Podatek [tax]

Atrybut podatek [tax] pozwala zastąpić ustawienia podatku wprowadzone w Merchant Center w Stanach Zjednoczonych. Użyj tego atrybutu, jeśli chcesz zmodyfikować lub zastąpić ustawienia podatku dla pojedynczego produktu.

Kiedy używać

Wymagane dla Stanów Zjednoczonych, gdy trzeba zastąpić ustawienia podatkowe wprowadzone na koncie Merchant Center. Ten atrybut dotyczy tylko podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Nie używaj go w przypadku innych podatków, takich jak podatek od towarów i usług (VAT) czy podatek importowy.

Jeśli chcesz zmienić lub zastąpić ustawienia podatków dla pojedynczego produktu, użyj atrybutu podatek [tax], który ma zawsze priorytet w stosunku do ustawień podatków na poziomie konta. Pamiętaj, że zamiast przesyłania tego atrybutu zalecamy skonfigurowanie stawek podatków w ustawieniach konta Merchant Center. Więcej informacji o ustawieniach podatków

Atrybut podatek ma następujące atrybuty podrzędne:

 • Kraj [country] (opcjonalny)
  Kraj, do którego może być dostarczony produkt. Ustawienia podatków są obecnie dostępne tylko w przypadku produktów kierowanych na USA. Podaj atrybut podrzędny kraj [country] wraz z atrybutami podrzędnymi region [region], kod pocztowy [postal_code] lub identyfikator lokalizacji [location_id].

Uwaga: atrybut podrzędny kraj [country] obsługuje tylko wartość „US”. Jeśli nie podasz wartości, zostanie użyta domyślna wartość „US”.

 • Obszar (opcjonalny)
  Aby dodać obszar, podaj tylko jeden z tych atrybutów podrzędnych:
  • Region [region] (opcjonalny)
   Podaj stan. Prześlij kod zgodny ze standardem ISO 3166-2 bez prefiksu kraju (np. „CA”)
  • Kod pocztowy [postal_code] (opcjonalny)
   Zakres kodów pocztowych. Prześlij jedną z następujących wartości:
   • Kod pocztowy (na przykład „94043”).
   • Zakres kodów pocztowych (na przykład „94002-95460”)
   • Zakres kodów pocztowych z prefiksem i symbolem zastępczym (*) (np. „94*”).
   • Zakres kodów pocztowych z dwoma prefiksami z symbolami wieloznacznymi ( * ), na przykład „94*–95*”.
  • Identyfikator lokalizacji[location_id] (opcjonalny)
   Prześlij numeryczny identyfikator kryteriów lokalizacji zdefiniowany przez interfejs Google Ads API (AdWords API) (na przykład dla Kalifornii użyj identyfikatora 21137).
 • Stawka [rate] (wymagany)
  Stawka podatku wyrażona jako odsetek ceny (liczba np. 8.75).
 • Podatek od dostawy [tax_ship] (opcjonalny)
  Określa, czy pobierasz podatek od dostawy (tak[yes] lub nie [no]).

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Aby dowiedzieć się, kiedy i jak przesyłać wartości w języku angielskim, przeczytaj więcej o przesyłaniu danych produktów

Typ

Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII)

Pole powtarzane Tak. Możesz przesłać maksymalnie 100 razy, aby określić podatki dla różnych lokalizacji.
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

Format tego atrybutu zależy od przesyłanych wartości i kolejności ich przesłania. Dołącz atrybut podatek [tax], a później dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem (:).

Na przykład, aby przesłać nazwę kraju, kod pocztowy i stawkę:

Nazwa  tax(country:postal_code:rate)

Jeśli wymieniasz nazwy atrybutów podrzędnych, możesz je nam przekazać w dowolnej kolejności. Jeśli jednak podasz wartości atrybutów podrzędnych, ale nie podasz ich nazw, przyjmiemy, że zawierają atrybuty podrzędne w tej kolejności:

 1. Kraj [country]
 2. Region [region]
 3. Stawka [rate]
 4. Podatek od dostawy [tax_ship]

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności jak w atrybucie nazwa i oddzielając pozycje dwukropkami (:). Nie używaj cudzysłowów. Przykład:

Nazwa   tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość   US:80302:8.75

Dla wielu lokalizacji prześlij atrybut wiele razy (podając tę samą nazwę). Przykład:

Nazwa   tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość   US:80302:8.75

Nazwa   tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość   US:900*-901*:9.5

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. region) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek ( : ), a pole pozostawić puste. Przykład:

Nazwa   tax
Przykładowa wartość   US::6.49:yes

Nazwa   tax(country:rate)
Przykładowa wartość   6.49

Pliki danych w formacie XML

Dla każdej grupy podatkowej dołącz osobny atrybut.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Pamiętaj, żeby nie pominąć żadnej z lokalizacji w Stanach Zjednoczonych (nawet tych, w których nie naliczasz podatku), jeżeli do określania wszystkich ustawień podatków używasz atrybutu podatek [tax]. Określ, że dla danej lokalizacji podatek nie jest naliczany, ustawiając dla atrybutu podatek [tax] wartość atrybutu podrzędnego stawka [rate] równą „0”.
 • Podaj pełne i prawidłowe informacje o podatkach i kosztach. Jeśli nie możesz podać dokładnych stawek podatkowych, podaj przybliżoną lub zawyżoną stawkę podatku, który zapłacą użytkownicy odwiedzający Twoją stronę.
 • Podając informacje o podatkach, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w danym kraju.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Użyj ustawień podatków z konta Merchant Center. Za ich pomocą możesz tworzyć proste stawki zryczałtowane lub pozwolić Google na automatyczne obliczanie stawek podatków dla Twoich produktów. Z atrybutu podatek [tax] korzystaj w ostateczności, gdy trzeba zastąpić ustawienia skonfigurowane na koncie Merchant Center.
 • Używaj atrybutu podatek w przypadku produktów zwolnionych z podatku lub objętych wyjątkową stawką. Ustawienia podatków na koncie nie pozwalają na dodanie obniżonych stawek ani zwolnień dla pojedynczych produktów. Google oblicza stawki dla ruchomości materialnych i nie daje możliwości użycia obniżonych stawek ani zwolnień.
 • Określ, czy pobierasz podatek od dostawy. Niektóre przepisy podatkowe mogą tego wymagać. Podatek od dostawy możesz dodać za pomocą atrybutu podrzędnego podatek od dostawy [tax_ship] lub w ustawieniach konta. Więcej informacji o ustawieniach podatków

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Kraje inne niż Stany Zjednoczone
Sprzedawcy detaliczni z sektora B2B (business-to-business)
 • Prześlij stawkę podatku naliczaną dla osób fizycznych. Podatki muszą być naliczane jak dla osób fizycznych, ponieważ obecnie nie obsługujemy sektora business-to-business (B2B). Jeżeli oferujesz specjalne stawki nabywcom biznesowym, możesz poinformować o tym na stronie internetowej, ale nie przesyłaj ich w danych produktów.

Przykłady

Formatowanie tekstowego pliku danych

Aby sformatować nazwę, prześlij atrybut "tax", a później dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem ( : ).

Na przykład, aby przesłać nazwę kraju, kod pocztowy i stawkę:

Nazwa tax(country:postal_code:rate)

 

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiają się one w nazwie, i oddzielając pozycje dwukropkami ( : ). Na przykład:

Nazwa tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość US:80302:8.75
Przykładowa wartość US:30*:12.75

 

Możesz też przesłać po prostu samą kwotę. Przykład:

Nazwa tax(rate)
Przykładowa wartość 6.49 PLN

 

Nawet jeśli w nazwie nie podasz atrybutów podrzędnych, musisz przesłać ich wartości w następującej kolejności:

 1. Kraj [country]
 2. Region [region]
 3. Stawka [rate]
 4. Podatek od dostawy [tax_ship]

Przykład:

Nazwa tax
Przykładowa wartość US:CA:8.25:yes

 

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. region) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek ( : ), a pole pozostawić puste. Przykład:

Nazwa tax
Przykładowa wartość US::6.49

 

Nazwa tax(country:region:rate)
Przykładowa wartość :6.49
Pola powtarzane (przykład podatków regionalnych)

Plik danych w formacie tekstowym

Aby określić stawki dla różnych lokalizacji, możesz podać maksymalnie 100 wartości podatku dla każdego produktu. Aby przesłać wiele lokalizacji, podaj atrybut wiele razy (z tą samą nazwą). Przykład:

Nazwa tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość US:80302:8.75

 

Nazwa tax(country:postal_code:rate)
Przykładowa wartość US:900*-901*:9.5

Kod XML

Aby przesłać wiele grup dostawy w pliku danych XML, dla każdej grupy dostawy dołącz osobny atrybut. Dla każdego produktu możesz przesłać atrybut podatek [tax] maksymalnie 100 razy.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

 

Produkty nieopodatkowane

Aby wskazać, że produkt nie jest opodatkowany, ustaw wartość atrybutu podrzędnego stawka [rate] na 0. Przykład:

Stawka [rate] 0

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
71525
false
false