Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Podatek [tax]

Ikona niestandardowa dotycząca klasycznej wersji Merchant Center i Merchant Center Next.

Atrybut podatek [tax] pozwala zastąpić ustawienia podatku wprowadzone w Merchant Center w Stanach Zjednoczonych. Użyj tego atrybutu, jeśli chcesz zmodyfikować lub zastąpić ustawienia podatku dla pojedynczego produktu.

Tematy w tym artykule

Kiedy używać

Required Wymagane dla Stanów Zjednoczonych, gdy trzeba zastąpić ustawienia podatkowe wprowadzone na koncie Merchant Center. Ten atrybut dotyczy tylko podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Nie używaj go w przypadku innych podatków, takich jak podatek od towarów i usług (VAT) czy podatek importowy.

Jeśli chcesz zmienić lub zastąpić ustawienia podatków dla pojedynczego produktu, użyj atrybutu podatek [tax], który ma zawsze priorytet w stosunku do ustawień podatków na poziomie konta. Pamiętaj, że zamiast przesyłania tego atrybutu zalecamy skonfigurowanie stawek podatków w ustawieniach konta Merchant Center.

Atrybut podatek ma następujące atrybuty podrzędne:

 • Kraj [country] (Optional opcjonalny)
  Kraj, do którego może być dostarczony produkt. Ustawienia podatków są obecnie dostępne tylko w przypadku produktów kierowanych na USA. Podaj atrybut podrzędny kraj [country] wraz z atrybutami podrzędnymi region [region], kod pocztowy [postal_code] lub identyfikator lokalizacji [location_id].

Uwaga: atrybut podrzędny kraj [country] obsługuje tylko wartość „US”. Jeśli nie podasz wartości, zostanie użyta domyślna wartość „US”.

 • Obszar (opcjonalny)
  Aby dodać obszar, podaj tylko jeden z tych atrybutów podrzędnych:
  • Region [region] (Optional opcjonalny)
   Podaj stan. Prześlij kod zgodny ze standardem ISO 3166-2 bez prefiksu kraju (np. „CA”)
  • Kod pocztowy [postal_code] (Optional opcjonalny)
   Zakres kodów pocztowych. Prześlij jedną z następujących wartości:
   • Kod pocztowy (na przykład „94043”).
   • Zakres kodów pocztowych (na przykład „94002-95460”)
   • Zakres kodów pocztowych z prefiksem i symbolem zastępczym (*) (np. „94*”).
   • Zakres kodów pocztowych z dwoma prefiksami z symbolami wieloznacznymi ( * ), na przykład „94*–95*”.
  • Identyfikator lokalizacji [location_id] (Optional opcjonalny)
   Prześlij numeryczny identyfikator kryteriów lokalizacji zdefiniowany przez interfejs Google Ads API (AdWords API) (na przykład dla Kalifornii użyj identyfikatora 21137).
 • Stawka [rate] (Required wymagany)
  Stawka podatku wyrażona jako odsetek ceny (liczba, np. 8.75).
 • Podatek od dostawy [tax_ship] (Optional opcjonalny)
  Określa, czy pobierasz podatek od dostawy (tak [yes] lub nie [no]).

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Dowiedz się, kiedy i jak przesyłać dane produktów w języku angielskim

Typ

Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII)

Pole powtarzane Tak. Możesz przesłać maksymalnie 100 razy, aby określić podatki dla różnych lokalizacji.
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

Format tego atrybutu zależy od przesyłanych wartości i kolejności ich przesłania. Dołącz atrybut podatek [tax], a później dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem (:).

Na przykład, aby przesłać nazwę kraju, kod pocztowy i stawkę:

Nazwa tax(country:postal_code:rate)

Jeśli wymieniasz nazwy atrybutów podrzędnych, możesz je nam przekazać w dowolnej kolejności. Jeśli jednak podasz wartości atrybutów podrzędnych, ale nie podasz ich nazw, przyjmiemy, że zawierają atrybuty podrzędne w tej kolejności:

 1. Kraj [country]
 2. Region [region]
 3. Stawka [rate]
 4. Podatek od dostawy [tax_ship]

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności jak w atrybucie nazwa i oddzielając pozycje dwukropkami (:). Nie używaj cudzysłowów. Przykład:

Nazwa tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość US:80302:8.75

Dla wielu lokalizacji prześlij atrybut wiele razy (podając tę samą nazwę). Przykład:

Nazwa tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość US:80302:8.75

Nazwa tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość US:900*-901*:9.5

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. region) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek (:), a pole pozostawić puste. Przykład:

Nazwa tax
Przykładowa wartość US::6.49:yes

Nazwa tax(country:rate)
Przykładowa wartość 6.49

Pliki danych w formacie XML

Dla każdej grupy podatkowej dołącz osobny atrybut.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>tak</g:tax_ship>
</g:tax>


Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z materiałem Content API for Shopping.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Pamiętaj, żeby nie pominąć żadnej z lokalizacji w Stanach Zjednoczonych (nawet tych, w których nie naliczasz podatku), jeżeli do określania wszystkich ustawień podatków używasz atrybutu podatek [tax]. Określ, że dla danej lokalizacji podatek nie jest naliczany, ustawiając dla atrybutu podatek [tax] wartość atrybutu podrzędnego stawka [rate] równą „0”.
 • Podaj pełne i prawidłowe informacje o podatkach i kosztach. Jeśli nie możesz podać dokładnych stawek podatkowych, podaj przybliżoną lub zawyżoną stawkę podatku, który zapłacą użytkownicy odwiedzający Twoją stronę.
 • Podając informacje o podatkach, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w danym kraju.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Użyj ustawień podatków z konta Merchant Center. Za ich pomocą możesz tworzyć proste stawki zryczałtowane lub pozwolić Google na automatyczne obliczanie stawek podatków dla Twoich produktów. Z atrybutu podatek [tax] korzystaj w ostateczności, gdy trzeba zastąpić ustawienia skonfigurowane na koncie Merchant Center.
 • Używaj atrybutu podatek w przypadku produktów zwolnionych z podatku lub objętych wyjątkową stawką. Ustawienia podatków na koncie nie pozwalają na dodanie obniżonych stawek ani zwolnień dla pojedynczych produktów. Google oblicza stawki dla ruchomości materialnych i nie daje możliwości użycia obniżonych stawek ani zwolnień.
 • Określ, czy pobierasz podatek od dostawy. Niektóre przepisy podatkowe mogą tego wymagać. Podatek od dostawy możesz dodać za pomocą atrybutu podrzędnego podatek od dostawy [tax_ship] lub w ustawieniach konta.

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym na koncie Merchant Center.

Kraje inne niż Stany Zjednoczone
 • Nie używaj atrybutu podatek [tax], gdy kierujesz produkty na kraje inne niż Stany Zjednoczone.
Sprzedawcy detaliczni z sektora B2B (business-to-business)
 • Prześlij stawkę podatku naliczaną dla osób fizycznych. Podatki muszą być naliczane jak dla osób fizycznych, ponieważ obecnie nie obsługujemy sektora business-to-business (B2B). Jeżeli oferujesz specjalne stawki nabywcom biznesowym, możesz poinformować o tym na stronie internetowej, ale nie przesyłaj ich w danych produktów.

Przykłady

Formatowanie tekstowego pliku danych

Aby sformatować nazwę, prześlij atrybut „tax”, a później dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem (:).

Na przykład, aby przesłać nazwę kraju, kod pocztowy i stawkę:

Nazwa tax(country:postal_code:rate)

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiają się one w nazwie, i oddzielając pozycje dwukropkami (:). Na przykład:

Nazwa tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość US:80302:8.75
Przykładowa wartość US:30*:12.75

Możesz też przesłać po prostu samą kwotę. Przykład:

Nazwa tax(rate)
Przykładowa wartość 6.49 PLN

Nawet jeśli w nazwie nie podasz atrybutów podrzędnych, musisz przesłać ich wartości w następującej kolejności:

 1. Kraj [country]
 2. Region [region]
 3. Stawka [rate]
 4. Podatek od dostawy [tax_ship]

Przykład:

Nazwa tax
Przykładowa wartość US:CA:8.25:yes

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. region) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek (:), a pole pozostawić puste. Przykład:

Nazwa tax
Przykładowa wartość US::6.49
Nazwa tax(country:region:rate)
Przykładowa wartość :6.49
Pola powtarzane (przykład podatków regionalnych)

Plik danych w formacie tekstowym

Aby określić stawki dla różnych lokalizacji, możesz podać maksymalnie 100 wartości podatku dla każdego produktu. Aby przesłać wiele lokalizacji, podaj atrybut wiele razy (z tą samą nazwą). Przykład:

Nazwa tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość US:80302:8.75
Nazwa tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość US:900*-901*:9.5

Kod XML

Aby przesłać wiele grup dostawy w pliku danych XML, dla każdej grupy dostawy dołącz osobny atrybut. Dla każdego produktu możesz przesłać atrybut podatek [tax] maksymalnie 100 razy.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

Produkty nieopodatkowane

Aby wskazać, że produkt nie jest opodatkowany, ustaw wartość atrybutu podrzędnego stawka [rate] na 0. Przykład:

Stawka [rate] 0

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne