mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]: Định nghĩa

Thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] cho phép bạn bao gồm URL trong phiên bản trang đích được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Phiên bản dành cho thiết bị di động này sẽ được hiển thị cho người dùng trên thiết bị di động, như điện thoại hoặc máy tính bảng. Khi sử dụng thuộc tính này, bạn cũng sẽ thấy báo cáo bổ sung trong Merchant Center về các vấn đề tiềm ẩn với trang đích được tối ưu hóa cho thiết bị di động.

Việc tạo trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động giúp đảm bảo trang đích hiển thị phù hợp trên thiết bị di động. Những loại trang web này thường tải nhanh hơn trên điện thoại di động.

An illustration showing how an ad click on mobile leads to a mobile landing page

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Nếu bạn chỉ gửi thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] ngoài thuộc tính link [liên_kết], thì tất cả người dùng thiết bị di động sẽ được chuyển hướng đến trang đích được chỉ định trong thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]. Tìm hiểu về cách link [liên_kết], mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]ads_redirect [chuyển_hướng_adwords] phối hợp với nhau.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại URL (bao gồm http hoặc https), chỉ sử dụng các ký tự ASCII và tuân thủ RFC 3986
Giới hạn 1-2.000 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản http://www.m.example.com/writing/fiji-pens
Nguồn cấp dữ liệu XML <g:mobile_link>http://www.m.example.com/writing/fiji-pens</g:mobile_link>


Để biết thêm thông tin về định dạng API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình trên Google. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

  • Đáp ứng yêu cầu của thuộc tính link [liên_kết] với giá trị mà bạn gửi cho mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động].
  • Gửi thuộc tính link [liên_kết], đó là trang mà người dùng máy tính để bàn sẽ thấy.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

Ví dụ

Sản phẩm không có kiểu mẫu mã

Khi sử dụng mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động], hãy nhớ cung cấp thuộc tính link [liên_kết]. Người dùng thiết bị di động sẽ được chuyển đến URL mà bạn cung cấp cho mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] nhưng người dùng máy tính để bàn sẽ vẫn được chuyển đến URL mà bạn cung cấp cho link [liên_kết].

Sản phẩm Bút của Google, mực đen
mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] http://mobile.example.com/writing/google-pens
link [liên kết] http://example.com/writing/google-pens
Sản phẩm có kiểu mẫu mã

Khi bao gồm URL cho sản phẩm có kiểu mẫu mã, hãy đảm bảo kiểu mẫu mã được tự động chọn dựa trên URL.

Sản phẩm Bút của Google, mực đen
mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] http://mobile.example.com/writing/google-pens?color=black
link [liên kết] http://example.com/writing/google-pens?color=black
   
Sản phẩm Bút của Google, mực đỏ
mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] http://mobile.example.com/writing/google-pens?color=red
link [liên kết] http://example.com/writing/google-pens?color=red
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố