mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]: Định nghĩa

 

Thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] cho phép bạn bao gồm URL trong phiên bản trang đích được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Phiên bản dành cho thiết bị di động này sẽ được hiển thị cho người dùng trên thiết bị di động, như điện thoại hoặc máy tính bảng. Khi sử dụng thuộc tính này, bạn cũng sẽ thấy báo cáo bổ sung trong Merchant Center về các vấn đề tiềm ẩn với trang đích được tối ưu hóa cho thiết bị di động.

Việc tạo trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động giúp đảm bảo trang đích hiển thị phù hợp trên thiết bị di động. Những loại trang web này thường tải nhanh hơn trên điện thoại di động.

An illustration showing how an ad click on mobile leads to a mobile landing page

Trường hợp sử dụng

  • Không bắt buộc cho từng sản phẩm

Nếu bạn chỉ gửi thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] ngoài thuộc tính link [liên_kết], thì tất cả người dùng thiết bị di động sẽ được chuyển hướng đến trang đích được chỉ định trong thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]. Tìm hiểu về cách link [liên_kết], mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]ads_redirect [chuyển_hướng_adwords] phối hợp với nhau.

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn đang gửi.

Để biết thông tin chi tiết về thời điểm và cách thức gửi các giá trị bằng tiếng Anh, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại URL (bao gồm http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 1-2.000 ký tự
Trường lặp lại Không
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản https://www.m.example.com/writing/fiji-pens
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:mobile_link>https://www.m.example.com/writing/fiji-pens</g:mobile_link>

Đường liên kết sâu cho các quảng cáo ứng dụng

Để xem hướng dẫn về cách triển khai đúng đối với các đường liên kết sâu của ứng dụng dành cho thiết bị di động trong nguồn cấp dữ liệu, hãy tham khảo các tài nguyên sau đây:

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Đáp ứng yêu cầu của thuộc tính link [liên_kết] với giá trị mà bạn gửi cho mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].
  • Gửi thuộc tính link [liên_kết], đó là trang mà người dùng máy tính để bàn sẽ thấy.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

Ví dụ

Sản phẩm không có biến thể

Khi sử dụng mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động], hãy nhớ cung cấp thuộc tính link [đường_liên_kết]. Người dùng trên thiết bị di động sẽ được đưa đến URL mà bạn cung cấp cho thuộc tính mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động], nhưng người dùng trên máy tính sẽ vẫn được đưa đến URL mà bạn cung cấp cho thuộc tính link [đường_liên_kết].

Sản phẩm Bút của Google, mực đen
mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] https://mobile.example.com/writing/google-pens
link [đường_liên_kết] https://example.com/writing/google-pens
Sản phẩm có biến thể

Khi bao gồm URL cho sản phẩm có biến thể, hãy đảm bảo biến thể được tự động chọn dựa trên URL.

Sản phẩm Bút của Google, mực đen
mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] https://mobile.example.com/writing/google-pens?color=black
link [đường_liên_kết] https://example.com/writing/google-pens?color=black
Sản phẩm Bút của Google, mực đỏ
mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] https://mobile.example.com/writing/google-pens?color=red
link [đường_liên_kết] https://example.com/writing/google-pens?color=red
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525
false