mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]: definícia

 

Pomocou atribútu mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] môžete zahrnúť webovú adresu na verziu vstupnej stránky optimalizovanú pre mobilné zariadenia. Táto mobilná verzia sa zobrazí používateľom na mobilných zariadeniach, ako sú telefóny alebo tablety. Pri použití tohto atribútu sa v službe Merchant Center zobrazia aj ďalšie prehľady pre potenciálne problém so vstupnými stránkami optimalizovanými pre mobilné zariadenia.

Ak vytvoríte web optimalizovaný pre mobilné zariadenia, zabezpečíte správne zobrazovanie vstupnej stránky na mobilných zariadeniach. Tieto typy webov sa v mobilných telefónoch načítavajú často rýchlejšie.

An illustration showing how an ad click on mobile leads to a mobile landing page

Kedy ich použiť

  • Nepovinné pre každý výrobok

Ak okrem atribútu link [odkaz] zadáte iba atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], všetci používatelia mobilných zariadení budú presmerovaní na vstupnú stránku uvedenú v atribúte mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Prečítajte si o tom, ako spolu fungujú atribúty link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads].

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Webová adresa (vrátane reťazca http alebo https), iba znaky ASCII a v súlade s normou RFC 3986
Obmedzenia 1 – 2 000 znakov
Opakované pole Nie
Formát súboru Vzorová hodnota
Textové informačné kanály https://www.m.example.com/pisanie/pera-fiji
Informačné kanály XML <g:mobile_link>https://www.m.example.com/písanie/perá-fiji</g:mobile_link>

Priame odkazy na reklamy na aplikáciu

Pokyny na správnu implementáciu priamych odkazov na mobilnú aplikáciu v informačnom kanáli nájdete v týchto zdrojoch:

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

  • Spĺňajte požiadavky na atribút link [odkaz] aj v prípade hodnoty, ktorú zadáte pre atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].
  • Zadajte atribút link [odkaz], čo je stránka, ktorú budú vidieť používatelia počítačov.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

Príklady

Výrobky bez variantov

Keď používate atribút mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], nezabudnite tiež použiť atribút link [odkaz]. Používatelia mobilných zariadení budú nasmerovaní na webovú adresu uvedenú v atribúte mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], ale používatelia počítačov budú naďalej presmerovaní na webovú adresu uvedenú v atribúte link [odkaz].

Výrobok Perá Google, čierna atramentová náplň
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] https://mobile.example.com/pisanie/pera-google
link [odkaz] https://example.com/pisanie/pera-google
Výrobok s variantmi

Keď uvádzate webovú adresu výrobku s variantmi, uistite sa, že variant sa automaticky vyberie na základe danej webovej adresy.

Výrobok Perá Google, čierna atramentová náplň
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] https://mobile.example.com/pisanie/pera-google?color=cierna
link [odkaz] https://example.com/pisanie/pera-google?color=cierna
Výrobok Perá Google, červená atramentová náplň
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] https://mobile.example.com/pisanie/pera-google?color=cervena
link [odkaz] https://example.com/pisanie/pera-google?color=cervena
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory