Adó [tax]

Az adó [tax] attribútum segítségével felülbírálhatja a Merchant Centerben létrehozott egyesült államokbeli adóbeállításokat. Használja ezt az attribútumot, ha egyetlen tételnél kell módosítani vagy felülírni az adót.

An example of how tax might be displayed in your ad

Mikor érdemes használni?

Kötelező az Egyesült Államok esetén, ha felül kell írni a Merchant Center-fiókban megadott adóbeállításokat. Ez az attribútum kizárólag az Egyesült Államok forgalmi adójára vonatkozik. Ne használja más adókhoz, például az általános forgalmi adóhoz (áfa) vagy az importadóhoz.

Ha egyetlen tételnél kell módosítani vagy felülírni az adót, használja az adó [tax] attribútumot, amely mindig felül fogja írni a fiókszintű adóbeállításokat. Vegye figyelembe, hogy ennek az attribútumnak a megadása helyett inkább azt javasoljuk, hogy a Merchant Center beállításain keresztül állítsa be az adókulcsokat. További információ az adóbeállításokról

Az adó [tax] attribútum a következő alattribútumokat használja:

 • Ország [country] (opcionális)
  Az az ország, ahová egy termék szállítható. Jelenleg az adóbeállítások csak az Egyesült Államokat célzó termékekhez állnak rendelkezésre. Ha megadja a régió [region], irányítószám [postal_code] vagy helyazonosító [location_id] alattribútumokat, meg kell adnia az ország [country] alattribútumot is.
 • Terület [area] (nem kötelező)
  Terület felvételéhez csak az alábbi alattribútumok egyikét adja meg:
  • Régió [region] (opcionális)
   Töltsön fel egy államot. Töltsön fel egy ISO 3166-2 formátumú kódot az ország előtagja nélkül (pl. „CA”)
  • Irányítószám [postal_code] (opcionális)
   Irányítószám-tartomány. Töltse fel az alábbiak egyikét:
   • Irányítószám (pl. 94043)
   • Irányítószám-tartomány (pl. 94002-95460)
   • Irányítószám-tartomány helyettesítő karakterrel (*) ellátott előtag megadásával (pl. “94*”)
   • Irányítószám-tartomány helyettesítő karakterrel (*) ellátott 2 előtag megadásával (pl. 94*-95*)
  • Helyazonosító[location_id] (Nem kötelező)
   Adja meg a hely Google Ads API (AdWords API) által meghatározott numerikus feltételazonosítóját (pl. Kalifornia esetén használja a 21137 értéket).
  • Helycsoport neve [location_group_name] (opcionális)
   Töltsön fel egy helycsoportot, amelyet a Merchant Center beállításaiban ad meg és nevez el. Azokat a csoportneveket használja itt (pl. Nyugati part). További információ a szállítási zónák beállításáról
 • Adókulcs [rate] (kötelező)
  Adókulcs az ár százalékában (szám, pl. 8.75).
 • Szállítási díj adótartalma [tax_ship] (opcionális)
  Számít-e fel adót a szállításra (igen [yes] vagy nem [no]).

Formátum

Kövesse az alábbi formázási irányelveket, hogy a Google biztosan jól értelmezze az Ön által feltöltött adatokat.

Ha részletes információt szeretne arról, hogy mikor és hogyan kell feltölteni az értékeket angol nyelven, tájékozódjon a termékadatok elküldéséről

Típus

Unicode karakterek (Ajánlott: csak ASCII.)

Ismétlődő mező Igen. A különböző helyekre vonatkozó adók meghatározásához legfeljebb 100-szor adhatja meg
Fájlformátum Mintaérték
Szöveges táblázatok

Ennek az attribútumnak a formátuma attól függ, hogy milyen értékeket ad meg és ezeknek mi a konkrét sorrendje. Írja be az adó tax attribútumot, majd zárójelben adja hozzá a megadni kívánt alattribútumok neveit kettősponttal ( : ) elválasztva.

Például az ország, az irányítószám és az adókulcs feltöltéséhez így járjon el:

Név  adó(ország:irányítószám:adókulcs) [tax(country:postal_code:rate)]

Ha elnevezi a használt alattribútumokat, bármilyen sorrendben megadhatja őket. Ha azonban megad alattribútum-értékeket, azonban nem nevezi el őket, akkor feltételezzük, hogy attribútumértékei a következő alattribútumokat tartalmazzák ebben a sorrendben:

 1. Ország [country]
 2. Régió [region]
 3. Adókulcs [rate]
 4. Szállítási díj adótartalma [tax_ship]

Formázza az értéket úgy, hogy az egyes alattribútumok értékét ugyanabban a sorrendben tölti fel, mint ahogy a névben szerepelnek, és kettősponttal ( : ) választja el őket. Ne használjon idézőjelet. Példa:

Név   adó(ország:irányítószám:adókulcs) [tax(country:postal_code:rate)]]
Lehetséges érték   US:80302:8.75

Több hely esetén töltse fel többször az attribútumot (ugyanazzal a névvel). Példa:

Név   adó(ország:irányítószám:adókulcs) [tax(country:postal_code:rate)]]
Lehetséges érték   US:80302:8.75

Név   adó(ország:irányítószám:adókulcs) [tax(country:postal_code:rate)]
Lehetséges érték   US:900*-901*:9.5

Ha nem szeretne opcionális alattribútumot megadni (pl. régió [region]) egy adott termékhez, akkor ugyanúgy adjon hozzá kettőspontot (:), de hagyja üresen a szöveget. Példa:

Név   adó [tax]
Lehetséges érték   US::6.49:yes

Név   adó(ország:adókulcs) [tax(country:rate)]
Lehetséges érték   6.49

XML-táblázatok

Adjon hozzá egy külön attribútumot mindegyik adócsoportnál.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


A Content API-adatok formátumára vonatkozóan lásd: Content API for Shopping.

Irányelvek

Annak érdekében, hogy biztosan jó minőségű adatokat töltsön fel a termékeihez, tartsa be az alábbi irányelveket.

Minimális követelmények

Ezeknek a követelményeknek kell megfelelnie, hogy terméke megjelenhessen. Ha nem teljesíti ezeket a követelményeket, a terméket elutasítjuk, és erről a Merchant Center-fiók Diagnosztika oldalán értesítjük Önt.

 • Ha minden adóbeállítást az adó [tax] attribútumon keresztül ad meg, ügyeljen rá, hogy minden helyet lefedjen az Egyesült Államokban (azokat a helyeket is, ahol nem számít fel adót). Az adó [tax] attribútum adókulcs [rate] alattribútumának „0” értékre állításával adja meg, hogy nem számít fel adót egy adott hely esetén.
 • A teljes és megfelelő adóinformációkat és költségeket adja meg. Ha nem tudja megadni az adó pontos költségét, adja meg a webhelyére látogató felhasználók által fizetendő adót, vagy becsülje felül annak összegét.
 • Az adóinformációk feltüntetésekor meg kell felelni a helyi jogszabályok előírásainak.

Bevált módszerek

Ezekkel a bevált módszerekkel túlléphet az alapvető követelményeken, továbbá optimalizálhatja a termékadatok teljesítményét.

 • Használja az adóbeállításokat a Merchant Centerben. Ezekkel a beállításokkal megadhat egyszerű átalány adókulcsokat, vagy pedig hagyhatja, hogy a Google automatikusan számítsa ki az adókulcsokat a termékeihez. Az adó [tax] attribútumot csak végső esetben használja, ha mindenképp szükséges felülírni a Merchant Centerben megadott beállításokat.
 • Használja az adó [tax] attribútumot olyan termékekhez, amelyek adómentesek vagy egyedi adókulcs vonatkozik rájuk. Fiókja adóbeállításaival nem tud csökkentett adókulcsokat vagy adómentességet adni egyéni termékekhez. A Google kézzel fogható személyes tulajdonhoz számítja ki az adókulcsokat, és nem támogatja a csökkentett adókulcsokat vagy az adómentességet.
 • Jelezze, ha számít fel adót a szállításra. Előfordulhat, hogy egyes adóhatóságok törvényileg megkövetelik az adó felszámítását a szállításra. A szállításra a szállítási díj adótartalma [tax_ship] alattribútumon keresztül vagy a fiókbeállításokon keresztül adhat hozzá adót. További információ az adóbeállításokról

További irányelvek

Alaposan tekintse át az egyes részeket annak megállapításához, hogy a követelmények vonatkoznak-e az Ön országára vagy termékére. Amennyiben nem teljesíti ezeket a követelményeket, a terméket elutasítjuk, és erről a Merchant Center-fiók Diagnosztika oldalán értesítjük Önt.

Az Egyesült Államokon kívüli országok
Business-to-business (B2B)-központú kereskedők
 • Adja meg az egyénre felszámított adókulcsot. Mivel jelenleg nem támogatjuk kifejezetten a business-to-business (B2B) jellegű vásárlásokat, ezért az adóknak pontosaknak kell lenniük az egyéni felhasználókra vonatkozóan. Ha speciális feltételei vannak a kereskedelmi vásárlókkal szemben, azokat feltüntetheti a webhelyén, de ezeket az adókulcsokat ne adja meg a termékadatoknál.

Példák

Szöveges táblázat formázása

A név formázásához adja hozzá az „adó” [tax] attribútumot, majd zárójelben adja meg a feltöltendő alattribútumok neveit, kettősponttal ( : ) elválasztva.

Például az ország, az irányítószám és az adókulcs feltöltéséhez így járjon el:

Név adó (ország:irányítószám:adókulcs) tax(country:postal_code:rate)

 

Az értéket úgy formázhatja, hogy az egyes alattribútumok értékét ugyanabban a sorrendben tölti fel, mint ahogyan a névben szerepelnek, és kettősponttal (:) választja el őket.

Név adó (ország:irányítószám:adókulcs) tax(country:postal_code:rate)
Lehetséges érték US:80302:8.75
Lehetséges érték US:30*:12.75

 

Egyúttal az árat is megadhatja. Példa:

Név adó(adókulcs) tax(rate)
Lehetséges érték 1298 HUF

 

Ha nem ad meg alattribútumokat a névben, attól még érdemes megadnia a következő alattribútumok értékeit ebben a sorrendben:

 1. Ország [country]
 2. Régió [region]
 3. Adókulcs [rate]
 4. Szállítási díj adótartalma [tax_ship]

Példa:

Név Adó [tax]
Lehetséges érték US:CA:8.25:yes

 

Ha nem szeretne opcionális alattribútumot megadni (pl. régió [region]) egy adott termékhez, akkor ugyanúgy adjon hozzá kettőspontot (:), de hagyja üresen a szöveget. Példa:

Név Adó [tax]
Lehetséges érték US::6.49

 

Név adó (ország:régió:adókulcs)tax(country:region:rate)
Lehetséges érték :6.49
Ismétlődő mezők (regionális adókra vonatkozó példa)

Szöveges táblázat

Termékenként legfeljebb 100 adóértéket adhat meg az egyes helyekre vonatkozó különböző költségek jelzésére. Ha több helyet szeretne feltölteni, töltse fel többször az attribútumot (ugyanazzal a névvel). Példa:

Név adó (ország:irányítószám:adókulcs) tax(country:postal_code:rate)
Lehetséges érték US:80302:8.75

 

Név adó (ország:irányítószám:adókulcs) tax(country:postal_code:rate)
Lehetséges érték US:900*-901*:9.5

XML

Ha több szállítási csoportot szeretne feltölteni egy XML-táblázathoz, minden egyes szállítási csoporthoz adjon hozzá egy külön attribútumot. Az adó [tax] attribútumot termékenként legfeljebb 100-szor adhatja meg.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

 

Adómentes termékek

Ha a terméket nem terheli adó, állítsa az „adókulcs” [rate] alattribútumot 0-ra. Példa:

Adókulcs [rate] 0

 

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát

true
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
71525
false