Vergi [tax]

Vergi [tax] özelliği, Merchant Center'da oluşturduğunuz ABD vergi ayarlarını geçersiz kılmanıza olanak tanır. Tek bir öğe için vergiyi değiştirmeniz veya geçersiz kılmanız gerektiğinde bu özelliği kullanın.

Ne zaman kullanılır?

Merchant Center'da belirlediğiniz hesap vergi ayarlarını geçersiz kılmanız gerektiğinde ABD için zorunludur. Bu özellik, yalnızca ABD satış vergisini kapsar. Katma değer vergisi (KDV) veya ithalat vergisi gibi diğer vergiler için kullanmayın.

Tek bir öğe için vergiyi değiştirmeniz veya geçersiz kılmanız gerekiyorsa hesap düzeyindeki vergi ayarlarını her zaman geçersiz kılan tax [vergi] özelliğini kullanın. Bu özelliği göndermek yerine vergi oranlarını Merchant Center ayarları yoluyla belirlemenizin önerildiğini unutmayın. Vergi ayarları hakkında daha fazla bilgi

Tax [vergi] özelliği, aşağıdaki alt özellikleri kullanır:

 • Ülke [country] (İsteğe bağlı)
  Bir ürünün gönderilebileceği ülke. Şu anda vergi ayarları yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ni hedefleyen ürünler için kullanılabilir. Bölge [region], posta kodu [postal_code] veya yer kodu [location_id] alt özelliklerini kullandığınızda ülke [country] alt özelliğini de dahil edin.
 • Alan (İsteğe bağlı)
  Alan eklemek için aşağıdaki alt özelliklerden yalnızca birini sağlayın:
  • Bölge [region] (İsteğe bağlı)
   Bir eyalet gönderin. Ülke ön eki (ör. "CA") olmadan ISO 3166-2 kodu gönderin
  • Posta kodu [postal_code] (İsteğe bağlı)
   Posta kodu aralığı. Aşağıdakilerden birini gönderin:
   • Posta kodu (örneğin "94043")
   • Posta kodu aralığı (örneğin "94002-95460")
   • Joker karakterli (*) bir ön ek kullanan posta kodu aralığı (örneğin, "94*")
   • Joker karakterli (*) 2 ön ek kullanılan posta kodu aralığı (ör. "94*-95*")
  • Yer kodu [location_id] (İsteğe bağlı)
   Bulunduğunuz konumun Google Ads API (AdWords API) tarafından tanımlandığı şekilde sayısal ölçüt kimliğini gönderin (örneğin Kaliforniya için "21137"i kullanın).
  • Yer grubu adı [location_group_name] (İsteğe bağlı)
   Merchant Center ayarlarınız üzerinden oluşturup adlandırdığınız bir yer grubu gönderin. Bu grup adlarını burada kullanın (örneğin West Coast). Teslimat bölgeleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi
 • Ücret [rate] (Zorunlu)
  Fiyatın yüzdesi olarak alınan vergi oranı (örneğin 8.75).
 • Gönderim vergisi [tax_ship] (İsteğe bağlı)
  Gönderim için vergi ödemesi alıp almadığınız (evet [yes] veya [hayır]).
Tür

Unicode karakterleri (Önerilen: Yalnızca ASCII)

Yinelenen alan Evet. Farklı konumların vergilerini belirtmek için 100 kereye kadar gönderebilirsiniz
Dosya biçimi Örnek giriş
Metin feed'leri

Bu özelliğin biçimi, gönderdiğiniz değerlere ve bu değerlerin sırasına bağlıdır. tax özelliğini ekleyin ve ardından göndermek istediğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste (:) ile ayrılmış olarak parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülke, posta kodu ve vergi yüzdesini göndermek için:

Ad  tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]

Kullandığınız ve adlandırdığınız alt özellikleri bizimle dilediğiniz sırada paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte, alt özellik değerleri sağlar ancak bunları adlandırmazsanız özellik değerlerinizin aşağıdaki alt özellikleri şu sırayla içerdiği varsayılır:

 1. Ülke [country]
 2. Bölge [region]
 3. Vergi yüzdesi [rate]
 4. Gönderim vergisi [tax_ship]

Her alt özelliğin değerini adda olduğu sırayla ve iki nokta üst üste ( : ) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin. Tırnak işareti kullanmayın. Örneğin:

Ad   tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi]
Olası değer   US:80302:8.75

Birden fazla yer için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örneğin:

Ad   tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi]
Olası değer   US:80302:8.75

Ad   tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi]
Olası değer   US:900*-901*:9.5

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik (region [bölge] gibi) göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste (:) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın. Örneğin:

Ad   tax [vergi]
Olası değer   US::6.49:yes

Ad   tax(country:rate) [vergi(ülke:vergi oranı)]
Olası değer   6.49

XML feed'leri

Her vergi grubu için ayrı bir özellik ekleyin.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Verilerinizi Content API için biçimlendirmek üzere Content API for Shopping'e bakın.

Kurallar

Bu kuralları uygulayarak ürünleriniz için yüksek kaliteli veriler gönderdiğinizden emin olun.

Minimum koşullar

Bunlar, ürününüzü göstermek için karşılamanız gereken koşullardır. Bu koşullara uymazsanız ürününüz reddedilir. Bu durum, Merchant Center hesabınızın Teşhis sayfasında size bildirilir.

 • Tüm vergi ayarlarını tax [vergi] özelliği üzerinden gönderiyorsanız ABD'deki tüm konumları kapsadığınızdan emin olun (vergi almadığınız yerleri bile). Vergi [tax] özelliğinin vergi yüzdesi [rate] alt özelliğini "0" olarak ayarlayarak belirli bir konumda vergi almadığınızı belirtin.
 • Vergi bilgilerini ve maliyetlerini eksiksiz ve doğru şekilde gönderin. Doğru vergi maliyeti sunamıyorsanız sitenizi ziyaret eden kullanıcıların ödeyecekleri vergi ücretiyle eşleşen veya bunu aşan tahmini bir rakam verin.
 • Vergi bilgilerini gönderirken yerel yasalara uyun.

En iyi uygulamalar

Bu en iyi uygulamalar, performans için ürün verilerinizi optimize etmeye yönelik temel koşulların ötesine geçmenize yardımcı olabilir.

 • Merchant Center'daki vergi ayarlarını kullanın. Bu ayarlarla, basit sabit ücretler oluşturabilir veya Google'ın ürünlerinizin vergi oranlarını otomatik olarak hesaplamasına izin verebilirsiniz. Merchant Center'da oluşturduğunuz ayarları geçersiz kılmak için son seçenek olarak tax [vergi] özelliğini kullanın.
 • Vergiden muaf olan veya benzersiz bir vergi yüzdesine sahip olan ürünler için tax [vergi] özelliğini kullanın. Hesabınızdaki vergi ayarlarını kullanarak belirli ürünler için indirimli vergi oranları veya vergi muafiyeti ekleyemezsiniz. Google, maddi kişisel mülkler için vergi oranlarını hesaplar; indirimli vergi oranlarını veya vergi muafiyetlerini desteklemez.
 • Gönderi için vergi ücreti alıp almadığınızı belirtin. Bazı vergi kurumları için yasa uyarınca gönderiden vergi alınması gerekebilir. Gönderim vergisi [tax_ship] alt özelliği veya hesap ayarlarınız aracılığıyla gönderi vergisi ekleyebilirsiniz. Vergi ayarları hakkında daha fazla bilgi

Ek kurallar

Koşulların ülkenizde veya ürününüz için geçerli olup olmadığını belirlemek amacıyla her bölümü dikkatle inceleyin. Sizin için geçerli olan gereksinimlere uymazsanız ürününüz onaylanmaz. Bu durum, Merchant Center hesabınızdaki Teşhis sayfasında size bildirilir.

ABD dışındaki ülkeler
B2B odaklı satıcılar
 • Bireysel kullanıcılara uygulanan vergi oranını gönderin. Şu anda işletmeler arası (B2B) satın alma işlemleri özel olarak desteklenmediğinden dolayı vergilerin bireysel kullanıcılar için doğru olması gerekir. Ticari alıcılara yönelik özel koşullarınız varsa bunları İnternet sitenize ekleyebilirsiniz ancak bu oranları ürün verilerinizde göndermeyin.

Örnekler

Metin feed'i biçimlendirme

Adı biçimlendirmek için tax [vergi] özelliğini ekleyin ve ardından göndermek istediğiniz alt özelliklerin adlarını iki nokta üst üste (:) ile ayrılmış olarak parantez içinde ekleyin.

Örneğin; ülke, posta kodu ve vergi yüzdesini göndermek için:

Ad tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]

 

Her alt özelliğin değerini adda olan sırayla ve iki nokta üst üste (:) ile ayrılmış şekilde göndererek değeri biçimlendirin. Örneğin:

Ad tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]
Olası değer US:80302:8.75
Olası değer US:30*:12.75

 

Sadece fiyatı da gönderebilirsiniz. Örneğin:

Ad tax(rate) [vergi(vergi yüzdesi)]
Olası değer 6,49 TRY

 

Ada alt özellikler eklemezseniz aşağıdaki alt özelliklerin değerlerini belirtilen sırayla göndermeniz gerekir:

 1. Ülke [country]
 2. Bölge [region]
 3. Vergi yüzdesi [rate]
 4. Gönderim vergisi [tax_ship]

Örneğin:

Ad tax [vergi]
Olası değer US:CA:8.25:yes

 

Belirli bir ürün için isteğe bağlı alt özellik (region [bölge] gibi) göndermek istemiyorsanız yine de iki nokta üst üste (:) ekleyin ancak metin kısmını boş bırakın. Örneğin:

Ad tax [vergi]
Olası değer US::6.49

 

Ad tax(country:region:rate) [vergi(ülke:bölge:vergi_yüzdesi)]
Olası değer :6.49
Tekrarlanan alanlar (bölgesel vergiler örneği)

Metin feed'i

Farklı yerler için farklı maliyetler belirtmek üzere ürün başına 100 adede kadar vergi değeri gönderebilirsiniz. Birden fazla yer göndermek için özelliği (aynı adla) birden çok kez gönderin. Örneğin:

Ad tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]
Olası değer US:80302:8.75

 

Ad tax(country:postal_code:rate) [vergi(ülke:posta_kodu:vergi_yüzdesi)]
Olası değer US:900*-901*:9.5

XML

Bir XML feed'i için birden fazla gönderim grubu göndermek amacıyla her gönderim grubu için ayrı bir özellik ekleyin. Vergi [tax] özelliğini her ürün için en fazla 100 kez gönderebilirsiniz.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

 

Vergiden muaf ürünler

Bir ürünün vergiden muaf olduğunu belirtmek için vergi yüzdesi alt özelliğini 0 olarak ayarlayın. Örneğin:

Vergi yüzdesi [rate] 0

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
71525
false