custom_label_0–4 [vlastný_štítok_0 – 4]: definícia

 

Vlastné štítky, custom_label_0 [vlastný_štítok_0]custom_label_4 [vlastný_štítok_4], vám umožňujú vytvárať špeciálne filtre, ktoré môžete používať vo svojich kampaniach v Nákupoch. Tieto filtre používajte na vytváranie prehľadov a ponúkanie cien pre skupiny výrobkov. Informácie, ktoré uvediete v tomto atribúte, sa nezobrazia používateľom.

Skupinu výrobkov môžete napríklad označiť ako sezónnu, výpredaj alebo predajnosť.

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak inzerujete svoje výrobky pomocou kampaní v Nákupoch v službe Google Ads, na zoskupenie výrobkov na vytváranie prehľadov a ponúkanie cien použite vlastné štítky. 

Atribúty vlastných štítkov sú očíslované od nula po štyri: 

 • custom_label_0 [vlastný_štítok_0] 
 • custom_label_1 [vlastný_štítok_1]
 • custom_label_2 [vlastný_štítok_2] 
 • custom_label_3 [vlastný_štítok_3] 
 • custom_label_4 [vlastný_štítok_4] 

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Reťazec (Znaky Unicode. Odporúčané: iba kódovanie ASCII), bez rozlišovania malých a veľkých písmen
Obmedzenia

1 – 100 znakov, až 1 000 jedinečných hodnôt v rámci celého účtu pre každý atribút vlastného štítku (celkovo až 5 000 štítkov)

Opakované pole Nie, ale môžete vytvoriť až päť vlastných štítkov očíslovaných od custom_label_0 [vlastný_štítok_0] do custom_label_4 [vlastný_štítok_4]
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály

leto

Informačné kanály XML <g:custom_label_0>leto</g:custom_label_0>

Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Pre každý atribút vlastného štítku zadajte iba jednu hodnotu
 • Vo svojom účte môžete vytvoriť až 1 000 jedinečných štítkov pre každý atribút vlastného štítku (celkovo až 5 000 štítkov, 1 000 štítkov na každý atribút). Ak po prekročení obmedzenia zadáte výrobky s vlastným štítkom, nebudú sa vám zobrazovať prehľady výrobkov s danými dodatočnými štítkami. Môžu sa vám zobrazovať aj iné chyby prehľadov. Ak chcete vyriešiť tento problém, znížte počet jedinečných štítkov a potom znovu zadajte údaje o výrobkoch.
 • Atribúty vlastných štítkov používajte iba pre kampane v Nákupoch. Pre dynamické remarketingové kampane v Obsahovej sieti použite atribúty ads_labels [štítky_v_službe_ads]ads_grouping [zoskupenie_v_službe_ads]. Prečítajte si ďalšie informácie o špecifikácii atribútu reklám v Obsahovej sieti.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Pre každý výrobok vytvorte až päť vlastných štítkov: custom_label_0 [vlastný_štítok_0] po custom_label_4 [vlastný_štítok_4].
 • Pre každý z piatich vlastných štítkov si vyberte svoju vlastnú definíciu. Pamätajte na možné hodnoty pre každý štítok. Hodnoty môžete na základe definície pridať ku každému výrobku vo svojom účte Merchant Center.
 • Na automatické priraďovanie vlastných štítkov použite pravidlá informačného kanála na základe hodnôt, ktoré ste už zadali v údajoch o výrobkoch. Ak napríklad chcete, aby vlastný štítok predstavoval rôzne cenové rozsahy, môžete nastaviť pravidlo, ktoré sa bude automaticky vzťahovať na určitú hodnotu custom_label_0 [vlastný_štítok_0] na základe daného cenového rozsahu. Môžete napríklad použiť tieto štítky: 0 – 5, 5 – 10, 10 – 20, 20+ Prečítajte si ďalšie informácie o pravidlách informačného kanála.

Príklady

Definície vlastných štítkov

Nastavte vlastné definície vlastných štítkov a zahrňte iba jeden typ štítku na každý atribút. Táto definícia sa nezadáva do služby Google Ads alebo Merchant Center, ale pomôže vám lepšie pochopiť, ktoré hodnoty by ste mali zahrnúť.

Atribút custom_label_0 [vlastný_štítok_0]
Definícia Sezóna
Príklady hodnôt zima, jar, leto, jeseň
   
Atribút custom_label_1 [vlastný_štítok_1]
Definícia Predajnosť
Príklady hodnôt najlepšia predajnosť, nízka predajnosť
   
Atribút custom_label_2 [vlastný_štítok_2]
Definícia Cenové rozsahy
Príklady hodnôt 0 – 5, 5 – 10, 10 – 20, 20+
   
Atribút custom_label_3 [vlastný_štítok_3]
Definícia Marža
Príklady hodnôt nízka marža, vysoká marža
   
Atribút custom_label_4 [vlastný_štítok_4]
Definícia Rok vydania
Príklady hodnôt 1998, 2000, 2010, 2016
Vzorové hodnoty

V prípade každého zadaného výrobku môžete na každý atribút (napr. custom_label_0 [vlastný_štítok_0]) zahrnúť iba jeden štítok (napr. „leto“). Ak však chcete zahrnúť viaceré štítky, pridajte ďalšie atribúty vlastných štítkov.

Nezabúdajte, že každý z týchto atribútov je nepovinný. Zahrňte teda vlastný štítok, iba ak je užitočný pre vás.

Výrobok Slnečné okuliare Malibu Google
custom_label_0 [vlastný_štítok_0] leto
custom_label_2 [vlastný_štítok_2] 5 – 10
custom_label_4 [vlastný_štítok_4] 2016
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory