tax [vergi]: Tanım

tax [vergi] özelliği, ürünün vergi yüzdesini sağlamanıza olanak tanır. Merchant Center'da ayarladığınız vergi ayarlarını geçersiz kılmanız gerektiğinde bu özelliği kullanın.

Ne zaman kullanılır?

Merchant Center'da belirlediğiniz hesap vergi ayarlarını geçersiz kılmanız gerektiğinde ABD için zorunludur. Bu özellik, yalnızca ABD satış vergisini kapsar. Katma değer vergisi (KDV) veya ithalat vergisi gibi diğer vergiler için kullanmayın.

Tek bir öğe için vergiyi değiştirmeniz veya geçersiz kılmanız gerekiyorsa hesap vergi ayarlarını her zaman geçersiz kılan tax [vergi] özelliğini kullanın. Bu özelliği göndermek yerine vergi oranlarını Merchant Center ayarları yoluyla belirlemenizin önerildiğini unutmayın. Vergi ayarları hakkında daha fazla bilgi

tax [vergi] özelliği 4 alt özellik kullanır:

 • rate [vergi_yüzdesi] (zorunlu) Fiyatın yüzdesi şeklinde vergi oranı (Sayı, ör. 8.75).
 • country [ülke] (isteğe bağlı) Bir öğenin gönderilebileceği ülke. Şu anda vergi ayarları yalnızca ABD'yi hedefleyen ürünler için kullanılabilir. region [bölge], postal_code [posta_kodu] veya location_id [yer_kodu] özelliğini eklerken country [ülke] (ABD) özelliğini ekleyin. 
 • tax_ship [gönderi_vergisi] (isteğe bağlı) Gönderiden vergi ödemesi alıp almadığınız (yes [evet] veya no [hayır]).
 • Bir alanı göndermek için yalnızca mevcut 4 seçenekten 1 tanesini gönderin:
  • region [bölge] (isteğe bağlı) Bir eyalet gönderin. Ülke ön eki (ör. CA) olmadan bir ISO 3166-2 kodu gönderin.
  • postal_code [posta_kodu] (isteğe bağlı) Bir posta kodu aralığı. Aşağıdakilerden 1 tanesini gönderin:
   • Posta kodu (ör. 94043)
   • Posta kodu aralığı (ör. 94002-95460)
   • Joker karakterli ( * ) bir ön ek kullanılan posta kodu aralığı (ör. 94*)
   • Joker karakterli ( * ) 2 ön ek kullanılan posta kodu aralığı (ör. 94*-95*)
  • location_id [yer_kodu] (isteğe bağlı) Bulunduğunuz konumun Google Ads API (AdWords API) tarafından tanımlandığı şekilde sayısal ölçüt kimliğini gönderin (ör. Kaliforniya için 21137 kullanın). 
  • location_group_name [yer_grubu_adı] Merchant Center ayarlarınız yoluyla oluşturup adlandırdığınız bir yer grubu gönderin. Bu grup adlarını burada kullanın (ör. West Coast). Teslimat bölgeleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin

Biçim

Gönderdiğiniz verileri anlayabilmemiz için bu biçimlendirme kurallarına uyun.

Tür

Unicode karakterleri (Önerilen: Yalnızca ASCII)

Yinelenen alan Farklı konumların vergilerini belirtmek için 100 kereye kadar gönderebilirsiniz
 
Dosya biçimi Örnek giriş
Metin feed'leri

Bu özelliğin biçimi, gönderdiğiniz değerlere ve bunların sırasına bağlıdır. tax [vergi] özelliğini ekleyin ve ardından göndermek istediğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış olarak parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülke, posta kodu ve vergi yüzdesini göndermek için:

Ad    tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]

Ada alt özellikler eklemezseniz özellik değerlerinizin 4 alt özelliğin tamamını aşağıdaki sırayla içerdiği varsayılır: 

 1. country [ülke]
 2. region [bölge]
 3. rate [vergi_yüzdesi]
 4. tax_ship [gönderi_vergisi]

Her alt özelliğin değerini adda olduğu sırayla listelenmiş ve iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin. Tırnak işareti kullanmayın. Örneğin:

Ad        tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]
Muhtemel değer    US:80302:8.75

Birden fazla yer için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örneğin:

Ad        tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]
Muhtemel değer    US:80302:8.75

Ad        tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]
Muhtemel değer    US:900*-901*:9.5

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik (region [bölge] gibi) göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste (:) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın. Örneğin:

Ad        tax [vergi]
Muhtemel değer    US::6.49:yes

Ad        tax(country:rate) [vergi(ülke:vergi_yüzdesi)]
Muhtemel değer    :6.49

XML feed'leri

Her vergi grubu için ayrı bir özellik ekleyin.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>evet</g:tax_ship>
</g:tax>


Daha fazla API biçim bilgisi için Content API for Shopping konusunu inceleyin.

Kurallar

Bu kuralları uygulayarak ürünleriniz için yüksek kaliteli veriler gönderdiğinizden emin olun.

Minimum koşullar

Bunlar, ürününüzü Google'da göstermek için karşılamanız gereken koşullardır. Bu koşullara uymazsanız ürününüz reddedilir. Bu durum, Merchant Center hesabınızın Teşhis sayfasında size bildirilir.

 • Tüm vergi ayarlarını tax [vergi] özelliği üzerinden gönderiyorsanız ABD'deki bütün yerleri kapsadığınızdan emin olun (vergi almadığınız yerleri bile). Bir yer için vergi almadığınızı rate [vergi_yüzdesi] özelliğini 0 şeklinde ayarlayarak belirtin.
 • Vergi bilgilerini ve maliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde gönderin. Doğru vergi maliyeti sunamıyorsanız Alışveriş reklamlarınızdan sitenizi ziyaret eden kullanıcıların ödeyecekleri vergi ücretiyle eşleşen veya bunu aşan tahmini bir rakam verin. 
 • Vergi bilgilerini gönderirken yerel yasalara uyun

En iyi uygulamalar

Bu en iyi uygulamalar, ürün verilerinizi iyi performans gösterecek şekilde optimize edebilmeniz için temel gereksinimlerin ötesine geçebilmenizi sağlar.

 • Merchant Center'da vergi ayarlarını kullanın. Bu ayarlarla, basit sabit ücretler oluşturabilir veya Google'ın ürünlerinizin vergi oranlarını otomatik olarak hesaplamasına izin verebilirsiniz. Merchant Center'da oluşturduğunuz ayarları geçersiz kılmak için son seçenek olarak tax [vergi] özelliğini kullanın.
 • Vergiden muaf olan veya benzersiz bir vergi yüzdesine sahip olan ürünler için tax [vergi] özelliğini kullanın. Hesabınızdaki vergi ayarlarını kullanarak belirli ürünler için indirimli vergi oranları veya vergi muafiyeti ekleyemezsiniz. Google, maddi kişisel mülkler için vergi oranlarını hesaplar; indirimli vergi oranlarını veya vergi muafiyetlerini desteklemez.
 • Gönderi için vergi ücreti alıp almadığınızı belirtin. Bazı vergi kurumları için yasa uyarınca gönderiden vergi alınması gerekebilir. tax_ship [gönderi_vergisi] alt özelliği veya hesap ayarlarınız aracılığıyla gönderi vergisi ekleyebilirsiniz. Vergi ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ek kurallar

Gereksinimlerin ülkenizde veya ürününüz için geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla her bölümü dikkatle inceleyin. Sizin için geçerli olan gereksinimlere uymazsanız ürününüz reddedilir. Bu durum, Merchant Center hesabınızın Teşhis sayfasında size bildirilir.

ABD dışındaki ülkeler
B2B odaklı satıcılar
 • Bireysel kullanıcılara yönelik vergi oranını gönderin. Alışveriş reklamları, işletmeler arası (B2B) satın alımları özel olarak desteklemez ve bireysel kullanıcılar için vergilerin doğru olması gerekir. Ticari alıcılara yönelik özel koşullarınız varsa bunları İnternet sitenize ekleyebilirsiniz ancak bu oranları ürün verilerinizde göndermeyin. 

Örnekler

Metin feed'i biçimlendirme

Adı biçimlendirmek için tax [vergi] özelliğini ekleyin ve ardından göndermek istediğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış olarak parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülke, posta kodu ve fiyatı göndermek için:

Ad tax(country:postal_code:rate [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi]))

Her alt özelliğin değerini adda olduğu sırayla listelenmiş ve iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin. Örneğin:

Ad        tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]
Muhtemel değer    US:80302:8.75
Muhtemel değer    US:30*:12.75

Sadece fiyatı da gönderebilirsiniz. Örneğin:

Ad        tax(rate) [vergi(vergi_yüzdesi)]
Muhtemel değer    6.49 USD

Ada alt özellikler eklemezseniz 4 alt özelliğin tümünün değerlerini şu sırayla gönderin:

 1. country [ülke]
 2. region [bölge]
 3. rate [vergi_yüzdesi]
 4. tax_ship [gönderi_vergisi]

Örneğin:

Ad        tax [vergi]
Muhtemel değer    US:CA:8.25:yes

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik (bölge gibi) göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste ( : ) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın. Örneğin:

Ad        tax [vergi]
Muhtemel değer    US::6.49

Ad        tax(country:region:rate) [vergi(ülke:bölge:vergi_yüzdesi)]
Muhtemel değer    :6.49

Tekrarlanan alanlar (bölgesel vergiler örneği)

Metin feed'i

Farklı yerler için farklı maliyetler belirtmek üzere öğe başına 100 adede kadar vergi değeri gönderebilirsiniz. Birden fazla yer göndermek için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örneğin:

Ad        tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]
Muhtemel değer    US:80302:8.75

Ad        tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]
Muhtemel değer    US:900*-901*:9.5

XML

Bir XML feed'i için birden fazla gönderim grubu göndermek amacıyla her gönderim grubu için ayrı bir özellik ekleyin. Her ürün için 100 adede kadar tax [vergi] özelliği gönderebilirsiniz.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>evet</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>evet</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>evet</g:tax_ship>
</g:tax>

Posta kodları

Posta kodlarını postal_code [posta_kodu] alt özelliği yoluyla gönderebilirsiniz. Bu değerleri gönderebileceğiniz birkaç farklı yol vardır.

Tek posta kodu gönderme

Bütün kodu ekleyin. Örneğin:

postal_code [posta_kodu]    94043

Posta kodu aralığı gönderme

Tire (-) ile ayrılmış 2 tam kod ekleyin Örneğin:

postal_code [posta_kodu]    94002-95460

Joker karakter kullanarak kod aralığı gönderme

Sonunda yıldız ( * ) işareti olan istediğiniz hanede sayı ekleyin. 94 ile başlayan tüm kodlar bu örneğe dahildir. Örneğin:

postal_code [posta_kodu]    94*

Joker karakterli 2 ön ek kullanarak kod aralığı gönderme

Daha dar bir aralık oluşturmak için yıldızlı (*) ve tireli (-) 2 ön ek kullanın. Her iki ön ek için aynı sayıda basamak kullanın. Örneğin:

postal_code [posta_kodu]    94*-95*

Vergiden muaf ürünler

rate [vergi_yüzdesi] alt özelliğini 0 şeklinde ayarlayarak ürünün vergiye tabi olmadığını belirtin. Örneğin:

rate [vergi_yüzdesi]    0

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın