Odkaz na mobilnú stránku [mobile_link]

Pomocou atribútu odkazu na mobilnú stránku [mobile_link] môžete zahrnúť webovú adresu na verziu vstupnej stránky optimalizovanú pre mobilné zariadenia. Táto mobilná verzia sa zobrazí používateľom na mobilných zariadeniach, ako sú telefóny alebo tablety. Pri použití tohto atribútu sa v službe Merchant Center zobrazia aj ďalšie prehľady pre potenciálne problém so vstupnými stránkami optimalizovanými pre mobilné zariadenia.

Vytvorte web optimalizovaný pre mobilné zariadenia, čím zabezpečíte správne zobrazovanie vašej vstupnej stránky na mobilných zariadeniach. Tieto typy webov sa v mobilných telefónoch načítavajú často rýchlejšie.

An illustration showing how an ad click on mobile leads to a mobile landing page

Kedy ich použiť

  • Nepovinné pre každý výrobok

Ak okrem atribútu odkaz [link] zadáte aj atribút odkaz na mobilnú stránku [mobile_link], všetci používatelia mobilných zariadení budú presmerovaní na vstupnú stránku uvedenú v atribúte odkaz na mobilnú stránku. Ak však zadáte aj hodnotu atribútu presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect], používatelia, ktorí kliknú na nákupné reklamy, budú presmerovaní na danú webovú adresu, a nie na tú, ktorú uvediete ako atribúty odkaz alebo odkaz na mobilnú stránku. Používatelia, ktorí kliknú na bezplatné záznamy o výrobkoch, budú ďalej nasmerovaní na webovú adresu uvedenú v poskytnutých atribútoch odkaz alebo odkaz na mobilnú stránku. Ako spolupracujú atribúty odkaz, odkaz na mobilnú stránku a presmerovanie zo služby Ads

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály https://www.m.example.com/pisanie/pera-fiji
Informačné kanály XML <g:mobile_link>https://www.m.example.com/písanie/perá-fiji</g:mobile_link>

Priame odkazy na reklamy na aplikáciu

Pokyny na správnu implementáciu priamych odkazov na mobilnú aplikáciu v informačnom kanáli nájdete v týchto zdrojoch:

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Dodržiavajte požiadavky atribútu odkaz aj v prípade hodnoty, ktorú zadáte pre atribút odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].
  • Zadajte atribút odkaz, čo je stránka, ktorú budú vidieť používatelia počítačov.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

  • Postupujte podľa osvedčených postupov týkajúcich sa atribútu odkaz aj v prípade hodnoty, ktorú zadáte pre atribút odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].
  • Odkazujte na vstupnú stránku, ktorá sa správne zobrazuje v mobilných zariadeniach. Medzi niektoré prvky, ktoré by ste nemali používať na svojej vstupnej stránke, patria Flash, Silverlight, ActiveX. Ďalšie informácie o tvorbe webov optimalizovaných pre mobilné zariadenia
  • Ak v atribúte odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] používate parametre sledovania, odporúčame vám v informačnom kanáli použiť atribút indexu Vyhľadávania Google [canonical_link] a poskytnúť tak kanonickú webovú adresu. Pomocou atribútu indexu Vyhľadávania Google [canonical_link] zabezpečíte, aby sa výrobky spojili so správnou webovou adresou v indexe Vyhľadávania Google, pretože Google bude mať vďaka tomu lepšie informácie o výrobku. Ďalšie informácie o kanonických odkazoch
    • Ak sa atribút indexu Vyhľadávania Google [canonical_link] nepoužije, je možné, že webová adresa uvedená v atribúte informačného kanála odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] bude indexovaná. Ak chcete zabrániť indexovaniu, v prípade potreby pridajte na svoje stránky značku noindex alebo v informačnom kanáli použite atribút indexu Vyhľadávania Google [canonical_link].

Príklady

Výrobky bez variantov

Keď používate atribút odkaz na mobilnú stránku [mobile_link], nezabudnite tiež použiť atribút odkaz [link]. Používatelia mobilných zariadení budú nasmerovaní na webovú adresu uvedenú v atribúte odkaz na mobilnú stránku, ale používatelia počítačov budú naďalej presmerovaní na webovú adresu uvedenú v atribúte odkaz.

Údaje o výrobkoch pre perá Google, čierna atramentová náplň
Atribút Hodnota
odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] https://mobile.example.com/pisanie/pera-google
odkaz [link] https://example.com/pisanie/pera-google
Výrobok s variantmi

Keď uvádzate webovú adresu výrobku s variantmi, uistite sa, že variant sa automaticky vyberie na základe danej webovej adresy.

Údaje o výrobkoch pre perá Google s čiernou atramentovou náplňou
Atribút Hodnota
odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] https://mobile.example.com/pisanie/pera-google?color=cierna
odkaz [link] https://example.com/pisanie/pera-google?color=cierna

 

Údaje o výrobkoch pre perá Google s červenou atramentovou náplňou
Atribút Hodnota
odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] https://mobile.example.com/pisanie/pera-google?color=cervena
odkaz [link] https://example.com/pisanie/pera-google?color=cervena
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false
false