Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Thuộc tính thuế [tax]

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Thuộc tính thuế [tax] cho phép bạn thay thế các chế độ cài đặt về thuế ở Hoa Kỳ mà bạn đã tạo trong Merchant Center. Hãy sử dụng thuộc tính này khi cần điều chỉnh hoặc thay đổi mức thuế của một mặt hàng.

An example of how tax might be displayed in your ad

Nội dung trong bài viết này

Trường hợp sử dụng

Required Bắt buộc đối với Hoa Kỳ khi bạn cần thay thế chế độ cài đặt về thuế mà bạn đã tạo cho tài khoản trong Merchant Center. Thuộc tính này chỉ bao gồm thuế bán hàng của Hoa Kỳ. Đừng sử dụng thuộc tính này cho các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) hoặc thuế nhập khẩu.

Nếu bạn cần điều chỉnh hoặc thay thế mức thuế cho một mặt hàng, hãy sử dụng thuộc tính thuế [tax] vì thuộc tính này sẽ luôn thay thế chế độ cài đặt về thuế ở cấp tài khoản. Xin lưu ý rằng thay vì gửi thuộc tính này, bạn nên thiết lập thuế suất thông qua chế độ cài đặt trong Merchant Center.

Thuộc tính thuế sử dụng các thuộc tính phụ sau:

 • Quốc gia [country] (Optional Không bắt buộc)
  Quốc gia nơi bạn có thể giao sản phẩm. Hiện tại, chế độ cài đặt về thuế chỉ áp dụng cho các sản phẩm nhắm đến thị trường Hoa Kỳ. Hãy thêm thuộc tính phụ quốc gia [country] khi thêm các thuộc tính phụ khu vực [region], mã bưu chính [postal_code] hoặc mã vị trí [location_id].

Lưu ý: Thuộc tính phụ quốc gia [country] chỉ hỗ trợ giá trị "US". Nếu bạn không gửi một giá trị thì giá trị đó sẽ mặc định là "Hoa Kỳ".

 • Khu vực (Không bắt buộc)
  Để thêm một khu vực, chỉ cung cấp một trong các thuộc tính phụ sau:
  • Khu vực [region] (Optional Không bắt buộc)
   Gửi một tiểu bang. Gửi mã ISO 3166-2 không kèm theo tiền tố quốc gia (ví dụ: "CA")
  • Mã bưu chính [postal_code] (Optional Không bắt buộc)
   Phạm vi mã bưu chính. Hãy gửi 1 trong những thông tin sau đây:
   • Mã bưu chính (Ví dụ: "94043")
   • Phạm vi mã bưu chính (Ví dụ: "94002-95460")
   • Phạm vi mã bưu chính sử dụng một tiền tố đi kèm một ký tự đại diện ( * ) (ví dụ: “94*”)
   • Phạm vi mã bưu chính sử dụng 2 tiền tố có ký tự đại diện ( * ) (ví dụ: "94*-95*")
  • Mã vị trí [location_id] (Optional Không bắt buộc)
   Gửi mã tiêu chí dạng số của vị trí theo quy định trong API Google Ads (API AdWords) (ví dụ: "đối với California, hãy sử dụng 21137").
 • Tỷ lệ [rate] (Required Bắt buộc)
  Thuế suất theo phần trăm trên tổng giá (số, ví dụ: 8,75).
 • Thuế vận chuyển [tax_ship] (Optional Không bắt buộc)
  Cho biết bạn có tính thuế vận chuyển hay không (có [yes] hoặc không [no]).

Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi.

Tìm hiểu về thời điểm và cách gửi dữ liệu sản phẩm bằng tiếng Anh

Loại

Ký tự Unicode (Chỉ nên dùng bộ mã ASCII)

Trường lặp lại Có. Gửi tối đa 100 lần để chỉ rõ khoản thuế cho các địa điểm khác nhau
Định dạng tệp Ví dụ
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Định dạng của thuộc tính này phụ thuộc vào loại giá trị bạn đang gửi và thứ tự cụ thể của giá trị đó. Thêm thuộc tính tax rồi thêm tên của những thuộc tính phụ mà bạn muốn gửi vào trong dấu ngoặc đơn rồi phân cách bằng dấu hai chấm ( : ).

Ví dụ: Cách gửi quốc gia, mã bưu chính và tỷ lệ:

Tên tax(country:postal_code:rate)

Nếu đặt tên cho các thuộc tính phụ đang sử dụng, bạn có thể cung cấp các thuộc tính đó cho chúng tôi theo bất kỳ thứ tự nào. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp giá trị của thuộc tính phụ nhưng không đặt tên cho các giá trị này, chúng tôi sẽ xác định rằng các giá trị thuộc tính được thêm vào các thuộc tính phụ dưới đây theo thứ tự sau:

 1. Quốc gia [country]
 2. Khu vực [region]
 3. Tỷ lệ [rate]
 4. Thuế vận chuyển [tax_ship]

Định dạng giá trị bằng cách gửi giá trị của mỗi thuộc tính phụ theo đúng thứ tự trong phần Tên và phân cách bằng dấu hai chấm ( : ). Không sử dụng dấu ngoặc kép. Ví dụ:

Tên tax(country:postal_code:rate)
Giá trị có thể dùng US:80302:8.75

Đối với nhiều vị trí, hãy gửi thuộc tính (có cùng tên) nhiều lần. Ví dụ:

Tên tax(country:postal_code:rate)
Giá trị có thể dùng US:80302:8.75

Tên tax(country:postal_code:rate)
Giá trị có thể dùng US:900*-901*:9.5

Nếu không muốn cung cấp thuộc tính phụ không bắt buộc (như region) cho một sản phẩm cụ thể, bạn vẫn phải thêm dấu hai chấm ( : ), nhưng không điền văn bản vào. Ví dụ:

Tên tax
Giá trị có thể dùng US::6.49:yes

Tên tax(country:rate)
Giá trị có thể dùng 6.49

Nguồn cấp dữ liệu XML

Bạn cần thêm thuộc tính riêng cho từng nhóm thuế.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, hãy tham khảo tài nguyên Content API for Shopping.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Đảm bảo thêm mọi vị trí ở Hoa Kỳ (kể cả các vị trí bạn không tính thuế) nếu bạn gửi tất cả các chế độ cài đặt về thuế thông qua thuộc tính thuế [tax]. Bạn có thể chỉ ra rằng mình không tính thuế cho một vị trí bằng cách đặt giá trị "0" cho thuộc tính phụ tỷ lệ [rate] của thuộc tính thuế [tax].
 • Gửi thông tin thuế và chi phí thuế một cách đầy đủ, chính xác. Nếu không thể cung cấp chi phí thuế chính xác, hãy ước lượng chi phí bằng hoặc cao hơn mức thuế mà người dùng sẽ trả khi truy cập vào trang web của bạn.
 • Tuân thủ luật pháp địa phương khi gửi thông tin thuế.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Sử dụng các chế độ cài đặt về thuế trong Merchant Center. Bằng những chế độ cài đặt này, bạn có thể tạo các mức giá cố định đơn giản hoặc cho phép Google tự động tính thuế suất cho sản phẩm của bạn. Sử dụng thuộc tính thuế [tax] làm phương án cuối cùng để thay thế chế độ cài đặt bạn đã tạo trong Merchant Center.
 • Sử dụng thuộc tính thuế cho các sản phẩm được miễn thuế hoặc có thuế suất riêng. Nếu sử dụng chế độ cài đặt về thuế trong tài khoản thì bạn không thể thêm thuế suất được giảm hoặc miễn cho từng sản phẩm. Google tính thuế suất đối với tài sản cá nhân hữu hình và không hỗ trợ giảm thuế suất hoặc miễn thuế.
 • Nêu rõ nếu bạn tính thuế đối với phí vận chuyển. Việc tính thuế đối với phí vận chuyển có thể là yêu cầu pháp lý của một số cơ quan thuế. Bạn có thể thêm thuế cho phí vận chuyển thông qua thuộc tính phụ thuế vận chuyển [tax_ship] hoặc thông qua chế độ cài đặt tài khoản.

Nguyên tắc bổ sung

Xem từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu này có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân theo các yêu cầu áp dụng cho bạn, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

Các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ
 • Đừng sử dụng thuộc tính thuế [tax] khi nhắm tới các quốc gia không phải Hoa Kỳ.
Nhà bán lẻ tập trung vào hình thức kinh doanh từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B)
 • Gửi mức thuế suất được tính cho mỗi cá nhân. Khoản thuế cho người dùng cá nhân phải chính xác, vì hiện tại chúng tôi không hỗ trợ riêng các giao dịch mua hàng theo hình thức từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B). Nếu có các điều kiện đặc biệt đối với người mua thương mại, bạn có thể thêm các điều kiện đó vào trang web của mình, nhưng đừng gửi các mức thuế suất này trong dữ liệu sản phẩm.

Ví dụ

Định dạng nguồn cấp dữ liệu văn bản

Để định dạng tên, hãy thêm thuộc tính "tax" rồi thêm tên các thuộc tính phụ mà bạn đang gửi vào trong dấu ngoặc đơn rồi phân cách bằng dấu hai chấm ( : ).

Ví dụ: Cách gửi quốc gia, mã bưu chính và tỷ lệ:

Tên tax(country:postal_code:rate)

Định dạng giá trị bằng cách gửi giá trị của mỗi thuộc tính phụ đúng theo thứ tự như trong phần tên và phân cách bằng dấu hai chấm ( : ). Ví dụ:

Tên tax(country:postal_code:rate)
Giá trị có thể dùng US:80302:8.75
Giá trị có thể dùng US:30*:12.75

Có thể bạn cũng chỉ cần gửi giá. Ví dụ:

Tên tax(rate)
Giá trị có thể dùng 6.49 USD

Nếu, không thêm các thuộc tính phụ vào tên, bạn vẫn phải gửi giá trị cho các thuộc tính phụ dưới đây theo thứ tự sau:

 1. Quốc gia [country]
 2. Khu vực [region]
 3. Tỷ lệ [rate]
 4. Thuế vận chuyển [tax_ship]

Ví dụ:

Tên tax
Giá trị có thể dùng US:CA:8.25:yes

Nếu không muốn cung cấp thuộc tính phụ không bắt buộc (như khu vực) cho một sản phẩm cụ thể thì bạn vẫn phải thêm dấu hai chấm (:) nhưng không điền nội dung. Ví dụ:

Tên tax
Giá trị có thể dùng US::6.49
Tên tax(country:region:rate)
Giá trị có thể dùng :6.49
Các trường lặp lại (ví dụ: thuế khu vực)

Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Bạn có thể gửi tối đa 100 giá trị thuế cho mỗi sản phẩm để cho biết các mức phí của từng vị trí. Để gửi nhiều vị trí, hãy gửi thuộc tính (có cùng tên) nhiều lần. Ví dụ:

Tên tax(country:postal_code:rate)
Giá trị có thể dùng US:80302:8.75
Tên tax(country:postal_code:rate)
Giá trị có thể dùng US:900*-901*:9.5

XML

Để gửi nhiều nhóm phân phối cho nguồn cấp dữ liệu XML, bạn cần thêm thuộc tính riêng cho từng nhóm. Bạn có thể gửi thuộc tính thuế [tax] tối đa 100 lần cho mỗi sản phẩm.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

Các sản phẩm không phải chịu thuế

Để cho biết sản phẩm không phải chịu thuế, hãy đặt giá trị 0 cho thuộc tính phụ tỷ lệ. Ví dụ:

Tỷ lệ [rate] 0

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính