custom_label_0–4 [ป้ายที่กำหนดเอง 0-4]: คำจำกัดความ

ป้ายที่กำหนดเอง custom_label_0 [ป้ายที่กำหนดเอง 0] ถึง custom_label_4 [ป้ายที่กำหนดเอง 4] ช่วยให้คุณสร้างตัวกรองที่เฉพาะเจาะจงเพื่อใช้ในแคมเปญ Shopping ได้ ใช้ตัวกรองเหล่านี้ในการรายงานและเสนอราคากลุ่มผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่คุณใส่ในแอตทริบิวต์ดังกล่าวจะไม่ปรากฏต่อผู้ใช้

เช่น คุณอาจจะติดป้ายกำกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นประจำฤดูกาล ลดล้างสต็อก หรือคะแนนผู้ขายก็ได้

กรณีที่ควรใช้

 • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

หากคุณโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านแคมเปญ Shopping ใน Google Ads ให้ใช้ป้ายที่กำหนดเองเพื่อจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการรายงานและเสนอราคา 

แอตทริบิวต์ custom label [ป้ายที่กำหนดเอง] มีลำดับเลข 0–4 ดังนี้ 

 • custom_label_0 [ป้ายที่กำหนดเอง 0] 
 • custom_label_1 [ป้ายที่กำหนดเอง 1]
 • custom_label_2 [ป้ายที่กำหนดเอง 2] 
 • custom_label_3 [ป้ายที่กำหนดเอง 3] 
 • custom_label_4 [ป้ายที่กำหนดเอง 4] 

รูปแบบ

ทำตามหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลที่คุณส่ง 

ประเภท สตริง (อักขระ Unicode แนะนำให้ใช้เฉพาะ ASCII) ไม่ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
จำกัดสูงสุด

อักขระ 1–100 ตัว ค่าสูงสุด 1,000 ค่าที่ไม่ซ้ำกันทั้งบัญชีสำหรับแอตทริบิวต์ป้ายที่กำหนดเอง (รวมสูงสุด 5,000 ป้าย)

ช่องที่ซ้ำ ไม่มี แต่คุณสร้างป้ายที่กำหนดเองได้สูงสุด 5 ป้ายโดยมีลำดับตั้งแต่ custom_label_0 [ป้ายที่กำหนดเอง 0] ถึง custom_label_4 [ป้ายที่กำหนดเอง 4]
 
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ

summer [ฤดูร้อน]

ฟีด XML <g:custom_label_0>ฤดูร้อน</g:custom_label_0>

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

 • ส่งเพียง 1 ค่าสำหรับแอตทริบิวต์ป้ายที่กำหนดเอง [custom_label] แต่ละรายการ 
 • สร้างป้ายกำกับที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 1,000 ป้ายให้กับแต่ละแอตทริบิวต์ป้ายที่กำหนดเองในบัญชีของคุณ (รวมสูงสุด 5,000 ป้ายกำกับ โดย 1 แอตทริบิวต์มีป้ายกำกับได้ 1,000 ป้าย) หากส่งผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายที่กำหนดเองหลังจากคุณมีป้ายกำกับถึงขีดจำกัดแล้ว คุณจะไม่เห็นการรายงานผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายกำกับเพิ่มเติมเหล่านั้น และอาจเห็นข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการรายงานด้วย หากต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ลดจำนวนป้ายกำกับที่ไม่ซ้ำกันแล้วส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
 • ใช้แอตทริบิวต์ป้ายที่กำหนดเองสำหรับแคมเปญ Shopping เท่านั้น สำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่มีแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิก ให้ใช้แอตทริบิวต์ป้ายกำกับโฆษณา [ads_labels] และการจัดกลุ่มโฆษณา [ads_grouping] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดแอตทริบิวต์โฆษณาแบบดิสเพลย์

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

 • สร้างป้ายที่กำหนดเองสูงสุด 5 ป้ายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์: ป้ายที่กำหนดเอง 0 [custom_label_0] ถึงป้ายที่กำหนดเอง 4 [custom_label_4]
 • เลือกคำจำกัดความของคุณเองสำหรับป้ายที่กำหนดเองทั้ง 5 ป้าย ควรคำนึงถึงค่าที่เป็นไปได้สำหรับป้ายกำกับแต่ละป้าย คุณเพิ่มค่าให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในบัญชี Merchant Center ได้ตามคำจำกัดความของคุณ
 • ใช้กฎฟีดเพื่อกำหนดป้ายที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติตามค่าที่คุณส่งในข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้ว เช่น หากต้องการให้ป้ายที่กำหนดเองแสดงช่วงราคาต่างๆ คุณอาจตั้งค่ากฎที่นำค่าบางประเภทไปใช้กับป้ายที่กำหนดเอง 0 [custom_label_0] ตามช่วงราคาโดยอัตโนมัติ เช่น คุณอาจใช้ป้ายกํากับต่อไปนี้ ได้แก่ 0-5, 5-10, 10-20, 20+ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎฟีด

ตัวอย่าง

คำจำกัดความสำหรับป้ายที่กำหนดเอง

กำหนดคำจำกัดความสำหรับป้ายที่กำหนดเอง และใส่ป้ายกำกับแอตทริบิวต์ละ 1 ประเภทเท่านั้น คำจำกัดความนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ให้ระบุไว้ใน Google Ads หรือ Merchant Center แต่เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าควรระบุค่าอะไรบ้าง

แอตทริบิวต์ custom_label_0 [ป้ายที่กำหนดเอง 0]
คำจำกัดความของคุณ ฤดูกาล
ค่าตัวอย่าง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง
   
แอตทริบิวต์ custom_label_1 [ป้ายที่กำหนดเอง 1]
คำจำกัดความของคุณ อัตราการขาย
ค่าตัวอย่าง สินค้าขายดี สินค้ายอดขายต่ำ
   
แอตทริบิวต์ custom_label_2 [ป้ายที่กำหนดเอง 2]
คำจำกัดความของคุณ ช่วงราคา
ค่าตัวอย่าง 0-5, 5-10, 10-20, 20+
   
แอตทริบิวต์ custom_label_3 [ป้ายที่กำหนดเอง 3]
คำจำกัดความของคุณ อัตรากำไร
ค่าตัวอย่าง อัตรากำไรต่ำ อัตรากำไรสูง
   
แอตทริบิวต์ custom_label_4 [ป้ายที่กำหนดเอง 4]
คำจำกัดความของคุณ ปีที่วางจำหน่าย
ค่าตัวอย่าง 1998, 2000, 2010, 2016
ค่าตัวอย่าง

คุณจะใส่ป้ายได้เพียง 1 ป้ายเท่านั้น (เช่น "ฤดูร้อน") ต่อแอตทริบิวต์ (เช่น custom_label_0 [ป้ายที่กำหนดเอง 0]) ในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณส่ง อย่างไรก็ตาม หากต้องการใส่ป้ายกำกับหลายป้าย ให้เพิ่มแอตทริบิวต์ป้ายที่กำหนดเองอื่นๆ

โปรดทราบว่าเราไม่บังคับให้ใส่แอตทริบิวต์เหล่านี้ ดังนั้นโปรดใส่ป้ายที่กำหนดเองเมื่อป้ายดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ แว่นกันแดด Google Malibu
custom_label_0 [ป้ายที่กำหนดเอง 0] ฤดูร้อน
custom_label_2 [ป้ายที่กำหนดเอง 2] 5-10
custom_label_4 [ป้ายที่กำหนดเอง 4] 2016
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว