mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]: definícia

 

Pomocou atribútu mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] môžete zahrnúť webovú adresu na verziu vstupnej stránky optimalizovanú pre mobilné zariadenia. Táto mobilná verzia sa zobrazí používateľom na mobilných zariadeniach, ako sú telefóny alebo tablety. Pri použití tohto atribútu sa v službe Merchant Center zobrazia aj ďalšie prehľady pre potenciálne problém so vstupnými stránkami optimalizovanými pre mobilné zariadenia.

Ak vytvoríte web optimalizovaný pre mobilné zariadenia, zabezpečíte správne zobrazovanie vstupnej stránky na mobilných zariadeniach. Tieto typy webov sa v mobilných telefónoch načítavajú často rýchlejšie.

An illustration showing how an ad click on mobile leads to a mobile landing page

Kedy sa má použiť

Nepovinné pre každý výrobok

Ak okrem atribútu link [odkaz] zadáte iba atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], všetci používatelia mobilných zariadení budú presmerovaní na vstupnú stránku uvedenú v atribúte mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Prečítajte si o tom, ako spolu fungujú atribúty link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
 
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály http://www.m.example.com/písanie/perá-fiji
Informačné kanály XML <g:mobile_link>http://www.m.example.com/písanie/perá-fiji</g:mobile_link>


Informácie o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

  • Spĺňajte požiadavky na atribút link [odkaz] aj v prípade hodnoty, ktorú zadáte pre atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].
  • Zadajte atribút link [odkaz], čo je stránka, ktorú budú vidieť používatelia počítačov.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

Príklady

Výrobky bez variantov

Keď používate atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], nezabudnite tiež použiť atribút link [odkaz]. Používatelia mobilných zariadení budú presmerovaní na webovú adresu, ktorá je uvedená v atribúte mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], ale používatelia počítačov budú presmerovaní na webovú adresu uvedenú v atribúte link [odkaz].

Výrobok Perá Google, čierna atramentová náplň
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] http://mobile.example.com/písanie/perá-google
link [odkaz] http://example.com/písanie/perá-google
Výrobok s variantmi

Keď uvádzate webovú adresu výrobku s variantmi, uistite sa, že variant sa automaticky vyberie na základe danej webovej adresy.

Výrobok Perá Google, čierna atramentová náplň
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] http://mobile.example.com/písanie/perá-google?color=čierna
link [odkaz] http://example.com/písanie/perá-google?color=čierna
   
Výrobok Perá Google, červená atramentová náplň
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] http://mobile.example.com/písanie/perá-google?color=červená
link [odkaz] http://example.com/písanie/perá-google?color=červená
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory