Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Odkaz na mobilnú stránku [mobile_link]

Pomocou atribútu odkazu na mobilnú stránku [mobile_link] môžete zahrnúť webovú adresu na verziu vstupnej stránky optimalizovanú pre mobilné zariadenia. Táto mobilná verzia sa zobrazí používateľom na mobilných zariadeniach, ako sú telefóny alebo tablety. Pri použití tohto atribútu sa v službe Merchant Center zobrazia aj ďalšie reporty o potenciálnych problémoch so vstupnými stránkami optimalizovanými pre mobilné zariadenia.

Vytvorte web optimalizovaný pre mobilné zariadenia, čím zabezpečíte správne zobrazovanie vašej vstupnej stránky v mobilných zariadeniach. Tieto typy webov sa v mobilných telefónoch načítavajú často rýchlejšie.

An illustration showing how an ad click on mobile leads to a mobile landing page

V tomto článku

Kedy ho použiť

Optional Nepovinné pre každý výrobok.

Ak okrem atribútu odkaz [link] zadáte aj atribút odkaz na mobilnú stránku [mobile_link], všetci používatelia budú v mobilných zariadeniach presmerovaní na vstupnú stránku uvedenú v atribúte odkaz na mobilnú stránku. Ak však zadáte aj hodnotu atribútu presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect], používatelia, ktorí kliknú na nákupné reklamy, budú presmerovaní na danú webovú adresu a nie na tú, ktorú uvediete do atribútov odkaz alebo odkaz na mobilnú stránku.

Používatelia, ktorí kliknú na bezplatné záznamy o výrobkoch, budú ďalej nasmerovaní na webovú adresu uvedenú v poskytnutých atribútoch odkaz alebo odkaz na mobilnú stránku. Ďalšie informácie o tom, ako spoločne fungujú atribúty odkaz, odkaz na mobilnú stránku a presmerovanie zo služby Ads

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate. Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály https://www.m.example.com/writing/fiji-pens
Informačné kanály XML <g:mobile_link>https://www.m.example.com/writing/fiji-pens</g:mobile_link>

Priame odkazy v reklamách na aplikáciu

Pokyny na správnu implementáciu priamych odkazov na mobilnú aplikáciu v informačnom kanáli nájdete v týchto zdrojoch:

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.

Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime v účte Merchant Center.

  • Požiadavky týkajúce sa atribútu odkaz dodržiavajte aj pri hodnotách, ktoré zadávate do atribútu odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].
  • Zadajte atribút odkaz, čo je stránka, ktorú budú vidieť používatelia v počítačoch.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Podľa osvedčených postupov týkajúcich sa atribútu odkaz postupujte aj pri hodnotách, ktoré zadávate do atribútu odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].
  • Odkazujte na vstupnú stránku, ktorá sa správne zobrazuje v mobilných zariadeniach. Medzi niektoré prvky, ktoré by ste nemali používať na svojej vstupnej stránke, patria Flash, Silverlight či ActiveX. Ďalšie informácie o tvorbe webov optimalizovaných pre mobilné zariadenia
  • Ak v atribúte odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] používate parametre sledovania, odporúčame vám v informačnom kanáli pomocou atribútu index Vyhľadávania Google [canonical_link] zadať kanonickú webovú adresu. Pomocou atribútu index Vyhľadávania Google [canonical_link] zabezpečíte, aby sa výrobky spojili so správnou webovou adresou v indexe Vyhľadávania Google, pretože Google bude mať vďaka tomu lepšie informácie o výrobku. Ďalšie informácie o kanonických odkazoch
    • Ak sa atribút index Vyhľadávania Google [canonical_link] nepoužije, je možné, že webová adresa uvedená v atribúte informačného kanála odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] bude indexovaná. Ak chcete zabrániť indexovaniu, v prípade potreby pridajte na svoje stránky značku noindex alebo v informačnom kanáli použite atribút index Vyhľadávania Google [canonical_link].

Príklady

Výrobky bez variantov

Keď používate atribút odkaz na mobilnú stránku [mobile_link], nezabudnite použiť aj atribút odkaz [link]. Používatelia mobilných zariadení budú nasmerovaní na webovú adresu uvedenú v atribúte odkaz na mobilnú stránku, ale používatelia počítačov budú naďalej presmerúvaní na webovú adresu uvedenú v atribúte odkaz.

Údaje o výrobkoch pre perá Google, čierna atramentová náplň
Atribút Hodnota
odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] https://mobile.example.com/writing/google-pens
odkaz [link] https://example.com/writing/google-pens
Výrobok s variantmi

Keď uvádzate webovú adresu výrobku s variantmi, uistite sa, že variant sa automaticky vyberie na základe danej webovej adresy.

Údaje o výrobkoch pre perá Google s čiernou atramentovou náplňou
Atribút Hodnota
odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] https://mobile.example.com/writing/google-pens?color=black
odkaz [link] https://example.com/writing/google-pens?color=black

 

Údaje o výrobkoch pre perá Google s červenou atramentovou náplňou
Atribút Hodnota
odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] https://mobile.example.com/writing/google-pens?color=red
odkaz [link] https://example.com/writing/google-pens?color=red

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka