tax [adó]: definíció

A tax [adó] attribútummal megadhatja egy termék adókulcsát. Ezt az attribútumot használja akkor, ha szeretné felülírni a Merchant Centerben beállított adóbeállításokat.
An example of how tax might be displayed in your ad

Mikor érdemes használni?

Kötelező az Egyesült Államok esetén, ha felül kell írni a Merchant Center-fiókban megadott adóbeállításokat. Ez az attribútum kizárólag az Egyesült Államok forgalmi adójára vonatkozik. Ne használja más adókhoz, például az általános forgalmi adóhoz (áfa) vagy az importadóhoz.

Ha egyetlen tételnél kell módosítani vagy felülírni az adót, használja a tax [adó] attribútumot, amely mindig felül fogja írni a fiókszintű adóbeállításokat. Vegye figyelembe, hogy ennek az attribútumnak a megadása helyett inkább azt javasoljuk, hogy a Merchant Center beállításain keresztül állítsa be az adókulcsokat. További információ az adóbeállításokról

A tax [adó] attribútumhoz 4 alattribútum tartozik:

 • rate [adókulcs] (kötelező): az ár adott százalékában meghatározott adókulcs (ez valamilyen szám, pl. 8.75).
 • country [ország] (opcionális): az az ország, ahová egy tétel szállítható. Jelenleg az adóbeállítások csak az Egyesült Államokat célzó termékekhez állnak rendelkezésre. Adjon hozzá country [ország] attribútumot (US), ha megadja a region [régió], a postal_code [irányítószám] vagy a location_id [helyazonosító] attribútumokat.
 • tax_ship [szállítási_adó] (opcionális): attól függően, hogy számít-e fel adót a szállításra (yes [igen] vagy no [nem]).
 • Valamely földrajzi terület megadásához csak a 4 rendelkezésre álló opció egyikét töltse fel:
  • region [régió] (opcionális): adjon meg egy államot. Töltsön fel ISO 3166-2 kódot az ország előtagja nélkül (pl. CA).
  • postal_code [irányítószám] (opcionális): egy irányítószám-tartomány. Töltse fel az alábbiak egyikét:
   • Irányítószám (pl. 94043)
   • Irányítószám-tartomány (pl. 94002-95460)
   • Irányítószám-tartomány helyettesítő karakterrel (*) ellátott előtag megadásával (pl. 94*)
   • Irányítószám-tartomány helyettesítő karakterrel (*) ellátott 2 előtag megadásával (pl. 94*-95*)
  • location_id [helyazonosító] (opcionális): töltse fel a földrajzi helyhez tartozó, a Google Ads API (AdWords API) által meghatározott számazonosítót (Kalifornia esetén ezt: 21137).
  • location_group_name [helycsoport_neve] (opcionális): töltsön fel egy helycsoportot, amelyet a Merchant Center beállításain keresztül állít be és nevez el. Itt használja azokat a csoportneveket (pl. Nyugati part). További információ a szállítási zónák beállításáról

Formátum

Kövesse a formátumra vonatkozó alábbi irányelveket, hogy biztosan jól értelmezzük az Ön által feltöltött adatokat. 

Típus

Unicode karakterek (Ajánlott: csak ASCII.)

Ismétlődő mező Igen. A különböző helyekre vonatkozó adók meghatározásához legfeljebb 100-szor adhatja meg
 
Fájlformátum Mintaérték
Szöveges táblázatok

Ennek az attribútumnak a formátuma attól függ, hogy milyen értékeket ad meg és ezeknek mi a konkrét sorrendje. Írja be a tax [adó] attribútumot, majd zárójelben adja hozzá a megadni kívánt alattribútumok neveit kettősponttal ( : ) elválasztva.

Például az ország, az irányítószám és az adókulcs feltöltéséhez így járjon el:

Név    tax(country:postal_code:rate)

Ha nem ad meg alattribútumokat a névben, feltételezzük, hogy attribútumértékei mind a 4 alattribútumot tartalmazzák, a következő sorrendben:

 1. country [ország]
 2. region [régió]
 3. rate [adókulcs]
 4. tax_ship [szállítási_adó]

Formázza az értéket úgy, hogy az egyes alattribútumok értékét ugyanabban a sorrendben tölti fel, mint ahogy a névben szerepelnek, és kettősponttal ( : ) választja el őket. Ne használjon idézőjelet. Példa:

Név        tax(country:postal_code:rate) [adó(ország:irányítószám:adókulcs)]
Lehetséges érték    US:80302:8.75

Több hely esetén töltse fel többször az attribútumot (ugyanazzal a névvel). Példa:

Név        tax(country:postal_code:rate) [adó(ország:irányítószám:adókulcs)]
Lehetséges érték    US:80302:8.75

Név        tax(country:postal_code:rate) [adó(ország:irányítószám:adókulcs)]
Lehetséges érték    US:900*-901*:9.5

Ha nem szeretne opcionális alattribútumot megadni (pl. region [régió]) egy adott termékhez, akkor ugyanúgy adjon hozzá kettőspontot (:), de hagyja üresen a szöveget. Példa:

Név        tax [adó]
Lehetséges érték    US::6.49:yes

Név        tax(country:rate) [adó(ország:adókulcs)]
Lehetséges érték    :6.49

XML-táblázatok

Adjon hozzá egy külön attribútumot mindegyik adócsoportnál.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


A Content API-adatok formátumára vonatkozóan lásd: Content API for Shopping.

Irányelvek

Annak érdekében, hogy biztosan jó minőségű adatokat töltsön fel a termékeihez, tartsa be az alábbi irányelveket.

Minimális követelmények

Ezeknek a követelményeknek kell megfelelnie, hogy terméke megjelenhessen. Ha nem teljesíti ezeket a követelményeket, a terméket elutasítjuk, és erről a Merchant Center-fiók Diagnosztika oldalán értesítjük Önt.

 • Ha minden adóbeállítást a tax [adó] attribútumon keresztül ad meg, ügyeljen rá, hogy minden helyet lefedjen az Egyesült Államokban (azokat a helyeket is, ahol nem számít fel adót). A rate [adókulcs] 0 értékre állításával adja meg, hogy nem számít fel adót egy adott hely esetén.
 • A teljes és megfelelő adóinformációkat és költségeket adja meg. Ha nem tudja megadni az adó pontos költségét, adja meg a webhelyére látogató felhasználók által fizetendő adót, vagy becsülje felül annak összegét.
 • Az adóinformációk feltüntetésekor meg kell felelni a helyi jogszabályok előírásainak.

Bevált módszerek

Ezekkel a bevált módszerekkel túlléphet az alapvető követelményeken, továbbá optimalizálhatja a termékadatok teljesítményét.

 • Használja az adóbeállításokat a Merchant Centerben. Ezekkel a beállításokkal megadhat egyszerű átalány adókulcsokat, vagy pedig hagyhatja, hogy a Google automatikusan számítsa ki az adókulcsokat a termékeihez. A tax [adó] attribútumot csak végső esetben használja, ha mindenképp szükséges felülírni a Merchant Centerben megadott beállításokat.
 • Használja a tax [adó] attribútumot olyan termékekhez, amelyek adómentesek vagy egyedi adókulcs vonatkozik rájuk. Fiókja adóbeállításaival nem tud csökkentett adókulcsokat vagy adómentességet adni egyéni termékekhez. A Google kézzel fogható személyes tulajdonhoz számítja ki az adókulcsokat, és nem támogatja a csökkentett adókulcsokat vagy az adómentességet.
 • Jelezze, ha számít fel adót a szállításra. Előfordulhat, hogy egyes adóhatóságok törvényileg megkövetelik az adó felszámítását a szállításra. A szállításra a tax_ship [szállítási_adó] alattribútumon keresztül vagy a fiókbeállításokon keresztül adhat hozzá adót. További információ az adóbeállításokról

További irányelvek

Alaposan tekintse át az egyes részeket annak megállapításához, hogy a követelmények vonatkoznak-e az Ön országára vagy termékére. Amennyiben nem teljesíti az Önre vonatkozó követelményeket, a terméket elutasítjuk, és erről a Merchant Center-fiókja Diagnosztika oldalán értesítjük Önt.

Az Egyesült Államokon kívüli országok
Business-to-business (B2B)-központú kereskedők
 • Adja meg az egyénre felszámított adókulcsot. Mivel jelenleg nem támogatjuk kifejezetten a business-to-business (B2B) jellegű vásárlásokat, ezért az adóknak pontosaknak kell lenniük az egyéni felhasználókra vonatkozóan. Ha speciális feltételei vannak a kereskedelmi vásárlókkal szemben, azokat feltüntetheti a webhelyén, de ezeket az adókulcsokat ne adja meg a termékadatoknál.

Példák

Szöveges táblázat formázása

A név formázásához adja hozzá a tax [adó] attribútumot, majd zárójelben adja meg a feltöltendő alattribútumok neveit, kettősponttal ( : ) elválasztva.

Például az ország, az irányítószám és az adókulcs feltöltésénél az alábbiak szerint járjon el:

Név tax(country:postal_code:rate) [adó(ország:irányítószám:adókulcs)]

Az értéket úgy formázhatja, hogy az egyes alattribútumok értékét ugyanabban a sorrendben tölti fel, mint ahogyan a névben szerepelnek, és kettősponttal (:) választja el őket.

Név        tax(country:postal_code:rate) [adó(ország:irányítószám:adókulcs)]
Lehetséges érték    US:80302:8.75
Lehetséges érték    US:30*:12.75

Egyúttal az árat is megadhatja. Például:

Név        tax(rate) [adó(adókulcs)]
Lehetséges érték    6.49 USD

Ha nem ad meg alattribútumokat a névben, attól még megadhat értékeket mind a 4 alattribútumhoz a következő sorrendben:

 1. country [ország]
 2. region [régió]
 3. rate [adókulcs]
 4. tax_ship [szállítási_adó]

Például:

Név        tax [adó]
Lehetséges érték    US:CA:8.25:yes [US:CA:8.25:igen]

Ha nem szeretne opcionális alattribútumot megadni (pl. region [régió]) egy adott termékhez, akkor ugyanúgy adjon hozzá egy kettőspontot ( : ), de ne írjon be szöveget. Például:

Név        tax [adó]
Lehetséges érték    US::6.49

Név        tax(country:region:rate) [adó(ország:régió:adókulcs)]
Lehetséges érték    :6.49

Ismétlődő mezők (regionális adókra vonatkozó példa)

Szöveges táblázat

Tételenként legfeljebb 100 adóértéket adhat meg az egyes helyekre vonatkozó különböző költségek jelzésére. Ha több helyet szeretne feltölteni, töltse fel többször az attribútumot (ugyanazzal a névvel). Például:

Név        tax(country:postal_code:rate) [adó(ország:irányítószám:adókulcs)]
Lehetséges érték    US:80302:8.75

Név        tax(country:postal_code:rate) [adó(ország:irányítószám:adókulcs)]
Lehetséges érték    US:900*-901*:9.5

XML

Ha több szállítási csoportot szeretne feltölteni egy XML-táblázathoz, minden egyes szállítási csoporthoz adjon hozzá egy külön attribútumot. Legfeljebb 100 tax [adó] attribútumot adhat meg az egyes termékekhez.


   US    CA    10.00    yes    US    PA    11.00    yes    US    NY    9.00    yes

Irányítószámok

A postal_code [irányítószám] alattribútum segítségével irányítószámokat tölthet fel. Ezeket az értékeket többféleképpen is feltöltheti.

Egyetlen irányítószám feltöltése

A teljes kódot adja meg. Például:

postal_code [irányítószám]    94043

Irányítószám-tartomány feltöltése

Illesszen be 2 teljes kódot, kötőjellel elválasztva ( ). Például:

postal_code [irányítószám]    94002-95460

Irányítószám-tartomány feltöltése helyettesítő karakter használatával

Adjon meg tetszőleges számú számjegyet, majd írja be utána a csillag ( * ) karaktert. A jelen példa a 94-gyel kezdődő összes irányítószámot magában foglalja. Például:

postal_code [irányítószám]    94*

Irányítószám-tartomány feltöltése helyettesítő karakterrel ellátott 2 előtag használatával

Használjon két előtagot csillagokkal ( * ) és egy kötőjellel ( - ) egy tartomány leszűkítéséhez. Mindkét előtag esetén ugyanannyi számjegyet használjon. Például:

postal_code [irányítószám]    94*-95*

Adómentes termékek

Úgy tudja jelezni egy termék adómentességét, ha az adókulcs alattribútumhoz 0 értéket állít be. Például:

rate [adókulcs]    0

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát