condition [tình_trạng]: Định nghĩa

Thông báo cho người dùng về tình trạng của sản phẩm mà bạn đang bán. Việc đặt giá trị này một cách chính xác rất quan trọng vì chúng tôi sẽ sử dụng giá trị để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm.
An illustration of a shoe that isn

Trường hợp sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm mới
Bắt buộc cho mỗi sản phẩm đã sử dụng và tân trang lại

Giá trị được hỗ trợ:

  • new [mới]. Sản phẩm của bạn là sản phẩm mới và chưa qua sử dụng. Sản phẩm có bao bì gốc và chưa mở.
  • refurbished [đã được tân trang]. Mặc dù không phải là hàng mới nhưng sản phẩm đã được khôi phục về điều kiện hoạt động chuyên nghiệp như mới và đi kèm với gói bảo hành. Sản phẩm có thể có bao bì gốc hoặc có thể không có bao bì gốc. Tình trạng này của sản phẩm đôi khi được gọi là hàng tái sản xuất.
  • used [đã_qua_sử_dụng]. Sản phẩm của bạn là hàng đã qua sử dụng. Ví dụ: sản phẩm đã được sử dụng trước đó, bao bì gốc đã mở hoặc bị mất.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại mới, đã được tân trang hoặc đã qua sử dụng
Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org
(Đây là gì?)

Offer.itemCondition, Type: OfferItemCondition

Liên kết:

  • mới : NewCondition
  • đã được tân trang: RefurbishedCondition
  • đã qua sử dụng: DamagedCondition, UsedCondition
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản đã qua sử dụng
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:condition>đã qua sử dụng</g:condition>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Tuân thủ luật pháp và các quy định của địa phương khi gửi các sản phẩm đã được tân trang. Quốc gia bán của bạn có thể áp dụng một số luật liên quan đến sản phẩm đã được tân trang. Vì vậy, trước khi bán một sản phẩm đã được tân trang, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đó tuân thủ luật pháp và các quy định của địa phương, cũng như các yêu cầu và chính sách Mua sắm có liên quan.
  • Gửi đúng mã nhận dạng sản phẩm duy nhất cho sản phẩm. Thông tin mà bạn gửi có thể thay đổi tùy vào tình trạng sản phẩm. Tìm hiểu thêm về cách gửi mã nhận dạng sản phẩm

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong phần Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Hộp mực máy in
Tình trạng mà bạn gửi tùy thuộc vào tình trạng của hộp mực máy in đang bán là đã qua sử dụng, đã được tân trang, đã đổ lại hoặc mới. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với hộp mực máy in

Ví dụ

Hàng may mặc

An illustration of a scarf that

Sản phẩm Khăn quàng màu cam chấm bi mới
title [tiêu_đề] Khăn quàng chấm bi - màu cam đen
condition [tình_trạng] mới
price [giá] 15 USD
color [màu_sắc] cam/đen

An illustration of a scarf that isn

Sản phẩm Khăn quàng màu cam chấm bi đã qua sử dụng
title [tiêu_đề] Khăn quàng chấm bi - đã qua sử dụng - màu cam đen
condition [tình_trạng] đã qua sử dụng
price [giá] 5,00 USD
color [màu_sắc] cam/đen

An illustration of a shoe that

Sản phẩm Giày hồng đậm mới
title [tiêu_đề] Giày cao gót - hồng đậm - Cỡ 6
condition [tình_trạng] mới
price [giá] 59,00 USD
color [màu_sắc] màu hồng đậm
size [kích_thước] 6

An illustration of a shoe that isn

Sản phẩm Giày hồng đậm đã qua sử dụng
title [tiêu_đề] Giày cao gót kiểu cổ điển - những năm 1930 - Cỡ 6
condition [tình_trạng] đã qua sử dụng
price [giá] 10,00 USD
color [màu_sắc] màu hồng đậm
size [kích_thước] 6
Điện tử

An illustration showing the brand name on an example product

Sản phẩm Chromecast hoàn toàn mới
title [tiêu_đề] Google Chromecast 2 - 1080p - Wi-Fi - Màu đen
condition [tình_trạng] mới
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 0811571016518
brand [thương hiệu] Google

 

Sản phẩm Chromecast đã sửa chữa và dọn dẹp (đi kèm với gói bảo hành)
title [tiêu_đề] Google Chromecast 2 đã được tân trang - 1080p - Wi-Fi - Màu đen
condition [tình_trạng] đã được tân trang
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 0811571016518
brand [thương hiệu] Google
Điện thoại và máy tính bảng

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Sản phẩm Google Pixel 3
title [tiêu_đề] Google Pixel 3 - 32 GB - Xanh đậm - đã mở khóa
condition [tình_trạng] mới
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 3234567890126
brand [thương hiệu] Google
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]

 

Sản phẩm Google Pixel 2 đã được tân trang
title [tiêu_đề] Google Pixel 2 - Đã được tân trang - 32 GB - Xanh đậm - đã mở khóa
condition [tình_trạng] đã được tân trang
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) 3234567890126
brand [thương hiệu] Google
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false