tax [belastingen]: definitie

Met het kenmerk tax [belastingen] kunt u het belastingtarief van een product opgeven. Gebruik dit kenmerk om de belastinginstellingen in het betalingscentrum te overschrijven.

Wanneer te gebruiken

Vereist voor de Verenigde Staten als u de belastinginstellingen op accountniveau moet overschrijven die u heeft ingesteld in Merchant Center. Dit kenmerk dekt uitsluitend de Amerikaanse verkoopbelasting. Gebruik het niet voor andere belastingen, zoals de Belasting Toegevoegde Waarde (btw) of invoerbelasting.

Als u de belasting voor één artikel wilt wijzigen of overschrijven, gebruikt u het kenmerk tax [belastingen]. Op deze manier worden de belastinginstellingen op accountniveau altijd overschreven. In plaats van dit kenmerk op te geven, raden we u aan belastingtarieven in te stellen via de instellingen van Merchant Center. Meer informatie over belastinginstellingen

Het kenmerk tax [belastingen] gebruikt vier subkenmerken:

 • rate [tarief] (vereist): Het belastingtarief als percentage van de prijs (Getal, bijv. 8.75).
 • country [land] (optioneel): Het land waarnaar een artikel kan worden verzonden. Belastinginstellingen zijn op dit moment alleen beschikbaar voor producten die de Verenigde Staten targeten. Voeg country [land] (US) toe als u region [regio], postal_code [postcode] of location_id [locatie-id] opneemt.
 • tax_ship [belasting_verzendkosten] (optioneel): Geef aan of u belasting op verzendkosten in rekening brengt met (yes [ja] of no [nee]).
 • Gebruik slechts één van de vier beschikbare opties om een gebied op te geven:
  • region [regio] (optioneel): Geef een staat op. Geef een ISO 3166-2-code zonder landvoorvoegsel op (bijv. CA).
  • postal_code [postcode] (optioneel): Een postcodereeks. Geef een van de volgende op:
   • Een postcode (bijvoorbeeld 94043)
   • Een postcodereeks (bijv. 94002-95460)
   • Een postcodereeks bestaande uit een voorvoegsel en een jokerteken ( * ) (bijv. 94*)
   • Een postcodereeks bestaande uit twee voorvoegsels en jokertekens ( * ) (bijv. 94*-95*)
  • location_id [locatie-id] (optioneel): Geef een numerieke criteria-ID voor uw locatie op die wordt gedefinieerd door Google Ads API (AdWords API) (gebruik bijvoorbeeld voor Californië 21137).
  • location_group_name [naam_locatiegroep] (optioneel): Dien een locatiegroep in. Deze kunt u opzetten en een naam geven via de instellingen van Merchant Center. Gebruik deze groepsnamen hier (bijv. West Coast). Meer informatie over het instellen van leveringszones

Indeling

Gebruik de volgende opmaakrichtlijnen zodat we uw ingediende gegevens begrijpen:

Bekijk het artikel over productgegevens indienen voor meer informatie over wanneer en hoe u waarden in het Engels indient.

Type

Unicode-tekens (aanbevolen: alleen ASCII)

Herhaald veld Ja. Geef maximaal 100 keer op voor belastingen voor verschillende locaties
 
Bestandsindeling Voorbeeld van invoer
Tekstfeeds

De indeling van dit kenmerk is afhankelijk van de waarden die u opgeeft en de specifieke volgorde daarvan. Voeg tax [belastingen] toe en dan tussen haakjes de namen van de subkenmerken die u wilt opgeven, gescheiden door een dubbele punt ( : ).

Als u bijvoorbeeld land, postcode en tarief wilt opgeven:

Naam    tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]

Als u geen subkenmerken aan de naam toevoegt, gaan we ervan uit dat uw kenmerkwaarden de vier subkenmerken in deze volgorde bevatten:

 1. country [land]
 2. region [regio]
 3. rate [tarief]
 4. tax_ship [belasting_verzendkosten]

Geef de waarde op door de waarde van elk subkenmerk in te dienen in dezelfde volgorde als in de naam, gescheiden door een dubbele punt ( : ). Gebruik geen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld:

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:80302:8.75

Bij meerdere locaties geeft u het kenmerk (met dezelfde naam) meerdere keren op. Bijvoorbeeld:

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:80302:8.75

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:900*-901*:9.5

Als u geen optioneel subkenmerk (bijvoorbeeld region [regio]) voor een bepaald product wilt opgeven, voegt u wel een dubbele punt toe ( : ), maar laat u de tekst leeg. Bijvoorbeeld:

Naam        tax [belastingen]
Mogelijke waarde    US::6.49:ja

Naam        tax(country:rate) [belastingen(land:tarief)]
Mogelijke waarden    :6.49

XML-feeds

Voeg een afzonderlijk kenmerk voor elke belastinggroep toe.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>ja</g:tax_ship>
</g:tax>


Raadpleeg de Content API for Shopping om uw gegevens voor de Content API in te delen.

Richtlijnen

Volg deze richtlijnen om uw producten van duidelijke gegevens te voorzien.

Minimumvereisten

Dit zijn de vereisten waaraan u moet voldoen om uw product weer te geven. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit kunt u zien op de pagina 'Diagnostische gegevens' van uw Merchant Center-account.

 • Zorg dat alle locaties in de Verenigde Staten zijn gedekt als u alle belastinginstellingen opgeeft via het kenmerk 'tax' [belastingen], zelfs locaties waar u geen belasting in rekening brengt. Geef aan dat u geen belasting voor een locatie in rekening brengt door rate [tarief] op 0 in te stellen.
 • Geef volledige en juiste belastinggegevens en ‑kosten op. Als u geen nauwkeurige belastingkosten kunt opgeven, geef dan gegevens op die overeenkomen met of hoger zijn dan de belasting die gebruikers op uw site zouden betalen.
 • Houd u aan de lokale wet- en regelgeving als u belastinggegevens opgeeft.

Praktische tips

Met deze praktische tips kunt u uw productgegevens optimaliseren voor de beste resultaten.

 • Belastinginstellingen gebruiken in het Merchant Center. Met deze instellingen kunt u eenvoudige vaste tarieven maken of Google de belastingtarieven voor uw producten laten berekenen. Gebruik het kenmerk tax [belastingen] als laatste redmiddel om de instellingen die u in het Merchant Center heeft geconfigureerd te overschrijven.
 • Gebruik het kenmerk tax [belastingen] voor producten met belastingvrijstelling of een uniek belastingtarief. U kunt geen lagere belastingtarieven of vrijstellingen voor afzonderlijke producten toevoegen via de belastinginstellingen in uw account. Google berekent belastingtarieven voor materiële persoonlijke bezittingen en biedt geen ondersteuning voor verlaagde belastingtarieven of belastingvrijstellingen.
 • Geef aan of u belasting over de verzendkosten berekent. Voor sommige belastinginstanties kan het verplicht zijn om belasting in rekening te brengen voor verzendingen. U kunt verzendbelastingen toevoegen via het subkenmerk tax_ship [belasting_verzendkosten] of via uw accountinstellingen. Meer informatie over belastinginstellingen

Aanvullende richtlijnen

Lees elke sectie zorgvuldig door en bepaal of de vereisten van toepassing zijn op uw land of product. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit laten we u weten in Diagnostische gegevens in uw Merchant Center-account.

Andere landen dan de Verenigde Staten
Op business-to-business gerichte verkopers (B2B)
 • Geef het belastingtarief voor individuen op. Belastingen moeten correct zijn voor individuele gebruikers, omdat we momenteel geen specifieke ondersteuning voor business-to-business-aankopen (B2B) bieden. Als u speciale voorwaarden voor commerciële kopers heeft, kunt u deze aan uw website toevoegen. Neem deze tarieven echter niet op in uw productgegevens.

Voorbeelden

Opmaak van tekstfeed

Om de naam op te maken, voegt u tax [belastingen] toe en dan tussen haakjes de namen van de subkenmerken die u wilt indienen, gescheiden door een dubbele punt ( : ).

Als u bijvoorbeeld land, postcode en tarief wilt indienen:

Naam tax(country:postal_code:rate) [belastingen(verzending_land:postcode:tarief)]

Geef de waarde op door de waarde van elk subkenmerk in te dienen in dezelfde volgorde als in de naam, gescheiden door een dubbele punt ( : ). Bijvoorbeeld:

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:80302:8.75
Mogelijke waarde    US:30*:12.75

U kunt ook alleen de prijs indienen. Voorbeeld:

Naam        tax(rate) [belastingen(tarief)]
Mogelijke waarde    6.49 USD

Als u geen subkenmerken aan de naam toevoegt, moet u nog steeds waarden indienen voor de vier subkenmerken in deze volgorde:

 1. country [verzending_land]
 2. region [regio]
 3. rate [tarief]
 4. tax_ship [belasting_verzendkosten]

Voorbeeld:

Naam        tax [belastingen]
Mogelijke waarde    US:CA:8.25:yes

Als u geen optioneel subkenmerk (bijvoorbeeld regio) voor een bepaald product wilt opgeven, voegt u wel een dubbele punt toe ( : ) maar verder geen tekst. Voorbeeld:

Naam        tax [belastingen]
Mogelijke waarde    US::6.49

Naam        tax(country:region:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarden    :6.49

Herhaalde velden (voorbeeld regionale belastingen)

Tekstfeed

U kunt maximaal 100 belastingwaarden per artikel indienen om de verschillende kosten voor individuele locaties op te geven. Als u meerdere locaties wilt indienen, dient u het kenmerk (met dezelfde naam) meerdere keren in. Voorbeeld:

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:80302:8.75

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:900*-901*:9.5

XML

Om meerdere leveringsgroepen voor een XML-feed in te dienen, gebruikt u een afzonderlijk kenmerk voor elke leveringsgroep. U kunt maximaal 100 tax [belastingen]-kenmerken voor elk product indienen.


   US    CA    10.00    yes    US    PA    11.00    yes    US    NY    9.00    yes

Postcodes

U kunt postcodes indienen via het subkenmerk postal_code [postcode]. Er zijn verschillende manieren waarop u deze waarden kunt indienen.

Eén postcode indienen

Voer de volledige code in. Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94043

Een postcodereeks indienen

Voer twee volledige codes in, gescheiden door een koppelteken ( - ). Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94002-95460

Een reeks codes met een jokerteken indienen

Voeg een aantal cijfers gevolgd door een sterretje toe ( * ). Dit voorbeeld bevat alle codes die beginnen met 94. Voorbeeld:

postal_code [postcode]    94*

Een reeks codes met twee voorvoegsels met jokertekens indienen

Gebruik 2 voorvoegsels met asterisken ( * ) en een koppelteken ( - ) om een kleinere reeks te maken. Gebruik hetzelfde aantal cijfers voor beide voorvoegsels. Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94*-95*

Niet-belastbare producten

Geef aan dat een product niet belastbaar is door het subkenmerk 'rate' [tarief] op 0 te zetten. Bijvoorbeeld:

rate [tarief]    0

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
71525
false