tax [skatt]: Definition

Med attributet tax [skatt] anger du skattesatsen för en produkt. Använd det här attributet när du vill åsidosätta skatteinställningar som du har angett i Merchant Center.

Användningsområde

Obligatoriskt för USA när du behöver åsidosätta kontots skatteinställningar som du har ställt in i Merchant Center. Det här attributet omfattar endast försäljningsskatt i USA. Använd inte för andra skatter som mervärdesskatt (moms) eller importskatt.

Om du behöver ändra eller åsidosätta skatten för en enda vara använder du attributet tax [skatt] – det åsidosätter alltid kontots skatteinställningar. Vi rekommenderar att du ställer in skattesatser via inställningarna i Merchant Center istället för att skicka in det här attributet. Läs mer om skatteinställningar

Attributet tax [skatt] har fyra underattribut:

 • rate [skattesats] (obligatoriskt) Skattesatsen som procentandel av priset (siffra, till exempel 8.75).
 • country [land] (tillval) Landet en vara kan levereras till. Just nu är skatteinställningarna endast tillgängliga för produkter som är inriktade på USA. Ange country [land] (US) när du anger region [region], postal_code [postnummer] eller location_id [plats-id]
 • tax_ship [moms_på_frakt] (tillval) Huruvida du tar ut moms på frakt ( yes [ja] eller no [nej]).
 • Om du vill skicka in ett område anger du ett av fyra tillgängliga alternativ:
  • region [region] (tillval) Skicka in en delstat. Skicka in en kod för ISO 3166-2 utan landsprefix (till exempel CA).
  • postal_code [postnummer] (tillval) Ett postnummerintervall. Ange ett av följande:
   • Ett postnummer (till exempel 94043)
   • Ett postnummerintervall (till exempel 94002–95460)
   • Ett postnummerintervall med ett prefix med jokertecken (*) (till exempel 94*)
   • Ett postnummerintervall med två prefix med jokertecken (*) (till exempel 94*–95*)
  • location_id [plats-id] (tillval) Skicka ett numeriskt id på din plats som definieras av Google Ads API (till exempel 21137 för Kalifornien) 
  • location_group_name [gruppnamn_för_plats] Skicka en platsgrupp som du ställer in och ger namn via inställningarna i Merchant Center. Använd gruppnamnen här (till exempel USA:s västkust). Läs mer om hur du ställer in leveranszoner

Format

Följ de här riktlinjerna för formatering för att se till att vi förstår den data du skickar. 

Typ

Unicode-tecken (rekommenderas: endast ASCII)

Upprepat fält Använd upp till 100 gånger för att ange skatt för olika platser
 
Filformat Exempelposter
Textflöden

Det här attributets format beror på vilka värden du använder och deras specifika ordning. Ange tax [skatt] och lägg sedan till namnen på de underattribut du vill använda avgränsade med kolon (:).

Till exempel om du vill ange land, postnummer och skattesats:

Namn    tax(country:postal_code:rate) [skatt(land:postnummer:skattesats)]

Om du inte anger underattribut i namnet antar vi att attributvärden innehåller alla fyra underattribut i den här ordningen: 

 1. country [land]
 2. region [region]
 3. rate [skattesats]
 4. tax_ship [moms_på_frakt]

Formatera värdet genom att skicka in värdet för varje underattribut i samma ordning som i namnet och avgränsade med kolon (:). Använd inte citattecken. Till exempel:

Namn        tax(country:postal_code:rate)[skatt(land:postnummer:skattesats)]
Möjligt värde    US:80302:8.75

För flera platser anger du attributet (med samma namn) flera gånger. Till exempel:

Namn        tax(country:postal_code:rate)[skatt(land:postnummer:skattesats)]
Möjligt värde    US:80302:8.75

Namn        tax(country:postal_code:rate)[skatt(land:postnummer:skattesats)]
Möjligt värde    US:900*–901*:9.5

Om du inte vill ange ett valfritt underattribut (till exempel region [region]) för en viss produkt kan du lägga till ett kolon (:), men lämna texten tom. Till exempel:

Namn        tax [skatt]
Möjligt värde    US::6.49:yes [US::6.49:ja]

Namn        tax(country:rate) [skatt(land:skattesats)]
Möjligt värde    :6.49

XML-flöden

Ange ett separat attribut för varje skattegrupp.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Läs mer om format i Content API for Shopping.

Riktlinjer

Följ de här riktlinjerna för att se till att du skickar data av hög kvalitet för dina produkter.

Minimikrav

Du måste uppfylla de här kraven för att visa annonser för din produkt. Om du inte följer kraven underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot. 

 • Se till att täcka alla platser i USA (även platser där du inte tar ut skatt) om du skickar alla skatteinställningar med skatteattributet. Ange att du inte tar ut någon skatt för en plats genom att ställa in rate [skattesats] till 0.
 • Lämna fullständig och korrekt skatteinformation och kostnader. Om du inte kan ange korrekt skattekostnad ska du ange samma eller högre skattekostnader jämfört med vad skatteanvändare som besöker webbplatsen från dina Shopping-annonser betalar. 
 • Följ lokala lagar när du skickar in skatteinformation. 

Tips

Här är tips som kan hjälpa dig gå längre än de grundläggande kraven och optimera produktdata för prestanda. 

 • Använd skatteinställningar i Merchant Center. Med de här inställningarna kan du skapa enkla, fasta kostnader eller låta Google beräkna skattesatser för produkterna automatiskt. Använd attributet tax [skatt] som en sista utväg för att åsidosätta de inställningar du skapar i Merchant Center.
 • Använd attributet tax [skatt] för produkter som är skattefria eller har en unik skattesats. Med hjälp av kontots skatteinställningar kan du inte lägga till reducerade skattesatser eller göra undantag för enskilda produkter. Google beräknar skattesatser för materiell personlig egendom och stöder inte reducerade skattesatser eller skattebefrielser.
 • Ange om du debiterar moms på frakt. I vissa stater kan det vara ett juridiskt krav att debitera moms på frakt. Du kan lägga till det med underattributet tax_ship [moms_på_frakt] eller via kontoinställningarna.

Ytterligare riktlinjer

Läs varje avsnitt noggrant för att avgöra om kraven gäller för ditt land eller din produkt. Om du inte följer kraven som gäller för dig underkänner vi din produkt och meddelar dig om det på sidan Diagnostik i Merchant Center-kontot.

Andra länder än USA
Återförsäljare som fokuserar på business-to-business (B2B)
 • Skicka in skattesatsen som tas ut av en enskild person. Shopping-annonser har inte specifikt stöd för business-to-business (B2B) och skatterna måste stämma för enskilda användare. Om du har särskilda villkor för kommersiella köpare kan du lägga till dem på webbplatsen, men ange inte de här skattesatserna i produktinformationen. 

Exempel

Formatera textflöde

Om du vill formatera namnet anger du tax [skatt] och lägger till namnen på de underattribut du skickar in inom parentes, avgränsade med kolon (:).

Till exempel om du vill ange land, postnummer och pris:

Namn tax(country:postal_code:rate) [skatt(land:postnummer:skattesats)]

Formatera värdet genom att skicka in värdet för varje underattribut som anges i samma ordning som i namnet, avgränsade med kolon (:). Till exempel:

Namn        tax(country:postal_code:rate)[skatt(land:postnummer:skattesats)]
Möjligt värde    US:80302:8.75
Möjligt värde    US:30*:12.75

Du kan också bara skicka priset. Till exempel:

Namn        tax(rate) [skatt(skattesats)]
Möjligt värde    6.49 USD

Om du inte anger underattribut i namnet skickar du in värden för alla fyra underattribut i den här ordningen:

 1. country [land]
 2. region [region]
 3. rate [skattesats]
 4. tax_ship [moms_på_frakt]

Till exempel:

Namn        tax [skatt]
Möjligt värde    US:CA:8.25:yes

Om du inte vill ange ett valfritt underattribut (till exempel region) för en viss produkt kan du fortfarande lägga ett kolon (:), men lämna texten tom. Till exempel:

Namn        tax [skatt]
Möjligt värde    US::6.49

Namn        tax(country:region:rate) [skatt(land:region:skattesats)]
Möjligt värde    :6.49

Upprepade fält (regionala exempel på skatt)

Textflöde

Du kan skicka upp till 100 skattesatser per vara för att indikera olika kostnader för enskilda platser. Om du vill skicka flera platser lämnar du attribut (med samma namn) flera gånger. Till exempel:

Namn        tax(country:postal_code:rate)[skatt(land:postnummer:skattesats)]
Möjligt värde    US:80302:8.75

Namn        tax(country:postal_code:rate)[skatt(land:postnummer:skattesats)]
Möjligt värde    US:900*-901*:9.5

XML

Om du vill skicka flera leveransgrupper för ett XML-flöde anger du ett separat attribut för varje leveransgrupp. Du kan skicka upp till 100 tax [skatt]-attribut för varje produkt.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

Postnummer

Du kan skicka in postnummer med underattributet postal_code [postnummer]. Du kan skicka dessa värden på flera olika sätt.

Skicka in ett enstaka postnummer

Ange hela koden. Till exempel:

postal_code [postnummer]    94043

Skicka in ett postnummerintervall

Ange två fullständiga koder separerade med ett bindestreck (-). Till exempel:

postal_code [postnummer]    94002-95460

Skicka in ett kodintervall med ett jokertecken

Ange valfritt antal siffror följt av en asterisk (*). I det här exemplet ingår alla koder som börjar på 94. Till exempel:

postal_code [postnummer]    94*

Skicka in ett kodintervall med två prefix med jokertecken

Använd två prefix med asterisker (*) och ett bindestreck (-) för att skapa ett mindre intervall. Använd samma antal siffror för båda prefixen. Till exempel:

postal_code [postnummer]    94*-95*

Produkter som inte är beskattningsbara

Ange att produkten inte är beskattningsbar genom att ställa in underattributet rate [skattesats] på 0. Till exempel:

rate [skattesats]    0

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt