Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link]

Thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link] cho phép bạn thêm URL tới phiên bản được tối ưu hoá cho thiết bị di động của trang đích. Người dùng các thiết bị di động, như điện thoại hoặc máy tính bảng, sẽ nhìn thấy phiên bản này. Khi sử dụng thuộc tính này, bạn cũng sẽ xem được dữ liệu báo cáo bổ sung trong Merchant Center về các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến những trang đích được tối ưu hoá cho thiết bị di động.

Hãy tạo một trang web được tối ưu hoá cho thiết bị di động để đảm bảo trang đích của bạn có giao diện phù hợp trên thiết bị di động. Những loại trang web này thường tải nhanh hơn trên điện thoại di động.

An illustration showing how an ad click on mobile leads to a mobile landing page

Nội dung trong bài viết này

Trường hợp sử dụng 

Optional Không bắt buộc đối với từng sản phẩm

Nếu bạn gửi thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link] cùng thuộc tính đường liên kết [link], tất cả người dùng thiết bị di động sẽ chuyển đến trang đích được chỉ định cho thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động. Tuy nhiên, nếu bạn gửi giá trị cho thuộc tính quảng cáo chuyển hướng [ads_redirect], những người dùng nhấp vào quảng cáo Mua sắm sẽ chuyển đến URL đó chứ không phải URL mà bạn gửi cho thuộc tính đường liên kết hoặc đường liên kết dành cho thiết bị di động. 

Những người dùng nhấp vào trang thông tin miễn phí về sản phẩm vẫn sẽ chuyển đến URL trong thuộc tính đường liên kết hoặc đường liên kết dành cho thiết bị di động mà bạn cung cấp. Tìm hiểu thêm về cách các thuộc tính đường liên kết, đường liên kết dành cho thiết bị di động và quảng cáo chuyển hướng hoạt động cùng nhau

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo rằng Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại URL (chứa http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 1-2.000 ký tự
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản https://www.m.example.com/writing/fiji-pens
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:mobile_link>https://www.m.example.com/writing/fiji-pens</g:mobile_link>

Đường liên kết sâu cho các quảng cáo ứng dụng

Để xem hướng dẫn về cách triển khai đúng đối với các đường liên kết sâu của ứng dụng dành cho thiết bị di động trong nguồn cấp dữ liệu, hãy tham khảo các tài nguyên sau đây:

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài liệu cho Content API for Shopping.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi nhận dạng chính xác thuộc tính dữ liệu sản phẩm này, hãy nhớ gửi tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn ở định dạng mà chúng tôi hỗ trợ.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

  • Đáp ứng các yêu cầu của thuộc tính đường liên kết đối với giá trị mà bạn gửi cho thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link].
  • Gửi thuộc tính đường liên kết, đây là trang mà người dùng máy tính sẽ nhìn thấy.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

  • Làm theo các phương pháp hay nhất cho thuộc tính đường liên kết đối với giá trị mà bạn gửi cho thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link].
  • Đường liên kết đến một trang đích hiển thị đúng cách trên thiết bị di động. Một số thành phần mà bạn không nên sử dụng trên trang đích của mình là Flash, Silverlight và ActiveX. Tìm hiểu thêm về việc tạo trang web được tối ưu hoá cho thiết bị di động
  • Nếu sử dụng thông số theo dõi trong thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link], bạn nên sử dụng thuộc tính chỉ mục của Google Tìm kiếm [canonical_link] trong nguồn cấp dữ liệu để cung cấp URL chính tắc. Sử dụng thuộc tính chỉ mục của Google Tìm kiếm [canonical_link] để đảm bảo rằng các sản phẩm liên kết với đúng URL trong chỉ mục của Google Tìm kiếm vì thuộc tính này giúp Google hiểu rõ hơn về sản phẩm. Tìm hiểu thêm về đường liên kết chính tắc
    • Nếu bạn không sử dụng thuộc tính chỉ mục của Google Tìm kiếm [canonical_link], thì có khả năng URL bạn cung cấp trong thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link] của nguồn cấp dữ liệu sẽ được lập chỉ mục. Để ngăn việc lập chỉ mục, hãy thêm thẻ noindex vào các trang nếu thích hợp, hoặc sử dụng thuộc tính chỉ mục của Google Tìm Kiếm [canonical_link] trong nguồn cấp dữ liệu.

Ví dụ

Sản phẩm không có biến thể

Khi sử dụng thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link], hãy nhớ cung cấp thuộc tính đường liên kết [link]. Người dùng thiết bị di động sẽ được chuyển đến URL mà bạn cung cấp cho thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động, nhưng người dùng máy tính sẽ vẫn được chuyển đến URL mà bạn cung cấp cho thuộc tính đường liên kết.

Dữ liệu sản phẩm của bút Google mực đen
Thuộc tính Giá trị
Đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link] https://mobile.example.com/writing/google-pens
Đường liên kết [link] https://example.com/writing/google-pens
Sản phẩm có biến thể

Khi cung cấp URL cho sản phẩm có biến thể, hãy đảm bảo biến thể được tự động chọn dựa trên URL.

Dữ liệu sản phẩm của bút Google mực đen
Thuộc tính Giá trị
Đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link] https://mobile.example.com/writing/google-pens?color=black
Đường liên kết [link] https://example.com/writing/google-pens?color=black

 

Dữ liệu sản phẩm của bút Google mực đỏ
Thuộc tính Giá trị
Đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link] https://mobile.example.com/writing/google-pens?color=red
Đường liên kết [link] https://example.com/writing/google-pens?color=red

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1507828664353048561
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true