HUF
0–300 000

Pro měnu CLP:
0–500 000

Pro měnu COP:
0–2 000 000

Pro měnu IDR:
0–10 000 000

Pro měnu VND:
0–20 000 000

Opakované pole

(Co je to?)

Odešlete atribut doprava [shipping] až stokrát pro jeden produkt.

Hodnota schema.org

(Co je to?)

Offer.shippingDetails

Typ: OfferShippingDetails (Podporované služby)

Formát souboru Příklad
Textové zdroje

Naformátujte název uvedením podatributů, které zadáváte. Zadejte atribut doprava [shipping] a pak v závorkách uveďte názvy podatributů, které chcete odeslat. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou ( : ).

Pokud například chcete zadat údaje o zemi, PSČ, ceně, době zpracování a době přepravy, uveďte tyto údaje:

Název

shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Pokud zadáte názvy podatributů, které používáte, můžete je uvést v libovolném pořadí. Pokud však uvedete hodnoty podatributů bez jejich názvů, budeme očekávat následující pořadí:

 1. Země [country]
 2. Oblast [region]
 3. Služba[service]
 4. Cena [price]

Hodnotu můžete naformátovat tak, že zadáte hodnoty jednotlivých podatributů, oddělené dvojtečkou (:), ve stejném pořadí jako u názvu. Nepoužívejte uvozovky. Příklad:

Název shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Příklad hodnoty US:80302:64.90 CZK:1:3:2:5

Pokud chcete odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Název shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time)

Příklad hodnoty US:94002-95460:0 CZK:1:3:2:5

Název shipping(country:postal_code:price)
Příklad hodnoty US:900*-901*:159.90 CZK

Pokud pro daný produkt nechcete volitelný podatribut uvádět, přidejte i tak dvojtečku (:), ale hodnotu nechte prázdnou. Příklad:

Název shipping
Příklad hodnoty US:::64.90 CZK

Název shipping(country:region:price)
Příklad hodnoty US::64.90 CZK

Zdroje XML

Uveďte volitelné podatributy, které potřebujete. Pokud chcete určit náklady na dopravu do různých lokalit, odešlete příslušný atribut doprava [shipping] několikrát, včetně podatributů.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Pozemní přeprava</g:service>

  <g:price>64.90 CZK</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Expresní přeprava</g:service>

  <g:price>159.90 CZK</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

 

Pokud chcete formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na zdroj rozhraní Content API for Shopping.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a budeme vás informovat ve vašem účtu Merchant Center.

 • Zadejte úplné a správné informace o dopravě včetně rychlosti a ceny dopravy.
 • Rychlost a cena dopravy jsou dva nejčastější důvody, proč si zákazníci nákup produktu rozmyslí. Proto je důležité mít nastavení dopravy správné a aktuální, aby vaše reklamy a informace o produktu působily tak, jak chcete.
  • Uveďte všechny relevantní poplatky za dopravu. Zahrňte veškeré poplatky související s tou částí nákupu, kterou lze označit termíny „doprava“, „doručení“, „zpracování“, „logistika“ nebo „dopravce“.
  • Pokud neznáte přesnou výši ceny za dopravu, uveďte raději její vyšší odhad. Uveďte takovou částku, kterou uživatelé podle vašeho odhadu zaplatí, nebo ještě o něco vyšší. Mějte na paměti, že příliš nadnesený odhad může negativně ovlivnit výkon produktu.
 • Uveďte cenu dopravy, kterou hradí koncový zákazník. Nepoužívejte jiné ceny, například cenu dopravy do obchodu nebo cenu vyžadující registraci uživatele.
 • Dbejte na to, aby si podrobnosti o produktu mohli na vaší vstupní stránce zobrazit všichni uživatelé. Ujistěte se, že se uživateli, který klikne na vaši reklamu, o vašem produktu zobrazí podrobné informace, a to i v případě, že do lokality uživatele produkty nedodáváte.
 • Při zadávání údajů o dopravě postupujte v souladu s místními právními předpisy.
 • Uveďte podatribut země. Aby se vaše produkty správně odesílaly, vždy pro atribut doprava [shipping] zadejte podatribut země [country].

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Použijte nastavení dopravy na úrovni účtu Merchant Center. Pomocí tohoto nastavení můžete vytvářet jednoduché fixní sazby i složitější vlastní modely. Pokud chcete použít jiná nastavení, než jaká jste si zvolili v Merchant Center, můžete jako poslední možnost využít atribut doprava [shipping].
 • Uveďte takovou cenu dopravy, kterou bude možné vyjádřit v měně cílové země (dle ISO 4217). Například namísto 10.0012 CZK uveďte 10.01 CZK. Pokud nemůže být cena uvedena v měně cílové země, provedeme takové zaokrouhlení, které toto vyjádření umožní.
 • Pokud atribut odesíláte vícekrát, dejte pozor, aby si informace navzájem neodporovaly. Neuvádějte například dvě různé ceny pro stejný region nebo pro stejný způsob dopravy.
 • Případné akční ceny dopravy uvádějte ve zdroji promoakce. Pokud například pořádáte dvoutýdenní letní výprodej s dopravou bez dalších poplatků, nahrajte údaje o této akci do zdroje promoakce obchodníka včetně termínu zahájení a ukončení. Uživatel potom po zadání příslušného kódu získá při dokončování nákupu dopravu zdarma.
 • Jasně uveďte všechny dodatečné poplatky, které s dopravou nesouvisí, ale během dokončování nákupu se projeví na celkové ceně produktu. Například celní poplatky, recyklační poplatek, poplatek za platbu kartou nebo servisní poplatek. Nezadávejte tyto údaje v rámci atributu daň nebo cena. Místo toho je uveďte společně s náklady na dopravu ve službě Merchant Center pomocí atributu doprava nebo použijte doručovací služby Merchant Center.
 • Zadejte cenu dopravy pro každou oblast, do které se vaše produkty dodávají. Pokud cenu dopravy pro oblast, do které se vaše produkty dodávají, v produktových datech ani v nastavení dopravy u vašeho účtu nezadáte, může to být důvodem k zamítnutí vašeho produktu nebo účtu.
 • Slaďte své kampaně v Nákupech Google realizované pomocí služby Google Ads s nastavením dopravy a s atributem dostupnost vašeho produktu.
Poznámka: Pokud je váš primární zdroj dat pro zemi, kde je doprava povinná, a zároveň prodáváte v zemi, kde není (a neuvedli jste proto informace o dopravě), může produkt stále ukazovat anotaci "cena + dopravné“, když se zobrazuje na kartě Nákupy v zemi, pro kterou jste neposkytli informace o dopravě. Pokud chcete předejít anotaci „cena + dopravné“, ujistěte se, že prodáváte pouze v zemích, kde doprava není povinná.

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. V případě, že nesplníte požadavky, které pro vás platí, daný produkt zamítneme a budeme vás informovat ve vašem účtu Merchant Center.

Švédsko, Norsko a Finsko
 • Odešlete náklady na přepravu buď na adresu uživatele, nebo na sběrné místo. V závislosti na zemi můžete u konkrétních dopravců uvést náklady na přepravu do místa doručení zadáním atributu doprava. Uživatelům by mělo být z vašich webových stránek zřejmé, že preferujete některého z těchto dopravců.
  • Norsko a Švédsko: PostNord, DHL, Bring, Schenke
  • Finsko: Posti.fi, DHL, Bring, Schenke, Matkahuolto
Argentina, Chile
 • Odešlete náklady na přepravu na adresu uživatele, na sběrné místo, nebo na výdejnu prodejny.

Francie

 • Pro prodej knih ve Francii je nutné přidat náklady na dopravu.
Vylučte přepravní destinace
 • Zajistěte, aby údaje o dostupnosti, které uvádíte na svých stránkách, souhlasily s nastaveními pro dodání ve vašich produktových datech. Pokud nedodáváte své produkty do všech oblastí cílové země, odešlete pouze náklady na dopravu do regionů, do kterých dodáváte.
Zasílání z oblastí mimo cílovou zemi
 • Na své vstupní stránce jasně uveďte, které poplatky související s proclením zboží mohou být po kupujících případně vyžadovány. Například můžete vložit odmítnutí odpovědnosti, ve kterém na tyto poplatky své zákazníky upozorníte ještě před tím, než si vaše zboží závazně objednají. Neodesílejte údaje související s importem či exportem v rámci atributu daň nebo cena.
Předplatné a stažení softwaru
 • Pokud inzerujete nehmotné produkty, jako například předplatné softwaru, digitální obsah, či software ke stažení, nastavte u nákladů na dopravu hodnotu 0 (v případě, že jsou náklady na dopravu pro cílovou zemi vyžadovány). Náklady na dopravu můžete odeslat prostřednictvím atributu doprava [shipping] nebo prostřednictvím nastavení účtu ve volbách týkajících se dopravy.

Příklady

Formátování textu

Pokud chcete nastavit formátování názvu produktu, použijte atribut shipping a za něj přidejte v závorce názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé hodnoty oddělujte dvojtečkou ( : ).

Například jestliže chcete odeslat atributy země [country], PSČ [postal_code] či cena [price]:

Název shipping(country:postal_code:price)

Odesláním hodnot jednotlivých podatributů naformátujete hodnotu atributu. Podatributy uvádějte ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny u názvu a oddělujte je dvojtečkou (:).

Příklad:

Název shipping(country:postal_code:price)
Příklad hodnoty US:80302:64.90 CZK
Příklad hodnoty US:30*:127.50 CZK

Můžete odeslat také cenu.

Příklad:

Název shipping(price)
Příklad hodnoty 64.90 CZK

Hodnoty všech 4 podatributů v pořadí země [country], region [region], způsob dopravy [service], cena [price] odešlete i v případě, že v názvu podatributy neuvedete.

Příklad:

Název shipping
Příklad hodnoty USA:CA:Expresní přeprava:64.90 CZK

Pokud pro daný produkt nechcete volitelný podatribut (například service) uvádět, přidejte i tak dvojtečku ( : ), ale hodnotu nechte prázdnou.

Příklad:

Název shipping
Příklad hodnoty US:::64.90 CZK

Název shipping(country:region:price)
Příklad hodnoty US::64.90 CZK

Opakovaná pole (například regionální doprava)

Text

Pro každou položku můžete odeslat až 100 hodnot atributu shipping [doprava] a umožnit tak rozlišení nákladů pro jednotlivé lokality. Pokud chcete odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Produktová data pro ortopedický psí pelíšek

Atribut Hodnota
Název [title] Ortopedický psí pelíšek XXL
Doprava [shipping] US:94002-95460:0 CZK
Doprava [shipping] US:900*-901*:0 CZK
Doprava [shipping] US:902*-930*:159.90 CZK

XML

Pokud chcete odeslat více dodacích skupin pro zdroj XML, přidejte pro každou doručovací skupinu další atribut. Pro každý produkt můžete odeslat až 100 atributů doprava [shipping].

<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>CA</g:region>
<g:service>Expresní přeprava</g:service>
<g:price>0 CZK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>OR</g:region>
<g:service>Pozemní doprava</g:service>
<g:price>49.90 CZK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>WA</g:region>
<g:service>Pozemní doprava</g:service>
<g:price>0 CZK</g:price>
</g:shipping>

PSČ

V Austrálii, Brazílii, Francii, Indii, Kanadě, Německu, na Novém Zélandu, ve Spojeném království a v USA můžete odeslat PSČ prostřednictvím podatributu PSČ [postal_code]. V závislosti na oblasti můžete tyto hodnoty odeslat několika způsoby.

Austrálie a USA

 • PSČ (například 94043).
 • Použijte rozsah PSČ (například 94002–95460).
 • Použijte rozsah PSČ ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například 94*).
 • Použijte rozsah PSČ ve formě dvou předpon a zástupného znaku (*), například 94*–95*.

Brazílie

 • Použijte PSČ uvedené před pomlčkou (například pokud je PSČ 30260-070, použijte 30260).

Kanada

 • Použijte identifikátor oblasti předběžného třídění pošty (FSA), Neuvádějte jednotku místního doručení (například M5H).
 • Použijte rozsah FSA ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například K*).

Spojené království

 • Použijte vnější kód PSČ (například pokud je PSČ N1C 4AG, použijte N1C).
 • Použijte rozsah vnějších kódů PSČ (SW1A-SW1Y).
 • Použijte rozsah vnějších kódů PSČ pomocí předčíslí se zástupným znakem (*), například N*. Před znakem * zadejte celou oblast bez kódu části obvodu. Například N* zahrnuje severní Londýn (N1 – N22), nikoli další předčíslí začínající písmenem N. Pro PSČ u severovýchodní (North Western) oblasti musíte uvést NW*.
Doprava zdarma, předplatné a stahování software

Informace o dopravě zdarma uveďte zadáním hodnoty 0 CZK v měně cílové země v rámci atributu doprava [shipping] u podatributu cena [price]. Pokud váš produkt není hmotné povahy, jako například jednorázové stažení či předplatné software, nastavte také u dopravy hodnotu 0. Příklad:

Produktová data pro roční předplatné bezpečnostního softwaru Google s cenou 299.00 CZK

Atribut Hodnota
Název [title] Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
Cena [price] 299.00 CZK
Kategorie produktu Google [google_product_category] Software > Počítačový software > Antivirový a bezpečnostní software
Značka [brand] Google
Doprava [shipping] US:::0 CZK
URL obrázku [image_link] http://www.example.cz/obrazek1.jpg

 

 
 
 
 
 
 
 
Formátování textu

Pokud chcete nastavit formátování názvu produktu, použijte atribut shipping a za něj přidejte v závorce názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé hodnoty oddělujte dvojtečkou ( : ).

Například jestliže chcete odeslat atributy země [country], PSČ [postal_code] či cena [price]:

Název shipping(country:postal_code:price)

Odesláním hodnot jednotlivých podatributů naformátujete hodnotu atributu. Podatributy uvádějte ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny u názvu a oddělujte je dvojtečkou (:).

Příklad:

Název shipping(country:postal_code:price)
Příklad hodnoty US:80302:64.90 CZK
Příklad hodnoty US:30*:127.50 CZK

Můžete odeslat také cenu.

Příklad:

Název shipping(price)
Příklad hodnoty 64.90 CZK

Hodnoty všech 4 podatributů v pořadí země [country], region [region], způsob dopravy [service], cena [price] odešlete i v případě, že v názvu podatributy neuvedete.

Příklad:

Název shipping
Příklad hodnoty USA:CA:Expresní přeprava:64.90 CZK

Pokud pro daný produkt nechcete volitelný podatribut (například service) uvádět, přidejte i tak dvojtečku ( : ), ale hodnotu nechte prázdnou.

Příklad:

Název shipping
Příklad hodnoty US:::64.90 CZK

Název shipping(country:region:price)
Příklad hodnoty US::64.90 CZK

Opakovaná pole (například regionální doprava)

Text

Pro každou položku můžete odeslat až 100 hodnot atributu shipping [doprava] a umožnit tak rozlišení nákladů pro jednotlivé lokality. Pokud chcete odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Produktová data pro ortopedický psí pelíšek

Atribut Hodnota
Název [title] Ortopedický psí pelíšek XXL
Doprava [shipping] US:94002-95460:0 CZK
Doprava [shipping] US:900*-901*:0 CZK
Doprava [shipping] US:902*-930*:159.90 CZK

XML

Pokud chcete odeslat více dodacích skupin pro zdroj XML, přidejte pro každou doručovací skupinu další atribut. Pro každý produkt můžete odeslat až 100 atributů doprava [shipping].

<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>CA</g:region>
<g:service>Expresní přeprava</g:service>
<g:price>0 CZK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>OR</g:region>
<g:service>Pozemní doprava</g:service>
<g:price>49.90 CZK</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
<g:country>US</g:country>
<g:region>WA</g:region>
<g:service>Pozemní doprava</g:service>
<g:price>0 CZK</g:price>
</g:shipping>

PSČ

V Austrálii, Brazílii, Francii, Indii, Kanadě, Německu, na Novém Zélandu, ve Spojeném království a v USA můžete odeslat PSČ prostřednictvím podatributu PSČ [postal_code]. V závislosti na oblasti můžete tyto hodnoty odeslat několika způsoby.

Austrálie a USA

 • PSČ (například 94043).
 • Použijte rozsah PSČ (například 94002–95460).
 • Použijte rozsah PSČ ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například 94*).
 • Použijte rozsah PSČ ve formě dvou předpon a zástupného znaku (*) (například 94*–95*).

Brazílie

 • Použijte PSČ uvedené před pomlčkou (například pokud je PSČ 30260-070, použijte 30260).

Kanada

 • Použijte identifikátor oblasti předběžného třídění pošty (FSA), Neuvádějte jednotku místního doručení (například M5H).
 • Použijte rozsah FSA ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například K*).

Spojené království

 • Použijte vnější kód PSČ (například pokud je PSČ N1C 4AG, použijte N1C).
 • Použijte rozsah vnějších kódů PSČ (SW1A-SW1Y).
 • Použijte rozsah vnějších kódů PSČ pomocí předčíslí se zástupným znakem (*), například N*. Před znakem * zadejte celou oblast bez kódu části obvodu. Například N* zahrnuje severní Londýn (N1 – N22), nikoli další předčíslí začínající písmenem N. Pro PSČ u severovýchodní (North Western) oblasti musíte uvést NW*.
Doprava zdarma, předplatné a stahování software

Informace o dopravě zdarma uveďte zadáním hodnoty 0 CZK v měně cílové země v rámci atributu doprava [shipping] u podatributu cena [price]. Pokud váš produkt není hmotné povahy, jako například jednorázové stažení či předplatné software, nastavte také u dopravy hodnotu 0. Příklad:

Produktová data pro roční předplatné bezpečnostního softwaru Google s cenou 299.00 CZK

Atribut Hodnota
Název [title] Bezpečnostní software Google, základní edice (roční předplatné)
Cena [price] 299.00 CZK
Kategorie produktu Google [google_product_category] Software > Počítačový software > Antivirový a bezpečnostní software
Značka [brand] Google
Doprava [shipping] US:::0 CZK
URL obrázku [image_link] http://www.example.cz/obrazek1.jpg
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
71525