Melding

In dit Helpcentrum vindt u content voor zowel Merchant Center Next als de klassieke versie van Merchant Center. Kijk naar het logo bovenaan elk artikel om te controleren of u het artikel gebruikt voor uw Merchant Center-versie.

Belastingen [tax]

Een eigen icoon voor Merchant Center Next en de klassieke versie van Merchant Center.

Met het kenmerk belastingen [tax] kunt u de Amerikaanse belastinginstellingen overschrijven die u in Merchant Center heeft gemaakt. Gebruik dit kenmerk als u de belasting voor één artikel wilt wijzigen of overschrijven.

In dit artikel

Wanneer te gebruiken

Required Vereist voor de Verenigde Staten als u de belastinginstellingen die u heeft ingesteld in Merchant Center, op accountniveau moet overschrijven. Dit kenmerk dekt uitsluitend de Amerikaanse verkoopbelasting. Gebruik het niet voor andere belastingen, zoals de belasting toegevoegde waarde (btw) of invoerbelasting.

Als u de belasting voor één artikel wilt wijzigen of overschrijven, gebruikt u het kenmerk belastingen [tax]. Op deze manier worden de belastinginstellingen op accountniveau altijd overschreven. In plaats van dit kenmerk op te geven, raden we u aan belastingtarieven in te stellen via de instellingen van Merchant Center.

Het kenmerk belastingen gebruikt de volgende subkenmerken:

 • Land [country] (Optional optioneel)
  Het land waarnaar een product kan worden verzonden. Belastinginstellingen zijn op dit moment alleen beschikbaar voor producten die de Verenigde Staten targeten. Geef het subkenmerk land [country] op als u ook de subkenmerken regio [region], postcode [postal_code] of locatie-ID [location_id] opgeeft.

Opmerking: Het subkenmerk land [country] ondersteunt alleen de waarde US. Als u geen waarde opgeeft, wordt deze standaard ingesteld op US.

 • Gebied (optioneel)
  Als u een gebied wilt opnemen, geeft u alleen een van deze subkenmerken op:
  • Regio [region] (Optional optioneel)
   Geef een staat op. Geef een ISO 3166-2-code zonder landvoorvoegsel op (bijvoorbeeld 'CA')
  • Postcode [postal_code] (Optional optioneel)
   Geef een reeks postcodes op. Geef een van de volgende op:
   • Een postcode (bijvoorbeeld '94043')
   • Een postcodereeks (bijvoorbeeld '94002-95460')
   • Een postcodereeks bestaande uit een voorvoegsel en een jokerteken (*) (bijvoorbeeld '94*')
   • Een postcodereeks bestaande uit 2 voorvoegsels en jokertekens ( * ) (bijvoorbeeld '94*-95*')
  • Locatie-ID [location_id] (Optional optioneel)
   Geef een numerieke ID op van uw locatie zoals gedefinieerd door de Google Ads API (AdWords API) (gebruik voor Californië bijvoorbeeld 21137).
 • Tarief [rate] (Required vereist)
  Belastingtarief als percentage van de prijs (bijvoorbeeld '8,75').
 • Verzendbelasting [tax_ship] (Optional optioneel)
  Of u belasting in rekening brengt op verzendkosten (ja [yes] of nee [no]).

Indeling

Volg deze richtlijnen voor de indeling, zodat Google uw ingediende gegevens begrijpt.

Meer informatie over wanneer en hoe u uw productgegevens indient in het Engels

Type

Unicode-tekens (aanbevolen: alleen ASCII)

Herhaald veld Ja. Geef maximaal 100 keer op voor belastingen voor verschillende locaties
Bestandsindeling Voorbeeld van invoer
Tekstfeeds

De indeling van dit kenmerk is afhankelijk van de waarden die u opgeeft en de specifieke volgorde daarvan. Voeg tax toe en dan tussen haakjes de namen van de subkenmerken die u wilt opgeven, gescheiden door een dubbele punt ( : ).

Als u bijvoorbeeld land, postcode en tarief wilt opgeven:

Naam tax(country:postal_code:rate)

U mag de subkenmerken die u gebruikt in willekeurige volgorde opgeven. Als u echter waarden voor subkenmerken opgeeft maar deze geen naam geeft, gaan we ervan uit dat uw kenmerkwaarden de volgende subkenmerken bevatten, in deze volgorde:

 1. Land [country]
 2. Regio [region]
 3. Tarief [rate]
 4. Verzendbelasting [tax_ship]

Maak de waarde op door de waarde van elk subkenmerk op te geven in dezelfde volgorde als in de naam, gescheiden door een dubbele punt ( : ). Gebruik geen aanhalingstekens. Voorbeeld:

Naam tax(country:postal_code:rate)
Mogelijke waarde US:80302:8.75

Bij meerdere locaties geeft u het kenmerk (met dezelfde naam) meerdere keren op. Voorbeeld:

Naam tax(country:postal_code:rate)
Mogelijke waarde US:80302:8.75

Naam tax(country:postal_code:rate)
Mogelijke waarde US:900*-901*:9.5

Als u geen optioneel subkenmerk (bijvoorbeeld regio) voor een bepaald product wilt opgeven, voegt u wel een dubbele punt toe ( : ), maar laat u de tekst leeg. Voorbeeld:

Naam tax
Mogelijke waarde US::6.49:yes

Naam tax(country:rate)
Mogelijke waarde 6.49

XML-feeds

Voeg een afzonderlijk kenmerk voor elke belastinggroep toe.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>ja</g:tax_ship>
</g:tax>


Bekijk de bron Content API for Shopping om uw gegevens voor de Content API in te delen.

Minimumvereisten

Dit zijn de vereisten waaraan u moet voldoen om uw product te tonen. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren wij uw product af. Dat kunt u zien op de pagina 'Diagnostische gegevens' van uw Merchant Center-account.

 • Zorg dat alle locaties in de Verenigde Staten zijn gedekt als u alle belastinginstellingen opgeeft via het kenmerk belastingen [tax], zelfs locaties waar u geen belasting in rekening brengt. Geef aan dat u geen belasting voor een locatie in rekening brengt door het subkenmerk tarief [rate] van het kenmerk belasting [tax] in te stellen op 0.
 • Geef volledige en juiste belastinggegevens en ‑kosten op. Als u geen nauwkeurige belastingkosten kunt opgeven, geef dan gegevens op die overeenkomen met of hoger zijn dan de belasting die gebruikers op uw site zouden betalen.
 • Houd u aan de lokale wet- en regelgeving als u belastinggegevens opgeeft.

Best practices

Met deze best practices kunt u uw productgegevens optimaliseren voor de beste resultaten.

 • Gebruik belastinginstellingen in Merchant Center. Met deze instellingen kunt u eenvoudige vaste tarieven maken of Google de belastingtarieven voor uw producten laten berekenen. Gebruik het kenmerk belastingen [tax] als laatste redmiddel om de instellingen die u in het Merchant Center heeft geconfigureerd te overschrijven.
 • Gebruik het kenmerk belastingen [tax] voor producten met belastingvrijstelling of een uniek belastingtarief. U kunt geen lagere belastingtarieven of vrijstellingen voor afzonderlijke producten toevoegen via de belastinginstellingen in uw account. Google berekent belastingtarieven voor materiële persoonlijke bezittingen en biedt geen ondersteuning voor verlaagde belastingtarieven of belastingvrijstellingen.
 • Geef aan of u belasting over de verzendkosten berekent. Voor sommige belastinginstanties kan het verplicht zijn om belasting in rekening te brengen voor verzendingen. U kunt verzendbelastingen toevoegen via het subkenmerk verzendbelasting [tax_ship] of via uw accountinstellingen.

Aanvullende richtlijnen

Lees elke sectie zorgvuldig door en bepaal of de vereisten van toepassing zijn op uw land of product. Als u niet aan de vereisten voldoet, keuren we uw product af. Dit laten we u weten in uw Merchant Center-account.

Andere landen dan de Verenigde Staten
 • Gebruik het kenmerk belastingen [tax] niet als u andere landen dan de Verenigde Staten target.
Op business-to-business gerichte verkopers (B2B)
 • Geef het belastingtarief voor individuen op. Belastingen moeten correct zijn voor individuele gebruikers, omdat we momenteel geen specifieke ondersteuning voor business-to-business-aankopen (B2B) bieden. Als u speciale voorwaarden voor commerciële kopers heeft, kunt u deze aan uw website toevoegen. Neem deze tarieven echter niet op in uw productgegevens.

Voorbeelden

Opmaak van tekstfeed

Als u de naam wilt opmaken, voegt u shipping toe en dan tussen haakjes de namen van de subkenmerken die u wilt opgeven, gescheiden door een dubbele punt ( : ).

Als u bijvoorbeeld land, postcode en tarief wilt opgeven:

Naam tax(country:postal_code:rate)

Geef de waarde op door de waarde van elk subkenmerk op te geven in dezelfde volgorde als in de naam, gescheiden door een dubbele punt (:). Bijvoorbeeld:

Naam tax(country:postal_code:rate)
Mogelijke waarde US:80302:8.75
Mogelijke waarde US:30*:12.75

U kunt ook alleen de prijs opgeven. Bijvoorbeeld:

Naam tax(rate)
Mogelijke waarde 6.49 USD

Als u geen subkenmerken aan de naam toevoegt, moet u nog steeds waarden opgeven voor de volgende subkenmerken in deze volgorde:

 1. Land [country]
 2. Regio [region]
 3. Tarief [rate]
 4. Verzendbelasting [tax_ship]

Bijvoorbeeld:

Naam tax
Mogelijke waarde US:CA:8.25:yes

Als u geen optioneel subkenmerk (bijvoorbeeld regio) voor een bepaald product wilt opgeven, voegt u wel een dubbele punt toe ( : ) maar verder geen tekst. Voorbeeld:

Naam tax
Mogelijke waarde US::6.49
Naam tax(country:region:rate)
Mogelijke waarde :6.49
Herhaalde velden (voorbeeld regionale belastingen)

Tekstfeed

U kunt maximaal 100 belastingwaarden per product opgeven om de verschillende kosten voor individuele locaties op te geven. Als u meerdere locaties wilt opgeven, geeft u het kenmerk (met dezelfde naam) meerdere keren op. Voorbeeld:

Naam tax(country:postal_code:rate)
Mogelijke waarde US:80302:8.75
Naam tax(country:postal_code:rate)
Mogelijke waarde US:900*-901*:9.5

XML

Als u meerdere leveringsgroepen voor een XML-feed wilt opgeven, gebruikt u een afzonderlijk kenmerk voor elke leveringsgroep. U kunt het kenmerk belasting [tax] maximaal 100 keer per product opgeven.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

Niet-belastbare producten

Als u wilt aangeven dat een product niet belastbaar is, stelt u het subkenmerk tarief in op 0. Bijvoorbeeld:

Tarief [rate] 0

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu