ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link]

แอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] ช่วยให้คุณระบุ URL ไปยังหน้า Landing Page เวอร์ชันที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ซึ่งจะแสดงต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต เมื่อใช้แอตทริบิวต์นี้ คุณจะเห็นการรายงานเพิ่มเติมใน Merchant Center สำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับหน้า Landing Page ที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกด้วย

โปรดสร้างเว็บไซต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้หน้า Landing Page แสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม เว็บไซต์ประเภทเหล่านี้มักจะโหลดได้เร็วขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ

An illustration showing how an ad click on mobile leads to a mobile landing page

กรณีที่ควรใช้

  • ไม่บังคับสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

หากคุณส่งแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] นอกเหนือจากแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] ระบบจะนำผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดไปยังหน้า Landing Page ที่ระบุไว้ในแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม หากคุณส่งค่าสำหรับแอตทริบิวต์เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] ด้วย ระบบจะนำผู้ใช้ที่คลิกโฆษณา Shopping ไปยัง URL ดังกล่าวแทน URL ที่คุณส่งสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์หรือแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่จะยังนำผู้ใช้ที่คลิกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงฟรีไปยัง URL ที่ระบุในแอตทริบิวต์ลิงก์หรือแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกันของแอตทริบิวต์ลิงก์ ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเปลี่ยนเส้นทางโฆษณา

ประเภท URL (รวมถึง http หรือ https), อักขระ ASCII เท่านั้น และสอดคล้องกับ RFC 3986
จำกัดสูงสุด 1-2,000 อักขระ
ช่องที่ซ้ำ ไม่มี
รูปแบบไฟล์ ค่าตัวอย่าง
ฟีดข้อความ https://www.m.example.com/writing/fiji-pens
ฟีด XML <g:mobile_link>https://www.m.example.com/writing/fiji-pens</g:mobile_link>

Deep Link สำหรับโฆษณาแอป

โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ Deep Link ของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในฟีดอย่างถูกต้อง

โปรดดู Content API for Shopping เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ Content API

หลักเกณฑ์

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ส่งมีคุณภาพสูง

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะไม่อนุมัติผลิตภัณฑ์ โดยจะแจ้งให้คุณทราบในหน้าการวินิจฉัยของบัญชี Merchant Center

  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของแอตทริบิวต์ลิงก์ซึ่งมีค่าที่คุณส่งสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link]
  • ส่งแอตทริบิวต์ลิงก์ซึ่งเป็นหน้าที่ผู้ใช้เดสก์ท็อปจะเห็น

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

แนวทางปฏิบัติแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เกินกว่าข้อกำหนดพื้นฐาน

  • ทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำของแอตทริบิวต์ลิงก์ซึ่งมีค่าที่คุณส่งสำหรับแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link]
  • ลิงก์ไปยังหน้า Landing Page ที่แสดงผลอย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ องค์ประกอบบางอย่างที่คุณไม่ควรใช้ในหน้า Landing Page ได้แก่ Flash, Silverlight และ ActiveX ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • หากใช้พารามิเตอร์การติดตามในแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] เราขอแนะนำให้ใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] ในฟีดเพื่อระบุ Canonical URL ใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับ URL ที่ถูกต้องในดัชนีของ Google Search เนื่องจากแอตทริบิวต์ดังกล่าวจะช่วยให้ Google เข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์ Canonical
    • หากไม่ได้ใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] ก็อาจเป็นไปได้ว่าระบบจะจัดทำดัชนี URL ที่ระบุในแอตทริบิวต์ฟีดลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] หากต้องการป้องกันการจัดทำดัชนี ให้เพิ่มแท็ก noindex ลงในหน้าเว็บตามความเหมาะสม หรือใช้แอตทริบิวต์ดัชนีของ Google Search [canonical_link] ในฟีด

ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดปลีกย่อย

เมื่อใช้ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] โปรดอย่าลืมระบุแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] ด้วย ระบบจะนำผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยัง URL ที่ระบุไว้กับแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่จะยังนำผู้ใช้เดสก์ท็อปไปยัง URL ที่ระบุไว้กับแอตทริบิวต์ลิงก์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับปากกา Google หมึกสีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า
ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] https://mobile.example.com/writing/google-pens
ลิงก์ [link] https://example.com/writing/google-pens
ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อย

เมื่อระบุ URL สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อย ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกรายละเอียดปลีกย่อยตาม URL โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับปากกา Google หมึกสีดำ
แอตทริบิวต์ ค่า
ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] https://mobile.example.com/writing/google-pens?color=black
ลิงก์ [link] https://example.com/writing/google-pens?color=black

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับปากกา Google หมึกสีแดง
แอตทริบิวต์ ค่า
ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] https://mobile.example.com/writing/google-pens?color=red
ลิงก์ [link] https://example.com/writing/google-pens?color=red
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
71525
false