tax [podatek]: definicja

Atrybut tax [podatek] pozwala podać stawkę podatku dla konkretnego produktu. Za pomocą tego atrybutu możesz w razie potrzeby zastąpić ustawienia stawek podatku wprowadzone na koncie Merchant Center.

Kiedy używać

Wymagane dla Stanów Zjednoczonych, gdy trzeba zastąpić ustawienia podatkowe skonfigurowane na koncie Merchant Center. Ten atrybut dotyczy tylko podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Nie używaj go w przypadku innych podatków, takich jak podatek od towarów i usług (VAT) czy podatek importowy.

Jeśli chcesz zmienić lub zastąpić ustawienia podatków dla pojedynczego produktu, użyj atrybutu tax [podatek], który ma zawsze priorytet w stosunku do ustawień podatków na poziomie konta. Pamiętaj, że zamiast przesyłania tego atrybutu zalecamy skonfigurowanie stawek podatków w ustawieniach konta Merchant Center. Więcej informacji o ustawieniach podatków

Atrybut tax [podatek] ma 4 atrybuty podrzędne:

 • rate [stawka] (wymagany) – stawka podatku wyrażona jako odsetek ceny (liczba, np. 8,75).
 • country [kraj] (opcjonalny) – kraj, do którego można dostarczyć produkt. Ustawienia podatków są obecnie dostępne tylko w przypadku produktów kierowanych na USA. Jeżeli podajesz atrybuty region [region], postal_code [kod_pocztowy] lub location_id [identyfikator_lokalizacji], podaj także atrybut country [kraj] (US).
 • tax_ship [podatek_od_dostawy] (opcjonalny) – określa, czy od kosztów dostawy jest naliczany podatek (yes [tak] lub no [nie]).
 • Aby określić obszar, prześlij tylko 1 z 4 opcji:
  • region [region] (opcjonalny) – pozwala podać stan lub region. Prześlij kod ISO 3166-2 bez prefiksu kraju (np. CA).
  • postal_code [kod_pocztowy] (opcjonalny) – zakres kodów pocztowych. Prześlij 1 z tych wartości:
   • kod pocztowy (np. 94043);
   • zakres kodów pocztowych (np. 94002-95460);
   • zakres kodów pocztowych z prefiksem i symbolem wieloznacznym (*) (np. 94*);
   • zakres kodów pocztowych z dwoma prefiksami i symbolem wieloznacznym (*) (np.94*-95*).
  • location_id [identyfikator_lokalizacji] (opcjonalny) – pozwala podać numeryczny identyfikator lokalizacji zgodny z definicją podaną w interfejsie Google Ads API (AdWords API) (np. Kalifornia ma identyfikator 21137).
  • location_group_name [nazwa_grupy_lokalizacji] (opcjonalny) – pozwala podać grupę lokalizacji skonfigurowaną i nazwaną w ustawieniach Merchant Center. Użyj tutaj tych nazw grup (np. West Coast). Więcej informacji o konfigurowaniu stref dostawy

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Typ

Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII)

Pole powtarzane Tak. Możesz przesłać maksymalnie 100 razy, aby określić podatki dla różnych lokalizacji.
 
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

Format tego atrybutu zależy od przesyłanych wartości i kolejności ich przesłania. Dołącz atrybut tax [podatek], a później dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, które chcesz przesłać, oddzielając je dwukropkiem (:).

Na przykład, aby przesłać nazwę kraju, kod pocztowy i stawkę:

Nazwa    tax(country:postal_code:rate)[podatek(kraj:kod_pocztowy:stawka)]

Jeśli w nazwie nie podasz atrybutów podrzędnych, przyjmiemy, że wartości obejmują wszystkie 4 atrybuty podrzędne w takiej kolejności:

 1. country [kraj]
 2. region [region]
 3. rate [stawka]
 4. tax_ship [podatek_od_dostawy]

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności jak w atrybucie name [nazwa] i oddzielając pozycje dwukropkami (:). Nie używaj cudzysłowów. Na przykład:

Nazwa        tax(country:postal_code:rate) [podatek(kraj:kod_pocztowy:stawka)]
Przykładowa wartość    US:80302:8.75

Dla wielu lokalizacji prześlij atrybut wiele razy (podając tę samą nazwę). Na przykład:

Nazwa        tax(country:postal_code:rate) [podatek(kraj:kod_pocztowy:stawka)]
Przykładowa wartość    US:80302:8.75

Nazwa        tax(country:postal_code:rate) [podatek(kraj:kod_pocztowy:stawka)]
Przykładowa wartość    US:900*-901*:9.5

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. region [region]) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek ( : ), a pole pozostawić puste. Na przykład:

Nazwa        tax [podatek]
Przykładowa wartość    US::6.49:yes

Nazwa        tax(country:rate) [podatek(kraj:stawka)]
Przykładowa wartość    :6.49

Pliki danych w formacie XML

Dla każdej grupy podatkowej dołącz osobny atrybut.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>tak</g:tax_ship>
</g:tax>


Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Pamiętaj, żeby nie pominąć żadnej z lokalizacji w Stanach Zjednoczonych (nawet tych, w których nie naliczasz podatku), jeżeli do określania wszystkich ustawień podatków używasz atrybutu tax [podatek]. Aby poinformować klientów, że w danej lokalizacji podatek nie jest naliczany, ustaw wartość rate [stawka] na 0.
 • Podaj pełne i prawidłowe informacje o podatkach i kosztach. Jeśli nie możesz podać dokładnych stawek podatkowych, podaj przybliżoną lub zawyżoną stawkę podatku, który zapłacą użytkownicy odwiedzający Twoją stronę.
 • Podając informacje o podatkach, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w danym kraju.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Korzystaj z ustawień podatków w Merchant Center. Za ich pomocą możesz tworzyć proste stawki zryczałtowane lub pozwolić Google na automatyczne obliczanie stawek podatków dla Twoich produktów. Z atrybutu tax [podatek] korzystaj w ostateczności, gdy trzeba zastąpić ustawienia skonfigurowane na koncie Merchant Center.
 • Używaj atrybutu tax [podatek] w przypadku produktów zwolnionych z podatku lub objętych wyjątkową stawką. Ustawienia podatków na koncie nie pozwalają na dodanie obniżonych stawek ani zwolnień dla pojedynczych produktów. Google oblicza stawki dla ruchomości materialnych i nie daje możliwości użycia obniżonych stawek ani zwolnień.
 • Określ, czy pobierasz podatek od dostawy. Niektóre przepisy podatkowe mogą tego wymagać. Podatek od kosztów dostawy możesz dodać za pomocą atrybutu podrzędnego tax_ship [podatek_od_dostawy] lub poprzez ustawienia na koncie. Więcej informacji o ustawieniach podatków

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Kraje inne niż Stany Zjednoczone
Sprzedawcy detaliczni z sektora B2B (business-to-business)
 • Prześlij stawkę podatku naliczaną dla osób fizycznych. Podatki muszą być naliczane jak dla osób fizycznych, ponieważ obecnie nie obsługujemy sektora business-to-business (B2B). Jeżeli oferujesz wyjątkowe stawki nabywcom biznesowym, możesz poinformować o tym na stronie internetowej, ale nie przesyłaj ich w danych produktów.

Przykłady

Formatowanie tekstowego pliku danych

Aby sformatować nazwę, prześlij atrybut tax [podatek] a później dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem ( : ).

Na przykład, aby przesłać nazwę kraju, kod pocztowy i stawkę:

Nazwa tax(country:postal_code:rate) [podatek(kraj:kod_pocztowy:stawka)]

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiają się one w nazwie, i oddzielając pozycje dwukropkami (:). Na przykład:

Nazwa        tax(country:postal_code:rate) [podatek(kraj:kod_pocztowy:stawka)]
Przykładowa wartość    US:80302:8.75
Przykładowa wartość    US:30*:12.75

Możesz też przesłać po prostu samą wartość kwoty. Na przykład:

Name        tax(rate) [podatek(stawka)]
Przykładowa wartość    6.49 USD

Jeśli nie podajesz atrybutów podrzędnych w atrybucie name [nazwa], prześlij wszystkie cztery atrybuty podrzędne w następującej kolejności:

 1. country [kraj]
 2. region [region]
 3. rate [stawka]
 4. tax_ship [podatek_od_dostawy]

Na przykład:

Nazwa        tax [podatek]
Przykładowa wartość    US:CA:8.25:tak

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. region [region]) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek (:), a pole pozostawić puste. Na przykład:

Nazwa        tax [podatek]
Przykładowa wartość    US::6.49

Nazwa        tax(country:region:rate) [podatek(kraj:region:stawka)]
Przykładowa wartość    :6.49

Pola powtarzane (przykład podatków regionalnych)

Plik danych w formacie tekstowym

Aby określić stawki dla różnych lokalizacji, możesz podać maksymalnie 100 wartości podatku dla każdego produktu. Aby przesłać wiele lokalizacji, podaj atrybut wiele razy (z tą samą nazwą). Na przykład:

Nazwa        tax(country:postal_code:rate) [podatek(kraj:kod_pocztowy:stawka)]
Przykładowa wartość    US:80302:8.75

Nazwa        tax(country:postal_code:rate) [podatek(kraj:kod_pocztowy:stawka)]
Przykładowa wartość    US:900*-901*:9.5

XML

Aby przesłać wiele grup dostawy w pliku danych XML, dla każdej grupy dostawy dołącz osobny atrybut. Dla każdego produktu można przesłać do 100 atrybutów tax [podatek].


   US    CA    10.00    tak    US    PA    11.00    tak    US    NY    9.00    tak

Kody pocztowe

Do przesyłania kodów pocztowych służy atrybut podrzędny postal_code [kod_pocztowy]. Kody można przesyłać na kilka sposobów.

Przesłanie pojedynczego kodu pocztowego

Podaj cały kod. Na przykład:

postal_code [kod_pocztowy]    94043

Przesyłanie zakresu kodów

Podaj dwa pełne kody rozdzielone dywizem (-). Na przykład:

postal_code [kod_pocztowy]    94002-95460

Przesyłanie zakresu kodów z użyciem symbolu wieloznacznego

Podaj dowolną liczbę cyfr, a po nich znak gwiazdki (*). Ten przykład obejmuje wszystkie kody rozpoczynające się od 94. Na przykład:

postal_code [kod_pocztowy]    94*

Przesłanie zakresu kodów z dwoma prefiksami i dwoma symbolami wieloznacznymi

Aby zdefiniować węższy zakres, użyj dwóch prefiksów z symbolami gwiazdki (*) rozdzielonych dywizem (-). Oba prefiksy muszą mieć tę samą długość. Na przykład:

postal_code [kod_pocztowy]    94*-95*

Produkty nieopodatkowane

Aby wskazać, że produkt nie jest opodatkowany, prześlij dla niego atrybut podrzędny rate [stawka] z wartością 0. Na przykład:

rate [stawka]    0

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem