ลาย [pattern]

 
ใช้แอตทริบิวต์ลาย [pattern] เพื่ออธิบายลวดลายหรือลายพิมพ์กราฟิกบนผลิตภัณฑ์ เช่น หากเสื้อยืดมีโลโก้ทีมกีฬา คุณอาจจะส่งเป็นคำว่าหมีหรือเสือตามโลโก้ของทีมก็ได้ ข้อมูลนี้จะช่วยสร้างตัวกรองที่ถูกต้องซึ่งลูกค้าใช้เพื่อจำกัดผลการค้นหาได้ หากผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามลาย ให้ระบุข้อมูลนั้นผ่านแอตทริบิวต์นี้

An illustration of clicking different pattern options.

กรณีที่ควรใช้

ต้องระบุสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แตกต่างกันตามลาย

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลายเป็นคุณลักษณะเด่นที่สำคัญ

โปรดส่งแอตทริบิวต์นี้หากลายเป็นคุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ เช่น เดรสอาจมีรูปแบบ "ลายจุด" "ลายทาง" และ "ลายลูกน้ำ" เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ส่งแอตทริบิวต์ลาย [pattern] เนื่องจากลูกค้าอาจค้นหาผลิตภัณฑ์ตามลายหรืออาจตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยดูจากลาย

ประเภท อักขระ Unicode (แนะนำเฉพาะ ASCII)
จำกัดสูงสุด 0 – 100 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
กรรมสิทธิ์ของ schema.org (นี่คืออะไร) Product.pattern, Type: Text
รูปแบบไฟล์ ข้อความตัวอย่างที่ป้อน
ฟีดข้อความ ลายทาง
ฟีด XML <g:pattern>ลายทาง</g:pattern>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ระบุลายหรือกราฟิกไว้ในผลิตภัณฑ์ อย่าระบุค่าที่ควรไปอยู่ในแอตทริบิวต์อื่นๆ เช่น สี ขนาด หรือวัสดุ
  • ส่งลายสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แตกต่างกันตามลาย ใช้แอตทริบิวต์ลาย [pattern] เมื่อผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันตามลาย (เช่น ลายจุดและลายทาง) จากนั้นส่งรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการด้วยค่าเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id]
  • ส่งเพียงค่าเดียว ระบบจะยอมรับค่าในช่องลายเพียงค่าเดียวและจะไม่สนใจรายการอื่นที่ไม่ใช่ค่าดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ใช้ค่าที่ผู้ใช้อ่านแล้วเข้าใจ หลีกเลี่ยงคำย่อหรือคำที่ใช้เป็นการภายในเนื่องจากค่าที่คุณส่งอาจแสดงต่อผู้ใช้ เช่น อย่าส่ง "plka" ในกรณีที่คุณหมายถึงลายจุด และอย่าส่ง "strpd" ในกรณีที่คุณหมายถึงเสื้อลายทาง
  • อย่าใช้ค่าที่ไม่ได้อธิบายถึงลาย คุณจะระบุแอตทริบิวต์นี้หรือไม่ก็ได้ แต่อย่าใช้หากไม่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น อย่าส่งค่าต่างๆ เช่น "ไม่มี", "ไม่", "หลากหลาย" หรือ "อื่นๆ"

ตัวอย่าง

รายละเอียดปลีกย่อย

หากผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปตามลาย ให้ส่งข้อมูลลายสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสเก็ตเตอร์เดรสสำหรับผู้หญิง สีดำและเทา ลายทาง ไซส์ 8
แอตทริบิวต์ ค่า
ลาย [pattern] ลายทาง
สี [color] ดำ/เทา
ขนาด [size] 8
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสเก็ตเตอร์เดรสสำหรับผู้หญิง สีดำและเทา ลายจุด ไซส์ 8
แอตทริบิวต์ ค่า
ลาย [pattern] ลายจุด
สี [color] ดำ/เทา
ขนาด [size] 8
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสเก็ตเตอร์เดรสสำหรับผู้หญิง สีดำและเทา ลายฟันปลา ไซส์ 8
แอตทริบิวต์ ค่า
ลาย [pattern] ลายฟันปลา
สี [color] เทา
ขนาด [size] 8
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] 12345
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเสื้อยืดที่มีโลโก้รูปหมีสำหรับผู้ชาย สีกรมท่า ไซส์ XL
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืดรูปหมีสำหรับผู้ชาย สีกรมท่า ไซส์ XL
ลาย [pattern] หมี
ขนาด [size] XL
เพศ [gender] male
สี [color] กรมท่า

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเสื้อยืดที่มีโลโก้รูปเสือสำหรับผู้หญิง สีเทา ขนาดใหญ่
แอตทริบิวต์ ค่า
ชื่อ [title] เสื้อยืดรูปเสือสำหรับผู้หญิง สีเทา ขนาดใหญ่
ลาย [pattern] เสือ
ขนาด [size] L
เพศ [gender] female
สี [color] เทา

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับสเก็ตเตอร์เดรส ลายจุด สีดำและขาว
แอตทริบิวต์ ค่า
ลาย [pattern] ลายจุด
สี [color] ดำ/ขาว
อุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องน้ำ

ผู้เลือกซื้ออาจใช้ข้อมูลลายเพื่อประกอบการตัดสินใจเมื่อเลือกซื้อม่านอาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ภายในห้องน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับม่านอาบน้ำ ลายทาง สีเขียวและขาว
แอตทริบิวต์ ค่า
ลาย [pattern] ลายทาง
สี [color] เขียว/ขาว

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับม่านอาบน้ำ ลายดอกไม้ สีม่วง เขียว และขาว
แอตทริบิวต์ ค่า
ลาย [pattern] ลายดอกไม้
สี [color] ม่วง/เขียว/ขาว

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับม่านอาบน้ำ ลายธงชาติอเมริกา
แอตทริบิวต์ ค่า
ลาย [pattern] ธงชาติอเมริกา
สี [color] แดง/น้ำเงิน/ขาว
เฟอร์นิเจอร์

ผู้เลือกซื้ออาจใช้ข้อมูลลายเพื่อประกอบการตัดสินใจเมื่อเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโซฟาสไตล์โมเดิร์นแบบ Mid-Century ลายฟันปลา สีน้ำตาล
แอตทริบิวต์ ค่า
ลาย [pattern] ลายฟันปลา
สี [color] น้ำตาล
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false