condition [điều_kiện]: Định nghĩa

Thông báo cho người dùng về tình trạng của sản phẩm mà bạn đang bán. Việc đặt giá trị này một cách chính xác rất quan trọng vì chúng tôi sẽ sử dụng giá trị để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm.

An illustration of a shoe that isn

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm mới
Bắt buộc cho mỗi sản phẩm đã sử dụng và tân trang lại

Giá trị được hỗ trợ:

  • new [mới]. Sản phẩm của bạn là sản phẩm mới và chưa qua sử dụng. Sản phẩm có bao bì gốc và chưa mở.
  • refurbished [đã được tân trang]. Mặc dù không phải là hàng mới nhưng sản phẩm đã được khôi phục về điều kiện hoạt động chuyên nghiệp như mới và đi kèm với gói bảo hành. Sản phẩm có thể có bao bì gốc hoặc có thể không có bao bì gốc. Tình trạng sản phẩm này đôi khi được gọi là hàng tái sản xuất.
  • used [đã qua sử dụng]. Sản phẩm của bạn là hàng đã qua sử dụng. Ví dụ: sản phẩm đã được sử dụng trước đây, bao bì gốc đã bị mở hoặc thiếu bao bì gốc.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại mới, đã được tân trang hoặc đã qua sử dụng
Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org
(Đây là gì?)

Offer.itemCondition, Type: OfferItemCondition

Liên kết:

  • mới : NewCondition
  • đã được tân trang: RefurbishedCondition
  • đã qua sử dụng: DamagedCondition, UsedCondition
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản đã qua sử dụng
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:condition>đã qua sử dụng</g:condition>

Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình và nhận được hiệu suất tốt nhất từ ​​quảng cáo.

<

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

  • Tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương khi gửi các sản phẩm đã được tân trang. Quốc gia mục tiêu của bạn có thể có một số quy định luật pháp nhất định liên quan đến sản phẩm đã được tân trang. Vì vậy, trước khi bán sản phẩm đã được tân trang, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đó tuân thủ luật pháp và quy định địa phương cũng như chính sách Google Mua sắm.
  • Gửi đúng số nhận dạng sản phẩm duy nhất cho sản phẩm. Thông tin mà bạn gửi có thể thay đổi tùy vào tình trạng sản phẩm. Tìm hiểu thêm về cách gửi số nhận dạng sản phẩm

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu dành cho mình, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Hộp mực máy in
Tình trạng mà bạn gửi tùy thuộc vào tình trạng của hộp mực máy in đang bán là đã qua sử dụng, đã được tân trang, đã đổ lại hoặc mới. Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với hộp mực máy in

Ví dụ

Hàng may mặc

An illustration of a scarf that

Sản phẩm Khăn quàng màu cam chấm bi mới
title [tiêu_đề] Khăn quàng chấm bi - màu cam đen
condition [tình_trạng] mới
price [giá] 15 USD
color [màu_sắc] cam/đen

An illustration of a scarf that isn

Sản phẩm Khăn quàng màu cam chấm bi đã qua sử dụng
title [tiêu_đề] Khăn quàng chấm bi - đã qua sử dụng - màu cam đen
condition [tình_trạng] đã qua sử dụng
price [giá] 5.00 USD
color [màu_sắc] cam/đen

An illustration of a shoe that

Sản phẩm Giày hồng đậm mới
title [tiêu_đề] Giày cao gót - hồng đậm - Cỡ 6
condition [tình_trạng] mới
price [giá] 59.00 USD
color [màu_sắc] màu hồng đậm
size [kích_thước] 6

An illustration of a shoe that isn

Sản phẩm Giày hồng đậm đã qua sử dụng
title [tiêu_đề] Giày cao gót kiểu cổ điển - những năm 1930 - Cỡ 6
condition [tình_trạng] đã qua sử dụng
price [giá] 10.00 USD
color [màu_sắc] màu hồng đậm
size [kích_thước] 6
Hàng điện tử

An illustration showing the brand name on an example product

Sản phẩm Chromecast hoàn toàn mới
title [tiêu_đề] Google Chromecast 2 - 1080p - Wi-Fi - Màu đen
condition [tình_trạng] mới
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 0811571016518
brand [thương_hiệu] Google

 

Sản phẩm Chromecast đã sửa chữa và dọn dẹp (đi kèm với gói bảo hành)
title [tiêu_đề] Google Chromecast 2 đã được tân trang - 1080p - Wi-Fi - Màu đen
condition [tình_trạng] đã được tân trang
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 0811571016518
brand [thương_hiệu] Google
Điện thoại và máy tính bảng

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Sản phẩm Google Nexus 6
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 - 32 GB - Xanh đen đậm - đã mở khóa
condition [tình_trạng] mới
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại toàn_cầu] 3234567890126
brand [thương_hiệu] Google
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]

 

Sản phẩm Google Nexus 6 đã được tân trang
title [tiêu_đề] Google Nexus 6 - Đã được tân trang- 32 GB - Xanh đen đậm - đã mở khóa
condition [tình_trạng] đã được tân trang
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] 3234567890126
brand [thương_hiệu] Google
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_google] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động]
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?