tax [belastingen]: definitie

Met het kenmerk tax [belastingen] kunt u het belastingtarief van een product opgeven. Gebruik dit kenmerk om de belastinginstellingen in het betalingscentrum te overschrijven.

Wanneer te gebruiken

Vereist voor de Verenigde Staten wanneer u de belastinginstellingen op accountniveau moet overschrijven die u heeft ingesteld in Merchant Center. Dit kenmerk dekt uitsluitend de Amerikaanse verkoopbelasting. Gebruik het niet voor andere belastingen, zoals de Belasting Toegevoegde Waarde (btw) of invoerbelasting.

Als u de belastinginstellingen van één artikel wilt aanpassen of overschrijven, gebruikt u het kenmerk tax [belastingen]. Op deze manier worden de belastinginstellingen op accountniveau altijd overschreven. In plaats van dit kenmerk in te dienen, raden we u aan belastingtarieven in te stellen via de instellingen van Merchant Center. Meer informatie over belastinginstellingen

Het kenmerk tax [belastingen] gebruikt vier subkenmerken:

 • rate [tarief] (vereist) Het belastingtarief als percentage van de prijs (Getal, bijv. 8.75).
 • country [verzending_land] (optioneel) Het land waarnaar een artikel kan worden verzonden. Belastinginstellingen zijn op dit moment alleen beschikbaar voor producten die de Verenigde Staten targeten. Voeg country [verzending_land] (VS) toe als u region [regio], postal_code [postcode] of location_id [locatie-id] opneemt. 
 • tax_ship [belasting_verzendkosten] (optioneel) Geef aan of u belasting op verzendkosten in rekening brengt met (yes [ja] of no [nee]).
 • Gebruik slechts één van de vier beschikbare opties om een gebied op te geven:
  • region [regio] (optioneel) Geef een staat op. Geef een ISO 3166-2-code zonder landvoorvoegsel op (bijv. CA).
  • postal_code [postcode] (optioneel) Een postcodereeks. Geef één van de onderstaande opties op:
   • Een postcode (bijvoorbeeld 94043)
   • Een postcodereeks (bijvoorbeeld 94002-95460)
   • Een postcodereeks bestaande uit een voorvoegsel en een jokerteken ( * ) (bijv. 94*)
   • Een postcodereeks bestaande uit twee voorvoegsels en jokertekens ( * ) (bijv. 94*-95*)
  • location_id [locatie_id] (optioneel) Dien een criteria-ID in voor uw locatie, zoals gedefinieerd in Google Ads API (gebruik voor Californië bijvoorbeeld 21137). 
  • location_group_name [naam_locatiegroep] Dien een locatiegroep in. Deze kunt u opzetten en een naam geven via de instellingen van het betalingscentrum. Gebruik hier de betreffende groepsnamen (bijv. West Coast). Meer informatie over de instelling van leveringszones

Indeling

Hanteer de volgende indelingsrichtlijnen zodat we de door u ingediende gegevens begrijpen: 

Type

Unicode-tekens (aanbevolen: alleen ASCII)

Herhaald veld Dien maximaal 100 keer in om belastingen voor verschillende locaties op te geven
 
Bestandsindeling Voorbeeld van invoer
Tekstfeeds

De indeling van dit kenmerk is afhankelijk van de waarden die u indient en hun specifieke volgorde. Voeg tax [belastingen] toe en dan tussen haakjes de namen van de subkenmerken die u wilt indienen, gescheiden door een dubbele punt ( : ).

Als u bijvoorbeeld land, postcode en tarief wilt indienen:

Naam    tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]

Als u geen subkenmerken aan de naam toevoegt, gaan we ervan uit dat uw kenmerkwaarden de vier subkenmerken in deze volgorde bevatten: 

 1. country [verzending_land]
 2. region [regio]
 3. rate [tarief]
 4. tax_ship [belasting_verzendkosten]

Geef de waarde op door de waarde van elk subkenmerk in te dienen in dezelfde volgorde als in de naam, gescheiden door een dubbele punt ( : ). Gebruik geen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld:

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:80302:8.75

Bij meerdere locaties dient u het kenmerk (met dezelfde naam) meerdere keren in. Bijvoorbeeld:

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:80302:8.75

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:900*-901*:9.5

Als u geen optioneel subkenmerk (bijvoorbeeld region [regio]) voor een bepaald product wilt opgeven, voegt u wel een dubbele punt toe ( : ), maar laat u de tekst leeg. Bijvoorbeeld:

Naam        tax [belastingen]
Mogelijke waarde    US::6.49:yes

Naam        tax(country:rate) [belastingen(land:tarief)]
Mogelijke waarde    :6.49

XML-feeds

Voeg een afzonderlijk kenmerk voor elke belastinggroep toe.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Voor informatie over de API-indeling raadpleegt u Content API for Shopping.

Richtlijnen

Volg deze richtlijnen om uw producten van hoogwaardige informatie te voorzien en optimale resultaten met uw advertenties te behalen.

Minimumvereisten

Dit zijn de vereisten waaraan u moet voldoen om advertenties voor uw product weer te geven. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit kunt u zien op de pagina 'Diagnostische gegevens' van uw Merchant Center-account. 

 • Zorg ervoor dat alle locaties in de Verenigde Staten zijn gedekt als u alle belastinginstellingen indient via het kenmerk 'tax' [belastingen], zelfs locaties waar u geen belasting in rekening brengt. Geef aan dat u geen belasting voor een locatie in rekening brengt door rate [tarief] op 0 in te stellen.
 • Dien volledige en correcte belastinggegevens en -kosten in. Als u de exacte belastingkosten niet kunt vermelden, geeft u een bedrag op dat gelijk is aan of hoger is dan de belasting die gebruikers betalen als ze uw website via uw Shopping-advertenties bezoeken. 
 • Houd u aan de lokale wet- en regelgeving wanneer u belastinggegevens indient

Praktische tips

Dit zijn praktische tips waarmee u productgegevens kunt optimaliseren voor de beste resultaten. 

 • Gebruik belastinginstellingen in het betalingscentrum. Met deze instellingen kunt u eenvoudige vaste tarieven maken of Google de belastingtarieven voor uw producten laten berekenen. Gebruik het kenmerk tax [belastingen] als laatste redmiddel om de instellingen die u in het betalingscentrum heeft geconfigureerd te overschrijven.
 • Gebruik het kenmerk tax [belastingen] voor producten met belastingvrijstelling of een uniek belastingtarief. U kunt geen lagere belastingtarieven of vrijstellingen voor afzonderlijke producten toevoegen via de belastinginstellingen in uw account. Google berekent belastingtarieven voor materiële persoonlijke bezittingen en biedt geen ondersteuning voor verlaagde belastingtarieven of belastingvrijstellingen.
 • Geef aan of u belasting over de verzendkosten berekent. Voor sommige belastinginstanties kan het verplicht zijn om belasting in rekening te brengen voor verzendingen. U kunt verzendbelastingen toevoegen via het subkenmerk tax_ship [belasting_verzendkosten] of via uw accountinstellingen.

Aanvullende richtlijnen

Lees elke sectie zorgvuldig door en bepaal of de vereisten van toepassing zijn op uw land of product. Als u niet aan de toepasselijke vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit kunt u zien op de pagina 'Diagnostische gegevens' van uw Merchant Center-account.

Andere landen dan de Verenigde Staten
Op business-to-business gerichte verkopers (B2B)
 • Dien het belastingtarief voor individuen in. Shopping-advertenties bieden geen specifieke ondersteuning voor business-to-business-aankopen (B2B) en belastingen moeten nauwkeurig zijn voor individuele gebruikers. Als u speciale voorwaarden voor commerciële kopers heeft, kunt u deze aan uw website toevoegen. Neem deze tarieven echter niet op in uw productgegevens. 

Voorbeelden

Opmaak van tekstfeed

Om de naam op te maken, voegt u tax [belastingen] toe en dan tussen haakjes de namen van de subkenmerken die u wilt indienen, gescheiden door een dubbele punt ( : ).

Als u bijvoorbeeld land, postcode en prijs wilt indienen:

Naam tax(country:postal_code:rate) [belastingen(verzending_land:postcode:tarief)]

Maak de waarde op door de waarde van elk subkenmerk in te dienen in dezelfde volgorde als in de naam, gescheiden door een dubbele punt ( : ). Bijvoorbeeld:

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(verzending_land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:80302:8.75
Mogelijke waarde    US:30*:12.75

U kunt ook alleen de prijs indienen. Bijvoorbeeld:

Naam        tax(rate) tax(rate) [belastingen(tarief)]
Mogelijke waarde    6.49 USD

Als u geen subkenmerken aan de naam toevoegt, moet u nog steeds waarden indienen voor de vier subkenmerken in deze volgorde:

 1. country [verzending_land]
 2. region [regio]
 3. rate [tarief]
 4. tax_ship [belasting_verzendkosten]

Bijvoorbeeld:

Naam        tax [belastingen]
Mogelijke waarde    US:CA:8.25:yes

Als u geen optioneel subkenmerk (bijvoorbeeld regio) voor een bepaald product wilt opgeven, voegt u wel een dubbele punt toe ( : ) maar verder geen tekst. Bijvoorbeeld:

Naam        tax [belastingen]
Mogelijke waarde    US::6.49

Naam        tax(country:region:rate) [belastingen(verzending_land:regio:tarief)]
Mogelijke waarde    :6.49

Herhaalde velden (voorbeeld regionale belastingen)

Tekstfeed

U kunt maximaal 100 belastingwaarden per artikel indienen om de verschillende kosten voor individuele locaties op te geven. Als u meerdere locaties wilt indienen, dient u het kenmerk (met dezelfde naam) meerdere keren in. Bijvoorbeeld:

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(verzending_land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:80302:8.75

Naam        tax(country:postal_code:rate) [belastingen(verzending_land:postcode:tarief)]
Mogelijke waarde    US:900*-901*:9.5

XML

Om meerdere leveringsgroepen voor een XML-feed in te dienen, gebruikt u een afzonderlijk kenmerk voor elke leveringsgroep. U kunt maximaal 100 tax [belastingen]-kenmerken voor elk product indienen.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

Postcodes

U kunt postcodes indienen via het subkenmerk postal_code [postcode]. Er zijn verschillende manieren waarop u deze waarden kunt indienen.

Eén postcode indienen

Voer de volledige code in. Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94043

Een postcodereeks indienen

Voer twee volledige codes in, gescheiden door een koppelteken ( - ). Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94002-95460

Een reeks codes met een jokerteken indienen

Voer een aantal cijfers in, gevolgd door een asterisk ( * ). Dit voorbeeld bevat alle codes die met 94 beginnen. Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94*

Een reeks codes met twee voorvoegsels met jokertekens indienen

Gebruik 2 voorvoegsels met asterisken ( * ) en een koppelteken ( - ) om een kleinere reeks te maken. Gebruik hetzelfde aantal cijfers voor beide voorvoegsels. Bijvoorbeeld:

postal_code [postcode]    94*-95*

Niet-belastbare producten

Geef aan dat een product niet belastbaar is door het subkenmerk 'rate' [tarief] op 0 te zetten. Bijvoorbeeld:

rate [tarief]    0

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen